7187

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения на основе случайных чисел с равномерным распределением

Лабораторная работа

Социология, социальная работа и статистика

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения на основе случайных чисел с равномерным распределением название лабораторной работы Этапы задания и результаты их реализации. 1. Сгенерировать последовательность случайных чисел, подч...

Русский

2013-01-18

207.53 KB

9 чел.

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения

на основе случайных чисел с равномерным распределением

название лабораторной работы

Этапы задания и результаты их реализации.

1. Сгенерировать последовательность случайных чисел, подчиненных равномерному

закону распределения на отрезке [0,1], с помощью функции rand.

Код программы:

n=10;

x=rand(10,1)

Результат работы программы:

x  =

 

   0.2113249  

   0.7560439  

   0.0002211  

   0.3303271  

   0.6653811  

   0.6283918  

   0.8497452  

   0.6857310  

   0.8782165  

   0.0683740

2. Рассчитать математическое среднее, среднеквадратическое отклонение, дисперсию.

Код программы:

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+x(i);

,end

mx=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(x(i)-mx).^2;

,end

dx=s/n

gx=sqrt(dx)

Результат работы программы:

mx  =

 

   0.5262266  

dx  =

 

   7.573D-08  

gx  =

 

   0.0002752  

3. Построить гистограмму для для сгенерированной последовательности x

Код программы:

clf();

histplot(20,x,style=2)

Результат работы программы:

4. Используя сгенерированную последовательность x построить новую

последовательность случайных равномерно распределенных чисел на отрезке [-5,6].

Рассчитать характеристики и построить гистограмму.

Код программы:

z=-5+(6+5)*x

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+z(i);

,end

mz=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(z(i)-mz).^2;

,end

dz=s/n

gz=sqrt(dz)

clf();

histplot(20,z,style=2)

Результат работы программы:

z  =

 

 - 2.6754265  

   3.3164824  

 - 4.9975675  

 - 1.366402   

   2.3191921  

   1.9123097  

   4.3471976  

   2.5430412  

   4.6603813  

 - 4.2478856  

mz  =

 

   0.5811323  

dz  =

 

   2.3319414  

gz  =

 

   1.5270695  

7. Используя формулу y=rand(100,1,’normal’), сгенерировать последовательность нормально

распределенных случайных чисел. Рассчитать характеристики. Построить гистограмму.

Код программы:

y=rand(10,1,'normal')

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+y(i);

,end

my=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(y(i)-my).^2;

,end

dy=s/n

gy=sqrt(dy)

m=mean(y)

s=msd(y)

d=variance(y)

clf();

histplot(20,y,style=2)

Результат работы программы:

y  =

 

   0.7223316  

   1.9273333  

   0.6380837  

 - 0.8498895  

   0.2546697  

 - 1.5417209  

 - 0.6834217  

 - 0.7209534  

   0.8145126  

   0.3240162  

my  =

 

   0.0884962  

dy  =

 

   0.0055470  

gy  =

 

   0.0744780  

m  =

 

   0.0884962  

s  =

 

   0.9738860  

d  =

 

   1.0538378  

  1.  На основе последовательности y построить последовательность z, рассчитываемую по заданной формуле. Рассчитать характеристики построенной последовательности и построить гистограмму.

Код программы:

gz=2;

mz=1;

z=y*gz+mz

m=mean(z)

s=msd(z)

d=variance(z)

clf();

histplot(20,z,style=2)

Результат работы программы:

z  =

 

   0.5339738  

   2.9482452  

   0.5312153  

   0.6356125  

   3.8055223  

   5.0640133  

   1.6537426  

   2.3773968  

   1.1227066  

 - 3.3788435  

m  =

 

   1.5293585  

s  =

 

   2.1786294  

d  =

 

   5.2738068  

10. На основе последовательности x построить экспоненциально распределенную

последовательность случайных чисел v, рассчитываемую по заданной формулеРассчитать характеристики построенной последовательности и построить гистограмму.

Код программы:

l=2;

v=-1*log(x/l)

m=mean(v)

s=msd(v)

d=variance(v)

m=1/l

d=1/l.^2

clf();

histplot(20,v,style=2)

Результат работы программы:

v  =

 

   1.6415018  

   0.7740429  

   0.7456850  

   1.7616172  

   1.6712817  

   1.0022653  

   2.034177   

   1.3875964  

   2.025492   

   1.3368257  

m  =

 

   1.4380485  

s  =

 

   0.4498795  

d  =

 

   0.2248795  

11. Рассчитать вероятности событий для сгенерированных последовательностей x,y,z;

P(x<0.2), P(0.1<=y<=0.3), P(z<1), P(0.1<v<3).

Код программы:

P1=sum(x<0.2)/n

P2=sum((y>=0.1)&(y<=0.3))/n

P3=sum(z<1)/n

P4=sum((v>0.1)&(v<3))/n

Результат работы программы:

P1  =

 

   0.  

P2  =

 

   0.1  

P3  =

 

   0.5  

P4  =

 

   1.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52429. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України. (1985 -1991 рр.) 63 KB
  Тип проекту: міжпредметний дослідницько інформаційний творчий груповий. Стадії здійснення проекту: 1. На основі отриманих результатів попередньої підготовки учителі предметники формулюють пізнавальне завдання учасникам проекту виконання яких буде очікуваним результатом та кінцевим продуктом проекту. Повідомляє що проект буде нестандартним оскільки учасникам проекту доведеться проявити свої знання не лише з історії а й з інших наук навчальних предметів.
52430. Систематизація та узагальнення знань учнів з теми “Чотирикутник” 296 KB
  Узагальнити і систематизувати знання учнів про чотирикутники, їх властивості та ознаки. Відпрацьовувати практичні уміння та навички використовувати набуті знання, формувати вміння раціонально використовувати час. Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки, геометричну уяву.
52431. Маркетинг у страхуванні 605 KB
  Особливе місце в діяльності страхової компанії відводять маркетингу - методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання компанією якомога більшого прибутку.
52432. Чотирикутники. Урок – проект 125.5 KB
  Геометрично точно естетично гарно Сторони в нього паралельні попарно Рівні завжди і кути протилежні Паралелепіпеди від нього залежні. У паралелограма протилежні сторони та кути рівні. Кути паралелограма які прилягають до однієї сторони є внутрішніми односторонніми їх сума дорівнює 180. Знайти його кути.
52434. Четырёхугольник и его элементы. Параллелограмм и его свойства 270.5 KB
  Найти градусную меру неизвестного угла. Найти градусную меру неизвестного угла. Найти неизвестный угол четырёхугольника если три его угла равны 60 100 50. Найти: АД и СД.
52436. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! 374 KB
  Wht pretty little mitten Does nybody live here Ніхто не відповідає. Wht pretty little mitten Does nybody live here Mouse. Come nd live here with me. Wht pretty little mitten Does nybody live here Mouse.
52437. Marry Christmas 61.5 KB
  МАКІЇВКА 2011 Mrry Christms The wrmest Christms greetings Especilly for you To hope you hve hppy time Tht lsts ll New Yer through Christms is on the 25 th of December. Trditionlly Christms festivities lsted 12 dys. Ply snowblls nd dnce He hs crrot for his nose Round the Christms tree He hs funny ht.