7187

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения на основе случайных чисел с равномерным распределением

Лабораторная работа

Социология, социальная работа и статистика

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения на основе случайных чисел с равномерным распределением название лабораторной работы Этапы задания и результаты их реализации. 1. Сгенерировать последовательность случайных чисел, подч...

Русский

2013-01-18

207.53 KB

9 чел.

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения

на основе случайных чисел с равномерным распределением

название лабораторной работы

Этапы задания и результаты их реализации.

1. Сгенерировать последовательность случайных чисел, подчиненных равномерному

закону распределения на отрезке [0,1], с помощью функции rand.

Код программы:

n=10;

x=rand(10,1)

Результат работы программы:

x  =

 

   0.2113249  

   0.7560439  

   0.0002211  

   0.3303271  

   0.6653811  

   0.6283918  

   0.8497452  

   0.6857310  

   0.8782165  

   0.0683740

2. Рассчитать математическое среднее, среднеквадратическое отклонение, дисперсию.

Код программы:

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+x(i);

,end

mx=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(x(i)-mx).^2;

,end

dx=s/n

gx=sqrt(dx)

Результат работы программы:

mx  =

 

   0.5262266  

dx  =

 

   7.573D-08  

gx  =

 

   0.0002752  

3. Построить гистограмму для для сгенерированной последовательности x

Код программы:

clf();

histplot(20,x,style=2)

Результат работы программы:

4. Используя сгенерированную последовательность x построить новую

последовательность случайных равномерно распределенных чисел на отрезке [-5,6].

Рассчитать характеристики и построить гистограмму.

Код программы:

z=-5+(6+5)*x

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+z(i);

,end

mz=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(z(i)-mz).^2;

,end

dz=s/n

gz=sqrt(dz)

clf();

histplot(20,z,style=2)

Результат работы программы:

z  =

 

 - 2.6754265  

   3.3164824  

 - 4.9975675  

 - 1.366402   

   2.3191921  

   1.9123097  

   4.3471976  

   2.5430412  

   4.6603813  

 - 4.2478856  

mz  =

 

   0.5811323  

dz  =

 

   2.3319414  

gz  =

 

   1.5270695  

7. Используя формулу y=rand(100,1,’normal’), сгенерировать последовательность нормально

распределенных случайных чисел. Рассчитать характеристики. Построить гистограмму.

Код программы:

y=rand(10,1,'normal')

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+y(i);

,end

my=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(y(i)-my).^2;

,end

dy=s/n

gy=sqrt(dy)

m=mean(y)

s=msd(y)

d=variance(y)

clf();

histplot(20,y,style=2)

Результат работы программы:

y  =

 

   0.7223316  

   1.9273333  

   0.6380837  

 - 0.8498895  

   0.2546697  

 - 1.5417209  

 - 0.6834217  

 - 0.7209534  

   0.8145126  

   0.3240162  

my  =

 

   0.0884962  

dy  =

 

   0.0055470  

gy  =

 

   0.0744780  

m  =

 

   0.0884962  

s  =

 

   0.9738860  

d  =

 

   1.0538378  

  1.  На основе последовательности y построить последовательность z, рассчитываемую по заданной формуле. Рассчитать характеристики построенной последовательности и построить гистограмму.

Код программы:

gz=2;

mz=1;

z=y*gz+mz

m=mean(z)

s=msd(z)

d=variance(z)

clf();

histplot(20,z,style=2)

Результат работы программы:

z  =

 

   0.5339738  

   2.9482452  

   0.5312153  

   0.6356125  

   3.8055223  

   5.0640133  

   1.6537426  

   2.3773968  

   1.1227066  

 - 3.3788435  

m  =

 

   1.5293585  

s  =

 

   2.1786294  

d  =

 

   5.2738068  

10. На основе последовательности x построить экспоненциально распределенную

последовательность случайных чисел v, рассчитываемую по заданной формулеРассчитать характеристики построенной последовательности и построить гистограмму.

Код программы:

l=2;

v=-1*log(x/l)

m=mean(v)

s=msd(v)

d=variance(v)

m=1/l

d=1/l.^2

clf();

histplot(20,v,style=2)

Результат работы программы:

v  =

 

   1.6415018  

   0.7740429  

   0.7456850  

   1.7616172  

   1.6712817  

   1.0022653  

   2.034177   

   1.3875964  

   2.025492   

   1.3368257  

m  =

 

   1.4380485  

s  =

 

   0.4498795  

d  =

 

   0.2248795  

11. Рассчитать вероятности событий для сгенерированных последовательностей x,y,z;

P(x<0.2), P(0.1<=y<=0.3), P(z<1), P(0.1<v<3).

Код программы:

P1=sum(x<0.2)/n

P2=sum((y>=0.1)&(y<=0.3))/n

P3=sum(z<1)/n

P4=sum((v>0.1)&(v<3))/n

Результат работы программы:

P1  =

 

   0.  

P2  =

 

   0.1  

P3  =

 

   0.5  

P4  =

 

   1.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31421. Дослiдження поведiнки транзистора у поширених схемах включення 52.5 KB
  Для зменшення обсягу вимiрiв та прискорення виконання роботи струми Ib Ic Ic вимiрються не безпосередньо а обчислюються за вiдомими значеннями опорiв Rb Rc Re i вимiряними значеннями падiння напруг URb URc URe. Для дослiжуємого бiполярного транзистору КТ961А npnтипу з коефiцiентом пiдсилення у дiапазонi 10100 доцiльно використовувати такi значення опорiв: Доцiльно використовувати такi значення опорiв: Rb =20KΩ; Rc =0 перемичка; Re =1KΩ. Занотувати значення опорiв для дослiджуємої схеми Rb =...
31422. Система інтелектуальної власності 117.5 KB
  Суб’єкти права інтелектуальної власності. Творець (автор) як суб’єкт права. Громадяни, юридичні особи та держава як суб’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права промислової власності. Суб’єкти авторського права. Суб’єкти суміжних прав.
31424. Дослідження трифазного кола змінного струму. З’єднання зіркою 125 KB
  Мета: Вимiряти фазні та лінійні напруги виміряти фазні струми та струм нейтралі. Розрахувати струм нейтралі та порівняти його з виміряними значеннями. Штучно відтворити аварійний режим обриву нейтралі і виконати виміри і розрахунки для цього режиму. Виміряти струми фазих I Ib Ic та нульового нейтрального In дроту для кожної з фаз B C та нейтралі N.
31425. Дослiдження трифазного кола змiнного струму з реактивними елементами. З’єднання зіркою. Детектор послідовності фаз 112 KB
  Мета: Вимiряти фазні та лінійні напруги виміряти фазні струми та струм нейтралі. Розрахувати фазні струми за наданими значеннями опорів і фазних напруг. Побудувати векторнi дiаграми напруг i струмiв. На стендi розташовано ємність C і резистори навантаження Rb Rc підєднані до джерела трифазного струму E з фазними напругами E Eb Ec.
31427. Дослiдження діоду 50 KB
  Дослідити функціональну залежність струму. Обладнання: Стенд з регульованої напругою вольтметром та амперметром вбудовані опори германієвий діод блок живлення постiйного струму. Елементом позначення діоду на схемах є стрілка що позначає прямий напрямок струму від...
31428. Дослiдження лiнiйного та нелiнiйного елементу 59.5 KB
  Перемикач S дозволяє змiнювати полярнiсть напруги. Перимикачом S виставити пряму полярнiсть напруги E вiдносно дiоду D ââ напруги у точцi 1 вiдносно точки 4. Вимiряти струм кола I напругу E на дiлянцi кола дiод D опiр R точки 14 падiння напруг на дiодi D UD точки 12 та на опорi R UR точки 34 для рiзних значень напруг E вiд мiнiмального до максимального значення приблизно по 10 вiдлiкiв для прямої i ще 10 для зворотньої напруги. Вимiряти напруги U мiж точками 12 34 i E мiж 14.
31429. Дослiдження дiпольної моделi серця людини 77.5 KB
  Дослiдження залежностi потенцiалiв вiд орiєнтацiї осi дiполю. В кардiографiї широко поширена дiпольна модель електричних потенцiалiв серця. Для вимiрiв потенцiалiв серця використовуються стандартнi пiдключення електродiв вiдведення до кiнцiвок людини.