71683

Осциллограф, знакомство с прибором, приобретение практических навыков применения

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: изучить устройство осциллографа, научиться работать с ним. Приборы и инструменты: осциллограф, генератор электрических сигналов, полигон для сборки схем. Схема установки(передняя панель осциллографа): Результаты измерений: 1) Задание 6. Знакомство с режимом

Русский

2014-11-10

202.46 KB

1 чел.

Дата выполнения работы: Азарова Любовь, 103 гр.

Лабораторная работа №130 Осциллограф, знакомство с прибором, приобретение практических навыков применения.

Цель работы: изучить устройство осциллографа, научиться работать с ним. Приборы и инструменты: осциллограф, генератор электрических сигналов, полигон для сборки схем. Схема установки(передняя панель осциллографа):


Результаты измерений: 1) Задание 6. Знакомство с режимом «XY» Сигнал из канала СН1 поступает на горизонтальные пластины отклонения, из канала СН2- на вертикальные. 2) Задание 7. Проверка осциллографа и генератора. В эксперименте частота следования и амплитуда импульсов совпадают с поступающими прямоугольными импульсами, следующими с частотой 1 кГц и амплитудой 0,2 В. Значения амплитуд сигналов на шкалах генератора со значениями из осциллограмм так же совпадают(амплитуда 50 мВ, период 10мс). 3) Задание 8. Проверка работы усилителей канала 1 и 2. Канал СН1: развертка ширина развертки частота период амплитуда Канал СН2: развертка ширина развертки частота период амплитуда 0,2 мс/дел 1 дел 1 КГц 0,98 мс 190 мВ 0,2 мс/дел 1 дел 1 КГц 0,98 мс 190 мВ

При изменении параметров сигнала генератора (форма сигнала, частота) мы увидели совпадение лучей, следовательно, усилитель канала 1 и канала 2 исправны и работают одинаково. 4) Задание 9. Знакомство с режимом «AC» и «DC» на входах осциллографа. При переходе в режим измерения сигналов без постоянной составляющей (режим «АС») прямоугольный импульс становится наклонным

Наблюдаемые изменения можно объяснить тем что R/C цепочка таким образом дифференцирует сигнал. 5) Задание 10. Знакомство с разными режимами синхронизации горизонтальной развертки осциллографа. При нажатии на кнопку «Slope» синусоида (при напряжении синусоидальной формы) смещается на π.


При включенной кнопке «/» напряжение нарастает:

При включенной кнопке «\» напряжение падает:

Для прямоугольного сигнала: «\» выключена:

«\» включена:


6) Задание 11. Первый эксперимент.

В эксперименте мы должны были получить круг,однако,из-за неправильной настройки осциллографа мы получили неточный результат. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80276. ОБОЛОНКА LabVIEW 82 KB
  ВСТУП LbVIEW Lbortory Virtul Instrument Engineering Workbench Середовище розробки лабораторних віртуальних приладів додаток розробки програми дуже схожий на C або Бейсик або NI LbWindows. Однак LbVIEW відрізняється від тих додатків в одному важливому відношенні. Інші системи програмування використовують: текстово засновані мови щоб створити рядок програми програмний код у той час як LbVIEW використовує графічну мову програмування GДжей щоб створювати програми у формі блоксхеми алгоритм створюється в графічній іконній...
80277. ПАЛІТРИ LABVIEW 86 KB
  Зображення елементів Палітри Інструментів Tools та пояснення щодо їх використання Інструмент керування. Використовується для роботи з передньою панеллю керування й індикаторами. Палітра керування Controls Палітра керування призначена для відтворення передньої панелі віртуального приладу.
80278. Палітра Функції - Functions 72 KB
  Палітра Функції Functions За допомогою палітри Функції Functions. Якщо палітра Функції Functions не відображена на екрані необхідно викликати палітру вибравши рядок Показати палітру Функції Show Functions Plette у меню Вікна Windows. Палітра Функції Functions може бути пришпилена до робочого стола за допомогою кнопки в лівому куті палітри або прибрана кнопкою хрестик . Палітра Функції Functions доступна тільки якщо активно вікно Діаграма Digrm.
80281. ПРОЕКТУВАННЯ ВІРТУАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ДОСДІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 395 KB
  Усі середовища складаються з атомів і молекул. Молекули знаходяться у хаотичному русі. При великій кількості часток у системі (вуглеводневі енергоносії, гірські породи, водні середовища) нема змоги детально описати поведінку кожної окремої часточки. Однак загальні риси поведінки системи в цілому є опосередкованим відображенням руху окремих часточок
80282. Методи оцінки і аналізу тіньової економічної діяльності в сфері підприємництва 123.5 KB
  Однією з причин перманентної економічної кризи в якій перебуває Україна є безпрецедентні розміри тінізації та криміналізації її економіки. Необхідно виробити нові підходи у протидії тонізації та криміналізації економіки. Безпосередні фрагментарні дослідження іллегального сектору полягають у визначенні розмірів тіньової економіки у конкретному секторі наприклад у виробництві товарів і послуг у розрізі асортиментних позицій у обміні валюти з урахуванням кількості офіційних пунктів обміну банків туристичних агентств реального курсу...
80283. Удосконалення управління процесами детінізації економічної діяльності 140.5 KB
  Роль і функції держави у зниженні тіньової економічної діяльності в Україні. Механізми запобігання розвитку тіньової економічної діяльності у сфері фінансово грошових відносин. Основні принципи розроблення комплексу заходів запобіжного характеру спрямованих на зниження рівня тіньової економічної діяльності. Методологічні підходи до визначення послідовності реалізації заходів спрямованих на запобігання розвитку тіньової економіки.