71872

Технологический процесс

Доклад

Производство и промышленные технологии

После этого разрабатывается технология производства а именно: создается документация на технологические процессы проектируется изготавливается специальное технологическое оборудования происходит наладка технических средств и приемочные испытания серийной и массовой продукции.

Русский

2014-11-13

14.33 KB

0 чел.

Подготовка производства к выпуску новой продукции носит комплексный характер и делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя подготовка осуществляется на предприятии.

Прежде всего, происходит разработка конструкции изделия. Для этого необходимо выполнение расчетов, проведение экспериментальных работ, стадия проектирования, конструирования, изготовление опытных образцов и уточнение документации по результатам сдачи опытного образца и установочной партии.

После этого разрабатывается технология производства, а именно: создается документация на технологические процессы, проектируется, изготавливается специальное технологическое оборудования, происходит наладка технических средств и приемочные испытания серийной и массовой продукции.

Технологические процессы делятся на типовые и перспективные. Для типовых технологических процессов характерно единство содержания и последовательность большинства технологических операций. Т.е. использование типовых процессов сокращает стоимость продукции. Перспективный процесс предполагает опережение или соответствие прогрессивному мировому уровню развития технологий.

Документация технологического процесса – технологические карты. Они бывают маршрутные и операционные. Маршрутная технологическая карта определяет перечень стадий и последовательность оборудования без детализации норм времени. Операционные карты указывают все детально: все операции, режимы обработки, нормы времени и пр.

При планировании технической подготовки производства учитывают тип производства, производственную программу и номенклатуру выпускаемой продукции, наличие соответствующих технологических процессов, технологического оборудования, оснастки. Наличие всех этих условий будет определять технический уровень производства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80528. Витоки української культури. Матеріальна та духовна культура словянського світу 1тис. нашої ери 562 KB
  Термін «культура» вперше зустрічається в античному світі. Його початкове значення – обробка rрунту, внесення людиною змін у природу. Надалі термін «культура» отримав більш універсальне значення.Культура - це все, що створено людиною.
80529. Українська культура у другій половині ХХ століття 77 KB
  Розвиток української культури у другій половині ХХ ст. У Донецькій і Кримській областях не залишалося жодної української школи. ЦК КПРС прийняв нову постанову що підсилило русифікацію української системи освіти. Серед них можна назвати Історію української літератури Історію української мови Радянську енциклопедію історії України Історію українського мистецтва .
80530. Культура Україна на межі 20-21 століття 805.79 KB
  Відпали відкриті або приховані перешкоди на шляху розвитку національної культури. Товариство звільнилося від ідеологічних штампів попередньої епохи вперше отримало можливість відкритого доступу до досягнень світової духовності і культури. Активізувалася культурне життя в регіонах країни зросла увага до традиційної культури Україна.
80531. Національно-культурне відродження 1920-1930-х рр. Українська культура періоду тоталітаризму (1933 – 1953 рр.) 28.11 KB
  Коренізація була викликана прагненням більшовиків заручитися підтримкою місцевого (корінного) населення з тим, щоб зміцнити свою соціальну базу. У середині 20-х рр. 80% населення республіки складали українці, а 20% – представники інших національностей.
80532. Українська культура початку ХХ ст. (1900 – 1921 рр.) 547 KB
  Української наукової громадськості було надано сім професорських місць у Львівському університеті і три професорських місця в Чернівецькому університеті. Спроби української громадськості з інших регіонів надати закарпатцям допомогу також припинялися угорською владою. Зростання числа грамотних українців стимулював розвиток української літератури. Коцюбинського Цвіт яблуні Intermezzo Тіні забутих предків стали класикою золотим фондом української літератури.
80534. Культура українських земель XIX ст. Національно-культурне відродження 917.5 KB
  У XIX ст. розвиток української культури обумовлювався підпорядкуванням українських земель двом імперіям – Російській та Австро-Угорській. Обидві імперії були багатонаціональними, з титульною (панівної) нацією. І Росія, і Австро-Угорщина проводили колонізаторську політику
80535. Культура українських земель ІІ пол. XIX- поч. ХХ ст 910 KB
  Криза феодального ладу в Російській імперії заглиблювалася повільно, революційна ситуація ще не дозріла. Тому діяльність частини української інтелігенції відбувалася в руслі російської культури. У Росії XIX ст. панувала думка, що український народ...
80536. Культура Київської Русі 1.59 MB
  Культура Київської Русі. В епоху Київської Русі IXXII ст. була створена яскрава і самобутня культура її основою став економічний і духовний розвиток Русі освоєння досягнень інших словянських країн і Візантії. Писемність у Київській Русі стала відомою в Х ст.