7208

The role of the government

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Тема: The role of the government Вид заняття: самостійна робота. Мета: розвивати самостійність студентів, розвивати вміння і навички роботи з додатковою літературою, оволодівати методами добору матеріалу, вчитися виділяти головне. Літера...

Английский

2013-01-18

36 KB

5 чел.

Тема: The role of the government

Вид  заняття:  самостійна робота.

Мета: розвивати самостійність студентів, розвивати вміння і навички роботи з додатковою літературою, оволодівати методами добору матеріалу, вчитися виділяти головне.

Література: Л-2, стор.400-402

1.Завдання:

1.Прочитати наданний текст.

2. Перекласти нові ЛО/

3. Виконати лексичні вправи.

The role of the government

Julian AmeyI'm Julian Amey working for the Department of Trade (DT), in the export promotions side particularly looking at media education training and telecommunications. In the Department how much of the time is spent with exports? Is that the majority of the Department's work, trying to encourage British exports?

InterviewerExports is one of the three key areas of our involvement. Exports, the development of trade, the development of investment is the business of this department.

Julian AmeyAnd what sort of things can the DT do to encourage investment and trade? What are the general ways in which that's done? Well the main focus of the DTs work at the moment is to provide detailed analysis of the markets, the priority markets I mean. Our aim is to help, particularly the small and medium-sized companies to tackle those markets in an efficient way. There are 80 of them, 80 key markets around the world. And what do you practically do for them? The specific help is that each priority market has a desk officer who's wholly responsible for providing information about that country, let's say Brazil. So you'll have a Brazil desk officer who can give you all the detailed economic and political information about the market. Then he can give you the help of our embassy in Brazil as well.

Julian AmeyAnd how can it be done? Our embassies have commercial officers who can give further information about market segments and for example possibly agents who might act for your business. Oh it's all very important. Right you are. We help companies in the first steps into a market.

Exercises

Read the following paying attention to the stress

in the Department

in the De'partment of Trade

in the 'first 'steps

in an efficient 'way

for your 'business

for the De'partment of 'Trade

around the 'world

one of the 'three 'key 'areas

Read the following sentences paying attention to the intonation:

 1.  'How 'much of the 'time is 'spent with   ' exports?
 2.  And 'what 'sort of 'things can you 'do to en'courage  'trade?
 3.  'What are the 'general   'ways?
 4.  And 'what do you 'practically  'do for them?
 5.  And 'how can it be  'done?

 1.  Is that the ma'jority of the t work?
 2.  'Is that the t work?
 3.  'Do you 'do/*that?
 4.  'Can it be easily /done?

Mark the intonation of the following sentences and read them:

1     I'm working in the Department of Trade looking at media, education training and telecommunications.

 1.  Exports the development of trade the development of investment
  is the business of this Department.
 2.  Our aim is to help those companies to tackle those markets and to
  develop trade.
 3.  I'm working for the Department of Trade in the export promotions
  side.
 4.  The main focus is to provide analysis of the markets the priority
  markets I mean.
 5.  There are 80 of them 80 key markets around the world.
 6.  The desk officer is wholly responsible for providing information
  about the country let's say Brazil.

Say what you have learnt about:

Julian Amey

the Department of Trade

Repeat:

 1.  what questions the interviewer asked
 2.  what Julian Amey said about contacts of the Department with for
  eign countries

Reproduce the interview. You may make some alterations.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42193. Электрическая цепь с одним источником питания и смешанным соединением элементов 130 KB
  Основные теоретические положения Основными элементами любой электрической цепи являются: а источники электрической энергии электромашинные генераторы аккумуляторные батареи термоэлементы и т. С помощью закона Ома описывается связь между током напряжением и сопротивлением заданного участка цепи . Согласно 1му закону Кирхгофа алгебраическая сумма токов сходящихся в любом узле цепи равна нулю т. Так как при параллельном соединении все элементы находятся под одним и тем же напряжением то используя закон Ома это уравнение можно...
42194. Вимірювання опорів на постійному струмі 115 KB
  Ознайомлення з основними видами та методами вимірювання активних електричних опорів на постійному струмі. Дослідження методичних похибок основних методів вимірювання опорів та шляхи їх усунення. Завдання на вимірювання опорів кожен студент одержує від викладача.
42195. Калібрування і повірка засобів вимірювання тиску 86 KB
  1 Мета роботи Ознайомитись з будовою і принципом дії технічних засобів для вимірювання тиску. Набути практичних навиків при повірці і калібруванні систем вимірювання тиску.2 Програма роботи Під час заняття студент повинен самостійно ознайомитись з будовою і принципом дії технічних засобів які використовуються в системах для вимірювання тиску.
42196. Обробка результатів прямих багаторазових вимірювань 263.5 KB
  Вивчення методів і набуття практичних навиків в обробці результатів багаторазових вимірювань які містять випадкові похибки. Програма роботи Під час роботи студенти вимірюють активні опори за допомогою універсального цифрового вимірювача Ф 480 так щоб досягти при цьому одержання найбільш точних результатів шляхом визначення і виключення систематичних і випадкових похибок вимірювань параметра з рівноточними значеннями відліку. З цією метою використовується методика багатократного вимірювання однієї і тієї ж величини з...
42197. Вивчення будови, принципу дії амперметрів та вольтметрів. Визначення їх метрологічних характеристик 93 KB
  Якщо статична характеристика лінійна у=кх то коефіцієнт к називається чутливістю вимірювального приладу; ціна поділки ЗВ ; ціна одиниці найменшого розряду числа в показах цифрового приладу ; 2 похибки ЗВ: Абсолютна відносна приведена похибки ЗВ; Похибки поділяються на статичні які виникають при вимірюванні постійних величин динамічні які виникають при вимірюванні змінних величин. До числа характеристик похибок відноситься також варіація вихідного сигналу або варіація показів вимірювального приладу.8485]: метод порівняння з...
42198. Повiрка цифрових та аналогових омметрiв 144.5 KB
  Програма роботи У процесі підготовки до заняття студенту потрібно ознайомитись з методикою повірки омметрів згідно ГОСТ 9. Здійснити повірку цифрових універсальних омметрів типу В7 20 та В7 16А.1 Будова аналогових омметрів Омметрами називають прилади прямої дії які служать для безпосереднього вимірювання активних опорів. Перевага двохрамочних омметрів у тому що їх покази не залежать від напруги джерела живлення.
42199. Калібрування і повірка термометрів опору 286.5 KB
  Засвоїти методику отримання практичних навиків при проведенні досліджень динамічних характеристик термометрів опору при нагріванні і охолодженні повірці термометрів опору та калібруванні напівпровідникових термометрів опору термісторів.2 Програма роботи Під час заняття студент повинен ознайомитись з будовою та принципом дії термометрів опору. Визначити динамічну похибку термометрів опору типу ТСП і ТСМ.
42200. Систематичні похибки вимірювань та методи їх зменшення 71.5 KB
  У процесі заняття провести вимірювання різних електричних величин різними способами і засобами визначити систематичні похибки ввести поправки до результатів вимірювань обчислити дійсні значення вимірюваних величин і впевнитись у правильності отриманих значень.1 Систематичні похибки вимірювань та методи їх зменшення Процес пізнання матеріального світу відбувається через експериментальне визначення вимірювання кількісних оцінок фізичних величин що характеризують досліджувані процеси явища. Таким чином результат...
42201. Вивчення будови, принципу дії та застосування електронного осцилографа для електричних вимірювань 461 KB
  Практичне виконання вимiрювань напруги струму часових iнтервалiв частоти кута зсуву фаз складової комплексного опору та iнших електричних величин з допомогою осцилографа. При пiдготовцi до роботи студенти повиннi самостiйно продумати i завчасно пiдготувати програму виконання роботи для заданого їм варiанта вибрати або скласти самостiйно необхiднi для цього схеми вимiрювань запропонувати свої рiшення в здiйсненнi вимiрювань дiючих значень синусоїдальних струмiв i напруг з допомогою осцилографа. Пропонується продумати методику...