71512

Разработка алгоритмов и программ с использованием дружественных функций и классов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием дружественных функций и классов.

Русский

2014-11-08

617.37 KB

1 чел.

Лабораторная работа №19

Тема работы: Разработка алгоритмов и программ с использованием дружественных функций и классов.

Цель работы:Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием дружественных функций и классов.

Приложение 1

Блок схема задачи

 

Приложение 2

Исходный модуль задачи

#include "stdafx.h"

#include "iostream.h"

#include "math.h"

class X

{

double *L,*x,*y,*z;

friend void print (X &);

friend void run (X &);

public:  X(double a,doubleb,doublec,double d)

{

x=new double (a);

y=new double(b);

z=new double(c);

L=new double(d);

cout<<"object created!"<<endl;

}

~X()

{

delete x;

delete y;

delete z;

delete L;

cout<<"object destroyed!"<<endl;

}

};

void print (X &p)

{

cout<<"for"<<endl;

cout<<"x="<<*p.x<<endl;

cout<<"y="<<*p.y<<endl;

cout<<"z="<<*p.z<<endl;

cout<<"Rezultat L="<<*p.L<<endl;

}

void run (X &p)

{

(*p.L)=5;pow((fabs(cos(*p.x)-sin(*p.y))),(1+(2*pow(sin(*p.y),2))))*(1+(*p.z)+(pow((*p.z),2)/2)+(pow((*p.z),3)/3)+(pow((*p.z),4)/4));

}

void main (void)

{

doublex,y,z;

char f;

X x1(0.4,-0.875,-0.475,0.2);

run(x1);

print (x1);

m1: cout<<"vvedi x=,y=,z="<<endl;

cin>>x;

cout<<"x="<<x<<endl;

cin>>y;

cout<<"y="<<y<<endl;

cin>>z;

cout<<"z="<<z<<endl;

X x2(x,y,z,0);

run(x2);

print(x2);

cout<<"continue(y/n)?"<<endl;

f=getchar();

if ((f=='Y')||(f=='y')) goto m1;

cout<<"Good By!"<<endl;

}

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58696. Схоже і відмінне в кольорах. Порівняння предметів за кольором. Кольори. Вживання закінчень прикметників -й, -а, -е, -і 99 KB
  Мета: Продовжити засвоєння українських назв кольорів; збагачувати й активізувати словниковий запас учнів; удосконалювати орфоепічні вміння; формувати вміння вживати закінчення прикметників (-й, -а, -є, -і); порівнювати предмети за кольором; розвивати мовленнєві навички; виховувати любов до природи.
58697. Іменник. Загальне значення і граматичні ознаки іменника 8.41 MB
  Мета: розширювати і поглиблювати знання учнів про іменник як частину мови; познайомити з іменниками назвами істот та неістот їх характерними ознаками; з іменниками на позначення власних і загальних назв навчити розрізняти їх учити писати в великої літери власні іменники...
58700. Звязок іменників з прикметниками 444.5 KB
  Мета: розширити знання дітей про граматичний і смисловий зв’язок прикметників з іменниками; закріпити прийоми розпізнавання числа, роду, відмінка прикметників. Розвивати вміння будувати зв’язні розповіді га задану тему.
58701. Школьные правила 39 KB
  Цели Оборудование: проигрыватель, грамзапись с ритмической зарядкой; аудиозаписи: голоса птиц, школьных песен, “Урок поведения”, “Песня первоклашки”, Шадоус “Девушка в красном”; иллюстрация – “Зайчик”; игрушки – ёж, лесной медвежонок, зайчонок...
58702. Предмети, що мене оточують 20.96 KB
  Мета: ознайомити учнів з вживанням присвійного відмінка іменників; тренувати у вживанні структури thisis; повторити ЛО з теми «Шкільне приладдя»; розвивати в учнів фонематичний слух, мислення, память, увагу, комунікативні навички
58703. Маркетинг. Урок з економіки 108 KB
  Розвиток вмінь використовувати здобуті знання з маркетингу на практиці: проводити сегментацію ринку; приймати споживче рішення; працювати з графіком життєвого циклу товару та визначати етапи життєвого...
58704. Людські - чесноти. Доброта 166 KB
  Мета: продовжити знайомити учнів з людськими чеснотами вчити характеризувати події та явища як прояв добра і зла розкрити моральний зміст доброти; сприяти розвитку в учнів мотивації до добрих гуманних вчинків розвивати мислення творчу уяву збагачувати словниковий запас...