72165

Федеративное устройство государства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Таким образом государственное устройство это важнейший элемент государства представляющий собой способ организации его территории правовое положение частей государства и систему их взаимоотношений с центром.

Русский

2014-11-18

34 KB

0 чел.

11 - Федеративное устройство государства

Это достигается не только тем, как отлажен государственный механизм, но и организацией самой территории, подразделением ее на части и осуществлением взаимодействия между центром и регионами. Таким образом, государственное устройство — это важнейший элемент государства, представляющий собой способ организации его территории, правовое положение частей государства и систему их взаимоотношений с центром.

Унитарное государство представляет собой единое, цельное, слитное государство, имеющее единую конституцию и законодательство, единое гражданство и единую систему государственных органов. Частями унитарного государства являются административно-территориальные единицы, не имеющие признаков государственности. Для унитарных государств характерна, как правило, высокая степень централизации государственной власти.

Федерация — сложная форма государственного устройства. В состав федерации входят не административно-территориальные единицы, а государственные либо национально-государственные образования. Имеется как федеральная конституция и законодательная система, так и конституция и законодательство субъектов Федерации. Последние имеют свои органы законодательной, исполнительной и судебной власти, а также гражданство. Парламент в федеративном государстве в подавляющем большинстве случаев имеет двухпалатную структуру, одна из палат представляет интересы субъектов Федерации.

От унитарной и федеративной форм государственного устройства необходимо отличать автономию. Последняя представляет собой не самостоятельную форму государственного устройства, а  государственно-правовой институт, функционирующий как в рамках федерации, так и в унитарном государстве. Автономия означает предоставление какой-либо части государства самоуправления (самостоятельности) для решения вопросов, требующих учета местной специфики.

Прежде всего Россия была провозглашена федерацией «сверху», в этот момент в ее составе не было ни одного субъекта. Они стали появляться с согласия центральной власти на территории уже существующего государства.

В отличие от других субъектов Федерации, республики, например, имеют конституцию, гражданство, могут вводить второй государственный язык на своей территории. Этими правами не обладают другие субъекты Федерации. Республика — единственный субъект Федерации, который именуется Конституцией как государство.

Россия как единое федеративное государство имеет определенный конституционный статус — совокупность его прав, — определяющий характер ее взаимоотношений со своими субъектами и место в мировом сообществе.

Важнейшей чертой российского государства является суверенитет. Он означает верховенство и самостоятельность российского государства во внутренних делах и его независимость в международных отношениях.

.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64887. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ В МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ 142.5 KB
  Інтегрування України в європейські та світові інституційні структури вимагає приведення її чинного законодавства з питань міграції до європейських та міжнародних стандартів. Із часу становлення України як суверенної держави...
64888. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ВІДТВОРЕННЯ КОРІННИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У ГРАБОВИХ ДІБРОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 514 KB
  Висока цінність деревини дуба приуроченість дубових лісостанів до високопродуктивних ґрунтів зумовили суттєве зменшення їх площі. Значної актуальності ця проблема набуває в період сучасного поступового потепління зростання сухості клімату та динамічного розширення площ...
64889. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ БУРИЛЬНИХ ТРУБ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 625.5 KB
  Технічне діагностування ТД труб нафтогазового сортаменту як один із ефективних засобів забезпечення їх експлуатаційної надійності є невід’ємною складовою частиною технології спорудження й експлуатації глибоких свердловин на нафту і газ.
64890. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах Південного Степу України 1.72 MB
  Формування продуктивності зрошуваних агрофітоценозів є складним багатофакторним процесом, оскільки залежить від природних (температура і вологість повітря, кількість атмосферних опадів, фотосинтетично активна радіація та ін.) й агротехнологічних...
64891. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 168 KB
  Це неможливо без змін у формуванні пізнавальної самостійності студентів без суттєвих змін змістового організаційного і методичного забезпечення навчального процесу. Проведений аналіз наукової літератури засвідчив що дослідження різних аспектів самостійної навчальної...
64892. МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОРДИНАЛЬНИХ ОЦІНОК З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ 383 KB
  Експертне оцінювання об’єктів альтернатив застосовується в найрізноманітніших галузях людської діяльності. Потреба у експертному відборі найкращого за низкою критеріїв об’єкту альтернативи виникає у випадках коли задача прийняття рішення є слабко структурованою...
64893. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ІНШОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 212.5 KB
  Особлива увага приділяється інтерпретації символів іншомовного наукового тексту як складника професійного становлення спеціалістів. Зміст тексту може бути передано як у усній так і письмовій формах. Для подальшого розуміння проблеми інтерпретації наукового іншомовного тексту вагомим є вивчення питання...
64894. МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ РІЗНИХ ПОРІД В УМОВАХ ПРИАЗОВ’Я 10.02 MB
  Для проведення науково-господарського досліду сформували три дослідні групи першу з яких укомплектували тваринами місцевої селекції – червоної степової породи; а другу і третю – імпортними тваринами: червоної литовської породи та чорнорябої литовської породи.
64895. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ У ТЕХНОЛОГІЇ ПРИРОДНИХ ТА МОДИФІКОВАНИХ ЖИРІВ 329 KB
  Визначена мета обумовила вирішення наступних наукових задач: систематизувати теоретичні та прикладні аспекти визначення показників складу і якості та методів контролю в технології натуральних і модифікованих жирів...