72123

Система управления базой данных

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

К основным функциям СУБД относятся: непосредственность управления данными во внешней и оперативной памяти; поддержание целостности данных и управление транзакциями; обеспечение безопасности данных; обеспечение параллельного доступа к данным нескольких пользователей.

Русский

2014-11-18

13.08 KB

0 чел.

Система управления базой данных

К основным функциям СУБД относятся:

- непосредственность управления данными во внешней и оперативной памяти;

- поддержание целостности данных и управление транзакциями;

- обеспечение безопасности данных;

- обеспечение параллельного доступа к данным нескольких пользователей.

Состав СУБД:

- ядро, которое отвечает за управление данными во внешней и оперативной  

 памяти;

- процессор языка базы данных, обеспечивающий оптимизацию запросов и

 создания машинно-независимого внутреннего кода;

- подсистему поддержки времени исполнения, которая интерпретирует  

 программы манипуляции данными, создающие пользовательский интерфейс;

- сервисные программы (внешние утилиты), обеспечивающие дополнительные

 возможности  по обслуживанию информационной системы.

По технологии решения задач, решаемых СУБД, БД подразделяют на два вида:

- централизованная БД хранится целиком на ВЗУ одной вычислительной системы; если система входит в состав сети, то возможен доступ к этой БД других систем;

- распределенная БД состоит из нескольких, иногда пересекающихся или дублирующих друг друга БД, хранящихся на ВЗУ разных узлов сети.

СУБД предоставляет доступ к данным БД двумя способами:

- локальный доступ предполагает, что СУБД обрабатывает БД, которая хранится на ВЗУ той же ЭВМ;

- удаленный доступ – это обращение к БД, которая хранится на одном из узлов сети; удаленный доступ может быть выполнен по технологии файл-сервер или клиент-сервер.

Технология файл-сервер предполагает выделение одной из вычислительных систем, называемой сервером, для хранения БД. Все остальные компьютеры сети (клиенты) исполняют роль рабочих станций, которые копируют требуемую часть централизованной БД в свою память, где и происходит обработка.

Технология клиент-сервер предполагает, что сервер, выделенный для хранения централизованной БД, дополнительно производит обработку запросов клиентских рабочих станций. Клиент посылает запрос серверу. Сервер пересылает клиенту данные, являющиеся результатом поиска в БД по ее запросу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5775. Облік в бюджетних установах. Конспект лекцій 519.5 KB
  Вступ Метою викладення дисципліни Облік в бюджетних установах в вищих навчальних закладах є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. та на основі цих знань підготовка фахівця з бухга...
5776. Теорія автоматичного управління спеціальними системами 1.92 MB
  Нелінійні системи та їх аналіз Нелінійні системи - це системи, що описуються нелінійними диференціальними рівняннями. Система автоматичного управління (САУ) називається нелінійною, якщо до її складу входить хоча б один нелінійний елемент. На пр...
5777. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій 2.57 MB
  В першому розділі йдеться про теоретичні основи землевпорядного проектування. В другому розділі розкриваються питання територіального землеустрою, в третьому розділі - внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і зе...
5778. Культурологія Давніх словян та сучасних українців 211 KB
  Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян. Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Мистецтво: архітектура, живопис, музика та декоративно-ужиткове мистецтво. Неоднозначний стан української культури під час хрущовської відлиги.
5779. Університетська освіта в контексті Болонського процесу 55 KB
  Університетська освіта в контексті Болонського процесу. Поняття вища освіта. Мета, задачі, структура, типи вищих навчальних закладів України. Закон України Про вищу освіту від 17.01.2002 р. спрямований на врегулювання суспільних відносин у галу...
5780. Макроекономіка як наука 183.5 KB
  Макроекономіка як наука Анотація Економіка як об'єкт вивчення економічних наук. Рівневий підхід до вивчення економіки. Предмет макроекономічної теорії. Суб'єкти макроекономіки. Макроринки та їх класифікація. Проблема обмеженості ресурсів і...
5781. Аналіз сировини в кондитерській промисловості 205.5 KB
  Характеристика сировини, що використовується у кондитерському виробництві. Правила її зберігання та підготовка до виробництва. Органолептична оцінка якості: борошна, цукру-піску, цукрової пудри, патоки, яєць, меланжу, яєчного поро...
5782. Поняття регіону. Галузева та функціональна структури регіону 142 KB
  Поняття регіону, територіального та регіонального управління Структура регіону. Галузева та функціональна структури регіону Соціальна інфраструктура регіону Поняття регіону, територіального та регіонального управління Термін...
5783. Статья. О структурном синтезе передаточных механизмов 820 KB
  О структурном синтезе передаточных механизмов Настоящая статья является продолжением работы. Рассматривается метод образования структуры пространственных передаточных механизмов с использованием схем плоских механизмов. Метод основан на построен...