71521

Мультимедиа технологии

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Задан речевой сигнал (каждый отсчет представлен 16 битовым целым числом). Файл NAT.WAV Разделить сигнал на кадры по 240 отсчетов каждый. Кадр 77 из 179 Текущий кадр -1528 -2817 -3071 -2677 -2428 -2435 -2394 -1941 -966 316 1457 1962 1757 1220 392 -93 4 -74 -302 -943...

Русский

2014-11-08

147.51 KB

0 чел.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

Кафедра информационных систем

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2
по курсу: Мультимедиа технологии

Работу выполнили студенты:

Прялкова Юлия

Малый Максим

Вариант 5

группы 3513

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2013

Задан  речевой сигнал  (каждый отсчет представлен 16 битовым целым числом).   

Файл NAT.WAV

Разделить сигнал на кадры по 240 отсчетов каждый.

Кадр 77 из 179

Текущий кадр

-1528 -2817 -3071 -2677 -2428 -2435 -2394 -1941  -966   316

 1457  1962  1757  1220   392   -93     4   -74  -302  -943

 1.  Вычислите коэффициенты уравнений Юла-Уокера, описывающих фильтр 10 порядка, автокорреляционным методом.  

1.0000  0.9144  0.6810  0.3545  0.0018  -0.3163  -0.5597  -0.7079  -0.7570  -0.7115  -0.5794

 1.  Найдите решение уравнений Юла-Уокера методом Левинсона-Дарбина.

2.229  -1.888   0.679  -0.531   0.961  -0.983   0.644  -0.294  -0.040   0.076

 1.  Запишите рекуррентное уравнение предсказывающего фильтра

 

e(n)=x(n)-((2.229)*x(n-1)+(-1.888)*x(n-2)+(0.679)*x(n-3)+(-0.531)*x(n-4)+(0.961) * x(n-5)+(-0.983)*x(n-6)+(0.644)*x(n-7)+(-0.294)*x(n-8)+(-0.040)*x(n-9)+(0.076)*x(n-10))

 1.  Запишите рекуррентное уравнение синтезирующего фильтра.

xs(n)=e(n)+((2.229)*x(n-1)+(-1.888)*x(n-2)+(0.679)*x(n-3)+(-0.531)*x(n-4) + (0.961)*x(n-5)+(-0.983)*x(n-6)+(0.644)*x(n-7)+(-0.294)*x(n-8)+(-0.040)*x(n-9)+(0.076)*x(n-10))

 1.  Запишите передаточную функцию предсказывающего фильтра и его амплитудно-частотную характеристику.

A(z)=1-((2.229)*(z^-1)+(-1.888)*(z^-2)+(0.679)*(z^-3)+(-0.531)*(z^-4)+(0.961)*(z^-5)+(-0.983)*(z^-6)+(0.644)*(z^-7)+(-0.294)*(z^-8)+(-0.040)*(z^-9)+(0.076)*(z^-10))


 1.  Запишите передаточную функцию синтезирующего фильтра и его амплитудно-частотную характеристику.

H(z)=1/(1-((2.229)*(z^-1)+(-1.888)*(z^-2)+(0.679)*(z^-3)+(-0.531)*(z^-4)+(0.961)*(z^-5)+(-0.983)*(z^-6)+(0.644)*(z^-7)+(-0.294)*(z^-8)+(-0.040)*(z^-9)+(0.076)*(z^-10)))

 1.  Вычислите сигнал ошибки предсказания.

- 1528.000  589.174  323.724  -111.904  -1156.125  -17.292  -156.625  191.787  122.777   -74.480  

 1.  Выполните равномерное скалярное квантование  коэффициентов фильтра и ошибки предсказания с заданным шагом.

Восстановление сигнала без квантования коэффициентов и ошибки

1.0e+03 *

-1.5280   -2.8170   -3.0710   -2.6770   -2.4280   -2.4350   -2.3940  -1.9410   -0.9660    0.3160

Восстановление сигнала с квантованием коэффициентов

step1 = 0.008

 

1.0e+03 *

 -1.5280   -2.8213   -3.0886   -2.7180   -2.5032   -2.5503   -2.5452   -2.1080   -1.1130    0.2281  

Восстановление сигнала с квантованием ошибки предсказания

step2 = 200

 1.0e+03 *

 -1.6000   -2.9712   -3.2109   -2.8451   -2.6638   -2.7245   -2.7692   -2.3290   -1.2159    0.3695

 1.  Оцените число битов на представление квантованных коэффициентов фильтра и

квантованного сигнала ошибки  

5.5147e+03

 1.  Оцените коэффициент сжатия

6.9632

 1.  Оцените относительную среднеквадратическую ошибку, возникающую при аппроксимации исходного сигнала восстановленным.

 

0.2115


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41016. Специфіка історичного розвитку української культури 34 KB
  Автохтонні джерела української культури 2. Самодостатні історичні типи української культури. Автохтонні джерела української культури Коріння української культури стародавнє але надзвичайно міцне.
41017. Аналіз фінансового стану підприємства 160.5 KB
  Значення завдання та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства. Коефіцієнти фінансової стійкості підприємства їх економічний зміст методи розрахунку та аналізу. Значення завдання та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства Фінансовий стан підприємства – це його здатність фінансувати свою діяльність.
41018. Витоки української культури 65.5 KB
  Антропологічні типи українців Структурні типи української нації.Які є атропологічні типи українців Які є соціопсихічні типи українців
41019. САМОВИХОВАННЯ, САМОПІЗНАННЯ І САМОДІАГНОСТИКА - ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ 74 KB
  Він має постійно вчитися вдосконалюючи свої знання і вміння розвиваючи здібності формуючи позитивні людські якості. В процесі самодіагностики вивчаються : Виховна діяльність педагога; Індивідуальний стиль педагогічного спілкування і керівництва; Поведінка в складних або конфліктних ситуаціях; Культура розумової праці і самовдосконалення; Авторитет у колег учнів батьків; Рівень володіння педагогічними вміннями; Знання педагогічної техніки технології та методики індивідуальної педагогічної взаємодії; Характер і причини...
41020. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ (ЯК СТАТИ ВЧИТЕЛЕМ) 127 KB
  Прийоми запам’ятовування. Але менше часу витрачається на пусті спроби щось запам’ятати осмислити. Історія не знає людей які рівною мірою можуть запам’ятовувати абсолютно все. Хтось відзначається пам’яттю на обличчя але важко запам’ятовує хронологічні дати хтось краще запам’ятовує числа або слова.
41021. Основи нарисної геометрії 525.5 KB
  Лінії креслення. Товщини ліній на кресленні залежать від вибраної товщини s суцільної основної лінії. Накреслення лінії Наймену вання лінії Товщина лінії відносно товщини основної лінії Основне призначення Суцільна товста основна S Лінії видимого контуру; лінії переходу видні; лінії контуру перерізу винесеного та вхідного до складу перерізу Суцільна тонка Від S 3 до S 2 Лінії контуру накладеного перерізу; лінії розмірні та виносні; лінії штрихування; лініївиноски; полички лінійвиносок і підкреслювання написів; лінії для...
41022. Государственное управление (понятие, природа и сущность) 75.5 KB
  Понятие государственного управления Управление по общепризнанному вошедшему в энциклопедические словари определению является функцией сложных организованных систем любой природы технических биологических экологических социальных обеспечивающей сохранение их структуры внутренней организации поддержание режима функционирования направленного на реализацию их программных целей. По своему содержанию это постоянный целенаправленный процесс воздействия субъекта на объект через соответствующий механизм управления. Объектами управления могут...
41023. ГЕОГРАФІЯ РОЗСЕЛЕННЯ. ТЕОРЕТИКИ УРБАНІСТИКИ 1.59 MB
  Історичні вогнища стародавньої цивілізації і перші міста виникли на крупних річках Ніл Тигр і Євфрат Інд і Ганг Янцзи і Хуанхе. У центрі міста підносився острівакрополь з палацами і храмами. Катаній пропонували суміщати вітрувіанський квадратний план римського ідеального міста з бастіонами і багатокутним зовнішнім периметром стін. жителів в кожному з своїми приміськими зонами розташовувалася на відстані 3 4 км один від одного навколо центрального міста з населенням 60 тис.
41024. Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту (продовження) 158.5 KB
  Укладання та виконання зовнішньоторговельного контракту продовження План Формування ціни контракту та умов платежу. Ціни контрактів за узгодженням сторін фіксуються у валюті однієї з країн контрагентів або у валюті третьої країни. Для платежу тобто для взаємних розрахунків між продавцем і покупцем може бути обрана інша валюта не та у якій зафіксовані ціни.