71745

Создание многоуровневого списка, добавление оглавления

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Создайте многоуровневый список следующего вида: Рис. Многоуровневый список. Для этого: выделите заголовки которые будут пронумерованы → вкладка Главная → группа Абзац → кнопка многоуровневый список → Определить новый многоуровневый список.

Русский

2014-11-11

369 KB

7 чел.

Лабораторная работа №3

Создание многоуровневого списка, добавление оглавления.

Выполнить задание лабораторной работы.

Подготовить отчет по лабораторной работе.

Ответить на контрольные вопросы.

Задание:

  1.  Откройте файл «Мой_стиль».
  2.  Создайте многоуровневый список следующего вида:

Рис. 1. Многоуровневый список.

Для этого: выделите заголовки, которые будут пронумерованы → вкладка Главная → группа Абзац → кнопка «многоуровневый список» → Определить новый многоуровневый список…. В открывшемся окне (рис. 2) в столбце Уровень выберите 1. После перейдите в строку Начать с и поставьте там 5 (поскольку первый уровень номера начинается с 5). Далее в столбце Уровень выберите 2. Потом снова перейдите в строку Начать с и поставьте там 1 (т.к. второй уровень номера начинается с 1). После нажмите ОК. Весь выделенный текст превратится в нумерованный список, в котором все абзацы перенумерованы подряд. Для перемещения элемента списка на соответствующий уровень нумерации выполните одно из следующих действий: чтобы переместить элемент на более низкий уровень нумерации, щелкните на нужном абзаце и нажмите кнопку Увеличить отступ на панели инструментов Форматирования, чтобы переместить элемент на более высокий уровень нумерации, щелкните на необходимом абзаце и нажмите кнопку Уменьшить отступ.

Рис. 2. Диалоговое окно многоуровневого списка.

  1.  Свойства информации представьте в виде маркированного списка (ГлавнаяАбзац → маркированный список):

Рис. 3. Маркированный список.

  1.  Вставьте в документ текст из Приложения №2, измените многоуровневый список, присвоив пунктам нумерацию 5.3.1 и 5.3.2 соответственно.
  2.  Измените стиль многоуровневого списка, присвойте файлу имя «Список» и продемонстрируйте работу преподавателю.

Приложение 2

Перевод целых чисел из системы счисления с основанием k в десятичную систему счисления

Число, записанное в позиционной системе счисления с любым основанием, переводится в десятичную систему счисления по правилу(6).

Если, например, 45(8) – число, записанное в восьмеричной системе счисления,то

45(8)=4*81+5*80=4*8+5*1=32+5=37(10)

Число203(5) записано в пятеричной системе счисления, тогда

203(5)=2*52+0*51+3*50=2*25+0*5+3*1=50+0+3=53(10)

Двоичная система счисления

Двоичная (бинарная) система счисления имеет основание 2. Ее алфавит – цифры 0 и 1. Для перевода числа из двоичной системы счисления в десятичную также справедливо правило (6). Представим в десятичном виде число 1101(2), или, что то же самое, &1101 (&– амперсант, – этим символом принято указывать то, что следующая за ним запись двоичная).

1101(2)=1*23+1*22+0*21+1*20=1*8+1*4+0*2+1*1=13(10)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52149. Математична статистика та її методи 3.18 MB
  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань умінь і навичок. Хід уроку І. Ключові питання проекту: Що таке математична статистика Для чого потрібна вона людям Готуючись до уроку ви за бажанням увійшли до однієї з груп. Формулювання теми мети завдань уроку Учитель: формулює тему уроку Досягти можна успіху тільки тоді коли є певна мета.
52150. Логічні операції та вирази 225.5 KB
  Вчитель математики: Розглянемо Поняття висловлення Основним поняттям математичної логіки є поняття просте висловлення Алгеброю логіки називають розділ математичної логіки який вивчає загальні властивості виразів складених із окремих висловлень. Такі речення називаються простими висловленнями. Наприклад: Число 8 ділиться на 2; Берлін столиця Франції; Перше висловлення є простим та істинним бо однозначно можна сказати що дійсно число 8 ділиться на 2.
52151. Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції 962.5 KB
  На початку року в 10 класі декілька годин відводиться на узагальнення і систематизацію знань учнів про функції здобутих в попередніх класах. Тема: Числові функції. Зростаючі і спадні парні і непарні функції.
52152. Повторення. Перетворення графіків квадратичної функції 186.5 KB
  Мета. Розвивати уміння учнів узагальнювати та систематизувати знання про перетворення графіків квадратичної функції. Розвивати спостережливість, прийоми аналізу та синтезу, вміння та навички групової роботи та роботи на комп’ютері. Узагальнити та закріпити поняття найпростіших перетворень графіків функцій через виконання конкретних завдань. Формувати соціальні компетенції: почуття єдності команди, відповідальне відношення до навчання.
52154. Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal 483.5 KB
  Навчити вирішувати задачі по темі Організація розгалуження мовою Turbo Pаscаl. Активізувати знання по темі €œОрганізація розгалуження мовою Turbo Pаscаl для рішення задач по данній темі. Перевірка знання теорії по темі €œОрганізація алгоритмів розгалуження мовою Turbo Pscl 7 хвилин IV.
52156. Програмування циклічних обчислень 64.5 KB
  Мета уроку: навчальна, навчитись практично застосовувати теоретичні відомості до розвязання задач; закріпити оформлення та запис на мові програмування; придбати практичні навички використання вказівок розгалуження та повторення при розв’язку задач;
52157. АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ КОНСПЕКТА УРОКА ЧТЕНИЯ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 45.45 KB
  чтение слогов слов текста с изученными буквами в основном выборочное с попутным проведением лексической работы грамматической и орфографической пропедевтики; беседа по картинке на основе наблюдений жизненного опыта детей прослушивание и анализ подготовленных дома рассказов развитие коммуникативной компетенции в режиме публичного монолога; повторение изученных звуков и букв признаков гласных и согласных звуков звуков парных по твердости мягкости звонкости глухости в процессе работы с демонстрационными и слоговыми таблицами...