71518

Использование конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса. Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Русский

2014-11-08

144.21 KB

0 чел.

Лабораторная работа №13

Использование конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса.

Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Вариант 4

Индивидуальное задание

Приложение 1

Блок схема задачи

           Set                                get

     

             Show                                                               shap

               

main

                   

Приложение 2

Исходный модуль задачи

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "iostream.h"

#include "stdlib.h"

#include "conio.h"

#include "iomanip.h"

#define N 3

class vant{

char *name;

char *tip;

char kol[12];

unsigned int ves;

public:

vant(char *a, char *b, char *c, unsigned int d);

~vant();

void set(char *a, char *b, char *c, unsigned int d);

void get(char *a, char *b, char *c, unsigned int &d);

void show(void);

void shap(void);

void line(void);

};

vant::vant(char *a, char *b, char *c, unsigned int d)

{

name=new char[10];

tip=new char[5];

strcpy(name,a);

strcpy(tip,b);

strcpy(kol,c);

ves=d;

}

vant::~vant()

{

delete name;

delete tip;

}

void vant::set(char *a, char *b, char *c, unsigned int d)

{

strcpy(name,a);

strcpy(tip,b);

strcpy(kol,c);

ves=d;

}

void vant::get(char *a, char *b, char *c, unsigned int &d)

{

strcpy(a,name);

strcpy(b,tip);

strcpy(c,kol);

d=ves;

cout<<"|"<<setw(10)<<a;

cout<<"|"<<setw(5)<<b;

cout<<"|"<<setw(15)<<c;

cout<<"|"<<setw(12)<<d<<"|";

}

void vant::show(void)

{

cout<<"|"<<setw(10)<<name;

cout<<"|"<<setw(5)<<tip;

cout<<"|"<<setw(15)<<kol;

cout<<"|"<<setw(12)<<ves<<"|";

}

void vant::shap(void)

{

cout<<"-----------------------------------------------\n";

cout<<"|           vedomoat detaleu                  |\n";

cout<<"|---------------------------------------------|\n";

cout<<"|   Name   |Tip  |Kollichestvo   |ves 1 detali|\n";

cout<<"|---------------------------------------------|\n";

}

void vant::line(void)

{

cout<<"\n|---------------------------------------------|\n";

}

void main()

{

char n[10];

char g[5];

char m[12];

unsigned int ch;

int i;

vant va=vant("","","",0);

vant v[N]={vant("Flanec","Z","3",450),

          vant("perexodnik","p","8",74),   

    vant("Stanina","O","1",117050)};  

cout<<"\n";

va.shap();

for(i=0;i<N;i++)

{

v[i].show();

va.line();

}

cout<<"\n";

for(i=0;i<N;i++)

{

cout<<"Name:";

cin>>n;

cout<<"tip:";

cin>>g;

cout<<"kol:";

cin>>m;

cout<<"ves:";

cin>>ch;

v[i].set(n,g,m,ch);

}

cout<<"\n";

va.shap();

for(i=0;i<N;i++)

{

v[i].get(n,g,m,ch);

va.line();

}

getch();

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55152. Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек 949 KB
  Мета: Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини що найчастіше трапляються шляхом соціального опитування студентів.
55153. План рахунків бухгалтерського обліку. Структура та основи побудови балансу 127 KB
  Принцип повного висвітлення передбачає: а) фінансова звітність повинна містити всю інформацію потенційні наслідки госп-ських операцій; б) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій...
55154. Українська товарна номенклатура ЗЕД: поняття, структура, особливості застосування 122.5 KB
  Законом України Про Митний тариф України що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів. УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи...
55155. Форми колективного обговорення професійних проблем 34 KB
  Які існують підходи до перемовин Як класифікують перемовини Які розрізняють стратегії ведення перемовин З яких стадій складаються перемовини Що таке збори Які є види зборів З яких етапів складаються збори Як треба виступати на зборах аби привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх...
55156. Поняття господарського обліку. Мета, завдання, та види обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти обліку 118.5 KB
  Закон визначає право на його ведення, однак не визначає жодних правил його організації. Інформація є доступною для зовнішніх користувачів
55157. Основи роботи з Windows 1.01 MB
  Постановка загальної проблеми: Як знайти потрібну інформацію по роботі з операційною системою Windows використовуючи довідкову систему І. Знайти та ознайомитись з можливістю пошуку...
55158. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації 57.5 KB
  МЕТА: Схарактеризувати педагогічне спілкування за функціями; зясувати що є запорукою продуктивного педагогічного спілкування; визначити барєри спілкування та оптимальні способи їх подолання.