724

Равномерное движение тела по окружности

Доклад

Физика

Направление скорости при равномерном движении по окружности. Ускорение при равномерном движении тел по окружности (центростремительное ускорение).

Русский

2013-01-06

53.5 KB

64 чел.

Доклад

Равномерное движение тела по окружности

При равномерном движении по окружности значение скорости постоянно, а ее направление изменяется в процессе движения. Мгновенная скорость тела всегда направлена по касательной к траектории движения.

Т.к. направление скорости при равномерном движении по окружности постоянно изменяется, то это движение всегда равноускоренное.

Промежуток времени, за который тело совершает полный оборот при движении по окружности, называется периодом:

  

Величина, обратная периоду обращения, называется частотой обращения и показывает, сколько оборотов по окружности совершает тело в единицу времени:

Т.к. длина окружности s равна 2πR, период обращения при равномерном движении тела со скоростью v по окружности радиусом R равен:

.

Линейной скоростью называется отношение пройденного пути, которое прошло тело по окружности к времени движения:

Угловой скоростью называется отношение угла, на который повернулось тело, к времени поворота:

.

Угловая скорость численно равна числу оборотов за 2π секунд.

Ускорение при равномерном движении тел по окружности (центростремительное ускорение)

При равномерном движении по окружности тело движется с центростремительным ускорением

Ускорение направлено туда же, куда и изменение скорости, следовательно, ускорение направлено к центру окружности.

Модуль центростремительного ускорения.

                         


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40919. Плоскі хвилі в гіротропному середовищі 107.5 KB
  Тобто, у взаємодіючій хвилі довжина хвилі буде менша. Зсунемось від початку на період, тоді друга хвиля повернеться в початковий стан, а перша не встигне. Тоді дасть вектор під кутом до нульової площини. - кут Фарадея (кут повороту площини поляризації). , ми розглянули . Цей кут змінюється в залежності від відстані.
40920. Фарадеївський вентиль і циркулятор 66 KB
  Ці прилади працюють на великих потужностях. Вхідна та вихідна щілини повернуті на одна відносно іншої. Всередині – ферит, навколо – електромагнітна котушка. Підбираємо параметри так, щоб хвиля змінювала поляризаційний кут на після проходження
40921. Аналіз та синтез НВЧ елементів 124 KB
  Розглянемо відому матрицю розсіювання . Нехай маємо - полюсник, у нього входів і виходів. Для кожного входу та виходу є падаюча та відбита хвилі.Будемо користуватися нормованими величинами: - для падаючої хвилі, - для відбитої. , - амплітуди падаючої та відбитої хвиль, , - відповідні потужності.Будемо вважати, що відбита хвиля зумовлена всіма хвилями, що увійшли в - полюсник:
40922. Метод орієнтованих графів 153.5 KB
  Можна виключити вершину . Для цього стрілки продовжують так, ніби вузла і не було. В діамагнетику вказується - коефіцієнт при виключеній вершині.
40923. Синтез НВЧ елементів 116.5 KB
  Фільтри НВЧ. Спробуємо створити такий фільтр для НВЧ оскільки розрахунки дають нереальні з точки зору технології значення ємності та індуктивності. В НВЧ маємо еквівалентні схеми: Паралельний контур: Ємність: Чебишевська апроксимація Баттервордська апроксимація Ємність на землю Індуктивність Діелектрик.
40924. НАГРУЗКИ В СПОРТЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ 57.5 KB
  Внешняя и внутренняя сторона нагрузки. Компоненты тренировочной нагрузки. Эффект нагрузки прямо пропорционален при прочих условиях ее объему и интенсивности.
40925. Развитие силовой стойкости 50 KB
  Силовые упражнения не столько увеличивают возможности систем кровообращения и дыхания сколько повышают способности спортсмена к использованию этих возможностей при выполнении соответствующей силовой работы как правило это упражнения с умеренным сопротивлением и большим количеством повторений. Применение методов для развития силовой выносливости обусловлено спецификой вида спорта и применяемые упражнения по внутренней и внешней структуре близки к соревновательному упражнению. Кроме того эффективным средством развития силовой выносливости...
40926. Силовая подготовка 67.5 KB
  Виды силовых качеств и режим работы мышц. Сила может проявляться при статическом изометрическом и динамическом изотоническом режимах работы мышц. При изометрическом удерживающем режиме длина мышцы не изменяется от греч. Например в режиме изометрического сокращения работают мышцы человека который подтянулся на перекладине и удерживает свое тело в этом положении удержание штанги и т.