71868

Контроль функционирования технологического процесса

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Часто перед руководством возникает вопрос: какая стратегия более оправдана действие в составе технологической цепи или автономная работа всех участников ПВ показатель воздействия ПВ может быть меньше равен или больше 1 цепочки действует хорошо.

Русский

2014-11-13

17.23 KB

1 чел.

Контроль функционирования технологического процесса состоит из следующих этапов:

  1.  Анализ взаимодействия предприятий-участников технологической цепи.

Для первоначального анализа обычно бывает достаточно показателя интегральной эффективности.

Часто перед руководством возникает вопрос: какая стратегия более оправдана – действие в составе технологической цепи или автономная работа всех участников?

ПВ – показатель воздействия

ПВ может быть меньше, равен или больше 1 (цепочки действует хорошо).

  1.  Факторный анализ показателей взаимодействия

На втором этапе анализируется эффективность технологической цепочки в динамике. Для этого отвечают на два вопроса: Под влиянием каких факторов произошло изменение показателей взаимодействия? Изменение каких факторов в большей мере повлияло на отклонения фактических показателей от плановых? Для ответа на эти вопросы проводят факторный анализ показателей взаимодействия.

  1.  Выявление узкого места технологической цепи.

Под узким местом технологической цепи понимают одно или несколько предприятий, чья деятельность снижается общую эффективность. Руководству предприятия необходимо выявить причины и источники недоработок – низкая производительность цеха, участка, проблемы с оборудованием, кадровые проблемы, плохая организация производства, отсутствие каналов сбыта.

Методика выявления узкого места:

В цепочке участвует nпредприятий.

  1.  Определим эффективность технологической цепочки

  1.  Определяем эффективность технологической цепочки с поправкой на j-е предприятия. J тоже изменяется от 1 до n. Для этого каждое предприятие по очереди исключается из расчетов

  1.  Сравниваем:

Если Этцj меньше Этц, то j не является узким местом

Если ЭтцjравнаЭтц, то jпредприятие не влияет

Если ЭтцjбольшеЭтц, то j – узкое место.

Контроль деятельности предприятия, являющимся узким местом технологической цепи, проводится по результатам анализа финансовых коэффициентов: рентабельность, платежеспособность, безубыточность, самофинансирование, автономия и т.д.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14210. Музична память (англ. music memory) 155 KB
  Музична память. Музична память англ. music memory здатність впізнавати і відтворювати музичний матеріал. Музичне впізнавання необхідно для осмисленого сприйняття музики. Необхідна умова музичної памяті достатній розвиток музичного слуху. Важливе місце в музичній
14211. Музична педагогіка 281 KB
  Тема 1. Сутність музичної педагогіки та її основні категорії Музичне виховання як важлива складова естетичного виховання відіграє особливу роль у всебічному розвитку особистості дитини. Ця роль визначається специфікою музики як виду мистецтва з одного боку та специф...
14212. Музична педагогіка — галузь педагогічної науки 75 KB
  Музична педагогіка галузь педагогічної науки загальної педагогіки яка вивчає особливості освіти навчання та виховання особистості засобами музичного мистецтва. Музичну педагогіку слід відрізняти від окремих методик музичного навчанн...
14213. Історія музичної психології 57.5 KB
  Історія музичної психології ПЛАН: Предмет структура і методи музичної психології. Їх специфіка. Історія становлення музичної психології від найдавніших часів до сучасності. Етапи становлення музичної психології як науки. Напрямки музичної психолог...
14214. Музичне мистецтво 25.5 KB
  Музичне мистецтво Помітних успіхів досягла українська музична культура у X VIII ст. Осередком музичного життя стала Київська академія де вивчали нотну грамоту та були поширені хоровий спів гра на музичних інструментах. В академії існував симфонічний оркестр. Великий вне...
14215. Діяльність видатного угорського педагога, композитора та видатного громадського діяча Золтана Кодая 3.6 MB
  Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи системи музичного виховання Золтана Кодая 1.1. Музично педагогічні погляди Золтана Кодая на виховання дітей 1.2. Розвиток метро ритмічного ладового відчуття у молодших школярів за системою Золтана Кодая Розділ ІІ. П
14216. Музично - ритмічні рухи 59 KB
  Музично ритмічні рухи: різновиди та прийоми використання на уроці. Характеристика діяльності. Через обмеженість часу й як правило відсутності спеціального приміщення рухам на уроках музики приділяється незначне місце використовуються лише їх окрем...
14217. Музичний мультфільм 57 KB
  Тема. Музичний мультфільм Навчальна мета: на прикладі поспівки Кицин дім закріпити поняття про довгі і короткі звуки провести розспівування; вчити уважно слухати музику; визначати настрій характер музики; дати поняття про мультфільм; закріпити пісню
14218. Музичний жанр 30 KB
  Музичний жанр Жанр це історично сформований різновид музичних творів який визначається за різноманітними ознаками: характером тематики засобами вираження складу виконавців. Загальноприйнятим є підрозділ музики на такі основні жанри як симфонічний оперний камер