71695

Элементы Рабочего стола Window Приемы работы

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Порядок выполнения работы. Ознакомился с методическими указаниями. Изучили элементы Рабочего стола. Определил, какие элементы входят в состав оформления Рабочего стола. Открыл несколько любых окон на Рабочем столе и выполнил следующие манипуляции: развернули; восстановили...

Русский

2014-11-10

7.32 MB

2 чел.

Лабораторная работа.

Элементы Рабочего стола Window Приемы работы.

Цел  Цель: 1. Знакомство с основными элементами Рабочего стола;

          2. Изучение видов окон и их структуры.

Пособия и оборудование:

2. Инструкция по выполнению лабораторной работы.

3. Методические указания.

Порядок выполнения работы.

  1.   Ознакомился с методическими указаниями.
  2.  Изучили элементы Рабочего стола. Определил, какие элементы входят в состав оформления Рабочего стола.
  3.  Открыл несколько любых окон на Рабочем столе и выполнил следующие манипуляции:

- развернули;

- восстановили;

- свернули;

- переместили;

- изменили границы окна;

- закрыли окна.

4. Дата и Время выставил правильно.

  1.  Нашёл папку Автозагрузка. Скопировал значок на Рабочий стол.

, 

  1.  Переместил значок с Рабочего стола в Избранное.

,

  1.  Скопировал значок Блокнот в папку Автозагрузка.

  1.  Открыл Мой компьютер и Мои документы. Определил тип окна.

  

9.Открыл  Word,Paint,Блокнот и изучили тип окна.

10. Открыл окно справка используя главное меню и определили тип окна.

11. Открыл Панель задач  и разместили открытые окна следующими способами:

-Каскадом

- Сверху вниз

-слева на право

12.    Открыл папку  SendTo

 

13. Вставил папку Автозагрузка в SendTo 

14. Проверил  как изменились команды опции Отправить

15. Поместил ярлык папки SendTo в папку SenTo

16. Проверил  как изменились команды опции Отправить

17. Ознакомился  с типами файлов, Вид- свойства  папки – Типы файлов

18.  Типы файлов

Расширение

Типы файлов

Пример использования

.exe

Программы, исполняемые файлы

freecell.exe

.com

Format.com

.bat

AUTOEXEC.BAT

.sys

Системный файл Windows

CONFIG.SYS

.ini

Файл конфигурации Windows

driverforge.ini

.reg

Файл реестра

Fonts.reg

.doc

Документы  (Microsoft Word)

типы файлов.doc

.docx

типы файлов.docx

.xls

Таблицы (Microsoft Excel)

Таблицы.xls

.xlsx

Таблицы.xlsx

.txt

Текстовые  документы

Текстовый файл.txt

.ppt

Презентации  PowerPoint

Презентация.ppt

.pptm

Презентация.pptm

.pptx

Презентация.pptx

.htm

Интернет странички

Страница.htm

.html

Страница.html

.php

Страница.php

.hlp

Файл справки

помощь.hlp

.bmp

Картинки, фотки, рисунки

Рисунок.bmp

.jpg

Фото.jpg

.tif

Природа.tif

.gif

Рисунок.gif

.mp3

Музыка

Песня.mp3

.wav

Песня. wav

.flv

Видео

Фильм.flv

.mpeg

Фильм.mpeg

.avi

фильм.avi

.vob

DVD диск

VIDEO_TS.VOB

.ifo

VIDEO_TS.IFO

.BUP

VIDEO_TS.BUP

19. Используя  команду Упорядочить включил «Проводник»

20. Удалил все лишние из папки SenTo

Работу выполнил студент группы Э-36

Мезенцев Никита.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57509. Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми, пароніми) 35.5 KB
  Скласти речення до кожної групи слів. Синоніми допомагають точніше висловлювати думку уникнути повторення однакових або співзвучних слів. З одним із слів скласти речення.
57510. Іменники-синоніми. Іменники-антоніми. Багатозначні слова 35 KB
  Мета: удосконалювати вміння вживати в мовленні іменники-синоніми антоніми як засіб увиразнення мовивміти застосовувати в мовленні багатозначні словарозвивати і збагачувати мовлення дітей виховувати інтерес до рідної мови.
57511. Омоніми 91 KB
  Мета: дати учням поняття про омоніми, формувати вміння визначати омоніми в реченнях, пояснювати їхнє лексичне значення, доречно вживати їх у мовленні; удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички.
57513. Слово. Значення слова 230.5 KB
  Мета: закріплювати знання про пряме і переносне значення слів багатозначність слова синоніми і антоніми удосконалювати навички користування фразеологізмами; збагачувати словниковий запас розвивати творче мислення та мовлення учнів...
57514. Соціально-економічний розвиток українських земель у І половині ХVІІ століття 41.5 KB
  Мета: розглянути процес зростання магнатського землеволодіння, зростання міст; розвивати вміння узагальнювати матеріал; виховувати інтерес до предмету.
57515. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 91 KB
  Реформи адміністративнополiтичного управління 60 70х років ХІХ ст.у Російській імперії розуміти значення та наслідки перетворень для українського народу аналізувати історичні події та давати характеристику історичним постатям того часу; розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого...
57516. Наш край у I половині ХІХ століття 82 KB
  Мета уроку: Сприяти оволодінню учнями програмовим матеріалом із визначеної теми Самостійно структурувати зміст уроку, складати опорний конспект, аналізувати та узагальнювати історичні факти, визначати зв’зки між ними, їх причини, сутність, наслідки та значення.
57517. Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського 37.5 KB
  Внутрішня і зовнішня політика Павла Скоропадського. Як гетьман ставився до української національної справи 29 квітня 1918останній день правління УЦР і початок правління гетьманату Скоропадського. Саме так одним з факторів приходу Скоропадського до влади стала підтримка з боку окупаційних військ.