71872

Технологический процесс

Доклад

Производство и промышленные технологии

После этого разрабатывается технология производства а именно: создается документация на технологические процессы проектируется изготавливается специальное технологическое оборудования происходит наладка технических средств и приемочные испытания серийной и массовой продукции.

Русский

2014-11-13

14.33 KB

0 чел.

Подготовка производства к выпуску новой продукции носит комплексный характер и делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя подготовка осуществляется на предприятии.

Прежде всего, происходит разработка конструкции изделия. Для этого необходимо выполнение расчетов, проведение экспериментальных работ, стадия проектирования, конструирования, изготовление опытных образцов и уточнение документации по результатам сдачи опытного образца и установочной партии.

После этого разрабатывается технология производства, а именно: создается документация на технологические процессы, проектируется, изготавливается специальное технологическое оборудования, происходит наладка технических средств и приемочные испытания серийной и массовой продукции.

Технологические процессы делятся на типовые и перспективные. Для типовых технологических процессов характерно единство содержания и последовательность большинства технологических операций. Т.е. использование типовых процессов сокращает стоимость продукции. Перспективный процесс предполагает опережение или соответствие прогрессивному мировому уровню развития технологий.

Документация технологического процесса – технологические карты. Они бывают маршрутные и операционные. Маршрутная технологическая карта определяет перечень стадий и последовательность оборудования без детализации норм времени. Операционные карты указывают все детально: все операции, режимы обработки, нормы времени и пр.

При планировании технической подготовки производства учитывают тип производства, производственную программу и номенклатуру выпускаемой продукции, наличие соответствующих технологических процессов, технологического оборудования, оснастки. Наличие всех этих условий будет определять технический уровень производства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55152. Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія небезпек 949 KB
  Мета: Усвідомити концепцію допустимого ризику та визначити небезпечні й шкідливі чинники для життя людини що найчастіше трапляються шляхом соціального опитування студентів.
55153. План рахунків бухгалтерського обліку. Структура та основи побудови балансу 127 KB
  Принцип повного висвітлення передбачає: а) фінансова звітність повинна містити всю інформацію потенційні наслідки госп-ських операцій; б) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій...
55154. Українська товарна номенклатура ЗЕД: поняття, структура, особливості застосування 122.5 KB
  Законом України Про Митний тариф України що використовується для цілей тарифного та інших видів регулювання зовнішньоекономічної діяльності ведення статистики зовнішньої торгівлі та здійснення митного оформлення товарів. УКТ ЗЕД складається на основі Гармонізованої системи...
55155. Форми колективного обговорення професійних проблем 34 KB
  Які існують підходи до перемовин Як класифікують перемовини Які розрізняють стратегії ведення перемовин З яких стадій складаються перемовини Що таке збори Які є види зборів З яких етапів складаються збори Як треба виступати на зборах аби привернути увагу присутніх до змісту виступу та переконати їх...
55156. Поняття господарського обліку. Мета, завдання, та види обліку. Користувачі облікової інформації. Об’єкти обліку 118.5 KB
  Закон визначає право на його ведення, однак не визначає жодних правил його організації. Інформація є доступною для зовнішніх користувачів
55157. Основи роботи з Windows 1.01 MB
  Постановка загальної проблеми: Як знайти потрібну інформацію по роботі з операційною системою Windows використовуючи довідкову систему І. Знайти та ознайомитись з можливістю пошуку...
55158. Педагогічне спілкування як провідна складова професійно-педагогічної комунікації 57.5 KB
  МЕТА: Схарактеризувати педагогічне спілкування за функціями; з’ясувати що є запорукою продуктивного педагогічного спілкування; визначити бар’єри спілкування та оптимальні способи їх подолання.