71492

Изучение законов соединения. Линейные нелинейные элементы цепи

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: Изучить законы соединения. Изучить линейные и нелинейные элементы цепи Изучить ВАХ элементов цепи. Освоить метод зеркального отображения. Приборы и материалы: Вольтметр, амперметр, соединительные провода, схема с линейными и нелинейными элементами.

Русский

2014-11-07

48 KB

1 чел.

Министерство Образования Республики Беларусь

Белорусский Национальный Технический Университет

Кафедра: «Технической физики»

Отчет:

                            по лабораторной работе № 232

 

«Изучение законов соединения. Линейные нелинейные элементы цепи.»

                                                          Выполнил: ст. гр.101072

                                                                              Стельмах А. Л.

                                                             Проверил: Шеденков С. И.

Минск 2013 г.

Цель работы:

  1.  Изучить законы соединения.
  2.  Изучить линейные и нелинейные элементы цепи
  3.  Изучить ВАХ элементов цепи.
  4.  Освоить метод зеркального отображения.

      Приборы и материалы:

                                   Вольтметр, амперметр, соединительные провода,

                                    схема с линейными и нелинейными элементами.

Выполнение работы:

Результаты измерений:

НЭ №3

НЭ №5

НЭ №3 и НЭ №5

   соед. посл.

НЭ №3 и НЭ №5

соед. парал.

U, В

I, А

U, В

I, А

U, В

I, А

U, В

I, А

1

1,5

1,7

1,9

2,1

3,0

7,7

16,2

19,5

23,2

29

58,8

1

1,2

1,3

1,5

1,6

2,0

13,1

17,5

19,7

25,5

  28,4

42,4

1,5

2

2,5

3

3,5

5

5,5

10,2

14,4

19,4

24,6

45,2

1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

19.5

29,4

32,7

37,2

42,2

51,8

 

Метод зеркального отображения:

Вывод:     Изучил законы соединения.

                 Изучил линейные и нелинейные элементы цепи.

                 Изучил ВАХ элементов цепи.

                 Освоил метод зеркального отображения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38354. Концепція регіоналістики Уолтера Ізарда 22.01 KB
  РЕГІОНАЛІСТИКА (англ. region лат. regio — область, район) — наука, яка займається вивченням просторових закономірностей територіальної організації виробничих сил.
38355. Митне право. Курс лекцій 565 KB
  Але ці методичні рекомендації мають широке розгалуження за відповідними різними формами роботи студентів а отже в цілому вони будуть слугувати усім студентам хто виявить велике бажання більше дізнатись про правові аспекти діяльності митних органів України. План семінарських занять тематика рефератів та контрольних робіт перелік навчальної та додаткової літератури це ті основні види робіт що спрямовані на досягнення єдиної мети засвоєння та використання на практиці теоретичних начал економічних важелів розвитку України і зокрема...
38357. Теорія міжнародного права 931.5 KB
  Міжнародне право - це самостійна система права, що складається з юридично обовязкових принципів і норм, які регулюють відносини між державами та іншими субєктами міжнародного права з метою забезпечення мирного співіснування та міжнародної співпраці.
38358. Правовые системы современных мусульманских государств 42.83 KB
  Теоретические основы мусульманского права. Особенности мусульманского права. Источники мусульманского права. Структура мусульманского права.
38359. Мусульманское право 41 KB
  История мусульманского права нередко обозначаемого термином фикх начинается с пророка Мухаммеда Мухаммада жившего в 570 по некоторым источникам 571 г. Позднее и те и другие нормы нашли отражение в первичных источниках мусульманской религии и права. существенное влияние на развитие мусульманского права оказали исламские правоведы и мусульманские судьи кади. Мусульманские судьи лишились права при отсутствии в Коране сунне и других источниках нужных норм выносить решения по своему усмотрению.
38360. Національна економіка. Особливості економічної теорії 1.32 MB
  Загалом названі цілі досягаються через застосування певних інструментів макроекономічного регулювання економіки основними з яких є: фіскальна політика оперування державним бюджетом через податкову систему і витрати держави; грошовокредитна політика контроль за грошовою пропозицією через ставку відсотка резервну норму та інше; політика регулювання доходів від вільного встановлення заробітної плати і цін до декретного контролю; зовнішньоекономічна політика торгівельна політика регулювання обмінного курсу. Етапи становлення системи...
38361. Праця як основа розвитку суспільства і чинник виробництва 399.5 KB
  Кожен субєкт ринкового господарства одночасно є і субєктом трудових відносин тому від знання економічних законів функціонування ринку праці зайнятості організації оплати праці великою мірою залежить ефективність використання ресурсів праці а також успіх підприємця й рівень життя населення країни. Це обумовлює обєктивну необхідність набуття ґрунтовних знань основних положень економіки праці майбутніми фахівцями всіх економічних спеціальностей. Вивчення та аналіз закономірностей організації й результатів функціонування ринків праці...