71684

Определение иэффективности теплового насоса

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: определить эффективность работы теплового насоса в зависимости от температур двух резервуаров энергии: низкопотенциального и высокопотенциального. Изучить функцию и принцип работы расширительного клапана теплового насоса.

Русский

2014-11-10

25.5 KB

1 чел.

Азарова Любовь, 103 гр.

Дата выполнения работы:

Лабораторная работа №19

Определение иэффективности теплового насоса.

Цель работы: определить эффективность работы теплового насоса в зависимости от температур двух резервуаров энергии: низкопотенциального и высокопотенциального. Изучить функцию и принцип работы расширительного клапана теплового насоса. Определить

Схема экспериментальной установки:

Рабочие формулы:

мощ пот=затр-пол/вр

мощ затр=энер затр\вр

мощ пол=эн пол\връ

Результаты измерений:

Задание 1.Задание 2

t / мин T_1 / °C T_2 / °C U / В R I / А P / Вт

0:00 6,4 8,9 230,9 1 0,827 115,8

1:00 9,9 19,9 231,4 1 0,838 119,2

2:00 8,7 13,7 230,6 1 0,835 118,3

3:00 8,1 12,3 230,4 1 0,835 118,6

4:00 6,7 11,8 231,3 1 0,836 118,1

5:00 7,5 12,6 232,0 1 0,847 122,1

6:00 6,6 12,5 231,9 1 0,846 121,4

7:00 5,3 9,2 232,0 1 0,838 118,8

8:00 4,6 9,9 231,4 1 0,841 119,9

9:00 3,7 8,0 231,7 1 0,837 118,8

10:00 4,0 9,6 231,8 1 0,837 118,7 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36601. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Конспект лекцій 902.5 KB
  Предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення. Баланс рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.
36602. Управлінський облік. Конспект лекцій 2.21 MB
  Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність
36603. ФІЗИКА. Основні поняття та закони МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2.95 MB
  Силовою характеристикою електричного поля є напруже ність Еr . Напруженість – це векторна фізична величина яка визначається силою з якою поле діє на одиничний позитивний заряд внесений у дану точку поля: E = F . q0 Одиницею виміру напруженості у системі СІ є вольт на метр В м Енергетичною характеристикою поля є потенціал φ. Потен ціал – це скалярна фізична величина яка визначається потенціальною енергією одиничного позитивного заряду вміщеного в цю точку поля.
36605. Гідромашини і компресори. Конспект лекцій 19.92 MB
  Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса. Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса. Залежність подачі напору і потужності насоса від частоти обертання вала. Характеристика динамічного насоса.
36606. Матеріалознавство. Курс лекцій 2.46 MB
  Металознавство - наука, яка вивчає залежність між складом, будовою та властивостями металів і сплавів і закономірності їхніх змін під впливом зовнішніх чинників: теплових, хімічних, механічних, електромагнітних і радіоактивних.
36607. Облік податків і податкова звітність 591.5 KB
  Загальність оподаткування кожна особа зобов’язана сплачувати встановлені цим Кодексом законами з питань митної справи податки та збори платником яких вона є згідно з положеннями цього Кодексу; 2. презумпція правомірності рішень платника податку в разі якщо норма закону чи іншого нормативноправового акта виданого на підставі закону або якщо норми різних законів чи різних нормативноправових актів припускають неоднозначне множинне трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів внаслідок чого є можливість...
36609. Логіка. Курс лекцій 1.34 MB
  Знання які здобуває людина на цій стадії пізнання виникають на основі даних органів чуттів опосередковуються ними і знаходять своє відображення в логічних формах поняттях судженнях та умовиводах. Основними логічними формами мислення є поняття судження умови. є: вчення про понятт; вчення про судження; логіка висловлювань з логікою предикатів; вчення про закони Л. Судження Логічна природа суджень.