71520

Разработка и отладка алгоритмов и программ обработки массивов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ на языке С, обрабатывающих массивы. Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00. Вариант 4 Дано натуральное число N. Сколько цифр в числе N?

Русский

2014-11-08

233.01 KB

0 чел.

Лабораторная работа №4

Разработка и отладка алгоритмов и программ обработки массивов

Цель работы: Получить практические навыки в разработке алгоритмов и написании программ на языке С, обрабатывающих массивы.

Оборудование: IBM – совместимый компьютер, система программирования BC3.1, MVC++ 6.00.

Вариант 4

1. Дано натуральное число N. Сколько цифр в числе N?

2.В упорядоченном по неубыванию массиве чисел определить, есть ли заданное число Y, в противном случае подсчитать количество чисел, неменьших Y; кроме того вычислить сумму положительных чисел массива.

3.Задан массив размера N. Поменять местами предпоследний элемент массива с элементом, номер которого задан. Определить в полученном массиве номер и значение последнего минимального элемента и умножить на него все  элементы массива.

                                

Приложение 1

Блок схема задачи 1                

Блок схема задачи 2 (часть1)

           

Блок схема задачи 2 (часть 2)

Блок схема задачи 3 (часть1,2)

                    

Блок схема задачи 3 (часть 3)

Исходный модуль задачи 1

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int n,k=0;

main()

{

printf("Vvedite N:");

scanf("%d",&n);

do

{n=n/10;

k++;}

while (n>0);

printf("K=%d",k);

getchar();

getchar();

}

Тест:

Исходный модуль задачи 2

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int n,s=0,k=0,b,i,l=0,p;

int a[30];

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

printf("kol-vo el mas=");

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{printf("a[%d]=",i);

scanf("%d",&a[i]);}

printf("B=");

scanf("%d",&b);

for(i=1;i<=n;i++)

{if(a[i]==b)

l=1;

else

{p=0;

if(a[i]>b)

k++;}

if(a[i]>0)

s+=a[i];}

if(l==1)

printf("ECTb\n");

else

{if(p==0)

printf("K=%d\n",k);}

printf("S=%d",s);

getchar();

getchar();

}

Исходный модуль задачи 3

#include "stdafx.h"

#include "stdio.h"

int a[30],i,n,mx,k;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

printf("kol-vo el mas=");

scanf("%d",&n);

for(i=1;i<=n;i++)

{printf("a[%d]=",i);

scanf("%d",&a[i]);}

mx=a[1];

for(i=1;i<=n;i++)

{if(a[i]>mx)

mx=a[i];}

for(i=1;i<=n;i++)

{if(mx==a[i])

{k=i;

break;}}

for(i=k+1;i<=n;i++)

a[i]*=mx;

k=a[1];

a[1]=a[n];

a[n]=k;

for(i=1;i<=n;i++)

printf("%d ",a[i]);

getchar();

getchar();

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

86084. Судова влада і судова система в Україні. Принципи організації і діяльності суддів 207 KB
  Завданням суду при здійсненні правосуддя є забезпечення: захисту гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина; захисту прав і законних інтересів юридичних осіб; інтересів суспільства і держави.
86085. Предмет, система, метод і основні поняття навчальної дисципліни 219.5 KB
  Навчальна дисципліна «Судоустрій України» ставить за мету ознайомлення студентів із сучасною судовою системою України, яка забезпечує право на справедливий суд, із засадами організації та діяльності судів, з правовими основами статусу суддів, а також підготувати їх до вивчення процесуальних галузей права.
86087. Психологічний вплив у професійному спілкуванні працівників ОВС 145.5 KB
  У сучасній психологічній науці не існує єдиного розуміння поняття психологічного впливу. Психологічний вплив є одним із численних видів впливу, поряд з ним існують фізичний, правовий, економічний, педагогічний та будь-які інші різновиди впливів.
86089. Основні напрями виховання молодших школярів 65.37 KB
  Актуальність теми аргументується необхідністю формування духовно багатого інтелігентного самодостатнього громадянина висококваліфікованого фахівця в галузі початкової освіти який ґрунтовно володіє теорією та технологіями громадянського розумового морального виховання молодших школярів...
86090. Основні напрями виховання молодших школярів. Трудове виховання. Естетичне виховання. Фізичне виховання 48.61 KB
  Мета лекції: формувати у студентів поняття про трудове, естетичне та фізичне виховання як педагогічні категорії; ознайомити із метою, основними завданнями трудового, естетичного та фізичного виховання молодших школярів, умовами ефективності цих процесів; проаналізувати зміст та організаційні форми...