71902

Проблемы развития национальной инновационной системы

Доклад

Инновационные исследования

Состояние национальной инновационной системы в России ставит вопрос об экономической безопасности. Проблемы: Отсутствие развитой нормативно-правовой базы осуществления инновационной деятельности; Неразвитость правовых механизмов введения результатов инновационной деятельности в хозяйственный оборот...

Русский

2014-11-14

16.55 KB

1 чел.

Ключевые проблемы развития национальной инновационной системы заключается в несбалансированности спроса и предложения на исследования и разработки. С одной стороны, многие предприятия являются инновационно неактивными, невосприимчивыми к инновациям (отсутствие спроса) (90% российских предприятий), предложения тоже нет, российские разработки не находят применение в международной практике.

Показатели:

 1.  ВВП на НИОКР (принято в 1996 г. в размере 4%, на деле – меньше);
 2.  Затраты на 1 занятого в исследованиях (в России в 12 раз меньше, чем в Германии);
 3.  Показатели результативности – уровень изобретательской активности – число заявок на патенты, поданные в расчете на 10 000 населения (в России 1,6; в Японии – 24,3; в США – 17,6; в ЕС – 8).

Состояние национальной инновационной системы в России ставит вопрос об экономической безопасности.

Проблемы:

 1.  Отсутствие развитой нормативно-правовой базы осуществления инновационной деятельности;
 2.  Неразвитость правовых механизмов введения результатов инновационной деятельности в хозяйственный оборот;
 3.  Низкая капитализация научных результатов;
 4.  Нерациональное использование бюджетных средств;
 5.  Недофинансирование исследований в приоритетные области науки;
 6.  Ослабление кооперационных связей между научными организациями, учреждениями оборудования и производственными предприятиями.
 7.  Низкая информационная прозрачность инновационной сферы, недостаток информации о новых продуктах технологиях, об инновационной продукции, об объектах вложения капитала.

В настоящее время в России активно развивается стратегический подход к управлению инновационной сферой. На национальном уровне разрабатываются и реализуются инновационные стратегии (Стратегия развития инновационной системы до 2025 г.).

В качестве основных стратегических задач развития российской инновационной системы рассматриваются:

 1.  Создание российской инновационной системы, встроенной в глобальную инновационную систему, соответствующей основным параметрам инновационных систем развитых стран;
 2.  Технологическая модернизация экономики и повышения ее конкурентоспособности на мировом уровне;
 3.  Создание сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок, имеющего оптимальную институциональную структуру.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80508. Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства 106 KB
  Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. Оцінка ефективності інвестування в облігації. Оцінка ефективності інвестування в акції. Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування.
80509. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства 99.5 KB
  Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства принципи передумови та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.
80510. Автоматизація процесів оцінювання транспортних засобів 483.43 KB
  Шаблони і створені акти можуть редагуватися в Word rtf формат так само можуть створюватися власні і змінюватися наявні в програмі друковані форми: калькуляція страхове відшкодування і т. Програма дозволяє в автоматичному режимі здійснювати: пошук двигуна за маркою транспортного засобу та отримати вичерпну інформацію про модель транспортного засобу на яку він був встановлений його обєм тип потужність характеристики та період випуску моделі транспортного засобу;  пошук моделі транспортного засобу за кодом...
80511. Автоматизація процесів оцінювання нематеріальних активів 52.73 KB
  Автоматизація процесу оцінки гудвіла. Автоматизація процесу оцінки товарних знаків. Автоматизація процесу оцінки гудвіла До теперішнього часу склалися дві паралельно існуючі традиції перекладу англійського терміну goodwill. В даному випадку тобто в контексті вартісної оцінки нематеріальних активів переважно другий спосіб переведення хоча він і виглядає декілька незграбним.
80512. Автоматизація процесів оцінювання вартості підприємства 157.79 KB
  Для побудови зазначених типів моделей використовуються як власні методи моделювання RIS так і різні відомі методи та мови моделювання зокрема UML. Автори методу EricssonPenker створили свій профіль UML для моделювання бізнеспроцесів EricssonPenker Business Extensions ввівши набір стереотипів які описують основні категорії бізнесмоделі: процеси ресурси правила і цілі діяльності підприємства. Мова UML використовується також в методі який є частиною технології Rtionl Unified Process фірми IBM.
80513. Інформаційні системи і технології, їх роль в управлінні економікою 26.08 KB
  Наприклад під технологією матеріального виробництва розуміють процес який визначається як комплекс засобів і методів обробки виготовлення зміни стану властивостей форми сировини чи матеріалу. Тоді справедливим буде таке означення: Інформаційна технологія це процес або сукупність процесів обробки інформації. Оскільки на вході та виході ІТ є не матерія і не енергія а інформація то: інформаційна технологія це сукупність процесів що використовує засоби та методи накопичення обробки і передачі первинної інформації для отримання...
80514. Особливості та структура економічної інформації 20.02 KB
  Економічна інформація засоби її опису Інформація це сукупність відомостейданих які сприймають з навколишнього середовищавхідна інформація видаються в навколишнє середовищевихідна інформація або зберігаються всередині певної системи. Економічна інформація є інструментом управління і водночас належить до його елементів її потрібно розглядати як один із різновидів управлінської інформації яка забезпечує розвязування задач організаційноекономічного управління народним господарством. Отже...
80515. Організація позамашинної інформаційної бази 33.52 KB
  Поняття позамашинної інформаційної бази Позамашинна інформаційна база це сукупність повідомлень і документів інформація з яких може бути сприйнята людиною без використання засобів обчислювальної техніки До засобів організації та ведення позамашинної ІБ належать: системи класифікації та кодування інформації; уніфіковані системи документації; методичні та інструктивні матеріали. Інформація може розміщуватись на спеціальних паперових бланках і зчитуватись з них в память компютера автоматично за допомогою сканера. Носії інформації їх...
80516. Організація машинної інформаційної бази 23.13 KB
  Основи організації автоматизованого банку даних. Поняття машинної інформаційної бази Машинна інформаційна база представляє собою частину інформаційної бази сформованої у вигляді інформаційних файлів які зберігаються в електронній пам\'яті та на спеціальних зовнішніх носіях Машинна інформаційна база може бути організована у вигляді окремих незалежних між собою локальних файлів чи у вигляді бази даних якою керує система управління базами даних. До програмних засобів належать: СУБД програмні засоби ведення обробки контролю даних які...