71514

Разработка алгоритмов и программ по реализации перегрузки функций

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ по реализации перегрузки функций.

Русский

2014-11-08

228.77 KB

0 чел.

Лабораторная работа №17

Тема работы: Разработка алгоритмов и программ по реализации перегрузки функций

Цель работы:Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ по реализации перегрузки функций.


Приложение 1

Блок схема задачи

             Set                                                  set

         

Tmain

Приложение 2

Исходный модуль задачи

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <clocale>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <cstdlib>

#include <iomanip>

#include <math.h>

#pragma warning(disable:4996)

using namespace std;

class pr17

{

intz,x,y;

int z1,x1,y1;

float s,s2;

public:

void set (inta,intb,int c)

{

cout<<"Целые числа"<<endl;

x=a;

z=b;

y=c;

s=(z+x+y)/3;

s2=pow((x+y+z),(1/3));

if (s>s2)

{

cout<<"s<s2";

}

else

{

cout<<"s2<s";

}

}

void set (float a,floatb,float c)

{

cout<<"Вещественные числа"<<endl;

x1=a;

z1=b;

y1=c;

s=(z1+x1+y1)/3;

s2=pow((x1+y1+z1),(1/3));

if (s>s2)

{

cout<<"s<s2";

}

else

{

cout<<"s2<s";

}

}

};

int _tmain(intargc, _TCHAR* argv[])

{

setlocale(LC_ALL,"Russian");

int e;

pr17obj;

inta,b,c;

float a1,b1,c1;

cout<<"Какой тип переменных? (1)-целый (2)-вещественный";

cin>>e;

if(e==1)

{

cout<<"Введите x"<<endl;

cin>>a;

cout<<"Введите y"<<endl;

cin>>b;

cout<<"Введите z"<<endl;

cin>>c;

obj.set(a,b,c);

}

else

{

cout<<"Введите x"<<endl;

cin>>a1;

cout<<"Введите y"<<endl;

cin>>b1;

cout<<"Введите z"<<endl;

cin>>c1;

obj.set(a1,b1,c1);

}

system("pause");

return 0;

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31686. Процес створення образів уяви 26 KB
  поєднання якостей властивостей Найелементарнішою формою синтезування нових образів є аглютинація від лат. Прийомом створення нових образів є аналогія. Найскладнішим способом утворення образів уяви є створення типових образів.
31687. Поняття про пам’ять 22.5 KB
  Закріплення зберігання та наступне відтворення людиною її попереднього досвіду називається пам’яттю. Пам’ять є підґрунтям психічного життя людини. Завдяки пам’яті людина може здобувати необхідні для діяльності знання вміння та навички.
31688. Функції і причини уваги 36 KB
  Загальна характеристика уваги. Функції і причини уваги. Види уваги. Успішне ж виконання цього завдання потребує правильного розуміння природи уваги її видів характерних особливостей і шляхів розвитку у дітей.
31690. Форми переживання емоцій і почуттів 29.5 KB
  Настрій це загальний емоційний стан який своєрідно забарвлює на певний час діяльність людини характеризує її життєвий тонус. Афект як і настрій залежить певною мірою від індивідуальних особливостей людини: її темпераменту характеру вихованості. Афекти викликають глибокі зміни у психічному житті людини виснажують її.
31691. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості 81.5 KB
  Здійснюючи цілеспрямовані дії людина зустрічається з різноманітними перешкодами. Тут і оцінка ситуації і вибір шляху для майбутньої дії відбір засобів потрібних для досягнення мети прийняття рішень і т.Якщо в людини відсутня актуальна потреба виконувати дію але при цьому необхідність виконання її вона усвідомлює то воля створює допоміжне спонукання змінюючи смисл дії робить його більш значущим. Довільні та вольові дії включаються в зміст вольової поведінки людини.
31692. Самоосвіта та самовиховання як умова успішної діяльності вчителя 31 KB
  Кількість часу й сил які вчитель витрачає на самоосвіту залежить від його мотивації. Ніхто не сперечатиметься з тезою що якщо вчитель хороший то й рівень знань учнів високий. Працювати над собою вчитель починає ще зі студентської лави. Якщо вчитель не вдосконалює себе не експериментує то перетворюється на ремісника який стоїть за верстатом і робить кожного дня одну й ту ж роботу.
31693. Розвиток і виховання дитини в сім'ї потребує безлічі діяльнісних ситуацій, в яких відбувається формування особистості заданої орієнтації 47 KB
  Головне навантаження щодо забезпечення реального звязку з сімєю лягає на плечі класного керівника. Свою діяльність він організовує через класний батьківський комітет, батьківські збори, а також через вчителів, які працюють в даному класі. Важливою частиною практичної діяльності класного керівника з підтримання контактів