71895

Виды конкурентных преимуществ

Доклад

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Конкурентные преимущества на основе инновационных ресурсов уникальные свойства хозяйствующего субъекта определяющие его превосходства над конкурентами и основанный на эффективном использовании ресурсов инновационного процесса.

Русский

2014-11-13

16.14 KB

0 чел.

Виды конкурентных преимуществ

 Преимущества - качество, отличающий продукт/услугу от чего-либо.

Конкурентное преимущество - обладание совокупностью свойств, качеств и возможность реализовать их, что определит превосходство над конкурентами. Это факторы, определяющие превосходство над конкурентами, измеряемые экономическими показателями.

Конкурентные преимущества на основе инновационных ресурсов - уникальные свойства хозяйствующего субъекта, определяющие его превосходства над конкурентами и основанный на эффективном использовании ресурсов инновационного процесса.

Концепция конкурентных преимуществ М. Портера. Воздействие внешних факторов требует ответной реакции фирмы и такой ответной реакцией являются конкурентные преимущества.

В соответствии с концепцией конкурентные преимущества можно разделить на группы в зависимости от их значимости:

1) конкурентные преимущества низшего ранга - дешевое сырье, рабочая сила, масштабы производства. Такие преимущества придают фирме недостаточную конкурентоспособность, их легко утратить в силу их распространенности и общедоступности

2) преимущества более высокого порядка: репутация фирмы, мотивация персонала, менеджеров фирмы, региональные аспекты, связи с клиентами, инвестиционная привлекательность. Эти факторы изменчивы, поэтому сложно у0долго удерживать эти конкурентные преимущества.

3) преимущества высокого порядка: запатентнованная технология, дифференциация на основе уникальных свойств продукции, высокий профессионализм персонала,

Важнейшим источником создания и удержания конкурентного преимущества является инновационная деятельность, т.е. постоянное развитие, постоянное обновление всех процессов.

Ансофф особо выделяет высокий уровень и качество НИОКР, новые технологии и динамику развития этой технологии, динамика обновления продукции, динамику конкурентоспособности.

Таким образом, по Ансоффу конкурентные преимущества: инвестиции в НИОКР (доля прибыли, направляемой на НИОКР - ведущие западные компании в среднем тратят 5% ); динамика новой технологии (частота обновления технологии); динамика новой продукции); динамика конкуренции; позиция в конкуренции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...
65331. ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 5.45 MB
  Таким чином за початок руйнування матеріалу втрату його міцності можна вважати розтріскування у ньому крихких включень. Особливо актуальними вони є у випадку діагностування руйнування крихких включень оскільки останні...
65332. ОДНОФАЗНI ПЕРЕТВОРЮВАЧI ЗМIННОЇ НАПРУГИ НА ПОСТIЙНУ З КОРЕКЦIЄЮ КОЕФIЦIЄНТА ПОТУЖНОСТI ТА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ВХОДУ З ВИХОДОМ 346 KB
  Останнім часом все більше електроенергії споживається за допомогою систем електроживлення СЕЖ з ланкою постійної напруги. Перспективним вирішенням зазначеної проблеми при якому також покращується комплекс техніко-економічних показників...
65333. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 611 KB
  Україна проходить складний і незворотний шлях державного та громадянського становлення. Реалізується стратегія забезпечення прискореного та випереджального розвитку освіти і науки, створюються умови для самоствердження...
65334. Створення генетичних джерел групової расоспецифічної стійкості проса до сажки (Sorosporium destruens (Schlecht) Yanki) 329 KB
  Актуальність теми обумовлена обмеженістю в існуючому світовому генофонді проса генетичних джерел стійкості до окремих рас сажки та відсутністю джерел одночасної стійкості до різних груп патотипів збудника цього захворювання.
65335. Розвиток і реалізація технології, методів розрахунку й управління параметрами процесів виробництва холоднокатаних штаб із високою площинністю та якісною поверхнею 1.08 MB
  Інтенсифікація швидкісних режимів холодної прокатки й зменшення середньої товщини холоднокатаних штаб у сортаменті більшості станів посилили вплив динамічного і температурного факторів процесу на показники якості готових штаб.
65336. Обґрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів 1.73 MB
  Проблема доробки запасів біля меж шахтних полів особливо актуальна для шахт Західного Донбасу, виробничі потужності яких обмежені порівняно низькою вугленосністю родовища, нерівномірним розповсюдженням робочої потужності пластів...
65337. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ 237.5 KB
  Успіх перетворень залежить насамперед від професіоналізму державних службовців їх ефективної діяльності на всіх рівнях управління практичного впровадження ними інноваційних форм і методів роботи. Вирішення проблеми можливе за умови системного підходу...