72165

Федеративное устройство государства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Таким образом государственное устройство это важнейший элемент государства представляющий собой способ организации его территории правовое положение частей государства и систему их взаимоотношений с центром.

Русский

2014-11-18

34 KB

0 чел.

11 - Федеративное устройство государства

Это достигается не только тем, как отлажен государственный механизм, но и организацией самой территории, подразделением ее на части и осуществлением взаимодействия между центром и регионами. Таким образом, государственное устройство — это важнейший элемент государства, представляющий собой способ организации его территории, правовое положение частей государства и систему их взаимоотношений с центром.

Унитарное государство представляет собой единое, цельное, слитное государство, имеющее единую конституцию и законодательство, единое гражданство и единую систему государственных органов. Частями унитарного государства являются административно-территориальные единицы, не имеющие признаков государственности. Для унитарных государств характерна, как правило, высокая степень централизации государственной власти.

Федерация — сложная форма государственного устройства. В состав федерации входят не административно-территориальные единицы, а государственные либо национально-государственные образования. Имеется как федеральная конституция и законодательная система, так и конституция и законодательство субъектов Федерации. Последние имеют свои органы законодательной, исполнительной и судебной власти, а также гражданство. Парламент в федеративном государстве в подавляющем большинстве случаев имеет двухпалатную структуру, одна из палат представляет интересы субъектов Федерации.

От унитарной и федеративной форм государственного устройства необходимо отличать автономию. Последняя представляет собой не самостоятельную форму государственного устройства, а  государственно-правовой институт, функционирующий как в рамках федерации, так и в унитарном государстве. Автономия означает предоставление какой-либо части государства самоуправления (самостоятельности) для решения вопросов, требующих учета местной специфики.

Прежде всего Россия была провозглашена федерацией «сверху», в этот момент в ее составе не было ни одного субъекта. Они стали появляться с согласия центральной власти на территории уже существующего государства.

В отличие от других субъектов Федерации, республики, например, имеют конституцию, гражданство, могут вводить второй государственный язык на своей территории. Этими правами не обладают другие субъекты Федерации. Республика — единственный субъект Федерации, который именуется Конституцией как государство.

Россия как единое федеративное государство имеет определенный конституционный статус — совокупность его прав, — определяющий характер ее взаимоотношений со своими субъектами и место в мировом сообществе.

Важнейшей чертой российского государства является суверенитет. Он означает верховенство и самостоятельность российского государства во внутренних делах и его независимость в международных отношениях.

.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74101. Қазан Хандығы 21.84 KB
  Қазанға орнығып бұл хандықтың дербес болуына негіз салды. Қазан Хандығы тұрғындарының негізгі кәсібі егіншілік болды; оған қосымша мал шаруашылығы баубақша жабайы араның балын жинау аңшылық балықшылық кәсіптерімен айналысты. Қазан Хандығында жоғары өкімет билігі ханның қолында болды бірақ оған ірі ақсүйектер кеңесі диуан бағыт сілтеп бақылау жүргізіп отырды.
74102. Қазақстан жеріндегі әскери қозғалыстар мен соғысқа кіруі 21.52 KB
  Қазақстан азамат соғысы жылдарында 19181920 жж. Ленин қол қойған халық комитетінің декреті бойынша қырғыз қазақ революциялық комитеті қүрылды. Оның қарамағына Қазақ Совет автономиясы жарияланып өлке Советтерінщ құрылтай съезі шақырылғанға дейін қазақ тұрғындары мекендеген Орал ТорғайАқмола Семей облысы мен Астрахань губерниясы жерівдегі барлық жоғарғы әскериазаматтық басқармалар берілді.
74103. Көтерілістің шығу себептері 21.34 KB
  Қатардағы қарапайым қазақтар жерді солардан жалға алып пайдаланды. Қазақ ақсүйектері орыс помещиктерінен жалға алған жерлерді өздерінің жеке қалауы бойынша қазақ ауылдарынакөтеріңкі қымбат бағаға тағы да қайыра жалға беріп отырды. Сөйтіп қазақтардан әр түрлі айыппұлдар мен алымсалықты еселеп алып тұрды 1836 жылы халық көтерілісі басталды.
74104. соты және олардың қазақ қоғамы өміріндегі атқарған рөлі 21.14 KB
  XIX ғасырдың 20жылдарынан бастап патша үБилер билер соты және олардың қазақ қоғамы өміріндегі атқарған рөлі[өңдеу] Ресей Қазақстан аумағына азаматтық және әскери сот жүйесін енгізгенге дейін мұнда дәстүрлі билер соты болатын. Қазақ қоғамында билер ешқашан сайланып та тағайындалып та қойылмаған. Ондай билердің атақдаңқы жөніндегі хабар дала тұрғындары арасына тез таралатын.
74105. Түрік қағандығы 20.71 KB
  Түрік немесе қажыр қайраттылар деген атпен белгілі болды. Түрік қағанаты Түрік Қағандығының қоғамдық өмірінде әскери іс маңызды орын алды. Түріктер мал шмен аңшылықпен айналысты.
74107. Қыпшақ хандығы 19.99 KB
  Қыпшақтар туралы алғашқы хабар Қытайдың жазба деректерінде кездеседі. Қыпшақтар ең әуелі Алтай Саян тауларының баурайларын мекендеген. VIIX ғасырларда Қазақстан аумағында қыпшақ этникалық қауымдастығының ұзаққа созылған қалыптасу процесі жүрді.
74108. Жәңгірұлы Тәуке хан 19.7 KB
  Тәуке ел ағасы жасына келіп ақыл тоқтатқан мемлекет ісіне араласып мол тәжірибе жинақтаған білікті жан болатын. Тәукені өзге қазақ хандарынан ерекшелеп оның шын мәнінде көреген басшы ақылды реформатор екенін танытанын қасиеті де осы өзіндік жолмен жүруінде. Тәуке ханның елі үшін сіңірген ерен еңбегі екі қырымен айрықша назар аударады.
74109. Шығыс Түрік қағанаты 19.42 KB
  Түрік қағанатында саясиәлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі оның дербестікке ұмтылған жеке бөліктерінде оқшаулану үрдісінің күшеюі Шығыс және Батыс қағанаттарының құрылуына алып келді. Шығыс түріктері Қытаймен жүргізген қиянкесті соғыстың нәтижесінде 682 жылы Монғолияда өз мемлекетін қалпына келтірді. Шығыс Түрік қағандығы 682744 Қазақстан Орталық Азия Шығыс Түркістан Оңтүстік Сібір жерлерін алып жатты.