72424

Робота з браузером Microsoft Internet Explorer

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета роботи – уміти підготувати програму Internet Explorer до роботи, налагоджувати її параметри, проводити пошук потрібної інформації в мережі Internet з використанням методики пошуку, яка включає правила формування запиту на пошук, методи звуження області пошуку...

Украинкский

2014-11-22

272 KB

0 чел.

Лабораторна робота 2

Робота з браузером Microsoft Internet Explorer

Мета роботи уміти підготувати програму Internet Explorer до роботи, налагоджувати її параметри,   проводити пошук потрібної інформації в мережі Internet  з використанням методики пошуку, яка  включає правила формування запиту на пошук, методи звуження області пошуку, управління процесом пошуку, вибір форми представлення результатів.  

План.

 1.  Способи запуску програми Internet Explorer.
 2.  Вивчення можливостей браузера.
 3.  Пошук інформації у мережі Internet
 4.  
 5.  Засоби пошуку Методика пошуку
 6.  Управління процесом пошуку
 7.  Результати пошуку
 8.  Хід роботи.
 9.  Контрольні питання

Додаток1

Додаток 2

Додаток 3

Теорія.

1. Способи запуску програми Internet Explorer.

Програма Internet Explorer (завантажувальний файл Іехрlore.ехе  знаходиться в каталозі Program Files\Internet Explorer) призначена для навігації по мережі Internet і виконання дій над її об'єктами. Для запуску цієї програми можна скористатися одним з наведених нижче способів:

а)  в меню Пуск вибираємо команду Программы,,  потім команду Internet Explorer;

б) двічі клацнути основною клавішею маніпулятору “миша” на піктограмі Internet Explorer;

в) в меню Пуск вибрати команду  Выполнить,  використовуючи  кнопку  Обзор  знайти  файл Іехрlore.ехе  та клацнути основним клавішем маніпулятору “миша” на кнопці “Ok. 

Після запуску програми відкриється вікно (мал 1).

Мал. 1. Загальний вигляд вікна Internet Explorer.

2. Вивчення можливостей браузера.

 1.  Розгляньте вікно браузера та визначте призначення основних його складових: рядку заголовку, головного меню, панелей інструментів, рядку адрес, області перегляду документу, рядку стану, системного меню.
 2.  Проведіть зміну виду вікна браузера, використавши відповідні команди меню Вид,  підменю Панели обозревателя, команди:  Поиск, Избранное, Журнал, Папки, Полезный совет.
 3.  Проведіть налагоджування панелей та елементів браузера за допомогою меню Вид, підменю Панели инструментов, команди: Обычные кнопки, Адресная строка, Ссылки, Радио, Настройка. 
 4.  Опануйте операцію зміни кодування Web-сторінки, яка переглядається, за допомогою команд меню Вид, підменю  Вид кодировки, та зміни розміру шрифта за допомогою команд підменю  Размер шрифта  у цьому ж меню Вид.
 5.  Прегляньте підручник Microsoft із Internet за адресою http://home.microsoft.com/intl/ru/tutorial.  Випробувати різні режими швидкого переходу між Web-сторінками, використовуючи для цього кнопку  Назад,  Список останніх набраних адрес у рядку адрес, Закладку в каталозі Избранное, Ярлики на робочому столі або в будь-якому іншому каталозі, швидке посилання в підменю Вид/Параметры/Переходы

 1.  Налагодити параметри браузера за допомогою підменю Сервис \Свойства обозревателя. Установити адресу домашньої сторінки
  http://home.microsoft.com/intl/ru/tutorial/; шрифт Times New Roman; рівень безпеки – попередження перед завантаженням змісту, який не є безпечним; параметри – відображати малюнки; попереджувати при адресації форм, які передаються.

3. Пошук інформації у мережі Internet

Основна мета користувача при роботі з мережею ІInternet це отримання  інформації, так як у першу  Internet є гігантським інформаційним ресурсом. Ціленаправлений пошук інформації вимагає формулювання мети пошуку, розуміння того, що є об'єктом пошуку, обґрунтування вибору засобів пошуку та ефективної методики.

Мета пошуку визначає характеристики об'єктів пошуку, об'ємів та термінів виконання роботи, перелік засобів пошуку та способів їх застосування.

В якості об'єкта пошуку  може розглядатися будь-яка інформація, якщо є можливість представлення її в ІInternet. Це можуть бути телефони, адреси, інформація про товари, послуги, телевізійні трансляції і т.п.

Найбільш розповсюджені:

 1.  Адреси інформаційного ресурсу, в тому числі:
  1.  Адреси WWW-серверів (наприклад, http://www.company.ru);
   1.  Адреси Web-сторінок (наприклад, http://www.company.ru/index.html);
    1.  Адреси файлів (наприклад, http://www.company.ru/images/picture.jpg);
     1.  Адреси електронної пошти (наприклад, user@company.ru);
      1.  Адреси FTP-серверів (наприклад, ftp://ftp.company.ru)
       1.  Адреси Gopher-серверів (наприклад, gopher://gopher.mysite.com)
       2.  Статті UseNet (наприклад, news:relcom.newusers)
       3.  Сеанс Telnet (наприклад, telnet://mysite.ru)

 1.  Web-сторінки й елементи, які включаються в неї: текст, мультимедіа дані, гиперпосилання, програми (аплети) і т.д.
 2.  Програми, в тому числі: демонстраційні і тестові, засоби покращення (upgrade), оновлення (update) та виправлення помилок (patch) у програмах;
 3.  Повідомлення в телеконференціях;
 4.  Інформація з інтерактивних баз даних, довідників, каталогів, репозитаріїв.

4. Засоби пошуку 

Засобами пошуку можуть бути: Web-індекси, Web-каталоги, гібридні системи пошуку,  метапошукові системи, засоби локального пошуку,  утіліти автономного пошуку.

Створення Web-індексів виконується спеціальними програмними продуктами на основі алгоритмів штучного інтелекту, в результаті чого здійснюється постійне поповнення виключно комп’ютерами в автоматичному режимі величезних баз даних по індексуємим документам. Основний недолік цих систем – це те, що знайдені “ключові слова” далеко не завжди відповідають за суттю темі пошуку.

Найбільш відомі Web-індекси: AltaVista (http://www.altavista.com), HotBot (http://www.hotbot.com),  Open Text (http://www.opentext.com/) і т.п.

Принципово інший підхід  реалізовано при створенні Web-каталогів. Такі пошукові системи створюються людьми, котрі самі переглядають вузли Web, читають електронну пошту і телеконференції, аналізують і класифікують отримані дані. Тому по якості сортування документів Web- каталоги суттєво переважають Web-індекси, суттєво програючи останнім по кількості переглянутих документів.

Найбільш відомі Web-каталоги: Yahoo! (http://www.yahoo.com), Magellan (http://www.magellan.com) і т.п.

Крім класичних індексів і каталогів, в Internet існують і “гібридні пошукові системи”,  в яких можна скористатися і індексованою базою даних, і структурованими тематичними каталогами.

Приклад гібридних пошукових систем: Lycos (http://www.lycos.com), Excite (http://www. excite.com), Infoseek (http://www.infoseek.com), WebCrawler (http://www.webcrawler.com).

Кожний з наведених засобів пошуку дозволяє отримати перелік документів, які будуть суттєво відрізнятися один від одного. Це пов’язано з різними методами збирання інформації та алгоритмами ведення індексованої бази даних, що закладені в роботу кожної з пошукових систем. Для того, щоб можна було звернутися одночасно до цілого ряду пошукових систем з однієї сторінки браузера, розроблені спеціальні інтерфейсні програми – метапошукові системи, в яких можна почергово вводити ключові слова в текстовому вікні кожного з представлених пошукових серверів.

Найбільш зручні метапошукові  системи: AccuFind (http://www.accufind.com); Metafind (http://www.metafind.com); Metasearch (http://www.metasearch.com).

Засоби локального пошуку забезпечують пошук інформації безпосередньо на сервері фірми і т.п. 

Автономні утиліти встановлюються на комп'ютері користувача. До них можна віднести WebCompass (http://www.quarterdeck.com) і Copernic (http://www.copernic.com).

Автономні браузери: WebWhacker (http://www.ftg.com),  Teleport Pro (http://www.tenmax.com) і т.п.

5. Методика пошуку

Методика пошуку включає правила формування запиту на пошук, методи звуження області пошуку, управління процесом пошуку, вибір форми представлення результатів.

Запити на пошук описують умови, яким повинні відповідати результати пошуку. В запитах задаються слова або фрази, які будуть шукатися, вони називаються ключовими.

Правила формування запиту:

 1.  Ім'я власне (повинно починатися з прописної букви): Слово.
 2.  Пошук слова без врахування регістра: слово.
 3.  Ключове слово з будь-яким закінченням: слово*.
 4.  Ключове слово з будь-яким закінченням, що складається з одного символа: слово?.
 5.  Неподільна ключова фраза: “слово1 слово2 ...”.
 6.  Ключове слово обов'язкове: +слово.
 7.  Ключове слово повинно бути відсутнім: -слово.

В запиті можливо задавати логічні вирази, які швидше за все застосовуються при розширеному пошуку (Advanced search). Логічні вирази будуються шляхом застосування ключових слів, круглих дужок і логічних операцій AND, OR, NOT (указані операції можуть позначатися, як - &, | , !)

Приклади логічних виразів:

 1.  Вираз:

слово1 AND слово2 AND NOT слово3

еквівалентний

+слово1+слово2-слово3.

 1.  Вираз:

“фраза” AND (слово1 OR слово2) 

еквівалентний

(“фраза” AND слово1) OR (“фраза” AND “слово2”).

Деякі пошукові системи підтримують  метакоманди, повний перелік, яких можна отримати за допомогою довідкової системи. В системі AltaVista метакоманди застосовують для наступних видів пошуку:

 1.  Пошук Web-сторінок з указівкою заголовків: title:заголовок;
 2.  Пошук  у тексті сторінок: text:слово;
 3.  Пошук  слова серед посилань на Web-сторінці: anchor:слово;
 4.  Пошук сторінок, які мають посилання на визначену адресу: link:адрес;
 5.  Пошук графічного файлу на Web-сторінці: image:имя.jpg;
 6.  Пошук сторінок з аплетом: applet:имяапплета;

Рекомендації щодо формування запитів

В якості ключових слів у запиті треба використовувати якомога точне слово або словосполучення, яке найбільш точно характеризує об'єкт пошуку.

Не потрібно використовувати слова, які часто зустрічаються типу Internet”, “web”, “program”, бо можливий результат пошуку може бути дуже великим.

Для областей знань, де термінологія ще не устоялася (наприклад, в області комп'ютерних технологій) можна використовувати слова-синоніми, з'єднуючи їх логічною операцією OR.

При недостатньому числі результатів пошуку можна варіювати ключовими словами “run”, “runs”, “running” або використовувати символи-джокери “run*”. Область пошуку.

Більшість пошукових систем (Yahoo, AltaVista і інші.) дозволяють перед  виконанням запиту уточнити область за тематичним каталогом категорій. Для цього треба спочатку вибрати одну або декілька категорій, а потім виконати запит. Існує можливість вибору мови, місця пошуку (Internet, UseNet, і т.д.), держави або  домену. Можливо задати  часові межі для дати останнього оновлення інформації про об'єкти, які шукаємо.

6. Управління процесом пошуку

Звичайно процес пошуку являється циклічною процедурою, яка складається з послідовних запитів на уточнення запиту та перегляду інформації, що найдена. Якщо найдене посилання, яке максимально задовольняє мету пошуку, то доцільно виконати пошук подібних документів за допомогою  кнопки More like this.

Стратегія пошуку індивідуальна, але корисно враховувати певні практичні рекомендації.

Починати пошук слід із пошукових серверів, які є спеціальними в даній області ( тематиці). Першим обктом пошуку можуть бути огляди посилань, які регулярно розробляють користувачі  Іnternet . Має рацію пошук у першу чергу документів за часто наведеними питаннями FAQ (Frequently Asked Questions) за якоюсь темою. В таких випадках перший запит на пошук повинен фрази типуПоиск ...”, “Обзор ...абоFAQ ...”.

Якщо використання пошукових серверів не приводить до результату, то доцільно використовувати сервери організацій (університетів, видавництв, фірм), які працюють у даній області. За допомогою контактів з вказаними організаціями можливо отримати інформацію, яка не представлена в Internet (рекламні матеріали, копії публікацій, безкоштовні CD і т.п.).

Якщо необхідно мати швидкий доступ до Web-сторінок, то посилання на них тримають в каталогах “Избранное”, копіюючи адреси сторінок. Виклик  Web-сторінки проводиться подвійним натиском основної клавіши маніпулятору “миша” на відповідній адресі.

7. Результати пошуку

Пошуковий сервер в результаті виконання запиту виводить загальну кількість знайдених об'єктів та  список їх анотацій. Кожний об'єкт в анотації описується заголовком або назвою об'єкта, адресою ресурсу, де розташований об'єкт, коротким описом та характеристиками.

Характеристиками звичайно є розмір, дата знаходження об'єкта в мережі та ступінь відповідності запиту, виражена у відсотках (%) або в кількості використаних ключових слів.

Можна управляти об'ємом інформації в анотації, порядком анотацій в списку й числом анотацій на сторінці. Якщо список великий, то найбільш важливим параметром є порядок. Можливі наступні варіанти  умов сортування результатів пошуку використання заданих ключових слів у  документі:

 1.  ключові слова в заголовку Web-сторінки;
 2.  ключові слова в списку ключових слів Web-сторінки (тег <META>);
 3.  довжина й дата  документа.

8. Хід роботи.

Для виконання роботи попередньо запустіть програму Internet Explorer відомими вам способами та розгляньте його головне  меню.

1. Вивчення можливостей запиту на розширений пошук.

Використати пошуковий сервер згідно додатку 2 (англомовні сервери), отримати довідкову інформацію про можливість розширеного пошуку.  Провести розширений пошук Web-сторінок. За допомогою метакоманд формулювати запит так, щоб знайти  всі Web-сторінки, які містять посилання на одну і ту ж адресу (прийняти довільну).  Уточнити пошук,  ввівши обмеження домену UA.

2. Пошук інформації у мережі Internet

В додатку 1 знайдіть тему завдання (номер теми відповідає номеру вашого комп'ютера в локальній мережі). Студент  виконує завдання, фіксує для кожного завдання мету пошуку, засоби пошуку, запити пошуку та характеристики результатів пошуку. Робота завершується виконанням індивідуального завдання (зразок див. Додаток 3, розмір файлу 1-2 сторінки, число гіперпосилань більше 10) та збереженням інформації на диску “С” у каталозі “Мои документы. Пошукові сервери взяти з додатка 2 (російськомовні сервери).

 1.  Пошук інформації на FTP-серверах

Вийти на сервер:

http://archie.luth.se , archie.au  ,                 archie.univie.ac.at ,  archie.bunyip.com ,    archie.cs.mcgill.ca ,  archie.funet.fi ,  archie.univ-rennes1.fr ,      archie.th-darmstadt.de,      archie.ac.il,      archie.unipi.it ,      archie.wide.ad.jp ,             archie.hana.nm.kr,      archie.sogang.ac.kr ,      archie.uninett.no ,     archie.rediris.es ,           archie.switch.ch ,              archie.switch.ch  ,

    archie.doc.ic.ac.uk ,           archie.doc.ic.ac.uk      archie.doc.ic.ac.uk ,           archie.doc.ic.ac.uk             archie.doc.ic.ac.uk ,           archie.doc.ic.ac.uk ,     archie.doc.ic.ac.uk ,    archie.hensa.ac.uk,             archie.sura.net ,               archie.unl.edu ,                archie.internic.net,    archie.internic.net,            archie.internic.net,            archie.rutgers.edu  

archie.ncu.edu.tw ,             archie.doc.ic.ac.uk

провести пошук FTP-серверів, які мають програму WinZip, скопіювати програму на свій комп'ютер на диск “С” в каталог “ Мои документы». 

 1.  Вийти на сервер http://itc.kiev.ua та отримати інформацію про наявність та ціну наступних комп'ютерів та їх комплектуючих .

№ комп'ютера в локальній мережі

Найменування

1

Комп'ютер Celeron вартістю не більше 2000 гр.

2

Процесор AMD з частотою не менш 800 МГц

3

Лазерні принтери вартістю не більше 250$

4

Системна плата фірми Intel вартістю не більше 100$

5

Вінчестери розміром більше 20 Гб

6

Відеоадаптер із пам'яттю більше 32 Мб

7

Оперативна пам'ять вартістю не більше 50$

8

Струйні принтери вартістю не більше 100$

9

Комп'ютер  AMD вартістю не більше 1500 гр.

10

Лазерні принтери вартістю не більше 250$

11

Процесор Celeron з частотою не менше 800 МГц

12

Вінчестери  фірми Seagate

13

Принтери типу OkiPage 6

14

Тонер лазерного принтера вартістю не більше 14$

15

Звуковий адаптер вартістю не більше 15$

 1.  Провести пошук останніх новин

Студент виконує завдання, фіксує для кожного завдання мету пошуку, засоби пошуку, запити пошуку та характеристики результатів пошуку. Робота завершується виконанням індивідуального завдання (зразок див. Додаток 3, розмір файлу 1-2 сторінки) та збереженням інформації на диску “С” у каталозі “Мои документы”. Пошукові сервери взяти із додатка 2 (російськомовні сервери).

6. Провести бесіду через Internet  (IRC Internet Relay Chat)

Вийти на сервер http://www.galachat.com  або  сервер http://www.chat.-janus.net.ua  та провести бесіду на протязі 10-15 хвилин в інтерактивному режимі.

7. Розташувати в меню “Избранное” декілька посилок

Розташуйте  в каталогах “Избранное” декілька посилань (4-6) на Web-сторінки. Отримайте доступ до вказаних Web-сторінок з каталогів “Избранное”.

8. Створіть свій почтовий ящик

На одному з серверів: www.google.com.ua, www.ukr.net, www.mail.ru.

Номер варіанту завдання вибирається за першою літерою прізвища студента:

Перша літера прізвища

Номер варіанту

А, Б, В, Г, Д,Е, Є ,Ж

           1

З, І, Й,К, Л, М,Н,О

           2

П, Р, С, Т, У,Ф, Х,

           3

Ц, Ч, Ш, Щ, Ї, Ю, Я

           4

Варіант 1

1) Запустіть браузер Internet Explorer.

2) Відключіть панель інструментів Ссылки.

3) Ввімкніть функцію авто завершення. Для цього виконайте команду Сервис–Свойства обозревателя..., перейдіть на вкладку Дополнительно  і встановіть прапорець Использовать встроенное автозаполнение.

4) З панелі інструментів Обычные кнопки видаліть кнопки Печать, Правка , і додайте кнопки Ввех, Папки, Связанный.

5) Введіть в адресний рядок URL-адресу головної російської сторінки компанії Microsoft – http://www.microsoft.com/rus/.

6) Зробіть цю сторінку домашньою. Для цього відкрийте вікно властивостей браузера (команда Сервис–Свойства обозревателя...) і на вкладці Общие в секції Домашняя страница натисніть кнопку С текущей.

7) Перегляньте по черзі розділи Продкуты, Ресурсы, Профессионалам, Купить. Користуйтесь кнопками панелі інструментів Назад і Вперед для переходу від одного документу до іншого.

8) За допомогою кнопки Домой поверніться на домашню сторінку і переконайтесь, що це встановлена вами сторінка компанії Microsoft.

9) Налаштуйте пошукову панель браузера на використання пошукових систем MSN Search, Meta, Yandex  і (саме у такому порядку) без збереження результатів пошуку.

10) За допомогою пошуковоїсистеми MSN Search виконайте  пошук документів за ключовими словами  браузер IE.

11) Перегляньте першу десятку знайдених документів та на найбільш цікаві з них зробіть закладки, розмістивши їх в окремій папці закладок „Browser IE”.

12) Зробіть закладки на сторінки доступними в автономному режимі з ручною синхронізацією і відправленням повідомлення про внесення змін на адресу kit@iapm.edu.ua (сервер SMTP – iapm.edu.ua).

13) За допомогою кнопки панелі інструментів Папки ввімкніть панель папок, перейдіть у вашу персональну папку і створіть в ній папку – Browser IE.

14) Ввімкніть панель закладок і відкрийте одну з сторінок, на яку зроблена закладка.  Збережіть її в папці Browser IE як Web-сторінку (типу „ Веб-страница, полностью (*.htm; *html)”).

15) Знову за допомогою кнопки панелі інструментів Папки ввімкніть панель папок і перейдіть у папку  Browser IE. Зверніть увагу на те, що папка містить окремо html-файл і папку з графічними зображеннями.

16) Скористуйтесь функцією связанные ссылки для пошуку схожих сторінок. Для цього можна скористатись кнопкою Связанный в панелі інструментів.

17) Перегляньте перші з найдених сторінок і якщо серед них знайдуться інші цікаві документи про браузер  Internet Explorer, додайте закладки на них в папку Browser IE.

18) Перегляньте в журналі відвідувань список серверів, до яких ви звертались у поточному сеансі, і очистіть його.

19) Завершіть роботу браузера.

Варіант 2

1) Запустіть браузер Internet Explorer.

2) З панелі інструментів Обычные кнопки видаліть кнопки Печать, Почта, і додайте кнопки Во весь экран, Связанный.

3) Ввімкніть функцію авто завершення. Для цього виконайте команду Сервис–Свойства обозревателя..., перейдіть на вкладку Дополнительно  і встановіть прапорець Использовать встроенное автозаполнение.

4) Введіть в адресний рядок URL-адресу підручника з Web від компанії Netscape – http://wp.netscape.com/netcenter/newnet/index.html

5) Зробіть цю сторінку домашньою. Для цього відкрийте вікно властивостей браузера (команда Сервис–Свойства обозревателя...) і на вкладці Общие в секції Домашняя страница натисніть кнопку С текущей.

6) Відкрийте по черзі кілька розділів підручника і перегляньте документи в них. Користуйтесь кнопками панелі інструментів Назад і Вперед для переходу від одного документу до іншого.

7) За допомогою кнопки Домой поверніться на домашню сторінку і переконайтесь, що це встановлена вами сторінка підручника з Web.

8) Налаштуйте пошукову панель браузера на використання пошукових систем Meta і MSN Search і збереження результатів пошуку.

9) Виконайте пошук документів за ключовим словом Интернет  за допомогою  пошукової системи Meta. Перенаправте пошукове завдання на систему MSN Search. Порівняйте результати пошуку (кількісно).

10) Виконайте пошук документів за ключовим словом Internet за допомогою  пошукової системи MSN Search. Перенаправте пошукове завдання на систему Meta.

11) Поверніться до результатів першого пошуку (за ключовим словом „Интернет”) і перегляньте перші 10 документів.

12) Додайте закладки на найбільш цікаві з найдений документів, розмістивши їх в окремій папці закладок „Интернет”.

13) Зробіть закладки доступними в автономному режимі з щомісячною синхронізацією кожного другого вівторка о 1:00.

14) За допомогою команди Файл-Открыть…(Ctrl+O) відкрийте вашу персональну папку і створіть в ній папку  Интернет.

15) Відкрийте одну з сторінок, на яку була зроблена закладка і збережіть її в папці Интернет спочатку як Web-сторінку (типу „Веб-страница, полностью (*.htm; *html)”), а потім – як Web-архів (типу „Веб-архив для електронной почты (*.mht)”). Порівняйте, скільки місця на жорсткому диску займатиме сторінка у одному і іншому випадках.

16) Введіть в адресний рядок початкові символи з адреси, що вказана в п.4, поки внаслідок автозавершення не з'явиться адреса головної сторінки компанії Netscape – http://wp.netscape.com. Перейдіть на цю сторінку.

17) Скористуйтесь функцією связанные ссылки  для пошуку „схожих” сторінок .

18) На кілька з найдених сторінок додайте закладки в папку Интернет і зробіть їх доступними в автономному режимі з синхронізацією вручну.

19) Перегляньте в журналі відвідувань список серверів, до яких ви звертались у поточному сеансі, і очистіть його.

20) Завершіть роботу браузера.

Варіант 3

1) Запустіть браузер Internet Explorer.

2) Введіть в адресний рядок URL-адресу однієї з популярних пошукових систем Google – http://www.google.com.ua/

3) Зробіть цю сторінку домашньою, клацнувши по гіперпосиланню Зробіть  Google Вашою стартовою сторінкою. Відкрийте вікно властивостей браузера (команда Сервис–Свойства обозревателя...) і переконайтесь, що на вкладці Общие в секції Домашняя страница вказана URL-адреса головної сторінки Google –  http://www.google.com.ua/.

4) За допомогою гуперпосилання Мовні інструменти відкрийте і перегляньте сторінку з переліком мов, які можуть використовуватись в інтерфейсі системи.

5) За допомогою кнопки панелі інструментів Назад поверніться на сторінку пошуку.

6) Введіть в рядок пошуку в якості ключового слова НАСОА і натисніть кнопку Я–везунчик. Ця кнопка автоматично відкриває першу сторінку, що відповідає запиту.

7) Зробіть закладку на знайдену сторінку. Задайте для неї такий розклад синхронізації: кожної другої неділі місяця по вівторкам о 23.00

8) Натисніть кнопку Зображення, і виконайте пошук зображень, використавши в якості ключового слова теж НАСОА.

9) Зробіть одне із знайдених зображень малюнком робочого столу.

10) Додайте в панель інструментів браузера кнопку Папки і скористуйтесь нею, щоб у своїй персональній папці створити папку Almamater.

11) Збережіть в створеній папці п'ять знайдених зображень, не відкриваючи їх для перегляду.

12) Користуючись панеллю Папки перегляньте вміст папки Almamater і додайте на неї посилання в рядок швидких посилань.

13) За допомогою кнопки панелі інструментів Домой перейдіть на домашню сторінку (якою є пошукова сторінка  Google).

14) За гіперпосиланням Все про Google перейдіть на сторінку з загальною інформацією про систему і збережіть її як Web-архів (типу Веб-архив для електронной почты ) на локальному диску.

15) За допомогою команди Файл-Открыть... відкрийте збережений файл і додайте посилання на нього в рядок швидких посилань.

16) Перевірте, що гіперпосилання в архіві дозволяють відкривати зовнішні посилання. Наприклад, відкрийте сторінку з інформацією про завантаження спеціальної панелі інструментів  для роботи з пошуковою системою.

17) Перегляньте в журналі відвідувань список серверів, до яких ви звертались у поточному сеансі, і очистіть його.

18) Завершіть роботу браузера.

Варіант 4

1) Запустіть браузер Internet Explorer.

2) Відключіть панель інструментів Ссылки.

3) Ввімкніть функцію авто завершення. Для цього виконайте команду Сервис–Свойства обозревателя..., перейдіть на вкладку Дополнительно  і встановіть прапорець Использовать встроенное автозаполнение.

4) З панелі інструментів Обычные кнопки видаліть кнопки Почта, Правка, і додайте кнопки Папки, Вверх

5) Введіть в адресний рядок URL-адресу головної сторінки компанії Intel в Україні– www.intel.com/ua.

6) Зробіть цю сторінку домашньою. Для цього відкрийте вікно властивостей браузера (команда Сервис–Свойства обозревателя...) і на вкладці Общие в секції Домашняя страница натисніть кнопку С текущей.

7) Відкрийте розділ О компании і перегляньте розміщені в ньому документи. При перегляді документів користуйтесь кнопками панелі інструментів Назад і Вперед.

8) За допомогою кнопки Домой поверніться на домашню сторінку і переконайтесь, що це встановлена вами сторінка компанії Intel.

9) Налаштуйте пошукову панель браузера на використання пошукових систем Meta, Aport  і MSN Search без збереження результатів пошуку.

10) Введіть в адресний рядок слово браузер і натисніть клавішу Enter. Зверніть увагу, що в результаті виконується авто пошук документів за допомогою пошукової системи MSN Search, а результати відображаються у головному вікні програми..

11) Перегляньте перші з найдених документів та зробіть закладки на найбільш цікаві, розмістивши їх в окремій папці закладок Браузер.

12) Зробіть закладки на сторінки доступними в автономному режимі з ручною синхронізацією/

13) За допомогою кнопки панелі інструментів Папки ввімкніть панель папок, перейдіть у вашу персональну папку і створіть в ній папку – Браузер.

14) Ввімкніть панель закладок і відкрийте одну з сторінок, на яку зроблена закладка.  Збережіть її в папці  Браузер як Web-архів. 

15) Знову за допомогою кнопки панелі інструментів Папки ввімкніть панель папок і перейдіть у папку   Браузер. Зверніть увагу на те, що весь документ зберігся у вигляді єдиного файл з розширенням mht.

16) Скористуйтесь функцією связанные ссылки  для пошуку „схожих” сторінок. Для цього можна скористатись кнопкою Связанный в панелі інструментів.

17) Перегляньте перші з найдених сторінок і якщо серед них знайдуться інші цікаві документи про браузери, додайте закладки на них в папку Браузер.

18) Перегляньте в журналі відвідувань список серверів, до яких ви звертались у поточному сеансі, і очистіть його.

19) Завершіть роботу браузера.

8. Контрольні запитання

 1.  Internet: історія, призначення, власник, основні характеристики.
 2.  World Wide Web призначення,  основні характеристики .
 3.  Елементи мережі: вузли, лінії зв'язку, комп'ютери, операційні системи.
 4.  Модеми, швидкість передачі даних.
 5.  Протоколи обміну даними Transmission Control Protocol і Internet Protocol (TCP/IP) у сучасній мережі Internet.
 6.  Технологія клієнт-сервер у сучасній мережі Internet.
 7.  Постачальники послуг Internet.
 8.  Основні сервиси мережі .
 9.  IP-адреси комп'ютера.
 10.  Принципи формування доменної адреси комп'ютера.
 11.  Домен верхнього рівня в США й інших країнах світу.
 12.  Буквені доменні адреси і цифрові IP-адреси.
 13.  Таблиці доменних адрес і IP-адрес на серверах DNS (Domain Name Service,).
 14.  Програма- браузер (browser) для  різних підсистем мережі Internet (Telnet, FTP, Gopher, WWW).
 15.  Робота програми-браузера в режимі On-Line (на лінії) і в режимі Off-Line (за межами лінії).
 16.  Елементи робочого вікна браузера. 
 17.  Налагоджування програми-браузера.
 18.  Гіпертекстові посилання для завантаження в браузер повної HTML-сторінки.
 19.  Структура WEB сторінок. 
 20.  Проблеми кодування кирилиці.
 21.  Програми перегляду (браузери) Netscape Navigator і Microsoft Internet Explorer.
 22.  Виклик із браузера інших засобів перегляду файлів різних форматів різних підсистем мережі Internet (Telnet, FTP, Gopher).
 23.  Обкти пошуку потрібної інформації у Internet.
 24.  Технологія пошуку інформації у  Internet. Виклик у браузер початкової сторінки пошукової системи (тематичного каталогу або автоматичного індексу).
 25.  Простий та розширений пошук інформації у  Internet. 
 26.  Використання складних операторів у запитах.
 27.   Ранжирування результатів пошуку. Розмітка документа

Теми завдань  із  Internet

 

 1.  Безпека інформації у Internet 
 2.  Види бізнесу в Internet.
 3.  Віртуальні магазини.
 4.  Відео і Internet.
 5.  Мультимедіа-інформація в Internet.
 6.  Графіка в Internet.
 7.  Телеконференції.
 8.  Криптографія в мережі Internet.
 9.  Світ розваг у Internet.
 10.  Економічні критерії вибору провайдера Internet.
 11.  Види підключення до Internet.
 12.  Види та характеристики реклами в  Internet.
 13.  Праві та  технологічні аспекти платіжних систем Internet..
 14.  Мережевий комптер NC ( net computer ).
 15.  Функції брандмауера.
 16.   Функції прокси-сервера.
 17.  Методи ефективного пошуку інформації.
 18.  Функції сервера доменних імен (DNS).
 19.  Сумісна робота в Internet.
 20.  Internet і Intranet.

 

Список адрес, які рекомендуються для пошуку інформації

Універсальні пошукові системи

№ п/п

Найменування

Адреса

Примітка

1

Yahoo!

http://www.yahoo.com/

каталог

2

Magellan

www.magellan.com

каталог

3

AltaVista

www.altavista.com

індекс

4

HotBot

www.hotbot.com

індекс

5

Excite

www.excite.com

гібридна система

6

InfoSeek

www.infoseek.com

гібридна система

7

Lycos

www.lycos.com

гібридна система

8

WebCrawler

www.webcrawler.com

гібридна система

Метапошукові системи

№ п/п

Найменування

Адреса

Примітка

9

Accufind

www.accufind.com

 

10

Metafind

www.metafind.com

 

11

Metasearch

www.metasearch.com

 

 

Спеціалізовані системи

№ п/п

Найменування

Адреса

Примітка

12

DejaNews

www.dejanews.com

Пошук повідомлень у телеконференціях

13

Tile

www.tile.com

Пошук повідомлень у телеконференціях

14

BigFoot

www.bigfoot.com

пошук людей

15

WhoWhere

www.whowhere.com

адреси, телефони, адреса ел. пошти

16

Four11

www.four11.com

адреси, телефони, адреса ел. пошти

17

Shareware

www.shareware.com

програми

18

Filez

www.filez.com

програми

19

Winsite

www.insite.com

програми

20

Tucows

www.tucows.com

програми

 

Корисна інформація

Найменування

Адреса

Примітка

Бібліотека конгресу

lcweb.loc.gov

 

Internet Public Library

www.ipl.org

посилання на книги

100 top Web

www.web100.com

рейтинг вузлів

Світові хитпаради

www.worldcharts.com

 

Географічні карти

www.city.net

 

Закони

www.lawcrawler.com

 

Amazon

www.amazon.com

Пошук та купівля книг

CNN

www.cnn.com

новини

Видавництво ZDNet

www.zdnet.com

Пошук за  інформаційними технологіями

Універсальні пошукові системи

№ п/п

Найменування

Адреса

Примітка

1

Рамблер

www.rambler.ru

індекс

2

Яndex 

www.yandex.ru

індекс

3

Апорт!

www.aport.ru

індекс

4

Созвездие Internet

www.stars.ru

каталог

5

Ау!

www.au.ru

каталог

6

Russia on the Net

www.ru

каталог

7

Web Санкт- Петербурга

www.spb.ru

каталог

Спеціалізовані системи

№ п/п

Найменування

Адреса

Примітка

8

Видавництво “Открытые системы”

www.osp.ru

Пошук за  інформаційними технологіями

9

Newman

www.newman.ru

Пошук за  інформаційними технологіями

10

Центр Информационных Технологий

www.citforum.ru

Пошук за  інформаційними технологіями

11

Агенство “РосБизнесКонсалтинг”

www.rbc.ru

Пошук за  інформаційними технологіями

12

Агенство “Финмаркет”

www.finmarket.ru

каталог економічної інформації

13

Торговая сеть Петербурга

www.trade.spb.ru

каталог торгової інформації

14

Freeware.ru

www.freeware.ru

програми

15

Download.ru

www.download.ru

програми

 

ГЛЯД АДРЕС В INTERNET)

 

Виконала студентка 3 курсу

Економічного факультету

Зиміна Т.В.

На ринку рекламних послуг Санкт-Петербургу працює велика кількість фірм за всіма видами рекламної діяльності, таким як зовнішня реклама, світлова реклама, поштова реклама, реклама на транспорті, телевізійна реклама, радіореклама, реклама в друкованих видавництвах, реклама в Internet і інші види реклами.

1. ЗОВНІШНЯ  РЕКЛАМА

1.1.Найбільш  широкий спектр послуг в області зовнішньої реклами пропонує фірма ANTIQUA - http://www.dux.ru/guest/antiqua/index.htm

За вказаною адресою можна найти види послуг, що пропонуються та ціни на них.

1.2.Деякі види зовнішньої реклами пропонує фірма DESIGN AURA.

Інформацію про фірму можна найти за адресою: http://design.aura.ru

1.3. Про види в області зовнішньої    реклами, ціни, технології , які застосовуються в області зовнішньої    реклами можна визначитись за адресою: http://outdoor-ad.spb.rus.net/

Тут-же представлені каталоги фірм: Web-сервери й сторінки рекламних фірм; законодавство, консультації, новини, події, виставки, тематичні посилання.

2. СВІТЛОВА  РЕКЛАМА

2.1.Опис стандартних виробів, відеоінформація про продукцію і ціни на неї представлені за адресою: http://mega-milas.da.ru/

Фірма "Мега-милас" займається розробкою світлової динамічної реклами (рядки, що біжать, табло, вивіски і т.д.)

2.2.Також світловою рекламою займається фірма"Impex Service"- http://www.lobirint.ru/advertisement/impex/impex.htm

3. РЕКЛАМА НА ТРАНСПОРТІ

3.1.Рекламою в метрополітені в Санкт-Петербурге займається фірма АНФАС- http://anfas.spb.ru.net/

Дана фірма розміщує рекламу у вагонах, на станціях, на відеомоніторах.

3.2.Таким-же видом реклами займається фірма ИРЕКС:http://ireks.spb.rus.net/index.htm

Указане підприємство розміщує рекламу на автобусах, тролейбусах, трамваях і т.п.

 

4. ПОШТОВА  РЕКЛАМА

Указаним видом реклами займається фірма КУРЬЕР- www.labirint.ru/advertisement/courier/courier.html

Дана фірма займається виготовленням реклами й  розсиланням її  за адресами.

PAGE  13


Вікно перегляду документа

Системне меню

Рядок стану

іійки прокрутки

Адресний рядок

Головне меню

Рядок заголовку

Панелі

інструментів

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

50380. Колебания в наклонном маятнике 897.5 KB
  Эксперементальное определение среднего значения периода: Тсвоб свободных колебаний; Ткрут крутильных колебаний в зависимости от выбранной модели. Экспериментальное определение зависимости периода Ткач ß колебаний с качанием наклонного маятника от значения угла наклона ß плоскости колебаний.Сравнение экспериментально установленной зависимости периода Ткачß колебаний с качением от значения угла наклона β плоскости колебаний с теоретическими моделями различной степени сложности. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРИОДА СВОБОДНЫХ...
50382. Диск Максвелла. Учебно-методическая разработка 358 KB
  Диск Максвелла представляет собой достаточно массивный диск, насаженный на ось небольшого радиуса . На ось симметрично наматываются две нити. Если диск отпустить он начнет попеременно двигаться вверх-вниз, совершая своеобразные колебания — отсюда и его второе название: маятник Максвелла.
50384. Алжирская Народная Демократическая Республика — АНДР 219.5 KB
  Каменные орудия эпохи нижнего и среднего палеолита, найденные на территории Алжира, свидетельствуют о жизни здесь первобытных людей 300—400 тыс. лет назад.
50385. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПУЛИ ПРИ ПОМОЩИ КРУТИЛЬНОГО БАЛЛИСТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 196 KB
  Цель работы: Изучение основ теории погрешностей и методов обработки экспериментальных результатов. Определение кинематических характеристик по стробоскопическим фото. Приборы и принадлежности: стробоскопические фотографии, линейка, карандаш.