72640

ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Операторы цикла предназначены для многократного выполнения некоторых операторов. Эти операторы называются телом цикла. Различаются операторы цикла с предусловием и с постусловием. Блок-схемы операторов цикла показана на рисунке 1.2.

Русский

2014-11-26

20.64 KB

0 чел.

ОПЕРАТОРЫ ЦИКЛА.

Операторы цикла предназначены для многократного выполнения некоторых операторов. Эти операторы называются телом цикла.

Различаются операторы цикла с предусловием и с постусловием. Блок-схемы операторов цикла показана на рисунке 1.2. Переменные, значения которых меняются в теле цикла, называются переменными цикла или параметрами цикла. Для того чтобы правильно реализовать циклический алгоритм, до входа в цикл переменным цикла необходимо задать соответствующие значения, называемые начальными значениями. В зависимости от того, при каком именно значении логического выражения U (ложь или истина) выполнение цикла завершается, возможны два вида оператора цикла с предусловием(рис.1.3.а)  и два – с постусловием (рис.1.3.б) .  Алгоритм цикла можно реализовать с помощью оператора перехода GOTO и метки.

Каждый оператор в Фортране может быть помечен. Если программа записана в фиксированном формате, то метка располагается  с первой по пятую позицию. Меткой служит целое число без знака, в свободном формате метка стоит перед помечаемым оператором и отделяется от него пробелом.

Все языки программирования высокого уровня имеют специальные операторы цикла. В Фортране имеется два оператора цикла с предусловием: оператор DO и оператор DO WHILE.

Оператор цикла DO предназначен для многократного выполнения операторов, находящихся между заголовком оператора DO и оператором CONTINUE с меткой или оператором END DO.

 

Рисунок 1.2. Блок-схема операторов цикла с предусловием (а) и постусловием(б); U –  логическое выражение..

 

 Оператор CONTINUE не порождает каких-либо команд и используется для завершения оператора цикла или для ссылок в программе. Этот оператор часто называют пустым оператором. 

 Оператор цикла DO имеет вид:

DO N[,] I=M1, M2, M3

Здесь N – метка последнего оператора тела цикла (оператора CONTINUE); I – переменная целого, вещественного или вещественного двойной точности типа, которая называется параметром цикла, M1, M2, M3 – константы, переменные или арифметические выражения целого, вещественного или вещественного двойной точности типов. После метки N может стоять необязательная запятая. Величина M1 определяет начальное значение параметра цикла, M2 определяет конечное значение параметра цикла, а MЗ определяет шаг изменения параметра цикла.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64815. ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ МІЖГОМІЛКОВОГО СИНДЕСМОЗУ ПРИ ТРАВМАХ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 441.5 KB
  Стандартною методикою оперативного лікування показання до якого розширюються з кожним роком повних розривів міжгомілкового синдесмозу є стабільний остеосинтез гомілкових кісток однимдвома шурупами уведеними з боку малогомілкової кістки у великогомілкову дистальне блокування.
64816. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ МІКРООБРОБЦІ 3.99 MB
  Вперше аналіз електроннопроменевого впливу на мікрорельєф поверхні і ПШ германію та кремнію представлено в роботах Г. Ващенком розвинені математичні моделі та вперше розроблені наукові основи керування параметрами стрічкового електронного потоку при обробці оптичного скла і оптичних керамік...
64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових зєднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...
64819. ПАРАМЕТРИ ЗМІН ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУР І ПІСЛЯДІЇ ВАПНУВАННЯ 237 KB
  Метою досліджень було встановити закономірності впливу післядії вапнування з використанням різних систем удобрення на родючість сірого лісового ґрунту а саме: фізикохімічні властивості процеси перетворення кальцію вмісту гумусу агрохімічні...
64820. Фізичні поля прийомних криволінійних акустичних антен з екранами 9.9 MB
  Криволінійні антенні решітки що утворені з кругових циліндричних пєзокерамічних перетворювачів відносять до антен що знайшли найбільш широке застосування як у підводній електроакустичній апаратурі та пристроях так і в іншому обладнанні акустичної техніки.
64821. ФУНКЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 179 KB
  Вагоме місце в цьому переліку займає впровадження у повсякденну поліцейську практику функції надання послуг населенню. Мюнстер ФРН підкреслювалося що поліція має перетворитися на сервісну службу розвивати систему послуг для громадян.
64822. Обґрунтування резервів підвищення тягових якостей локомотива та їх реалізація керуванням ковзання в системі колеса з рейкою 276.5 KB
  Проблема реалізації максимальних тягових зусиль – складне та багатофакторне завдання, яке пов’язане зі значним різноманіттям конструктивних та експлуатаційних параметрів локомотива. Неточність статичного та динамічного розважування, різниця тягових зусиль та умов зчеплення...
64823. РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ЄМНІСНОГО ЕФЕКТУ В ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУРАХ З ВІД’ЄМНИМ ОПОРОМ 425.5 KB
  Сучасний стан розвитку радіовимірювальної техніки суттєвим чином залежить від новітніх досягнень в області розробки методів та засобів радіовимірювань та визначається використанням вдосконалених або принципово нових приладів.