71683

Осциллограф, знакомство с прибором, приобретение практических навыков применения

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: изучить устройство осциллографа, научиться работать с ним. Приборы и инструменты: осциллограф, генератор электрических сигналов, полигон для сборки схем. Схема установки(передняя панель осциллографа): Результаты измерений: 1) Задание 6. Знакомство с режимом

Русский

2014-11-10

202.46 KB

1 чел.

Дата выполнения работы: Азарова Любовь, 103 гр.

Лабораторная работа №130 Осциллограф, знакомство с прибором, приобретение практических навыков применения.

Цель работы: изучить устройство осциллографа, научиться работать с ним. Приборы и инструменты: осциллограф, генератор электрических сигналов, полигон для сборки схем. Схема установки(передняя панель осциллографа):


Результаты измерений: 1) Задание 6. Знакомство с режимом «XY» Сигнал из канала СН1 поступает на горизонтальные пластины отклонения, из канала СН2- на вертикальные. 2) Задание 7. Проверка осциллографа и генератора. В эксперименте частота следования и амплитуда импульсов совпадают с поступающими прямоугольными импульсами, следующими с частотой 1 кГц и амплитудой 0,2 В. Значения амплитуд сигналов на шкалах генератора со значениями из осциллограмм так же совпадают(амплитуда 50 мВ, период 10мс). 3) Задание 8. Проверка работы усилителей канала 1 и 2. Канал СН1: развертка ширина развертки частота период амплитуда Канал СН2: развертка ширина развертки частота период амплитуда 0,2 мс/дел 1 дел 1 КГц 0,98 мс 190 мВ 0,2 мс/дел 1 дел 1 КГц 0,98 мс 190 мВ

При изменении параметров сигнала генератора (форма сигнала, частота) мы увидели совпадение лучей, следовательно, усилитель канала 1 и канала 2 исправны и работают одинаково. 4) Задание 9. Знакомство с режимом «AC» и «DC» на входах осциллографа. При переходе в режим измерения сигналов без постоянной составляющей (режим «АС») прямоугольный импульс становится наклонным

Наблюдаемые изменения можно объяснить тем что R/C цепочка таким образом дифференцирует сигнал. 5) Задание 10. Знакомство с разными режимами синхронизации горизонтальной развертки осциллографа. При нажатии на кнопку «Slope» синусоида (при напряжении синусоидальной формы) смещается на π.


При включенной кнопке «/» напряжение нарастает:

При включенной кнопке «\» напряжение падает:

Для прямоугольного сигнала: «\» выключена:

«\» включена:


6) Задание 11. Первый эксперимент.

В эксперименте мы должны были получить круг,однако,из-за неправильной настройки осциллографа мы получили неточный результат. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84938. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Складання і інтонування розповідних речень 59 KB
  Мета: дати уявлення дітям про розповідні речення учити інтонувати розповідні речення аналізувати навчальний матеріал збагачувати словниковий запас учнів розвивати спостережливість мову учнів уяву виховувати вбачати красу осінньої природи.
84939. Урок розвитку зв’язного мовлення у 2 класі 40 KB
  Пізньої осені, коли промерзає ґрунт, зменшується кількість корму, насамперед у комах; їжаки зариваються в опале листя і впадають у сплячку аж до березня. У цей час у них дуже повільне дихання (до 6 разів на хвилину), різко знижується температура тіла, серце робить лише кілька ударів на хвилину.
84940. Визначення роду і числа прикметників 32 KB
  Мета. Закріплювати вміння змінювати прикметники за родами і числами, вдосконалювати вміння визначати рід, число прикметників у зв’язку з іменниками,добирати найвлучніші прикметники, розвивати вміння аналізувати, узагальнювати,зіставляти мовні явища. Розвивати увагу, спостережливість.
84941. Складання тексту-розповіді про осінь 62 KB
  Мета: вчити учнів складати текстрозповідь красиво говорити; правильно послідовно висловлювати свої думки на основі власних спостережень через художнє слово. Чаґосовського Пори року Осінь; ілюстрації із зображенням осені осінні листочки; зошит з розвитку звязного мовлення роздатковий дидактичний матеріал.
84942. Урок-казка «Таємниці зими» 40 KB
  Мета уроку: Розкрити перед дітьми «секрети зими». Формувати вміння підбирати споріднені слова, синоніми. Стимулювати дитяче захоплення; сплеск образної уяви; щирість естетичних суджень. Розвивати увагу, фантазію, оригінальність мислення.
84943. Речення. Основні ознаки речення 210 KB
  Мета. Формувати поняття про речення як одиницю мовлення; вчити виділяти речення тексту, відокремлювати речення одне від одного, удосконалювати навички інтонування речень; розвивати увагу; інтонаційну виразність; виховувати доброзичливе ставлення до природи...
84944. Тварини – частина живої природи. Види тварин. Спостереження за тваринами 62 KB
  Мета: Формувати поняття «тварини-живі організми»; поняття про види тварин; розвивати вміння спостерігати за тваринами, увагу, кмітливість; виховувати дбайливе ставлення до тварин. Обладнання: малюнки із зображенням тварин, картки з завданням, мікрофон, фільм про тварин, проектор, комп’ютер.
84945. «Шукачі скарбів». Виховна година, присвячена 175-річниці з Дня народження Марка Твена 116 KB
  Мета: виховувати шанобливе ставлення до книг; виховувати такі почуття, як дружба, відповідальність, любов. Тип заняття: брейн-ринг Обладнання: уривки художніх фільмів, видання книжок М.Твена для дітей,; декорації: паркан, квіти, скриня із кульками «доброта», «щирість», «відданість», «підприємливість»...
84946. Масляна. Складання розповіді 31.5 KB
  Навчити будувати зв’язну розповідь за опорними словами та малюнками, вдосконалювати вміння висловлюватися реченнями, активізувати і поповнити словниковий запас, висловлювати свої думки в логічній послідовності, формувати навички усного і писемного мовлення, закріпити уміння добирати прикметники...