7208

The role of the government

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Тема: The role of the government Вид заняття: самостійна робота. Мета: розвивати самостійність студентів, розвивати вміння і навички роботи з додатковою літературою, оволодівати методами добору матеріалу, вчитися виділяти головне. Літера...

Английский

2013-01-18

36 KB

5 чел.

Тема: The role of the government

Вид  заняття:  самостійна робота.

Мета: розвивати самостійність студентів, розвивати вміння і навички роботи з додатковою літературою, оволодівати методами добору матеріалу, вчитися виділяти головне.

Література: Л-2, стор.400-402

1.Завдання:

1.Прочитати наданний текст.

2. Перекласти нові ЛО/

3. Виконати лексичні вправи.

The role of the government

Julian AmeyI'm Julian Amey working for the Department of Trade (DT), in the export promotions side particularly looking at media education training and telecommunications. In the Department how much of the time is spent with exports? Is that the majority of the Department's work, trying to encourage British exports?

InterviewerExports is one of the three key areas of our involvement. Exports, the development of trade, the development of investment is the business of this department.

Julian AmeyAnd what sort of things can the DT do to encourage investment and trade? What are the general ways in which that's done? Well the main focus of the DTs work at the moment is to provide detailed analysis of the markets, the priority markets I mean. Our aim is to help, particularly the small and medium-sized companies to tackle those markets in an efficient way. There are 80 of them, 80 key markets around the world. And what do you practically do for them? The specific help is that each priority market has a desk officer who's wholly responsible for providing information about that country, let's say Brazil. So you'll have a Brazil desk officer who can give you all the detailed economic and political information about the market. Then he can give you the help of our embassy in Brazil as well.

Julian AmeyAnd how can it be done? Our embassies have commercial officers who can give further information about market segments and for example possibly agents who might act for your business. Oh it's all very important. Right you are. We help companies in the first steps into a market.

Exercises

Read the following paying attention to the stress

in the Department

in the De'partment of Trade

in the 'first 'steps

in an efficient 'way

for your 'business

for the De'partment of 'Trade

around the 'world

one of the 'three 'key 'areas

Read the following sentences paying attention to the intonation:

 1.  'How 'much of the 'time is 'spent with   ' exports?
 2.  And 'what 'sort of 'things can you 'do to en'courage  'trade?
 3.  'What are the 'general   'ways?
 4.  And 'what do you 'practically  'do for them?
 5.  And 'how can it be  'done?

 1.  Is that the ma'jority of the t work?
 2.  'Is that the t work?
 3.  'Do you 'do/*that?
 4.  'Can it be easily /done?

Mark the intonation of the following sentences and read them:

1     I'm working in the Department of Trade looking at media, education training and telecommunications.

 1.  Exports the development of trade the development of investment
  is the business of this Department.
 2.  Our aim is to help those companies to tackle those markets and to
  develop trade.
 3.  I'm working for the Department of Trade in the export promotions
  side.
 4.  The main focus is to provide analysis of the markets the priority
  markets I mean.
 5.  There are 80 of them 80 key markets around the world.
 6.  The desk officer is wholly responsible for providing information
  about the country let's say Brazil.

Say what you have learnt about:

Julian Amey

the Department of Trade

Repeat:

 1.  what questions the interviewer asked
 2.  what Julian Amey said about contacts of the Department with for
  eign countries

Reproduce the interview. You may make some alterations.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5224. Інженерна графіка. Опорний конспект лекцій 1.79 MB
  Графіки, діаграми, структурні та класифікаційні схеми. Креслення розрізів та фасадів будівлі. Архітектурно–будівельне креслення. Комплексні креслення поверхонь. Методи проекціювання...
5225. Інженерне обладнання будівель. Опорний конспект лекцій 2.92 MB
  Тема 1. Склад інженерних систем у готельно-ресторанному комплексі. Системи опалення, їх характеристика та обладнання План Види інженерного обладнання та його призначення. Системи опалення. Нагрівальні прилади систем опалення....
5226. Економічна інформація як об’єкт автоматизованої обробки 49.5 KB
  Економічна інформація як об'єкт автоматизованої обробки Структура, форми подання та відображення економічної інформації. Інформаційні процедури Структуризація економічної інформації Структуру ЕІ утворюють конкретні інформаційні сукупності, які ...
5227. Організація поза машинної інформаційної бази 41 KB
  Організація поза машинної інформаційної бази Тема поняття позамашинної інформаційної бази,склад робіт з її організації Ефективність будь-якої інформаційної системи обробки даних багато в чому залежить від способу організації її інформаційної бази (І...
5228. Отечественная история. Курс лекций 1.75 MB
  Отечественная история Лекция. Введение в историческую науку Развитие истории как науки и возникновение основных исторических концепций. Греческое слово история означает рассказ о прошлом, о том, что действительно было. Вопрос исторического ...
5229. История развития генетики. Значение генетики для медицины 1.59 MB
  В учебном пособии рассматриваются вопросы истории развития генетики и значения генетики для медицины. Особое внимание уделено становлению и развитию отечественной генетики. Материалы пособия дополняют основную учебную литературу и содержат данные, н...
5230. Історія міжнародних відносин. Конспект лекцій 1.82 MB
  Вступ Вся історія розвитку світової цивілізації - це історія налагодження контактів, відносин, зіткнення інтересів різних цивілізацій, культур, народів, держав. Найбільш насиченим в цьому плані було XX століття. Для нього, як для жодного з попе...
5231. Історія педагогіки: курс лекцій 1.09 MB
  Вступ до курсу Історія педагогіки Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки» Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і вихован...
5232. Історія психології. Конспект лекцій 230.08 KB
  Розвиток психологічних знань в рамках вчення про душу 1.Уявлення про душу філософів мілетської школи VII-VI ст. до нової ери є період розкладання первісного суспільства і переходу до рабовласницького ладу. Корінні ...