72322

Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции и монополий. Конкурентное право как отрасль юридической науки и учбеная дисциплина

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Наука конкурентного права включает как деятельность по получению новых знаний так и её результат систему знаний об особенностях правового регулирования конкуренции. Таким образом наука конкурентного права содержит определенные утверждения о состоянии правового регулирования...

Русский

2014-11-20

15 KB

5 чел.

  1.  Наука о правовом регулировании отношений в сфере конкуренции и монополий. Конкурентное право как отрасль юридической науки и учбеная дисциплина

Наука конкурентного права включает как деятельность по получению новых знаний, так и её результат — систему знаний об особенностях правового регулирования конкуренции. Непосредственными целями этой науки являются

описание, объяснение и предсказание правовых процессов и явлений в сфере конкуренции. Таким образом, наука конкурентного права содержит определенные утверждения о состоянии правового регулирования конкуренции и способах его изучения и рационального измене- ния.

Теоретической основой науки конкурентного права выступают экономические (работы классиков экономической мысли, теория макро- и микроэкономики) и юридические науки (в частности, теория государства и права, наука ар- битражно-процессуального, гражданского, административ- ного, предпринимательского (хозяйственного), уголовного права). С учетом большого зарубежного опыта антимонопольного регулирования и мировых интеграционных процессов особое значение для российской науки конкурентного права имеет сравнительное правоведение, игнорирование которого «ведет к искусственной изоляции и замк- нутости национальных правовых систем и даже к их про- тивопоставлению».

Предметом науки конкурентного права выступают само конкурентное право как отрасль законодательства, практика его применения предпринимателями и органами государственной власти, история становления и развития конкурентного права в России и за рубежом, приёмы и спо- собы изучения и совершенствования конкурентного права, а также достоинства и недостатки механизма правового ре- гулирования конкуренции.

Основная задача науки конкурентного права видит- ся в уяснении реального состояния правового регулирова- ния конкуренции и выработке наиболее эффективных пу- тей юридической поддержки и защиты конкурентной сре- ды предпринимательской деятельности. Выработка правовых моделей существования конкуренции должна опирать- ся на её экономическую сущность. Наиболее продуктивно это можно обеспечить в случае максимально тесного и пло- дотворного взаимодействия ученых-юристов и экономис- тов. В свою очередь, практическим работникам органов за- конодательной, исполнительной и судебной власти целесо- образно было бы внимательно прислушиваться к рекомен- дациям ученых.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52991. Використання моделей і моделювання в шкільному курсі фізики 230.5 KB
  Наводиться технологічний ланцюжок вирішення завдань на комп'ютері. Технологія моделювання вимагає від дослідника уміння ставити проблеми і завдання прогнозувати результати дослідження проводити розумні оцінки виділяти головні і другорядні чинники для побудови моделей вибирати аналогії і математичні формулювання вирішувати завдання з використанням комп'ютерних систем проводити аналіз комп'ютерних експериментів. Моделювання експерименту засобами ІКТ Сьогодні коли комп'ютер став основним інструментом дослідника різні види моделей можна...
52993. Найрозумніший (інтелект-шоу з фізики) 127.5 KB
  Стан механічної системи при якому дія на систему зовнішніх сил не викликає взаємного тиску частинок цієї системи називається: 1. Електричний струмом називається: 1 процес хаотичного руху заряджених частинок; 2 процес безперервного руху заряджених частинок; 3 процес напрямленого руху заряджених частинок. Фізична величина яка чисельно рівна добутку швидкості V руху на час t протягом якого він відбувався називається: 1 переміщенням; 2 траєкторією; 3 шляхом; 7. Пристрій який перетворює електричну енергію в енергію обертального руху...
52995. Физкультминутки на уроках русского языка в 5 – 9 классах 164.5 KB
  Когда эти буквы будут обозначать 1 звук вы поднимете голову вверх хлопнете над головой 3 раза и опустите руки вниз. Встаньте ровно руки опущены. Когда вы услышите синонимы поднимите руки вверх и хорошо потянитесь кверху. Когда услышите слово которое пишется с двумя н поднимите руки вверх.
52996. Педагогічний контроль виконання домашніх завдань з фізичної культури 275 KB
  Пропаную добірку вправ, які можуть послужити змістовним наповненням домашніх завдань. Їх виконання не потребує специфічного обладнання та інвентарю, зате забезпечує ефективний розвиток сили, координації рухів, витримки та витривалості. Додаю також нормативи педагогічного контролю виконання домашніх завдань...
52997. Фізкультурно-оздоровчі заходи для учнів молодших класів у режимі навчального дня школи: малі форми активного відпочинку 123 KB
  До цих традиційних заходів додаються психокорекційні: психогімнастика кінесіологічні вправи та ін. Короткочасні фізичні вправи та ігри в процесі уроків і виконання домашнього завдання сприяють підтриманню активної уваги і підвищують працездатність на заняттях. Основні вимоги до вибору вправ до малих форм активного відпочинку: мають відповідати віковим особливостям учнів бути простими цікавими та доступними мати ігровий характер бути зручними для виконання на обмеженій площі емоційними й досить інтенсивними; мають бути знайомі...
52998. Сценарій фізкультурно-оздоровчого Свята «Відкриття шкільної спартакіади» 376 KB
  Ведучий 1: Ми запрошуємо вас в країну шкільної Спартакіади. Ведучий 2: Шановні учні школи. Ведучий 1: Символом Олімпійських ігор є п`ять олімпійських кілець. показовий виступ художньої гімнастики Ведучий 2: Школа До виносу Олімпійського прапора струнко Винос прапора.
52999. Рухливі ігри на уроках фізкультури та в режимі навчального дня 110 KB
  Світ ігор дуже різноманітний: рухливі сюжетні народні рольові спортивні імітаційні командні групові ігриестафети ігриконкурси ігризабави ігризмагання тощо. Найкращими ліками для дітей від рухового голоду є рухливі ігри. Ігри на уроках фізкультури та в режимі навчального дня використовуються для гармонійного поєднання розумових фізичних та емоційних навантажень загального комфортного стану.