7187

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения на основе случайных чисел с равномерным распределением

Лабораторная работа

Социология, социальная работа и статистика

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения на основе случайных чисел с равномерным распределением название лабораторной работы Этапы задания и результаты их реализации. 1. Сгенерировать последовательность случайных чисел, подч...

Русский

2013-01-18

207.53 KB

9 чел.

Генерирование случайных чисел с различными законами распределения

на основе случайных чисел с равномерным распределением

название лабораторной работы

Этапы задания и результаты их реализации.

1. Сгенерировать последовательность случайных чисел, подчиненных равномерному

закону распределения на отрезке [0,1], с помощью функции rand.

Код программы:

n=10;

x=rand(10,1)

Результат работы программы:

x  =

 

   0.2113249  

   0.7560439  

   0.0002211  

   0.3303271  

   0.6653811  

   0.6283918  

   0.8497452  

   0.6857310  

   0.8782165  

   0.0683740

2. Рассчитать математическое среднее, среднеквадратическое отклонение, дисперсию.

Код программы:

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+x(i);

,end

mx=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(x(i)-mx).^2;

,end

dx=s/n

gx=sqrt(dx)

Результат работы программы:

mx  =

 

   0.5262266  

dx  =

 

   7.573D-08  

gx  =

 

   0.0002752  

3. Построить гистограмму для для сгенерированной последовательности x

Код программы:

clf();

histplot(20,x,style=2)

Результат работы программы:

4. Используя сгенерированную последовательность x построить новую

последовательность случайных равномерно распределенных чисел на отрезке [-5,6].

Рассчитать характеристики и построить гистограмму.

Код программы:

z=-5+(6+5)*x

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+z(i);

,end

mz=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(z(i)-mz).^2;

,end

dz=s/n

gz=sqrt(dz)

clf();

histplot(20,z,style=2)

Результат работы программы:

z  =

 

 - 2.6754265  

   3.3164824  

 - 4.9975675  

 - 1.366402   

   2.3191921  

   1.9123097  

   4.3471976  

   2.5430412  

   4.6603813  

 - 4.2478856  

mz  =

 

   0.5811323  

dz  =

 

   2.3319414  

gz  =

 

   1.5270695  

7. Используя формулу y=rand(100,1,’normal’), сгенерировать последовательность нормально

распределенных случайных чисел. Рассчитать характеристики. Построить гистограмму.

Код программы:

y=rand(10,1,'normal')

s=0;

for i=1:1:n,

s=s+y(i);

,end

my=s/n

s=0;

for i=1:1:n,

s=(y(i)-my).^2;

,end

dy=s/n

gy=sqrt(dy)

m=mean(y)

s=msd(y)

d=variance(y)

clf();

histplot(20,y,style=2)

Результат работы программы:

y  =

 

   0.7223316  

   1.9273333  

   0.6380837  

 - 0.8498895  

   0.2546697  

 - 1.5417209  

 - 0.6834217  

 - 0.7209534  

   0.8145126  

   0.3240162  

my  =

 

   0.0884962  

dy  =

 

   0.0055470  

gy  =

 

   0.0744780  

m  =

 

   0.0884962  

s  =

 

   0.9738860  

d  =

 

   1.0538378  

  1.  На основе последовательности y построить последовательность z, рассчитываемую по заданной формуле. Рассчитать характеристики построенной последовательности и построить гистограмму.

Код программы:

gz=2;

mz=1;

z=y*gz+mz

m=mean(z)

s=msd(z)

d=variance(z)

clf();

histplot(20,z,style=2)

Результат работы программы:

z  =

 

   0.5339738  

   2.9482452  

   0.5312153  

   0.6356125  

   3.8055223  

   5.0640133  

   1.6537426  

   2.3773968  

   1.1227066  

 - 3.3788435  

m  =

 

   1.5293585  

s  =

 

   2.1786294  

d  =

 

   5.2738068  

10. На основе последовательности x построить экспоненциально распределенную

последовательность случайных чисел v, рассчитываемую по заданной формулеРассчитать характеристики построенной последовательности и построить гистограмму.

Код программы:

l=2;

v=-1*log(x/l)

m=mean(v)

s=msd(v)

d=variance(v)

m=1/l

d=1/l.^2

clf();

histplot(20,v,style=2)

Результат работы программы:

v  =

 

   1.6415018  

   0.7740429  

   0.7456850  

   1.7616172  

   1.6712817  

   1.0022653  

   2.034177   

   1.3875964  

   2.025492   

   1.3368257  

m  =

 

   1.4380485  

s  =

 

   0.4498795  

d  =

 

   0.2248795  

11. Рассчитать вероятности событий для сгенерированных последовательностей x,y,z;

P(x<0.2), P(0.1<=y<=0.3), P(z<1), P(0.1<v<3).

Код программы:

P1=sum(x<0.2)/n

P2=sum((y>=0.1)&(y<=0.3))/n

P3=sum(z<1)/n

P4=sum((v>0.1)&(v<3))/n

Результат работы программы:

P1  =

 

   0.  

P2  =

 

   0.1  

P3  =

 

   0.5  

P4  =

 

   1.  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44333. Разработка налогового бюджета на предприятии 676.5 KB
  Налоговый бюджет организации представляет собой оптимизированный результирующий свод налоговых доходов (экономии на налогах) и налоговых расходов организации (затрат, связанных с организацией налогового менеджмента, налоговым планированием, оптимизацией и самоконтролем), нацеленный на получение налоговой прибыли и эффективное ее использование. В налоговом бюджете организации фиксируются результаты налоговой оптимизации
44334. Впровадження заходів щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 1.2 MB
  Забруднення атмосферного повітря є однією із самих серйозних екологічних проблем багатьох промислових міст. Вплив забруднення повітря на здоров'я людини виявляється через скорочення середньої тривалості життя, збільшення кількості передчасних смертей, ріст захворюваності і негативний вплив на розвиток дітей
44335. НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДП ВОЮТИЦЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД 570 KB
  На основі опрацювання даних про діяльність ДП Воютицький спиртовий завод проведений аналіз виробничогосподарської організаційної та фінансової характеристики ДП Воютицький спиртовий завод В роботі рекомендації щодо вдосконалення товарного асортименту розроблення торгової марки та обґрунтування стратегічного розвитку підприємства. Удосконалення управління маркетинговою діяльністю підприємства.В сучасних умовах жодне успішне підприємство не може існувати без раціонального проведення маркетингової товарної політики комплексу...
44336. Аналіз впливу діяльності мартенівського цеху ЗАТ “Донецьксталь - МЗ” на стан навколишнього природного середовища 1.44 MB
  Приналежність Донецького регіону до західної частини континентальної степової області робить його клімат помірковано континентальним. Зима в регіоні порівняно холодна і малосніжна, літо звичайне жарке і посушливе.
44337. Розробка технологічного процесу виготовлення літнього польового камуфльованого костюму в умовах ВП “Весна” УТОГ 2.02 MB
  Мода визначається соціальними й економічними умовами життя. Прагнення людини до нового і оригінального спонукає її купувати нові модні вироби, що помітно відрізняється від старих, тобто психологічні причини роблять періодичні зміни моди у формі одягу, тому що настає психологічне стомлення споживачів від одноманітності панівної моди і виникає бажання обновити устояні форми
44338. Исследование основного комплекса вопросов, касающихся теоретико-правового осмысления основных характеристик политического режима Российской Федерации 490 KB
  Под политическим режимом понимается совокупность элементов идеологического институционального и социологического порядка способствующих формированию политической власти данной страны на определенный период. Политический режим характеристика не только государства но и всей политической системы: отношения между людьми по поводу государственной власти и отношения людей с государственной властью образующие содержание политического режима разворачиваются именно в сфере политической системы....
44339. Проектирование участка по техническому обслуживанию и текущему ремонту газобаллонной топливной аппаратуры 562.5 KB
  У сжиженного газа низкая температура кипения он полностью превращается в газообразное состояние внутри цилиндра и не сжижает масло мало образуется нагара; И так как в газ не добавляют различные присадки он не загрязняет масло нагаром и осадками очень мало содержит серы в десять раз меньше чем в бензине и почти не разрушает металл выхлопными газами. Выхлопной газ почти не имеет запаха очень мало содержит вредного газа СО в 20 раз меньше чем в бензине не дымит и мало загрязняет атмосферу. В газовом...
44340. Анализ ассортимента и оценка потребительских свойств бытовых стиральных машин 1.89 MB
  Целью данной дипломной работы является анализ ассортимента и оценка потребительских свойств бытовых стиральных машин, реализуемых в розничном торговом предприятии, и формулировка рекомендаций потенциальным покупателям по выбору бытовых стиральных машин, и по формированию ассортимента бытовых стиральных машин розничному торговому предприятию для увеличения его чистой прибыли
44341. Изучение особенностей формирования и описания личных фондов 197 KB
  Описание же и все другие виды информации о составе и содержании документальных материалов могут опираться лишь на столь же качественную экспертизу фондирование и систематизацию документов фонда. Государственное краевое учреждение Государственный архив Пермского края является крупнейшим хранилищем документов Пермского края в котором наряду с архивными фондами учреждений организаций и предприятий хранится большое количество фондов личного происхождения. Это фонды и коллекции документов деятелей науки здравоохранения образования...