7152

Прямоугольные и пирамидальные дешифраторы

Лекция

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Прямоугольные и пирамидальные дешифраторы Пирамидальные дешифраторы строятся обычных на двухходовых элементах, где число входных переменных больше двух. Дешифратор наращивается каскадно, путем добавления в дешифратор дополнительных каскадов. Пирамид...

Русский

2013-01-17

959.5 KB

29 чел.

Прямоугольные и пирамидальные дешифраторы

Пирамидальные дешифраторы строятся обычных на двухходовых элементах, где число входных переменных больше двух. Дешифратор наращивается каскадно, путем добавления в дешифратор дополнительных каскадов.

Пирамидальный дешифратор для трех переменных:

f0=123

f1= 12∙ х3

f7=x1x2x3

Используя  базис {и,не}, построим схему (рис.4.1).

Рис.4.1

Число каскадов пирамидальных дешифраторов = (m-1). На каждом каскаде задается сигнал и с учётом инверсий  время дешифрирования  тогда определяется tpc=(m-1) cр+ср.инв. .

Отсюда видно, что при увеличении  числа каскадов быстродействие уменьшается на число каскадов. Это главный недостаток в пирамидальном дешифраторе по сравнению с линейным.

Для получения сравнительных характеристик используется  пирамидальные дешифраторы.  Пирамидальные дешифраторы строятся на основе линейных путем разделения переменных почти пополам.

f0= 123∙4∙5

f1= 123∙4∙ х5

f31=x1∙ х2∙х3∙ x4∙ х5

      Рис.4.2

Дешифратор на 5 входов строится из 2 дешифраторов линейных: на 2  и на 3 входа, при этом быстродействие ухудшается примерно на величину ср и коэффициент объединения на входе  превышает 3.

Дешифраторы используются для преобразования 2-го входа адреса доступного по шине адреса ША. Если ША 32-ух разрядная, то в этом случае необходим дешифратор с 32-мя входами, который может обратится к 232 ячейкам памяти

Тригеры.

Под триггером понимается элемент памяти, имеющий 2 устойчивых состояния (би-стабильная схема), позволяющих хранить 1 бит информации. Тригеры бывают: RS, JK, D, T -  название их идет от английских слов. Они бывают асинхронные и синхронные, которые имеют дополнительный синхронизирующий вход.

По использованию они бывают: одноступенчатые (с одним элементом памяти), двухступенчатые (2-мя триггерами) и с разделением моментов времени записи и чтения.

Рассмотрим триггер RS типа – асинхронный RS триггер. Асинхронные триггеры строятся на базисе элементов {и,не},{или,не}.

S-set

R-reset

Рис.4.3

Если на вход S подают  логическую «1», а на R - логический «0», то

Q= Q v 1 = 1 =0

                                 Таблица 4.1

S

R

Q

0

0

Q(t1)

0

1

0

1

0

1

1

1

*

*- означает «начать режим автогенерации».

Закон функционирования триггера зависит от состояния SR:

Q(t)=Q(t-1)RS v SR

В отсутствии сигналов находим когда SR=0,триггер сохраняет пред-ее состояние 1) если на вход S=1 , на R=0 в триггере устанавливаются единственное состояние на прямом будет 1, на инверсном = 0

3) если на входе R=1, а на вход S=0 триггер нуль, состояние на входах 11 не допустимы.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56535. Трикутники 1.02 MB
  Мета: Систематизувати основні теоретичні положення з теми «Трикутники». Ліквідувати прогалини в знаннях, уміннях і навичках учнів; виховання активності, самостійності учнів, творчого підходу до оволодіння знаннями.
56536. Трикутники. Урок 52.5 KB
  Мета: навчитися виділяти ознаки різних видів трикутників об’єднувати трикутники за групами на основі знайдених ознак; навчитися вести дослідження за алгоритмом дій аналізувати отримані дані і робити висновки...
56537. Трикутники 67 KB
  Вісім параграфів підручника геометрії 7-го класу знайомлять нас з трикутниками, їх властивостями. Сьогодні на уроці ми узагальнимо і систематизуємо знання про трикутник, повторимо все, що вивчили, і таким чином підготуємося до контрольної роботи.
56538. Рівність трикутників 164.5 KB
  Учасники аукціону називаються аукціонерами людина яка проводить аукціон аукціоністом а товар - лотом. У ході продажу фігур лотів доведення рівності трикутників доцільно записувати на дошці щоб учні ще раз могли простежити відповідність...
56539. Анализ прибыли уровня рентабельности продукции птицеводства в ЗАО Победа - Агро Дятьковского района 127.45 KB
  В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования.
56540. Сценарий проведения внеклассного мероприятия «Веселый труд» 51 KB
  Сценарий проведения внеклассного мероприятия Веселый труд Ведущий: Уважаемые гости и болельщики Сегодня мы проводим конкурс Веселый Труд. Конкурс состоит из 5 заданий каждое задание оценивается в 1 балл. Жюри оценивает конкурс.
56541. Планування варіативного модулю «Технологія вирощування рослин та догляд за ними» 76 KB
  Установчо –технологічна карта варіативного модулю Технологія вирощування рослин та догляд за ними 16 годин. Основи технології вирощування рослин та догляду за ними Розподіл тем навчальних модулів Види діяльності Варіанти домашнього завдання Стандарт на виході Знання відповідних понять з курсів природознавства та біології Вміння: працювати з різними інформаційними матеріалами із різних джерел знань зошитом виконувати ескізні малюнки аналізувати робити висновки працювати з різнорівневими письмовими завданнями відповідати на усні...
56542. Изготовление поздравительной открытки к 8 Марта 69.5 KB
  Формировать практические приемы работы с бумагой. Умение выполнять приёмы работы с бумагой. Проявление эмоционального отношения к выполнению работы. Объяснение последовательности выполнения работы 3 мин.
56543. ТРУДНО БЫТЬ СОБОЙ 123 KB
  Цель: познакомить учащихся с понятиями личность индивидуальность; показать неповторимость уникальность личности; дать представление о путях формирования личности. Развитие личности довольно медленный процесс.