71518

Использование конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса. Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Русский

2014-11-08

144.21 KB

0 чел.

Лабораторная работа №13

Использование конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса.

Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Вариант 4

Индивидуальное задание

Приложение 1

Блок схема задачи

           Set                                get

     

             Show                                                               shap

               

main

                   

Приложение 2

Исходный модуль задачи

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "iostream.h"

#include "stdlib.h"

#include "conio.h"

#include "iomanip.h"

#define N 3

class vant{

char *name;

char *tip;

char kol[12];

unsigned int ves;

public:

vant(char *a, char *b, char *c, unsigned int d);

~vant();

void set(char *a, char *b, char *c, unsigned int d);

void get(char *a, char *b, char *c, unsigned int &d);

void show(void);

void shap(void);

void line(void);

};

vant::vant(char *a, char *b, char *c, unsigned int d)

{

name=new char[10];

tip=new char[5];

strcpy(name,a);

strcpy(tip,b);

strcpy(kol,c);

ves=d;

}

vant::~vant()

{

delete name;

delete tip;

}

void vant::set(char *a, char *b, char *c, unsigned int d)

{

strcpy(name,a);

strcpy(tip,b);

strcpy(kol,c);

ves=d;

}

void vant::get(char *a, char *b, char *c, unsigned int &d)

{

strcpy(a,name);

strcpy(b,tip);

strcpy(c,kol);

d=ves;

cout<<"|"<<setw(10)<<a;

cout<<"|"<<setw(5)<<b;

cout<<"|"<<setw(15)<<c;

cout<<"|"<<setw(12)<<d<<"|";

}

void vant::show(void)

{

cout<<"|"<<setw(10)<<name;

cout<<"|"<<setw(5)<<tip;

cout<<"|"<<setw(15)<<kol;

cout<<"|"<<setw(12)<<ves<<"|";

}

void vant::shap(void)

{

cout<<"-----------------------------------------------\n";

cout<<"|           vedomoat detaleu                  |\n";

cout<<"|---------------------------------------------|\n";

cout<<"|   Name   |Tip  |Kollichestvo   |ves 1 detali|\n";

cout<<"|---------------------------------------------|\n";

}

void vant::line(void)

{

cout<<"\n|---------------------------------------------|\n";

}

void main()

{

char n[10];

char g[5];

char m[12];

unsigned int ch;

int i;

vant va=vant("","","",0);

vant v[N]={vant("Flanec","Z","3",450),

          vant("perexodnik","p","8",74),   

    vant("Stanina","O","1",117050)};  

cout<<"\n";

va.shap();

for(i=0;i<N;i++)

{

v[i].show();

va.line();

}

cout<<"\n";

for(i=0;i<N;i++)

{

cout<<"Name:";

cin>>n;

cout<<"tip:";

cin>>g;

cout<<"kol:";

cin>>m;

cout<<"ves:";

cin>>ch;

v[i].set(n,g,m,ch);

}

cout<<"\n";

va.shap();

for(i=0;i<N;i++)

{

v[i].get(n,g,m,ch);

va.line();

}

getch();

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34859. Алфавит и зарезервированные слова 47 KB
  Алфавит языка Turbo Pscl Для записи программы на языке ТР используется набор знаков включающий буквы цифры и специальные символы. Вот эти слова: ND GOTO PROGRM SM IF RECORD RRY IMPLEMENTTION...
34860. Закон попиту, вплив на попит цінових і неціновихфакторів 144.5 KB
  Закон попитувплив на попит цінових і неціновихфакторів Рішення які приймаються учасниками ринкових взаємовідносин каються насамперед у бажанні і можливості продавати і купувати товари іуги або ресурси. Розмір попиту кількість благ і послуг котрі споживачі готові й ь змогу купити по деякій ціні і протягом певного періоду часу. Якщо абстраіуватися від різних чинників що впливають на ціну іру і попит на цей товар то можна сказати що корінна властивість попиту ігає в наступному: зниження ціни веде до відповідного...
34861. Закон пропозиціі, вплив на пропозмціію цінових і не цінових факторів 165 KB
  Закон пропозиціі вплив на пропозмціію цінових і не цінових факторів Розмір пропозиції це різні кількості товарів і послуг що виробник N здатний виробити і запропонувати до продажу на ринку по кожній гній ціні з ряду можливих цін протягом визначеного періоду часу. Якщо всі інші чинники будуть незмінними то виникає прямий між ціною і кількістю запропонованого продукту тобто з підвищенням ювідно зростає і розмір пропозиції; із зниженням цін скорочується ■ р...
34862. Взаємодія попиту і пропозиціі 177.5 KB
  Ціна в 3 у. за тонну кукурудзи називається ціною ринкої клірингу або ціною рівноваги коли розмір пропозиції і розмір по і врівноважуються тобто ціна в 3 у. виступає як єдина стійка ціна кукуру. Ціна рівноваги характеризує той рівень ціни при якому ріши виробників про продаж і рішення споживачів про покупку взаі узгоджуються.
34863. Конкуренція. Типи конкурентноі поведінки 22 KB
  Конкуренція. Є два види конкуренціі : аДосконала чиста бНедорсконала Досконала чиста конкуренція характеризується існуваню великої кількості продавців що оперують на ринку однорідними стандартнго продуктами. Недосконала конкуренція протилежність чистої конкурени означає той чи інший ступінь впливу виробника на ринок товарів та послуг. Монополістична конкуренція...
34864. Методи конкурентноі боротьби. Типи ринків 24.5 KB
  Це ідеальна модель застосування якоі дозволяє реальні еномічні відносини:1дуже багато малих ідприємців фле мало великих 2нема барєрів входження в пеіну галузь 3товар має бути повністю однаковий з продозиціі покупця 4усі учасники себе раціонально Недосконала конкуренція :це такий стан ринку за якоі продавці можуть здійснювати вплив на ринкову ціну така ситуапція означає існування монополії. Монополія покупців може існувати на...
34865. Характеристика чистої конкуренції 20.5 KB
  Характеристика чистої конкуренції. Одним із характеристик чистої конкуренції є: 1 Розвиток молого і середнього бізнесу2 великий попит товарів і пропозицій3 відсутність будь якої монополії 4 ціна на продукт в залежності від великої конкуренціїлишається стабільною або знижається5 всі товари мають велику якість і недорогі6 виробники удосконалюють обладнання що призводить до зменшення сировиних витрат і до збітьшення якості продукціїтобто за мінімальні витрати ми отримуємо максимальні доходи7 відсутній барєр до вступу в певну галузь виходу...
34867. Характеристика валового національного продукту. Структура ВНП і методика його розрахунку 127 KB
  Структура ВНП і методика його розрахунку ВНП головний показник при складанні системи національнії рахунків. Основні характеристики ВНП: 1. ВНП відбиває поточне виробництво незалежно від того чи вів продукція продана або частина її залишається в запасах. ВНП це грошовий вартісний показник що дозволяє врахувапі різнорідні товари та послуги й зіставляти різні обсяги ВНП вироблені в річ роки.