71683

Осциллограф, знакомство с прибором, приобретение практических навыков применения

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: изучить устройство осциллографа, научиться работать с ним. Приборы и инструменты: осциллограф, генератор электрических сигналов, полигон для сборки схем. Схема установки(передняя панель осциллографа): Результаты измерений: 1) Задание 6. Знакомство с режимом

Русский

2014-11-10

202.46 KB

1 чел.

Дата выполнения работы: Азарова Любовь, 103 гр.

Лабораторная работа №130 Осциллограф, знакомство с прибором, приобретение практических навыков применения.

Цель работы: изучить устройство осциллографа, научиться работать с ним. Приборы и инструменты: осциллограф, генератор электрических сигналов, полигон для сборки схем. Схема установки(передняя панель осциллографа):


Результаты измерений: 1) Задание 6. Знакомство с режимом «XY» Сигнал из канала СН1 поступает на горизонтальные пластины отклонения, из канала СН2- на вертикальные. 2) Задание 7. Проверка осциллографа и генератора. В эксперименте частота следования и амплитуда импульсов совпадают с поступающими прямоугольными импульсами, следующими с частотой 1 кГц и амплитудой 0,2 В. Значения амплитуд сигналов на шкалах генератора со значениями из осциллограмм так же совпадают(амплитуда 50 мВ, период 10мс). 3) Задание 8. Проверка работы усилителей канала 1 и 2. Канал СН1: развертка ширина развертки частота период амплитуда Канал СН2: развертка ширина развертки частота период амплитуда 0,2 мс/дел 1 дел 1 КГц 0,98 мс 190 мВ 0,2 мс/дел 1 дел 1 КГц 0,98 мс 190 мВ

При изменении параметров сигнала генератора (форма сигнала, частота) мы увидели совпадение лучей, следовательно, усилитель канала 1 и канала 2 исправны и работают одинаково. 4) Задание 9. Знакомство с режимом «AC» и «DC» на входах осциллографа. При переходе в режим измерения сигналов без постоянной составляющей (режим «АС») прямоугольный импульс становится наклонным

Наблюдаемые изменения можно объяснить тем что R/C цепочка таким образом дифференцирует сигнал. 5) Задание 10. Знакомство с разными режимами синхронизации горизонтальной развертки осциллографа. При нажатии на кнопку «Slope» синусоида (при напряжении синусоидальной формы) смещается на π.


При включенной кнопке «/» напряжение нарастает:

При включенной кнопке «\» напряжение падает:

Для прямоугольного сигнала: «\» выключена:

«\» включена:


6) Задание 11. Первый эксперимент.

В эксперименте мы должны были получить круг,однако,из-за неправильной настройки осциллографа мы получили неточный результат. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15473. Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст 52 KB
  Відновлення козаччини на правобережній України в середині 80х рр. 17 ст. С.Палій Після поразки Української революції подальшу долю українських земель визначали сусідні держави Польща Росія та Туреччина. Згідно з умовами Бахчисарайського договору 1681 територія між Дні...
15474. Пилип Орлик та його конституція 1710 року 27.5 KB
  Пилип Орлик та його конституція 1710р. Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізьке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р обрали гетьманом України в еміграції Пилипа Орлика. Він походив із чеськопольського роду. Закінчи...
15475. Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління 36.5 KB
  Наступ царизму на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління. Проводячи колонізаторську політику царський уряд поступово ліквідовував автономію України. Катерина II вирішила скасувати її остаточно. У відповідь на прохання козацької старшини у 176...
15476. Соціально-економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права 26.5 KB
  Соціальноекономічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у 18 ст. Юридичне оформлення кріпосного права. На Лівобережній та Слобідській Україні в другій половині XVIII ст. панували феодальнокріпосницькі відносини. Основну роль відігравало сільське господарс...
15477. Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією 26.5 KB
  Розвиток економіки на правобережжі та західноукраїнських землях у 18 ст. Захоплення західноукраїнських земель Австрією. Кінець XVIII ст. характеризується зростанням могутності Російської імперії агресивності її зовнішньої політики. Вона загарбала більшу частину укр
15478. Політика Австрійської монархії на західноукраїнських землях в кінці 18 - першій половині 19ст 29 KB
  Політика Австрійської монархії на західноукраїнських землях в кінці 18 першій половині 19ст. Наприкінці XVIII ст. внаслідок поділів Польщі західноукраїнські землі площею понад 60 тис кв. км з населенням 25 млн. осіб у тому числі 2 млн. українців стали колонією Австрійсько
15479. Політичне становище і соціально-економічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині 19 ст. Колоніальна політика царизму щодо України 41 KB
  Політичне становище і соціальноекономічний розвиток східноукраїнських земель у першій половині 19 ст. Колоніальна політика царизму щодо України. Україна в російськотурецькій війни 18061812 рр. Як і в попередніх війнах Росії з Туреччиною Україна була найближчим тило...
15480. Механізм поширення збудження по нервових волокнах. Сальтаторна теорія проведення збудження. Фактори, що визначають швидкість поширення збудження 32 KB
  Механізм поширення збудження по нервових волокнах. Сальтаторна теорія проведення збудження. Фактори що визначають швидкість поширення збудження. Розповсюдження збудження по нервовим волокнам здійснюється на основі іонних механізмів генерації потенціалів дії і впли
15481. Ліквідація російським самодержавством автономного устрою України 76.5 KB
  КОЗАЦЬКИЙ ПЕРІОД ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Лекція №8 Ліквідація російським самодержавством автономного устрою України 2. Коліївщина Назва Коліївщина найімовірніше означає повстання коліїв і походить від українського слова колій яким в українських селах і донині н