71514

Разработка алгоритмов и программ по реализации перегрузки функций

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ по реализации перегрузки функций.

Русский

2014-11-08

228.77 KB

0 чел.

Лабораторная работа №17

Тема работы: Разработка алгоритмов и программ по реализации перегрузки функций

Цель работы:Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ по реализации перегрузки функций.


Приложение 1

Блок схема задачи

             Set                                                  set

         

Tmain

Приложение 2

Исходный модуль задачи

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <clocale>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <cstdlib>

#include <iomanip>

#include <math.h>

#pragma warning(disable:4996)

using namespace std;

class pr17

{

intz,x,y;

int z1,x1,y1;

float s,s2;

public:

void set (inta,intb,int c)

{

cout<<"Целые числа"<<endl;

x=a;

z=b;

y=c;

s=(z+x+y)/3;

s2=pow((x+y+z),(1/3));

if (s>s2)

{

cout<<"s<s2";

}

else

{

cout<<"s2<s";

}

}

void set (float a,floatb,float c)

{

cout<<"Вещественные числа"<<endl;

x1=a;

z1=b;

y1=c;

s=(z1+x1+y1)/3;

s2=pow((x1+y1+z1),(1/3));

if (s>s2)

{

cout<<"s<s2";

}

else

{

cout<<"s2<s";

}

}

};

int _tmain(intargc, _TCHAR* argv[])

{

setlocale(LC_ALL,"Russian");

int e;

pr17obj;

inta,b,c;

float a1,b1,c1;

cout<<"Какой тип переменных? (1)-целый (2)-вещественный";

cin>>e;

if(e==1)

{

cout<<"Введите x"<<endl;

cin>>a;

cout<<"Введите y"<<endl;

cin>>b;

cout<<"Введите z"<<endl;

cin>>c;

obj.set(a,b,c);

}

else

{

cout<<"Введите x"<<endl;

cin>>a1;

cout<<"Введите y"<<endl;

cin>>b1;

cout<<"Введите z"<<endl;

cin>>c1;

obj.set(a1,b1,c1);

}

system("pause");

return 0;

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69178. АВТОМАТИЗІЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СТРАХОВІЙ СФЕРІ 82 KB
  Страхування сукупність особливих замкнених перерозподільних відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду призначеного для відшкодування можливих втрат нанесених субєктам господарювання або збитків...
69179. АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ 1.58 MB
  Організація фінансово-економічного аналізу його інформаційна база. Суть зміст і необхідність дотримання принципу системності і комплексності фінансовоекономічного аналізу потребують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві яка передбачає певну етапність...
69180. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ 130 KB
  Вона обслуговується програмнотехнічним комплексом АРМ1 що виконує такі основні функції: 1 пересилання міжрегіональних електронних документів засобами електронної пошти Національного банку України; 2 перевірку правильності формування електронних документів...
69181. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ЇХНЯ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ НАРОДНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 118 KB
  Залежно вiд застосовуваних технiчних засобiв обробки iнформацiї розрiзняють ручнi механiзованi та у разі використання автоматiв насамперед ЕОМ автоматизованi ІС АIС. Для банкiвських установ велике значення має продуктивнiсть АIС її здатнiсть швидко переробляти...
69182. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ 100.5 KB
  Поняття економічної інформації її види та властивості. Коли виходити з того що інформація це подані певним способом повідомлення які виникають під час здійснення певного виду людської діяльності то можна розглядати наукову технічну економічну соціальну...
69184. Измерение состава и свойств вещества 42 KB
  Измерение влажности. В ядерном энергетическом реакторе путем определения влажности газа контролируется целостность технологических каналов.Имерение влажности газов. Средства измерения влажности имеют многолетнюю историю.
69185. Преобразователь оборотов 33 KB
  Преобразователь оборотов преобразователь предназначен для непрерывного преобразования электрического частотного сигнала датчика оборотов в пропорциональный ему выходной электрический сигнал постоянного тока 001мА. Преобразователь предназначен для работы при температуре...
69186. Измеритель осевого сдвига ротора турбины 32 KB
  Принцип действия датчика осевого сдвига ДОС ротора основан на индуктивном методе измерения линейных перемещений с применением дифференциально-трансформаторной схемы. Первичная обмотка датчика ОСР соединяется последовательно с обмоткой возбуждения компенсирующего датчика КД.