71518

Использование конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса. Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Русский

2014-11-08

144.21 KB

0 чел.

Лабораторная работа №13

Использование конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ с использованием конструкторов и деструктора при проектировании пользовательского класса.

Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Вариант 4

Индивидуальное задание

Приложение 1

Блок схема задачи

           Set                                get

     

             Show                                                               shap

               

main

                   

Приложение 2

Исходный модуль задачи

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "iostream.h"

#include "stdlib.h"

#include "conio.h"

#include "iomanip.h"

#define N 3

class vant{

char *name;

char *tip;

char kol[12];

unsigned int ves;

public:

vant(char *a, char *b, char *c, unsigned int d);

~vant();

void set(char *a, char *b, char *c, unsigned int d);

void get(char *a, char *b, char *c, unsigned int &d);

void show(void);

void shap(void);

void line(void);

};

vant::vant(char *a, char *b, char *c, unsigned int d)

{

name=new char[10];

tip=new char[5];

strcpy(name,a);

strcpy(tip,b);

strcpy(kol,c);

ves=d;

}

vant::~vant()

{

delete name;

delete tip;

}

void vant::set(char *a, char *b, char *c, unsigned int d)

{

strcpy(name,a);

strcpy(tip,b);

strcpy(kol,c);

ves=d;

}

void vant::get(char *a, char *b, char *c, unsigned int &d)

{

strcpy(a,name);

strcpy(b,tip);

strcpy(c,kol);

d=ves;

cout<<"|"<<setw(10)<<a;

cout<<"|"<<setw(5)<<b;

cout<<"|"<<setw(15)<<c;

cout<<"|"<<setw(12)<<d<<"|";

}

void vant::show(void)

{

cout<<"|"<<setw(10)<<name;

cout<<"|"<<setw(5)<<tip;

cout<<"|"<<setw(15)<<kol;

cout<<"|"<<setw(12)<<ves<<"|";

}

void vant::shap(void)

{

cout<<"-----------------------------------------------\n";

cout<<"|           vedomoat detaleu                  |\n";

cout<<"|---------------------------------------------|\n";

cout<<"|   Name   |Tip  |Kollichestvo   |ves 1 detali|\n";

cout<<"|---------------------------------------------|\n";

}

void vant::line(void)

{

cout<<"\n|---------------------------------------------|\n";

}

void main()

{

char n[10];

char g[5];

char m[12];

unsigned int ch;

int i;

vant va=vant("","","",0);

vant v[N]={vant("Flanec","Z","3",450),

          vant("perexodnik","p","8",74),   

    vant("Stanina","O","1",117050)};  

cout<<"\n";

va.shap();

for(i=0;i<N;i++)

{

v[i].show();

va.line();

}

cout<<"\n";

for(i=0;i<N;i++)

{

cout<<"Name:";

cin>>n;

cout<<"tip:";

cin>>g;

cout<<"kol:";

cin>>m;

cout<<"ves:";

cin>>ch;

v[i].set(n,g,m,ch);

}

cout<<"\n";

va.shap();

for(i=0;i<N;i++)

{

v[i].get(n,g,m,ch);

va.line();

}

getch();

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17810. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 239 KB
  Тема 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки глобалізації. Суперечливість глобалізаційного процесу. Фінансова глобалізація. Світові фінансові кризи. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. Демографічний вибух та по...
17811. СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ 82.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 1. СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ ПЛАН 1.1. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. 1.2. Визначення поняття суті грошей. 1.3. Форми грошей причини та механізм їх еволюції. 1.4. Вартість грошей. 1.5. Функції гро
17812. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ 122 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 2. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ ПЛАН 2.1. Класична кількісна теорія грошей її основні постулати. 2.2. Неокласичний варіант розвитку класичної теорії грошей. 2.3. Вклад Дж. Кейнса у розвиток кількісної теорі...
17813. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ 602.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 3. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ ПЛАН 3.1. Поняття грошового обігу як процесу руху грошей. 3.2. Поняття грошового потоку. 3.3. Структура грошового обігу. 3.4. Маса грошей що обслуговує грошовий обіг. 3.5. Швидкість обігу грошей....
17814. ГРОШОВИЙ РИНОК 520.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ РИНОК ПЛАН 4.1. Суть і структура грошового ринку. 4.2. Чинники що визначають параметри попиту на гроші. 4.3. Механізм формування пропозиції грошей. 4.4. Рівновага на грошовому ринку та відсоток. 4.5. Грошовий рино
17815. ГРОШОВІ СИСТЕМИ 89 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 5. ГРОШОВІ СИСТЕМИ ПЛАН 5.1. Суть грошової системи її призначення та місце в економічній системі країни. Елементи грошової системи. 5.2. Основні типи грошових систем їх еволюція. Системи металевого й кредитного обігу. 5.3.
17816. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 72.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 6. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ПЛАН 6.1. Кредит: необхідність сутність теорії формита види. 6.2. Процент за кредит. 6.3. Функції та роль кредиту. 6.1. Кредит: необхідність сутність теорії форми та види Необхідність к...
17817. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ 151.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 7. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ПЛАН 7.1. Поняття валюти валютний курс та конвертованість валют. 7.2. Валютний ринок: суть та основи функціонування. 7.3. Суть та необхідність валютного регулювання. 7.4. Валютні системи...
17818. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ (РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ) 165.5 KB
  ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ ГРОШІ ТА КРЕДИТ ТЕМА 8. ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ПЛАН 8.1. Загальна характеристика фондового ринку. 8.2. Регулювання фондового ринку. 8.3. Інструментарій фондового ринку. 8.1. Загальна характеристика...