72638

Оператор PARAMETER

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

С помощью этого оператора можно любой константе дать символьное имя. Этот неисполняемыми оператор должен находиться перед исполняемыми операторами программы. Часто в разных местах программы употребляются длинные константы, такие как 3.14159265.

Русский

2014-11-26

13.2 KB

0 чел.

Оператор PARAMETER

С помощью этого оператора можно любой константе дать символьное имя. Этот неисполняемыми оператор должен находиться перед исполняемыми операторами программы. Часто в разных местах программы употребляются длинные константы, такие как 3.14159265. Если заменить их символьными именами, такими, например как PI, то вероятность ошибки при наборе прогрммы снижается.

PARAMETER (имя=константа, имя=константа,…)

Символьные имена должны отличатся друг от друга и от всех имен переменных, используемых в программе. Симв имена, определенные опер PARAMETER , обозначают постоянные величины. Поэтому их нельзя использовать в программе так же, как имен переменных. В частности, они не могут  находиться в списке оператора READ или в левой части оператора присваивания.

PARAMETER (PI=3.14159265, E=2.71828183, LIGHT=186000)

Присваивает имя константе.

----------------------------------------------

    PARAMETER ( P=e[,P=e]. . .)

----------------------------------------------

Где

    P   - имя

   e   - константа или константое выражение.

Константа может быть логической, символьной или относиться к любому арифметическому типу. Константное выражение может быть только логическим или целым.

Особенности.

Имя должно соответствовать по типу константе или константному выражению. Если имя не имеет типа по умолчанию, а длина константы - длина по умолчанию, имя должно быть описано в операторе описания типа или в IMPLICIT до использования в тексте программы.

Имя может быть использовано в выражениях только той программной единицы, в которой оно определено.

Имя не может быть использовано в определении формата и в некоторых других константах, например, в комплексной константе. Примеры:

         PARAMETER (NBLOCKS=10)

         INTEGER REMAIN

         PARAMETER (REMAIN=10/3, DIV=7.66)

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6342. Форматування символів і абзаців. Форматування сторінок документа 193.5 KB
  Форматування символів і абзаців Форматування документа - це процес оформлення його загального вигляду та підготовки до друкування, тобто робота над формою (зовнішнім виглядом) документа. Текст можна форматувати під час його набирання або після ...
6343. Екологічні фактори 132.5 KB
  Екологічні фактори Поняття про екологічні фактори, їх види Абіотичні фактори. Біотичні фактори. Антропогенні фактори. Дія екологічних факторів. I. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, ЇХ ВИДИ. В процесі еволюційного ро...
6344. Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації 38.53 KB
  Інтернет у системі джерел банківської, фінансової і підприємницької інформації 1. Світовий ринок інформаційних технологій у фінансовій сфері. Розглянемо результати і перспективи розвитку ринку інформаційних технологій та нові тенденції. Слід відміти...
6345. Основні законодавчі акти, норми та правила, що регулюють умови праці та її охорону в Україні 130 KB
  Основні законодавчі акти, норми та правила, що регулюють умови праці та її охорону в Україні Конституція України - основа всього законодавства країни, прийнята 28 червня 1996 року. Вона містить ряд статей, які стосуються питань охорони праці, з...
6346. Юрист, як представник фізичних і юридичних осіб в сфері кримінального судочинства 145.5 KB
  Зміст 1. Право особи на отримання кваліфікованої юридичної допомоги: конституційно та міжнародно-правові аспекти. 2. Правові підстави участі представника у кримінальному судочинстві. 3. Правові підстави участі захисника у кримінальному судочин...
6347. Міжнародний спортивний рух. Фізкультурно-спортивний рух в Україні 162 KB
  Міжнародний спортивний рух. Фізкультурно-спортивний рух в Україні Метою лекції є вивчення особливостей становлення та розвитку міжнародного спортивного руху та фізкультурно-спортивного руху в Україні. Завдання лекції: Виявити закономірності ст...
6348. Інформаційна система та її структура 129.5 KB
  Інформаційна система та її структура Мета: Дати поняття інформаційної системи, апаратної та програмної складової ІС Розглянути функціональну схему комп'ютера (принцип фон Неймана) Розглянути магістрально-модульний принцип будо...
6349. Оздоблення напівфабрикати в кондитерському виробництві, фаршів та начинки 87.5 KB
  Оздоблюючи напівфабрикати в кондитерському виробництві, фаршів та начинки Технологія приготування кремів: масляних, білкових, заварних. Оздоблення виробів кремом за допомогою гребінця, паперових корнетиків, кондитерських мішків з набором...
6350. Аналіз майна підприємства 180.5 KB
  Аналіз майна підприємства 1. Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу майна підприємства 2. Аналіз структури, стану майна та динаміки джерел його формування 3. Основні етапи управління операційними необоротними активами...