71889

Стратегии развития предприятия

Доклад

Производство и промышленные технологии

В зависимости от поведения менеджеров различают следующие виды инновационной стратегии: традиционная стратегия пассивная возможно применение в краткосрочном периоде в целях экономии средств но в долгосрочном периоде –- неэффективна оппортунистическая предприятия занимается...

Русский

2014-11-13

14.78 KB

0 чел.

Стратегии развития предприятия включают базовую (модель поведения предприятия в целом) и функциональные стратегии. Стратегии по уровню делят на институциональные (на уровне предприятия) и центральные (на уровне государства). В зависимости от содержания различают стратегии в области исследований и разработок, в области продуктовой структуры рынка, в области финансов, в области организации и т.д. В зависимости от поведения менеджеров различают следующие виды инновационной стратегии: традиционная стратегия (пассивная, возможно применение в краткосрочном периоде в целях экономии средств, но в долгосрочном периоде – неэффективна), оппортунистическая (предприятия занимается поисками такого продукта, который не требует существенных затрат на исследования и разработки, но дает возможность в течение определенного времени единолично присутствовать на рынке), имитационная (используется фирмами с сильными рыночными и технологическими позициями, заключается в копировании основных потребительских свойств продукции, выпускаемой на рынок лидерами), оборонительная (направлена на то, чтобы удержать достигнутые позиции, может использоваться лидерами на рынке), наступательная (стратегия свойственна малым инновационным фирмам, высокий риск, но и высокая возможная окупаемость), зависимая (применяется мелкими предприятиями, зависимые от крупных фирм – например, франчайзинг), поглощающая (связана со стратегиями слияния, поглощений), промежуточная стратегия (сводится к разумной конкуренции, ее успех достигается за счет самостоятельного проведения эффективной инновационной политики с тем, чтобы не отстать от ведущих фирм, минимизировать риски и сохранить долю рынка). Применяя классификацию инновационных стратегий Раменского, можно выделить: силовая стратегия массового и стандартного производства (на рынках существующей продукции и на рынках новой продукции), стратегия диверсификации продукции и рыночных ниш (патиенты обладают 3 важными факторами: качество, сервис, реклама), стратегии мелких фирм (коммутантная стратегия), комбинация этих стратегий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59539. Інтерактивні уроки в п’ятому класі 100 KB
  Мета: повторити та поглибити знання учнів про звуки мови та мовлення; формувати вміння розрізняти звуки передавати слова звукописом; використовуючи здобуті знання на практиці; розвивати в них фонематичний слух увагу слухову та зорову пам’ять усне та писемне мовлення...
59541. Аудіювання на уроках іноземної мови 53 KB
  Мета: удосконалювати вміння розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів вміння здійснювати усне спілкування вміння зафіксувати та передати письмово й усно інформацію збагатити словниковий запас учнів новими словами...
59542. Біблія — пам’ятка світової писемності. Урок-конференція 61 KB
  Довести вічну цінність Біблії для всіх без винятку людей. Перші 39 книг близько три чверті Біблії складають Старий Заповіт визнаються за Святе Письмо іудаїзмом і християнством. Але незважаючи на це у Біблії зберігається головна думка усі книги узгоджуються між собою та доповнюють одна одну.
59543. Біосинтез білка 44 KB
  Під час вивчення цієї теми в учнів часто виникають труднощі пов’язані з розумінням процесів транскрипції трансляції ролі рибосоми в утворенні молекули білка. Сформувати в учнів поняття генетичний код етапи біосинтезу білка реакції матричного синтезу.
59544. Байдужість не прощається, виховний захід 69 KB
  Переконати що байдужість негативна людська риса. Добрий день усім хто не залишився байдужим до того що діється навколо і прийшов сьогодні до нашого залу щоб засудити одну з найтяжчих вад людини байдужість.
59545. Обязанности проводника при приемке и подготовке вагонов в рейс. Сооружения и устройства вагонного хозяйства 80.5 KB
  Назвіть кольори веселки. Що в неживій природі нагадує ці кольори Сонце світло вогонь ліхтар. Тепер розглянемо останні три кольори: блакитний синій фіолетовий. Де в неживій природі можемо побачити ці кольори Небо вода сніг лід.