71686

Классификационные ИПС

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Для каждого музея: скопировать краткие описания указанных музеев в каталоге в файл отчета Report1; указать индекс цитируемости в виде числа и лигу в виде словесного названия для данных музейных сайтов самостоятельно посмотреть понятия индекс цитируемости; перейти по информационной гиперссылке...

Русский

2014-11-10

31 KB

2 чел.

Лабораторная работа № 2

(Классификационные ИПС)

 1.  Открыть страницу поисковой системы Апорт (РОЛ, Russia On-Line). Ознакомиться с классификатором (рубрикатором) данной системы. Рубрики верхнего уровня переписать в тетрадь и перенумеровать. Переходя по рубрикам рубрикатора, найти два музея («Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского» и «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова в селе Ломоносова Архангельской области»). Ознакомиться с формой представления информации о сайтах в каталоге.
 2.  Для каждого музея:
  •  скопировать краткие описания указанных музеев в каталоге в файл отчета Report1;
  •  указать индекс цитируемости (в виде числа) и лигу (в виде словесного названия) для данных музейных сайтов (самостоятельно посмотреть понятия индекс цитируемости);
  •  перейти по информационной гиперссылке («Дополнительная информация») и выписать в отчет суммарное число к данному сайту и оценку доступности;
  •  перейти на сайт музея и первую домашнюю страницу скопировать в своей папке в формате «веб-архив, один файл» (*.mht);
  •  создать «закладку» на сайт музея в своей папке в Избранном.
 3.  Открыть страницу поисковой системы Яндекс. Ознакомиться с классификатором (рубрикатором) данной системы. Рубрики верхнего уровня переписать в тетрадь и перенумеровать. Пометить (обвести) рубрики, совпадающие с рубриками Апорта (полностью или частично). Переходя по рубрикам рубрикатора, найти «Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского» и «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова в селе Ломоносово Архангельской области». Их описания в рубрикаторе Яндекса скопировать в файл отчета.
 4.  Посетить Рейтинговую систему ИПС Рамблер. Ознакомиться с классификатором (рубрикатором) данной системы. Рубрики, совпадающие с рубриками Апорта (полностью или частично), переписать в тетрадь. Посмотреть рейтинг сайтов по теме «Образование». Ознакомиться с формой представления информации в каталоге. Название сайта, занимающего пятое место, с его количественными показателями, скопировать в файл отчета Report1. Посмотреть подробную статистику и статтаблицу скопировать в файл отчета.
 5.  С помощью классификатора системы-каталога Mail.Ru найти 66-й сонет В. Шекспира. Текст сонета, путь к нему (перечень рубрик) и его URL (адрес в Интернет) записать (желательно, через буфер обмена) в файл отчета. URL запомнить также в Избранном в папке Shakespeare.
 6.  То же самое повторить в системе Yahoo.
 7.  В Yahoo провести расширенный поиск по слову Shakespeare в категориях (categories) и выписать (скопировать) в файл отчета все составные рубрики, где есть документы о Шекспире (каждая отдельной строчкой, например, HomeArtsLiteratureAuthorsTheater).
 8.  Предъявить работу преподавателю.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46595. Мовне законодавство в Україні 21.5 KB
  Мовне законодавство в Україні. В Україні державна мова закріплена першою частиною десятої статті Конституції України відповідно до якої державною мовою в Україні є українська мова. Окрім того вживання мов в Україні регулюється Законом Української РСР Про мови в Українській РСР . Мовна ситуація в Україні є доситьтаки суперечливою і законодавство зовсім її не спрощує.
46596. Пряме й переносне значення слова. Вияви полісемії в різностильових текстах 21.5 KB
  Пряме й переносне значення слова. Пряме значення слова це дефініція слова яка безпосередньо вказує на його співвідношення з тією чи іншою ознакою об'єктивної дійсності як це історично закріпилося у свідомості мовців. Це первинне значення слова. Переносне значення слова це одне із значень слова яке виникло внаслідок перенесення одних ознак предметів чи явищ на інші.
46597. Синонімія, види синонімів. Роль синонімів у різностильових текстах 21.5 KB
  Синонімія це сукупність синонімів тієї чи іншої мови а також розділ науки про мову у якому вивчаються синоніми як одиниці мови. Синоніми це слова однієї частини мови що мають близьке лексичне значення але відрізняються за формою. Традиційно виділяють загальномовні синоніми зрозумілі для кожного носія мови граний красивий; контекстуальні або авторські синоніми у конкретному тексті. Окремо виділяють абсолютні синоніми слова які мають тотожні значення лелека чорногуз сум смуток століття сторіччя.
46598. Неологізми, архаїзми, історизми в українській літературній мові 21.5 KB
  За вживанням вона поділяється на активну слова що регулярно вживаються в певній сфері діяльності тобто щоденні слова та професіоналізми пасивну застарілі слова та неологізми. Застарілі слова слова що перестали активно вживатися носіями мови. До них відносять архаїзми слова які називають поняття які існують і в наш час пїїт поет спудей студент загально повільно; історизми слова які позначають поняття які зникли комсорг волость хорунжий Існує багато причин чому слова відходять до пасивного вжитку зокрема і...
46599. Синтаксична норма. Порядок слів у реченні 21.5 KB
  Порядок слів у реченні. Розрізняють типи норм: орфоепічні правильна вимова акцентуаційні наголошення слів лексичні слововживання граматичні морфологічні та синтаксичні стилістичні орфографічні правила написання пунктуаційні. Вони передбачають правильне вживання граматичних форм слів узгодження керування прилягання морфологічні та правильне утворення словосполучень і речень синтаксичні. В українській мові вільний порядок слів у реченні тобто немає чітких правил розташування у певному порядку тих чи інших членів речення.
46600. BELARUSIAN CUISINE 21.5 KB
  Belarusian cuisines have influences from its neighboring countries like Russia, Lithuania, Ukrainian and Polfnd among others. A variety of dishes made of potato form an important part of most cuisines in Belarus. Some of the popular potato dishes in Belarusian cuisines include Belarusian Draniki, Belarusian Draniki with Pork, Kolduni, Babka and Belarusian Kartoflyaniki among others
46601. Кодификация советского права 1920-х годов 21.53 KB
  Гражданский кодекс РСФСР был принят четвертой сессией ВЦИК девятого созыва 31 октября 1922 г. Отличительными чертами ГК РСФСР 1922 г. ГК гарантировал всем гражданам РСФСР охрану гражданских прав независимо от пола расы национальности вероисповедания и происхождения но в то же время ограничивал свободу предпринимательской деятельности и частной инициативы если осуществление гражданских прав противоречит их социальнохозяйственному назначению наносит явный ущерб государству. Право на пользование землей для ведения сельского хозяйства при...
46602. Планирование учебно-воспитательной работы по изобразительному искусству 21.55 KB
  Проблемы психического развития личности в онтогенезе факторы движущие силы закономерности. Филогенез развития вида онтогенез развитие индивида.Декарт и ЖанЖак Руссо представители природного биологизаторского направления идея которого состоит в том что наибольшее значение для развития личности имеет наследственность генетические факторы влияние среды минимально.Непосредственными движущими силами психического развития ребенка являются противоречия которые возникают и преодолеваются в процессе обучения и воспитания.
46603. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. ЗАКОН ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ 21.55 KB
  Основные понятия Для целей настоящего Закона указанные ниже термины имеют следующее значение: автор физическое лицо творческим трудом которого создано произведение; аудиовизуальное произведение произведение состоящее из зафиксированной серии связанных между собой кадров с сопровождением или без сопровождения их звуком предназначенное для зрительного и слухового в случае сопровождения звуком восприятия с помощью соответствующих технических устройств; аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения и все...