71515

Разработка и отладка алгоритмов и программ по обработке строк символов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

По заданному списку фамилий напечатать каждому упомянутому в списке поздравление к определенному празднику. Чтобы избежать шаблона, перечень желаемых благ выбирать как случайное подмножество из заготовленного списка(например, здоровья, счастья, продвижения по службе, долголетия и т.д.).

Русский

2014-11-08

89.9 KB

4 чел.

Лабораторная работа  №  6

Тема работы: Разработка и отладка алгоритмов и программ по обработке строк символов

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ на языке С по обработке строк символов.

                                                               Вариант 20

Задание №1

По заданному списку фамилий напечатать каждому упомянутому в списке поздравление к определенному празднику. Чтобы избежать шаблона, перечень желаемых благ выбирать как случайное подмножество из заготовленного списка(например, здоровья, счастья, продвижения по службе, долголетия и т.д.). Можно сделать переменным и название праздника – для универсальности программы.

#include "stdafx.h"

#include "string.h"

void main(void)

{

char st[10][50],t[50],z[20];

int n,i;

printf("Vvedite N\n");

scanf("%d",&n);

for(i=0;i<n;i++)

{

printf("Vvedite text\n");

fflush(stdin);

gets(t);

printf("Vvedite Familiy\n");

gets(st[i]);

strcat(st[i],t);

printf("cho pozelat\n");

gets(z);

strcat(st[i],z);

}

for(i=0;i<n;i++)

{

 printf("%s\n",st[i]);

 }

 

}

N

Начало

i=0

i<n

t

st[i]

i=0

strcat(st[i],t)

i<n

z

Конец

N

strcat(st[i],z)

i++

i++

Задание №2

Определить количество слов, вторая буква которых “Р”

#include "stdafx.h"

#include "string.h"

void main(void)

{

char t[50],z=' ',x='r';

int i=0,n=0,m=0;

printf("Vvedite stroky\n");

gets(t);

m=strlen(t);

for(i=0;i<m;i++)

{

 if (t[i]==z && t[i+2]==x)

  n+=1;

}

printf("\n%d",n);

 

}

Начало

t

m=strlen(t)

i=0

i<m

t[i]==z && t[i+2]==x

Конец

i++

n+=1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17247. Транзакции и восстановление данных 66 KB
  Лекция №11 Транзакции и восстановление данных В данной главе изучаются возможности восстановления данных после сбоев системы т.е. свойство Д – долговечность транзакций. Главное требование долговечности данных транзакций состоит в том что данные зафиксированных
17248. Основы технологии OLAP 132.5 KB
  Лекция №12 Основы технологии OLAP Что такое хранилище данных Что такое OLAP Многомерные кубы Некоторые термины и понятия Заключение OLAP OnLine Analytical Processing технологии многомерного анализа данных. Что такое хранилище данных Устно. Информационные с...
17249. Облік доходів підприємства 31.5 KB
  Облік доходів підприємства. Дохід є надходженням економічних вигод які виникають в результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції товарів робіт послуг гонорарів відсотків дивідендів тощо. В обліку дохід відображається в момент надх
17250. Облік фінансових результатів та використання прибутку 35.5 KB
  Облік фінансових результатів та використання прибутку. Фінансові результати за видами діяльності внаслідок яких вони виникають поділяються на : прибутки збитки від звичайної діяльності операційна основна та інша діяльність інша звичайна інвестиційна та фінансо...
17251. Облік власного капіталу 35 KB
  Облік власного капіталу. Власний капітал підприємства – це частина в активах підприємства яка залишається після вирахування усіх його зобов'язань. Власний капітал складається із статутного пайового додаткового резервного нерозподілених прибутків непокритих збитк...
17252. Облік резервного капіталу 26.5 KB
  Облік резервного капіталу. Резервний капітал – це сума резервів створених відповідно до чинного законодавства і засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. Він створюється з метою усунення можливих в майбутньому тимчасових фінансових ...
17253. Облік цільового фінансування і цільових надходжень 24.5 KB
  Облік цільового фінансування і цільових надходжень. До цільового фінансування і цільових надходжень належать кошти отримані у вигляді субсидій та асигнувань з бюджету та позабюджетних фондів цільових внесків фізичних та юридичних осіб гуманітарної допомоги тощо. К
17254. Поняття та принципи побудови звітності 54 KB
  Поняття та принципи побудови звітності Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників що характеризують діяльність підприємства здійснюється шляхом складання звітності за звітний період. Звітним періодом для складання фінансової звітності...
17255. Класифікація звітності та її користувачі 63.5 KB
  Класифікація звітності та її користувачі З метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками: змістом і джерелами формування терміном подання ступенем узагальнення обсягом періодичністю подання охопленням видів діяль