71514

Разработка алгоритмов и программ по реализации перегрузки функций

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ по реализации перегрузки функций.

Русский

2014-11-08

228.77 KB

0 чел.

Лабораторная работа №17

Тема работы: Разработка алгоритмов и программ по реализации перегрузки функций

Цель работы:Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ по реализации перегрузки функций.


Приложение 1

Блок схема задачи

             Set                                                  set

         

Tmain

Приложение 2

Исходный модуль задачи

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <clocale>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <cstdlib>

#include <iomanip>

#include <math.h>

#pragma warning(disable:4996)

using namespace std;

class pr17

{

intz,x,y;

int z1,x1,y1;

float s,s2;

public:

void set (inta,intb,int c)

{

cout<<"Целые числа"<<endl;

x=a;

z=b;

y=c;

s=(z+x+y)/3;

s2=pow((x+y+z),(1/3));

if (s>s2)

{

cout<<"s<s2";

}

else

{

cout<<"s2<s";

}

}

void set (float a,floatb,float c)

{

cout<<"Вещественные числа"<<endl;

x1=a;

z1=b;

y1=c;

s=(z1+x1+y1)/3;

s2=pow((x1+y1+z1),(1/3));

if (s>s2)

{

cout<<"s<s2";

}

else

{

cout<<"s2<s";

}

}

};

int _tmain(intargc, _TCHAR* argv[])

{

setlocale(LC_ALL,"Russian");

int e;

pr17obj;

inta,b,c;

float a1,b1,c1;

cout<<"Какой тип переменных? (1)-целый (2)-вещественный";

cin>>e;

if(e==1)

{

cout<<"Введите x"<<endl;

cin>>a;

cout<<"Введите y"<<endl;

cin>>b;

cout<<"Введите z"<<endl;

cin>>c;

obj.set(a,b,c);

}

else

{

cout<<"Введите x"<<endl;

cin>>a1;

cout<<"Введите y"<<endl;

cin>>b1;

cout<<"Введите z"<<endl;

cin>>c1;

obj.set(a1,b1,c1);

}

system("pause");

return 0;

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65422. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОГЕНЕРАТОРІВ АЕС 711 KB
  Контроль з використанням методів вихрострумового контролю ВСК одного з методів неруйнівного контролю НК пневмогідравлічного акваріумного та люмінесцентно-гідравлічного методів а також підтримання у робочому стані ТОТ та своєчасне виведення...
65423. Обґрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вуглевмісного масиву 3.59 MB
  Ці методики повинні ґрунтуватися на побудові чітких розрахункових схем і фундаментальних знаннях про геомеханічні процеси що відбуваються в масиві гірських порід. Таким чином обґрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі...
65424. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ КОРОТКОГО ЛЛЯНОГО ВОЛОКНА З ВІДХОДІВ ТІПАННЯ 934 KB
  Одним з головних завдань первинної переробки лляної сировини в сучасних умовах є підвищення якості короткого волокна яке використовується не тільки для одержання текстильної продукції за традиційною технологією а й для виробництва целюлози вати...
65425. Господарсько-біологічна оцінка підщеп персика в розсаднику і саду в умовах Криму 214 KB
  За комплексом господарсько-біологічних та економічних ознак виділено і рекомендовано для впровадження у виробництво перспективні комбінування сорт Ветеран з насіннєвою підщепою GF305 та клоновою Кубань 86.
65426. ПІДВИЩЕННЯ ГАЛЬМІВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДИСКОВИХ ГАЛЬМ 622 KB
  Дисертаційна робота містить постановку та вирішення наступних задач: аналіз існуючих методів та процедур оцінки гальмівної ефективності пасажирських вагонів; опис процесів несталого гальмування пасажирського вагона математичною моделлю...
65427. Удосконалення трьохстадійної технологічної схеми і розробка інноваційних процесів виплавки марганцевих феросплавів силікотермічним способом 182 KB
  Провести експериментальні дослідження складу шлаку по ходу процесу виплавки силікотермічних марганцевих феросплавів. Виконати термодинамічний аналіз реакцій відновлення марганцю з ШМП78 при динамічній зміні основності шлаку...
65428. ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 300 KB
  Однією із головних передумов сталого розвитку національної економіки є підвищення активності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств.
65429. Створення засобів озвучення текстової інформації на основі конкатенативного сегментивного синтезу української мови 328 KB
  Розроблення алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного розпізнавання та відтворення мовних і зорових образів є одним з основних завдань систем штучного інтелекту – галузі науки, яка займається теоретичними дослідженнями...
65430. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ І КРІОКОНСЕРВАЦІЇ ЕМБРІОНІВ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 318.5 KB
  За останні 30 років трансплантація ембріонів великої рогатої худоби перетворилася на міжнародну індустрію в якій щорічно одержують пересаджують і кріоконсервують понад 500 тисяч ембріонів Thibier M. Незважаючи на велике прикладне значення трансплантації ембріонів потенційні можливості...