71518

Использование конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса. Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Русский

2014-11-08

144.21 KB

0 чел.

Лабораторная работа №13

Использование конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса.

Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Вариант 4

Индивидуальное задание

Приложение 1

Блок схема задачи

           Set                                get

     

             Show                                                               shap

               

main

                   

Приложение 2

Исходный модуль задачи

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "iostream.h"

#include "stdlib.h"

#include "conio.h"

#include "iomanip.h"

#define N 3

class vant{

char *name;

char *tip;

char kol[12];

unsigned int ves;

public:

vant(char *a, char *b, char *c, unsigned int d);

~vant();

void set(char *a, char *b, char *c, unsigned int d);

void get(char *a, char *b, char *c, unsigned int &d);

void show(void);

void shap(void);

void line(void);

};

vant::vant(char *a, char *b, char *c, unsigned int d)

{

name=new char[10];

tip=new char[5];

strcpy(name,a);

strcpy(tip,b);

strcpy(kol,c);

ves=d;

}

vant::~vant()

{

delete name;

delete tip;

}

void vant::set(char *a, char *b, char *c, unsigned int d)

{

strcpy(name,a);

strcpy(tip,b);

strcpy(kol,c);

ves=d;

}

void vant::get(char *a, char *b, char *c, unsigned int &d)

{

strcpy(a,name);

strcpy(b,tip);

strcpy(c,kol);

d=ves;

cout<<"|"<<setw(10)<<a;

cout<<"|"<<setw(5)<<b;

cout<<"|"<<setw(15)<<c;

cout<<"|"<<setw(12)<<d<<"|";

}

void vant::show(void)

{

cout<<"|"<<setw(10)<<name;

cout<<"|"<<setw(5)<<tip;

cout<<"|"<<setw(15)<<kol;

cout<<"|"<<setw(12)<<ves<<"|";

}

void vant::shap(void)

{

cout<<"-----------------------------------------------\n";

cout<<"|           vedomoat detaleu                  |\n";

cout<<"|---------------------------------------------|\n";

cout<<"|   Name   |Tip  |Kollichestvo   |ves 1 detali|\n";

cout<<"|---------------------------------------------|\n";

}

void vant::line(void)

{

cout<<"\n|---------------------------------------------|\n";

}

void main()

{

char n[10];

char g[5];

char m[12];

unsigned int ch;

int i;

vant va=vant("","","",0);

vant v[N]={vant("Flanec","Z","3",450),

          vant("perexodnik","p","8",74),   

    vant("Stanina","O","1",117050)};  

cout<<"\n";

va.shap();

for(i=0;i<N;i++)

{

v[i].show();

va.line();

}

cout<<"\n";

for(i=0;i<N;i++)

{

cout<<"Name:";

cin>>n;

cout<<"tip:";

cin>>g;

cout<<"kol:";

cin>>m;

cout<<"ves:";

cin>>ch;

v[i].set(n,g,m,ch);

}

cout<<"\n";

va.shap();

for(i=0;i<N;i++)

{

v[i].get(n,g,m,ch);

va.line();

}

getch();

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31607. ПУХЛИНИ 85.5 KB
  Доброякісні пухлини складаються із добре диференційованих клітин і зберігають типову структуру тієї тканини з якої виростають. Злоякісні пухлини характеризуються втратою диференціювання клітин спрощенням і атиповістю будови. Певна частина пухлин походить із клітин крові тобто є гемобластозами або із клітин сполучної тканини і є саркомами. Ендогенними називають канцерогени які утворюються в організмі з його нормальних компонентів: а канцерогенні поліциклічні ароматичні вуглеводні метилхолантрен які синтезуються із холестерину...
31608. РЕАКТИВНІСТЬ і АЛЕРГІЯ 138.5 KB
  4 За патогенезом: а алергійні реакції гуморального типу I II III і V типи реакцій; 2 алергійні реакції клітинного типу IV тип реакцій за Кумбсом і Джеллом. У патогенезі алергійних реакцій виділяють наступні стадії: 1 імунологічну 2 патохімічну 3 патофізіологічну стадію клінічних проявів. 2 Патохімічна стадія це період часу від початку взаємодії алергену з ефекторами імунної системи антитілами чи Тлімфоцитами до появи біологічно активних речовин медіаторів алергійних реакцій. 3 Патофізіологічна стадія це період...
31609. АЛЕРГІЯ. Алергійні реакції III типу за Кумбсом і Джеллом - імунокомплексні реакції 75.5 KB
  Антиген і антитіло перебувають у вільному стані не фіксовані на поверхні клітин. В результаті активації комплементу і дії продуктів які продукуються макрофагами відбувається ушкодження клітин і розвивається запалення. Алергійні реакції IV типу за Кумбсом і Джеллом гіперчутливість cповільненого типу або клітинноопосередкований тип алергії. Такими клітинами є Тхелпери1 CD41 які мають специфічні до відповідного антигену рецептори Тірецептори.
31610. РОЗЛАДИ РУХОВОЇ І ТРОФІЧНОЇ ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 86.5 KB
  Регуляція довільних рухів поперечнопосмугованих м’язів здійснюється руховим аналізатором розташованим переважно в лобовій частці кори півкуль великого мозку клітини Беца передньої центральної звивини через двохнейронний пірамідний шлях: а корковоядерний і б корковоспинномозковий. Регуляція тонусу скелетних м’язів і мимовільних автоматичних рухів здійснюється екстрапірамідною системою яка складається із підкіркових ядер кінцевого мозку хвостатого сочевицеподібного ядер огорожі структур проміжного мозку таламуса...
31611. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 87.5 KB
  Недостатність серця це патологічний стан при якому навантаження на серце перевищує його здатність виконувати роботу по переміщенню крові у кровоносному руслі та забезпечувати кровопостачання органів і тканин відповідно до їх потреб. Недостатність серця класифікують: I. У залежності від клінічного перебігу розрізняють: а гостру і б хронічну недостатність серця. За виразністю клінічних проявів виділяють: а компенсовану і б декомпенсовану недостатність серця.
31612. СЕРЦЕВА НЕДОСТАТНІСТЬ 131.5 KB
  При цьому стан кровообігу визначається: а діяльністю серця б тонусом судин і в станом крові її загальною і циркулюючою масою а також реологічними властивостями. Порушення функції серця судинного тонусу чи зміни в системі крові можуть призвести до недостатності кровообігу. Усього на сьогоднішній день відомо більш 50 факторів ризику істотна роль яких у виникненні хвороб серця і судин чітко встановлена. Недостатність серця патологічний стан обумовлений нездатністю серця забезпечити кровопостачання органів і тканин відповідно до їх...
31613. СПАДКОВІСТЬ І ПАТОЛОГІЯ 85.5 KB
  Першу групу складають власне спадкові хвороби у яких етіологічну роль відіграє зміна спадкових структур роль середовища полягає лише в модифікації проявів захворювання. У цю групу входять: генні і хромосомні хвороби. □ Друга група екогенетична спадкові хвороби обумовлені патологічною мутацією однак для їх прояву необхідний специфічний вплив середовища. Основним етіологічним фактором у їх виникненні є несприятливий вплив середовища але реалізація дії фактора залежить від індивідуальної генетично детермінованої схильності організму у...
31614. УШКОДЖЕННЯ КЛІТИНИ 80 KB
  2 У залежності від ступеня порушень внутрішньоклітинного гомеостазу розрізняють: а зворотні зникають після припинення дії ушкоджуючого фактора б незворотні ведуть до загибелі клітини. 3 В залежності від періоду життєвого циклу клітини: а мітотичне і б інтерфазне. Насильницьке виникає у разі дії на здорову клітину фізичних хімічних і біологічних факторів інтенсивність яких перевищує порогові подразнення до яких клітина адаптувалася Цитопатичне виникає внаслідок первинного порушення захиснопристосувальних...
31615. АНЕМІЇ 83.5 KB
  Механічний гемоліз виникає внаслідок механічного руйнування еритроцитів при роздавлюванні еритроцитів у судинах стопи маршовий гемоліз. Окисний гемоліз розвивається унаслідок вільнорадикального окислювання ліпідів і білків плазматичної мембрани еритроцитів коли збільшується проникність еритроцитарної мембрани що надалі веде до реалізації осмотичного механізму гемолізу. Детергентний гемоліз зв’язаний з розчиненням ліпідних компонентів мембрани еритроцитів речовинамидетергентами.