71519

Разработка и отладка алгоритмов и программ с использованием указателей

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ на языке С с использованием указателей. Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Русский

2014-11-08

313.5 KB

1 чел.

Лабораторная работа №9

Разработка и отладка алгоритмов и программ с использованием указателей

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ на языке С с использованием указателей.

Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Вариант 4

Индивидуальное задание

  1.  Даны массивы целых чисел A[25] и B[25]. Сформировать третий массив, в который включить все элементы обоих массивов, не превышающие первого элемента массива А.

2. Задана квадратная  матрица порядка N.  Вычислить сумму квадратов элементов, больших заданного С и находящихся на главной диагонали и выше ее.

Программа должна выполнять ввод и вывод матрицы и дополнительных данных, выполнять необходимые действия и выводить  результаты.

 

Приложение 1

Графическая схема задачи 1

     

               Графическая схема задачи 1 (часть 2)

Графическая схема задачи 2

      

Приложение 2

Исходный модуль задачи 1

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int a[25],b[25],c[50];

int n,m,i,j,k;

int *p,*s;

main()

{

p=&a[1];

printf("Kol-vo el mas A:");

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{printf("a[%d]=",i);

scanf("%d",&a[i]);}

printf("Kol-vo el mas B:");

scanf("%d",&m);

for(j=1;j<=m;j++)

{printf("b[%d]=",j);

scanf("%d",&b[j]);}

for(i=1;i<=n;i++)

{

if(*(p+i)<a[1])

{c[k]=a[i];

k++;}}

for(j=1;j<=m;j++)

{

if(b[j]<a[1])

{c[k]=b[j];

k++;}}

for(k=1;k<=n;k++)

printf("%d ",c[k]);

getchar();

getchar();

}

Тест:

Исходный модуль задачи 2

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int a[30][30],c,n,i,j,*p,s=0;

main()

{

printf("Vvedite N:");

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{for(j=1;j<=n;j++)

{printf("a[%d%d]=",i,j);

scanf("%d",&a[i][j]);

}}

p=&a[1][1];

printf("Vvedite C:");

scanf("%d",&c);

for(i=1;i<=n;i++)

{

for(j=1;j<=n;j++)

{if(i==j||i<j&&*(p+i*30+j)>=c)

s=s+(*(p+i*30+j)*(*(p+i*30+j)));}

}

printf("Symma=%d",s);

getchar();

getchar();

}

Тест:

                                      


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10840. Відвідання музею 58 KB
  УРОК 25 Тема: Життя суспільства Підтема: Відвідання музею. Мета: Практикувати учнів у діалогічному мовленні. Вчити свідомому логічному оформленню висловлювання. Узагальнити у вправах граматичний матеріал Present Tenses. Обладнання: підручник таблиця Present Tenses HO1. ПІ...
10841. Шедеври живопису 51 KB
  УРОК 26 Тема: Життя суспільства Підтема: Шедеври живопису. Мета: Практикувати учнів в аудіюванні тексту. Сприяти розвиткові пізнавальних інтересів учнів розширенню їхнього світогляду формуванню смаку. Обладнання: підручник репродукція Mona Lisa Giaconda HO1 текст дл...
10842. Корисна інформація для подорожуючого 54 KB
  УРОК 27 Тема: Життя суспільства Підтема: Корисна інформація для подорожуючого. Мета: Практикувати учнів в усних діалогічних висловлюваннях. Вчити отримувати та користуватися необхідною для подорожуючого інформацією. Вчити реагувати на репліки співрозмовника висл...
10843. Урок. У готелі. Займенник some та його похідні 51.5 KB
  Тема. Життя суспільства УРОК 28 Підтема: У готелі. Мета: Практикувати учнів у вживанні фраз необхідних у ситуаціях спілкування. Узагальнити граматичний матеріал: Займенник some та його похідні. Обладнання: підручник граматична таблиця Займенник some та його похід...
10844. Новий рік. Різдво 44.5 KB
  Тема: КУЛЬТУРА. ДОЗВІЛЛЯ Підтема: Новий рік. Різдво. Мета: Виховувати повагу до народних традицій. Обладнання: підручник текст для аудіювання Christmas in Ukraine HO текст для читання New Year in England and Scotland HO2. ХІД УРОКУ I.ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ ...
10845. Чекаючи на Різдво. Життя суспільства 38.5 KB
  Урок 29 Тема: Життя суспільства Підтема: Чекаючи на Різдво. Мета: Навчати непідготовленому висловлюванню за темою уроку. Проконтролювати та обговорити тексти домашнього читання. Націлювати учнів на виконання тесту тематичної атестації.Обладнання: підручник. ХІД У...
10846. Святкування Нового року та Різдва 41 KB
  Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів Тема: КУЛЬТУРА. ДОЗВІЛЛЯ Підтема: Святкування Нового року та Різдва. Мета: Вчити учнів активно використовувати недавно вивчений матеріал працюючи в групі у парах індивідуально. Обладнання: підручник ка...
10847. Спорт в житті суспільства 60.5 KB
  Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів Тема: Люди. Життя суспільства. Підтема: Спорт. Мета: Розвивати вміння вживати активну лексику за темою в діалогічному та монологічниму мовленні. Тренувати учнів у вживанні прийменників. Обладнання: підручни...
10848. Спорт як професія 41.5 KB
  Тема: Люди. Життя суспільства. Підтема: Спорт як професія. Мета:Розвивати вміння вживати активну лексику у вивчених граматичних структурах.Практикувати учнів у читанні та обговоренні газетних текстів за темою уроку. Обладнання: підручник текст для читання Fr...