72591

Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, место рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания. Основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении...

Русский

2014-11-25

13.13 KB

0 чел.

  1.  Основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, место рассмотрения дела, а также последствия выявления признаков административного правонарушения при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

 Антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела о нарушении антимонопольного законодательства, принимает по результатам их рассмотрения решения и выдает предписания.

Основанием для возбуждения и рассмотрения антимонопольным органом дела о нарушении антимонопольного законодательства является:

1) поступление из государственных органов, органов местного самоуправления материалов, указывающих на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства (далее - материалы);

2) заявление юридического или физического лица (далее - заявление);

3) обнаружение антимонопольным органом признаков нарушения антимонопольного законодательства;

4) сообщение средства массовой информации, указывающее на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства;

5) результат проверки, при проведении которой выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства коммерческими организациями, некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, государственными внебюджетными фондами.

Дело о нарушении антимонопольного законодательства может рассматриваться антимонопольным органом по месту совершения нарушения либо по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы. Федеральный антимонопольный орган вправе рассматривать указанное дело независимо от места совершения нарушения либо места нахождения или места жительства лица, в отношении которого подаются заявление или материалы.

Правила передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган устанавливаются федеральным антимонопольным органом.

Если в ходе рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства антимонопольный орган выявит обстоятельства, свидетельствующие о наличии административного правонарушения, антимонопольный орган возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57860. Характеристика класу Однодольні. Рослини родини Злакові 161 KB
  Мета. Охарактеризувати рослини класу Однодольні продовжити формування в учнів навичок складання порівняльної характеристики спрямувати пізнавальну активність учнів на вивчення рослин родини Злакові з’ясувати їх практичне використання людиною.
57861. Відкриття європейців 44.5 KB
  Кого з Великих мореплавців ви пам’ятаєте ІІІ. Мотивація навчальної діяльності Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати нову тему Слайд 1 Великі географічні відкриття дізнаємося про основний перебіг Великих географічних відкриттів і подорожей ХV – ХVІ століття.
57862. Революція у Франції. Бонопартистський переворот 1851р. і Встановлення імперії 85 KB
  Задачі уроку: Сприяти тому, щоб учні могли грамотно характеризувати причини, хід та рушійні сили революції у Франції, виділяти головні революційні події та оцінювати зміст Конституційних процесів, усвідомили поняття «республіка», «бонапартизм», «монархія».
57863. Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи. Природокористування. Ресурсозабезпеченість 37.5 KB
  Мета: розглянути географічне середовище як сферу взаємодії суспільства і природи сформувати поняття ресурсозабезпеченість природокористування; розвивати економічне мислення уміння аналізувати ступені впливу людини на природу...
57864. Енергетика України і проблеми енергозбереження 104.5 KB
  Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про виробництво електроенергії на електростанціях різних типів; показати учням зв’язок енергетики та екологiї їхню взаємодiю шляхи полiпшенню стану енергетики на глобальному та мiсцевому рівнях...
57865. Трудові ресурси і зайнятість населення України 228.5 KB
  Мета: вивчити поняття трудові ресурси економічно активне населення зайнятість населення безробіття; визначити географію трудових ресурсів України; зясувати в чому полягає проблема зайнятості населення...
57866. Механічний рух населення України. Сальдо міграції 233.5 KB
  Мета уроку: розкрити поняття міграція сальдо міграції сформувати знання про види значення та наслідки механічного переміщення українців окреслити основні тенденції та напрямки міграцій населення України...
57867. Таємниці повітряного океану Землі 104.5 KB
  Мета та завдання уроку: освітні: сформувати знання у учнів про атмосферу її будову та склад повітря; розкрити значення атмосфери для життя на Землі і необхідність її вивчення; ознайомити зі змістом поняття погода†та її основними показниками. Виховні: продовжувати формувати географічну культуру особистості як необхідну складову освіченості школяра; сприяти формуванню свідомого розуміння значення атмосфери та важливості її вивчення виховувати бажання вивчати досліджувати та берегти повітряну...
57868. ЦІННІСТЬ ЗНАНЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ДАР МОВИ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ 784 KB
  Мета: пояснити учням вартість знань для кожної людини, поглиблювати їхні знання про виникнення мови та її використання за допомогою сюжетів зі Святого Письма та прикладів з життя...