71902

Проблемы развития национальной инновационной системы

Доклад

Инновационные исследования

Состояние национальной инновационной системы в России ставит вопрос об экономической безопасности. Проблемы: Отсутствие развитой нормативно-правовой базы осуществления инновационной деятельности; Неразвитость правовых механизмов введения результатов инновационной деятельности в хозяйственный оборот...

Русский

2014-11-14

16.55 KB

1 чел.

Ключевые проблемы развития национальной инновационной системы заключается в несбалансированности спроса и предложения на исследования и разработки. С одной стороны, многие предприятия являются инновационно неактивными, невосприимчивыми к инновациям (отсутствие спроса) (90% российских предприятий), предложения тоже нет, российские разработки не находят применение в международной практике.

Показатели:

 1.  ВВП на НИОКР (принято в 1996 г. в размере 4%, на деле – меньше);
 2.  Затраты на 1 занятого в исследованиях (в России в 12 раз меньше, чем в Германии);
 3.  Показатели результативности – уровень изобретательской активности – число заявок на патенты, поданные в расчете на 10 000 населения (в России 1,6; в Японии – 24,3; в США – 17,6; в ЕС – 8).

Состояние национальной инновационной системы в России ставит вопрос об экономической безопасности.

Проблемы:

 1.  Отсутствие развитой нормативно-правовой базы осуществления инновационной деятельности;
 2.  Неразвитость правовых механизмов введения результатов инновационной деятельности в хозяйственный оборот;
 3.  Низкая капитализация научных результатов;
 4.  Нерациональное использование бюджетных средств;
 5.  Недофинансирование исследований в приоритетные области науки;
 6.  Ослабление кооперационных связей между научными организациями, учреждениями оборудования и производственными предприятиями.
 7.  Низкая информационная прозрачность инновационной сферы, недостаток информации о новых продуктах технологиях, об инновационной продукции, об объектах вложения капитала.

В настоящее время в России активно развивается стратегический подход к управлению инновационной сферой. На национальном уровне разрабатываются и реализуются инновационные стратегии (Стратегия развития инновационной системы до 2025 г.).

В качестве основных стратегических задач развития российской инновационной системы рассматриваются:

 1.  Создание российской инновационной системы, встроенной в глобальную инновационную систему, соответствующей основным параметрам инновационных систем развитых стран;
 2.  Технологическая модернизация экономики и повышения ее конкурентоспособности на мировом уровне;
 3.  Создание сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок, имеющего оптимальную институциональную структуру.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64292. БЕЗКОНФЛІКТНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 514 KB
  Відомо, що машинобудівний комплекс є сполучною ланкою між металургійною, гірничою, хімічною та багатьма іншими галузями промисловості і визначає рівень загального розвитку економіки країни.
64293. ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСОБИСТУ СВОБОДУ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 136.5 KB
  Можна відзначити що сутність цього соціального феномену полягає в запереченні свободи людини у зв’язку з чим головною засадою протидії таким порушенням слід вважати відповідний захист свободи.
64294. РОЗВИТОК Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 231.5 KB
  Забезпечення ефективності вирішення складного комплексу цих проблем вимагає повноцінних теоретичних концепцій соціальної роботи як професійної діяльності насамперед розвитку адекватної і гармонійної Я-концепції самого працівника соціальної сфери наявність...
64295. СПЕКТРАЛЬНІ ПРОЯВИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗОХІНОЛІНОВИХ АЛКАЛОЇДІВ З ДНК 249.5 KB
  Взаємодія низькомолекулярних лігандів з ДНК має широкий спектр застосувань: медичні препарати зокрема протипухлинні та імуномодулюючі флуоресцентні зонди тощо.
64296. МЕТОДИКА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ КРАВЦІВ У ПТНЗ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ МІКРОМОДУЛІВ 269.5 KB
  Основи створення методичних систем виробничого навчання та підвищення ефективності професійної підготовки кваліфікованих робітників розроблено в працях В. Перспективним напрямком інтеграції при створенні методичних систем навчання є використання модульного та мікромодульного...
64297. ВУГЛЕПЛАСТИКИ ТРИБОТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ФТОРОПЛАСТУ-4 ТА МОДИФІКОВАНОГО ВУГЛЕЦЕВОВОЛОКНИСТОГО НАПОВНЮВАЧА 197.5 KB
  Сучасна тенденція розвитку полімерного матеріалознавства полягає у пошуку раціональних шляхів використання відомих матеріалів шляхом модифікування їх властивостей.
64298. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ДИЗАЙНУ У ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ХУДОЖНЬОГО ПРОФІЛЮ 271.5 KB
  За нинішніх умов соціально-культурного розвитку суспільства дизайн як новий вид художньо-конструкторської професійної діяльності відіграє важливу роль у створенні цілісного естетичного середовища, підвищенні рівня конкурентоспроможності промислової продукції, предметів широкого вжитку.
64299. ВІДБІР БАСКЕТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 156 KB
  Матеріали стосовно особистісних особливостей баскетболістів що є значущими на етапі початкової підготовки В. Наявні критерії первинного відбору баскетболістів не повною мірою...
64300. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИЧНИХ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ КОДОВОГО РОЗДІЛЕННЯ КАНАЛІВ 849 KB
  Інтенсивний розвиток телекомунікаційних послуг сьогодні вимагає якісних змін і підходів до побудови телекомунікаційних мереж. Нові підходи повинні враховувати велику пропускну здатність оптичних мереж та гнучкість топологічних рішень мультисервісних мереж...