72519

Олиго и полисахариды

Лекция

Химия и фармакология

Дисахариды Состоят из двух остатков моносахаридов, связанных гликозидной связью. Все дисахариды в кислой среде гидролизуются до моносахаридов. Восстанавливающие дисахариды мальтоза, лактоза, целлобиоза. Характерна цикло-оксо-таутомерия и мутаротация.

Русский

2014-11-24

131.5 KB

5 чел.

Лекция №13б. Олиго и полисахариды

 ОЛИГОСАХАРИДЫ

1. Дисахариды Состоят из двух остатков моносахаридов, связанных гликозидной связью. Все дисахариды в кислой среде гидролизуются до моносахаридов.

А. Восстанавливающие дисахариды  мальтоза, лактоза, целлобиоза.. Характерна цикло-оксо-таутомерия и мутаротация. В оксо-форме  дают реакции сербряного и медного зеркала, проявляя «восстанавливающеие свойства».

                           Мальтоза

Мономер -  D-глюкопираноза, гликозидная связь (14)

             

Целлобиоза

Мономер -  D-глюкопираноза, гликозидная связь (14)

                      Лактоза

Мономеы -  D-галактопираноза и D -глюкопираноза, гликозидная связь (14)

     

Б. Невосстанавливающие дисахариды (сахароза.) В них отсутствует цикло-оксо- таутомерия, нет оксо-форм

                     

                          Сахароза

Мономеры  D-глюкопираноза и  D-фруктофураноза. Гликозидная связь (12)

  

  ПОЛИСАХАРИДЫ

. Полисахариды делятся на гомогликаны и  гетерогликаны.

Гомогликаны (гомополисахариды) или простые полимеры. Состоят из остатков одинаковых моносахаридов. Гетерогликаны (гетеропилисахариды) или сложные полимеры.  Состоят из остатков разных моносахаридов

Гомогликаны

                                       

  1.  Целлюлоза. Имеет линейное строение. Мономер ,D-глюкопираноза.  Гликозидные связи   (14)

  1.  Крахмал. Представляет смесь амилозы и амилопектина.

    а) Амилоза. Молекула  имеет линейное строение, закручена в  спираль, которая образует комплексное соединение с  йодом синего цвета.  Мономер  -D-глюкопираноза. Гликозидные связи (14) .

б) Амилопектин. Молекула разветвленная. Гликозидные связи в основной цепи (14) в точке ветвления (16). Ветвление через – 22-24 звена.

3.   Гликоген или животный крахмал, запасается в печени.  Имеет разветвленное строение. Мономер  -D-глюкопираноза. Гликозидные связи в основной цепи (14) в точке ветвления (16). Разветвления через 6-10 звеньев.

4. Декстран.  Крахмал бактериального происхождения. Возникает трехмерная «сеть» или «сито». Мономер  -D-глюкопираноза.  Гликозидные связи в основной цепи   a(16).

PAGE  1


EMBED Unknown  

EMBED ISISServer  

EMBED ISISServer  

EMBED ISISServer  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.
65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей об’єктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія – найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.
65505. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування 3.88 MB
  При цьому важливу роль відіграють властивості розплаву міді вогневого рафінування які до цього часу недостатньо вивчені. Вирішення важливого науковотехнічного завдання щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів і вдосконалення технології процесу...
65506. СТИЛІ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО МІСТА) 167.5 KB
  Дослідження ролі та місця середнього класу в соціальній структурі суспільства здійснено в наукових роботах зарубіжних вчених Н. Суттєво менш вивченим є становлення середнього класу в процесі трансформації суспільних відносин в пострадянських суспільствах.
65507. КУЛЬТУРНА ЕЛІТА ДОНБАСУ В 1953-1964 РОКАХ 197 KB
  Предметом дослідження є культурна еліта Донбасу конкретно літератори і митці музичнотеатральної та образотворчої сфери її творча діяльність участь у культурному і громадському житті регіону функціонування творчих спілок зусилля держави спрямовані на формування...
65508. ЗВ’ЯЗАНІ ТЕРМОМЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ В АПАРАТАХ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1.89 MB
  В багатьох конструкціях сучасного хімічного машинобудування застосовуються елементи у вигляді скінченних циліндричних тіл або масивних плит, які за конструктивними або технологічними міркуваннями можуть бути ослаблені отворами.