7187

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения на основе случайных чисел с равномерным распределением

Лабораторная работа

Социология, социальная работа и статистика

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения на основе случайных чисел с равномерным распределением название лабораторной работы Этапы задания и результаты их реализации. 1. Сгенерировать последовательность случайных чисел, подч...

Русский

2013-01-18

207.53 KB

8 чел.

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения

на основе случайных чисел с равномерным распределением

название лабораторной работы

Этапы задания и результаты их реализации.

1. Сгенерировать последовательность случайных чисел, подчиненных равномерному

закону распределения на отрезке [0,1], с помощью функции rand.

Код программы:

n=10;

x=rand(10,1)

Результат работы программы:

x  =

 

   0.2113249  

   0.7560439  

   0.0002211  

   0.3303271  

   0.6653811  

   0.6283918  

   0.8497452  

   0.6857310  

   0.8782165  

   0.0683740

2. Рассчитать математическое среднее, среднеквадратическое отклонение, дисперсию.

Код программы:

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+x(i);

,end

mx=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(x(i)-mx).^2;

,end

dx=s/n

gx=sqrt(dx)

Результат работы программы:

mx  =

 

   0.5262266  

dx  =

 

   7.573D-08  

gx  =

 

   0.0002752  

3. Построить гистограмму для для сгенерированной последовательности x

Код программы:

clf();

histplot(20,x,style=2)

Результат работы программы:

4. Используя сгенерированную последовательность x построить новую

последовательность случайных равномерно распределенных чисел на отрезке [-5,6].

Рассчитать характеристики и построить гистограмму.

Код программы:

z=-5+(6+5)*x

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+z(i);

,end

mz=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(z(i)-mz).^2;

,end

dz=s/n

gz=sqrt(dz)

clf();

histplot(20,z,style=2)

Результат работы программы:

z  =

 

 - 2.6754265  

   3.3164824  

 - 4.9975675  

 - 1.366402   

   2.3191921  

   1.9123097  

   4.3471976  

   2.5430412  

   4.6603813  

 - 4.2478856  

mz  =

 

   0.5811323  

dz  =

 

   2.3319414  

gz  =

 

   1.5270695  

7. Используя формулу y=rand(100,1,’normal’), сгенерировать последовательность нормально

распределенных случайных чисел. Рассчитать характеристики. Построить гистограмму.

Код программы:

y=rand(10,1,'normal')

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+y(i);

,end

my=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(y(i)-my).^2;

,end

dy=s/n

gy=sqrt(dy)

m=mean(y)

s=msd(y)

d=variance(y)

clf();

histplot(20,y,style=2)

Результат работы программы:

y  =

 

   0.7223316  

   1.9273333  

   0.6380837  

 - 0.8498895  

   0.2546697  

 - 1.5417209  

 - 0.6834217  

 - 0.7209534  

   0.8145126  

   0.3240162  

my  =

 

   0.0884962  

dy  =

 

   0.0055470  

gy  =

 

   0.0744780  

m  =

 

   0.0884962  

s  =

 

   0.9738860  

d  =

 

   1.0538378  

  1.  На основе последовательности y построить последовательность z, рассчитываемую по заданной формуле. Рассчитать характеристики построенной последовательности и построить гистограмму.

Код программы:

gz=2;

mz=1;

z=y*gz+mz

m=mean(z)

s=msd(z)

d=variance(z)

clf();

histplot(20,z,style=2)

Результат работы программы:

z  =

 

   0.5339738  

   2.9482452  

   0.5312153  

   0.6356125  

   3.8055223  

   5.0640133  

   1.6537426  

   2.3773968  

   1.1227066  

 - 3.3788435  

m  =

 

   1.5293585  

s  =

 

   2.1786294  

d  =

 

   5.2738068  

10. На основе последовательности x построить экспоненциально распределенную

последовательность случайных чисел v, рассчитываемую по заданной формулеРассчитать характеристики построенной последовательности и построить гистограмму.

Код программы:

l=2;

v=-1*log(x/l)

m=mean(v)

s=msd(v)

d=variance(v)

m=1/l

d=1/l.^2

clf();

histplot(20,v,style=2)

Результат работы программы:

v  =

 

   1.6415018  

   0.7740429  

   0.7456850  

   1.7616172  

   1.6712817  

   1.0022653  

   2.034177   

   1.3875964  

   2.025492   

   1.3368257  

m  =

 

   1.4380485  

s  =

 

   0.4498795  

d  =

 

   0.2248795  

11. Рассчитать вероятности событий для сгенерированных последовательностей x,y,z;

P(x<0.2), P(0.1<=y<=0.3), P(z<1), P(0.1<v<3).

Код программы:

P1=sum(x<0.2)/n

P2=sum((y>=0.1)&(y<=0.3))/n

P3=sum(z<1)/n

P4=sum((v>0.1)&(v<3))/n

Результат работы программы:

P1  =

 

   0.  

P2  =

 

   0.1  

P3  =

 

   0.5  

P4  =

 

   1.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3857. Методи розв’язування диференційних рівнянь у частинних похідних 130.5 KB
  Методи розв’язування диференційних рівнянь у частинних похідних Мета роботи: Засвоїти теоретичний матеріал і методи розв’язування диференційних рівнянь у частинних похідних, набути практичні навики знаходження їхніх наближених значень...
3858. Информационные возможности непрерывного канала связи 1.01 MB
  Дайте определение понятию «Информационные возможности» каналов связи на физическом уровне. Изобразите модель передачи информации по каналу с помехами с описанием количественных характеристик. Под информационными возможностями канала будем понимат...
3859. Експлуатація повітряних суден 726 KB
  Експлуатація повітряних суден. На методологічній основі вивчення авіаційної техніки як об'єкту експлуатації, конструктивно-експлуатаційних властивостей і показників повітряних суден, розглянуті структура та зміст системи технічної експлуатації повітряних суден, її організаційні аспекти, а також характеристика програми та основних стратегій технічного обслуговування і ремонту АТ.
3860. Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС 62.61 KB
  Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС Завдання На північній АЕС сталася аварія з викидом шкідливих радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Промисловий об’єкт розташований на відстані Rвід АЕС, може попасти в зону радіац...
3861. Фрейми. Інтерактивні Web-сторінки 33.5 KB
  Фрейми. Інтерактивні Web-сторінки Мета роботи - після виконання роботи студент повинен знати: базові команди мови HTML з реалізації фреймів основи мови HTML зі створення форм базові команди мови HTML із реалізації меню принципи створення інтеракт...
3862. Философия как дисциплина научного познания. Генезис философии 470 KB
  Генезис философии. Нужно отметить, что генезис является проблемой для самой философии, развиваясь, она постоянно сталкивается с проблемой собственного возникновения, ибо, только решив ее, философия сможет в полной мере осознать свою сущность. Сущест...
3863. Контрольна робота. Механіка матеріальної точки 86.01 KB
  Механіка матеріальної точки За заданими рівняннями руху х=х(t), у=у(y) (та z=z(t) для 2 рівня складності) матеріальної точки масою т =1кг встановити: Рівняння та вид траєкторії точки побудувати графік. Вектори переміщення, середньої швидкості та їх...
3864. Управляющие операторы или принятие решений в VB6 428.5 KB
  Управляющие операторы или принятие решений в VB6. Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры. Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения. Логические вы...
3865. Основні поняття та закони хімії. Конспект лекцій 3.89 MB
  ВСТУП Без знання основ хімії неможливе успішне вивчення технічних і технологічних дисциплін. Метою курсу є оволодіння студентами знань, необхідних їм для розуміння хімічних та технологічних явищ, які лежать в основі перетворень процесів зварювання...