71514

Разработка алгоритмов и программ по реализации перегрузки функций

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ по реализации перегрузки функций.

Русский

2014-11-08

228.77 KB

0 чел.

Лабораторная работа №17

Тема работы: Разработка алгоритмов и программ по реализации перегрузки функций

Цель работы:Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ по реализации перегрузки функций.


Приложение 1

Блок схема задачи

             Set                                                  set

         

Tmain

Приложение 2

Исходный модуль задачи

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

#include <clocale>

#include <conio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <stdio.h>

#include <cstdlib>

#include <iomanip>

#include <math.h>

#pragma warning(disable:4996)

using namespace std;

class pr17

{

intz,x,y;

int z1,x1,y1;

float s,s2;

public:

void set (inta,intb,int c)

{

cout<<"Целые числа"<<endl;

x=a;

z=b;

y=c;

s=(z+x+y)/3;

s2=pow((x+y+z),(1/3));

if (s>s2)

{

cout<<"s<s2";

}

else

{

cout<<"s2<s";

}

}

void set (float a,floatb,float c)

{

cout<<"Вещественные числа"<<endl;

x1=a;

z1=b;

y1=c;

s=(z1+x1+y1)/3;

s2=pow((x1+y1+z1),(1/3));

if (s>s2)

{

cout<<"s<s2";

}

else

{

cout<<"s2<s";

}

}

};

int _tmain(intargc, _TCHAR* argv[])

{

setlocale(LC_ALL,"Russian");

int e;

pr17obj;

inta,b,c;

float a1,b1,c1;

cout<<"Какой тип переменных? (1)-целый (2)-вещественный";

cin>>e;

if(e==1)

{

cout<<"Введите x"<<endl;

cin>>a;

cout<<"Введите y"<<endl;

cin>>b;

cout<<"Введите z"<<endl;

cin>>c;

obj.set(a,b,c);

}

else

{

cout<<"Введите x"<<endl;

cin>>a1;

cout<<"Введите y"<<endl;

cin>>b1;

cout<<"Введите z"<<endl;

cin>>c1;

obj.set(a1,b1,c1);

}

system("pause");

return 0;

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65454. Змочування та контактна взаємодія металічних розплавів з титанатом барію та деякими іншими керамічними матеріалами з перовськітовою структурою 5.53 MB
  У провідних наукових центрах світу США Франція Великобританія тощо проводяться окремі поодинокі дослідження контактних властивостей металів на поверхні перовськітової кераміки зокрема BTiO3. Отже детальне вивчення явищ змочування адгезії...
65455. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ 149.5 KB
  У таких умовах особливого значення набуває проблема організації та функціонування системи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. Не останню роль у цьому відіграє формування досконалої системи поточного фінансового контролю...
65456. ВПЛИВ ДОМІШОК ПЕРЕХІДНИХ МЕТАЛІВ НА МЕХАНІЗМИ ПЕРЕНОСУ ЗАРЯДУ В ІОННО-ЕЛЕКТРОННИХ РОЗПЛАВАХ 2.93 MB
  Рідкі метали та напівпровідники, які згідно з класифікацією ми називаємо іонно-електронними рідинами на підставі того, що їх головні властивості визначає саме поведінка іонних та електронних підсистем, належать до невпорядкованих середовищ, що набувають дедалі ширшого застосування...
65457. Проектування систем захисту повітрозабірників силових установок літаків від попадання сторонніх предметів 965 KB
  Проектування систем захисту повітрозабірників силових установок літаків від ПСП у двигун є актуальним науковим завданням що має важливе значення для забезпечення надійності силових установок безпечної експлуатації літаків і розвитку авіаційної промисловості.
65458. ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ СИЛОВИХ КІЛ 425 KB
  Один з відомих підходів діагностування роботи систем ЕП як постійного так і змінного струму ґрунтується на аналізі енергетичних процесів що відбуваються в ЕМС. Невід’ємними складовими сучасних вентильних приводів постійного й змінного струму є перетворювачі енергії...
65459. Цифрові системи керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин 6.83 MB
  Типові системи регулювання загальнопромислового призначення не пристосовані до регулювання сил натягу і лінійних швидкостей руху смуг і стрічок друкарського матеріалу особливо при їх намотуванні на 2 4 і більше бобіни що розміщені на механічно незалежних валах НВ РРМ.
65460. Відтворювальні та продуктивні якості свиней породи дюрок внутрішньопорідного типу української селекції «Степовий» за різними методами розведення 278 KB
  В реалізації вищезазначених завдань чинне місце належить внутрішньопорідному типу свиней породи дюрок української селекції Степовий з поліпшеними відтворювальними якостями та рівнем продуктивності який був затверджений згідно...
65461. СИНТЕЗ ГВИНТОВИХ ЗАТИСКНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ТОНКОСТІННИХ ЗАГОТОВОК НА МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ 11.6 MB
  Окремо слід виділити гвинтові затискні пристрої ГЗП із пружними затискними елементами до яких відносяться затискні патрони та оправки із гвинтовими елементами затиску що в порівнянні із іншими є дешевшими у виготовленні та експлуатації.
65462. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПОКРИТТЯ КОМПАКТНОЇ БАГАТОГРАННОЇ МНОЖИНИ НАБОРОМ ПРЯМИХ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІВ 3.26 MB
  Необхідність розробки такого наукового апарату виникає і для розв’язання задач покриття що пов’язані з автоматизацією моделювання різних технічних систем. Задачі покриття виникають у різних галузях науки і техніки і полягають у пошуку покриття заданої області деякою множиною геометричних об’єктів.