72519

Олиго и полисахариды

Лекция

Химия и фармакология

Дисахариды Состоят из двух остатков моносахаридов, связанных гликозидной связью. Все дисахариды в кислой среде гидролизуются до моносахаридов. Восстанавливающие дисахариды мальтоза, лактоза, целлобиоза. Характерна цикло-оксо-таутомерия и мутаротация.

Русский

2014-11-24

131.5 KB

5 чел.

Лекция №13б. Олиго и полисахариды

 ОЛИГОСАХАРИДЫ

1. Дисахариды Состоят из двух остатков моносахаридов, связанных гликозидной связью. Все дисахариды в кислой среде гидролизуются до моносахаридов.

А. Восстанавливающие дисахариды  мальтоза, лактоза, целлобиоза.. Характерна цикло-оксо-таутомерия и мутаротация. В оксо-форме  дают реакции сербряного и медного зеркала, проявляя «восстанавливающеие свойства».

                           Мальтоза

Мономер -  D-глюкопираноза, гликозидная связь (14)

             

Целлобиоза

Мономер -  D-глюкопираноза, гликозидная связь (14)

                      Лактоза

Мономеы -  D-галактопираноза и D -глюкопираноза, гликозидная связь (14)

     

Б. Невосстанавливающие дисахариды (сахароза.) В них отсутствует цикло-оксо- таутомерия, нет оксо-форм

                     

                          Сахароза

Мономеры  D-глюкопираноза и  D-фруктофураноза. Гликозидная связь (12)

  

  ПОЛИСАХАРИДЫ

. Полисахариды делятся на гомогликаны и  гетерогликаны.

Гомогликаны (гомополисахариды) или простые полимеры. Состоят из остатков одинаковых моносахаридов. Гетерогликаны (гетеропилисахариды) или сложные полимеры.  Состоят из остатков разных моносахаридов

Гомогликаны

                                       

  1.  Целлюлоза. Имеет линейное строение. Мономер ,D-глюкопираноза.  Гликозидные связи   (14)

  1.  Крахмал. Представляет смесь амилозы и амилопектина.

    а) Амилоза. Молекула  имеет линейное строение, закручена в  спираль, которая образует комплексное соединение с  йодом синего цвета.  Мономер  -D-глюкопираноза. Гликозидные связи (14) .

б) Амилопектин. Молекула разветвленная. Гликозидные связи в основной цепи (14) в точке ветвления (16). Ветвление через – 22-24 звена.

3.   Гликоген или животный крахмал, запасается в печени.  Имеет разветвленное строение. Мономер  -D-глюкопираноза. Гликозидные связи в основной цепи (14) в точке ветвления (16). Разветвления через 6-10 звеньев.

4. Декстран.  Крахмал бактериального происхождения. Возникает трехмерная «сеть» или «сито». Мономер  -D-глюкопираноза.  Гликозидные связи в основной цепи   a(16).

PAGE  1


EMBED Unknown  

EMBED ISISServer  

EMBED ISISServer  

EMBED ISISServer  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6330. Сучасна вища школа в освітній системі України 75 KB
  Сучасна вища школа в освітній системі України План Система освіти України, її структура Принципи діяльності освітніх закладів Характеристика вищої освіти України початку третього тисячоліття 1. Система освіти України, її структура ...
6331. Поняття, суть і завдання кримінального процесу 81.48 KB
  Поняття, суть і завдання кримінального процесу ПЛАН: Вступ 1. Поняття, сутність та форми кримінального процесу. 2. Завдання кримінального процесу. 3. Система стадій кримінального процесу. 4. Кримінально-процесуальна форма, функції, відносини та гара...
6332. Соціологія як наука. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології 94 KB
  Соціологія як наука Виникнення соціології як окремої науки. Етапи формування соціологічного знання. Предмет і об'єкт соціології. Класифікація соціальних законів. Основні групи категорій соціології. Місце соціології...
6333. Менеджмент програмних проектів 327.5 KB
  Менеджмент програмних проектів Процес розробки Моделі розробки додатків Модель водоспаду Спіральна модель Універсальний процес Етапи Фази Ітерації Компромісний трикутник Принципи моделі ...
6334. Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин 31.77 KB
  Фізіологія як наука. Фізіологія збудливих тканин. Фізіологія як наука. Про здоров'я і хворобу. Механізми регуляції фізіологічних функцій. Гомеостаз. Ритмічність фізіологічних функцій. Фізіологія збудливих тканин. Ф...
6335. Соціальна лінгвістика і її предмет 133 KB
  Соціальна лінгвістика і її предмет Визначення соціолінгвістики та її предмета. Проблеми сучасних соціолінгвістичних досліджень. Напрямки соціолінгвістичних досліджень. Історія становлення соціолінгвістики. Методи соціол...
6336. Історія України та її місце в системі вузівського навчання 22.77 KB
  Місце вітчизняної історії у системі вузівського навчання. 2 Предмет, завдання, методологічні принципи вивчення історії України. 3 Основні джерела вивчення історії України. 4 Наукова періодизація історії України. 1 Місце вітчизняної історії у...
6337. Праісторія українських земель. Ранньоісторичні племена які населяли територію України 33.94 KB
  Праісторія. Передісторія українських земель. Кіммерійці, скіфи, сармати на території Північного Причорномор'я. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Теорії походження слов...
6338. Київська Русь, утворення розвиток та прийнеття Християнства 73 KB
  Київська Русь 1 Передумови утворення давньоруської держави та теорії її походження. 2 Політичний устрій та соціальна організація Київської Русі. 3 Соціально-економічний розвиток Київської Русі. 4 Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі...