71515

Разработка и отладка алгоритмов и программ по обработке строк символов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

По заданному списку фамилий напечатать каждому упомянутому в списке поздравление к определенному празднику. Чтобы избежать шаблона, перечень желаемых благ выбирать как случайное подмножество из заготовленного списка(например, здоровья, счастья, продвижения по службе, долголетия и т.д.).

Русский

2014-11-08

89.9 KB

4 чел.

Лабораторная работа  №  6

Тема работы: Разработка и отладка алгоритмов и программ по обработке строк символов

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ на языке С по обработке строк символов.

                                                               Вариант 20

Задание №1

По заданному списку фамилий напечатать каждому упомянутому в списке поздравление к определенному празднику. Чтобы избежать шаблона, перечень желаемых благ выбирать как случайное подмножество из заготовленного списка(например, здоровья, счастья, продвижения по службе, долголетия и т.д.). Можно сделать переменным и название праздника – для универсальности программы.

#include "stdafx.h"

#include "string.h"

void main(void)

{

char st[10][50],t[50],z[20];

int n,i;

printf("Vvedite N\n");

scanf("%d",&n);

for(i=0;i<n;i++)

{

printf("Vvedite text\n");

fflush(stdin);

gets(t);

printf("Vvedite Familiy\n");

gets(st[i]);

strcat(st[i],t);

printf("cho pozelat\n");

gets(z);

strcat(st[i],z);

}

for(i=0;i<n;i++)

{

 printf("%s\n",st[i]);

 }

 

}

N

Начало

i=0

i<n

t

st[i]

i=0

strcat(st[i],t)

i<n

z

Конец

N

strcat(st[i],z)

i++

i++

Задание №2

Определить количество слов, вторая буква которых “Р”

#include "stdafx.h"

#include "string.h"

void main(void)

{

char t[50],z=' ',x='r';

int i=0,n=0,m=0;

printf("Vvedite stroky\n");

gets(t);

m=strlen(t);

for(i=0;i<m;i++)

{

 if (t[i]==z && t[i+2]==x)

  n+=1;

}

printf("\n%d",n);

 

}

Начало

t

m=strlen(t)

i=0

i<m

t[i]==z && t[i+2]==x

Конец

i++

n+=1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7888. Поняття про форму організації навчання 28.5 KB
  Поняття про форму організації навчання Відповідь на питання Як навчати? виводить нас на ще одну важливу категорію педагогіки - категорію форм організації навчання. Якщо поняття метод характеризує змістову або внутрішню сторону навчального процесу ...
7889. З історії розвитку організаційних форм навчання 23.57 KB
  З історії розвитку організаційних форм навчання Загальні форми організації навчання часто називають організаційними системами навчання. У різні періоди розвитку суспільства перевага надавалася тим чи іншим організаційним системам навчання. Найстаршо...
7890. Класно-урочна система навчання, її суть та історія розвитку 19.33 KB
  Класно-урочна система навчання, її суть та історія розвитку Класно-урочна система навчання - це така організація навчального процесу, при якій учні групуються по класах і основною формою навчання є урок. Зміст навчання в кожному класі визначаєт...
7891. Причини, привід та початок Першої світової війни 35.5 KB
  Тема уроку. Причини, привід та початок Першої світової війни. Мета: розкрити причини, привід та початок Першої світової війни розвивати аналітичні вміння при вивченні всесвітньої історії виховувати в учнів зацікавленість до новітнього періоду всес...
7892. Воєнні кампанії 1915-1918 років 19.03 KB
  Тема уроку. Воєнні кампанії 1915-1918 років. Мета: розкрити зміст воєнних кампаній 1915-1918 років розвивати аналітичні вміння при вивченні всесвітньої історії виховувати в учнів зацікавленість до новітнього періоду всесвітньої історії Обладнання:...
7893. Юридична відповідальність 48.5 KB
  Тема. Юридична відповідальність Мета: Розглянути поняття юридична відповідальність, ознаки, види, характеристика розвивати в учнів здатність застосовувати отримані на практиці виховувати в ліцеїстів правову культуру та законослухняність. Обладнанн...
7894. Історія Київської Русі 71 KB
  Історія Київської Русі 1.Київська Русь. Загальна характеристика. За часів князювання Володимира Великого (980-1015 рр.) було завершено формування території Київської Русі. Вона займала територію від Чудського, Ладозького й Онезького озер на пі...
7895. Правопорядок і правопорушення. Юридична відповідальність 57 KB
  Правопорядок і правопорушення Мета: Розглянути правопорядок, законність як важливі суспільно-правові явища, визначити зміст поняття правопорушення та його структуру формувати в учнів позитивну правосвідомість розвивати критичне мислення. Обладнанн...
7896. Правоохоронні органи України 58.5 KB
  Правоохоронні органи України Мета: закріплення знань про правоохоронні органи України, їхню структуру та функції розвиток вміння використовувати на. практиці знання, набуті на уроках з правознавства виховання поваги до органів державної влади (у ц...