72641

Структурный IF

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Сначала вычисляется условие e, а затем в зависимости от его истинности выполняется на выбор один из двух блоков, а после этого - следующий оператор. Один оператор if можно вкладывать в другой оператор IF. Один из таких случаев вложения, а именно if в блок НЕТ другого IF допускает...

Русский

2014-11-26

21.71 KB

0 чел.

Структурный IF

Структурный IF - самый общий случай записи условного оператора. 
Он реализует двухблочную конструкцию "если (условие e)  то .. .. иначе .. .. ". Условие задается логическим выражением e. Структурный IF записывается так :

if (условие then
   .. .. ! любые исполняемые операторы, образующие блок "ДА"
else
   .. .. ! любые исполняемые операторы, образующие блок "НЕТ"
end if

Можно писать endif без пробела или с пробелом end if

Кострукцию if можно писать с именем, повторяя имя дважды в начале (с двоеточием) и в конце.

имя: if (условие then
   .. .. ! любые исполняемые операторы, образующие блок "ДА"
else
   .. .. ! любые исполняемые операторы, образующие блок "НЕТ"
end if   
имя

Блок-схема, реализуемая структурным IF , полностью симметрична:

Сначала вычисляется условие eа затем в зависимости от его истинности выполняется на выбор один из двух блоков, а после этого - следующий оператор.

Один оператор if можно вкладывать в другой оператор IF. Один из таких случаев вложения, а именно if в блок "НЕТ" другого  IF допускает упрощенную запись:

IF (условие eTHEN

IF (условие eTHEN

.. .. ! блок "ДА"

.. .. ! блок "ДА"

ELSE ! блок "НЕТ"

ELSEif (условие) then ! блок "НЕТ"

if (условиеthen
.. .. ! блок "да"
else
.. .. ! "нет"
end
 if

.. .. ! блок "да"
else
.. .. ! "нет"

ENDIF

ENDIF

Одноблочный IF-частный случай структурного IF, когда отсутствует блок "НЕТ", он реализует конструкцию "если (условие то .. .. ". Условие задается логическим выражением .

Частный случай структурного IF, когда отсутствует блок "ДА", сводится к предыдущему и реализует конструкцию "если (инверсия_условия то .. .. ". Следует помнить о правилах Деморгана при инвертировании суммы  ~(a+b) = ~a & ~b  и произведения  ~(a &b) = ~a +  ~b

Одноблочный IF записывается так :

if (условие ) then
.. .. ! любые операторы, образующие блок "ДА"
end if

Блок-схема, реализуемая одноблочным IF , ассимметрична:

Сначала вычисляется условие e : если оно истинно, то выполняется блок "ДА", а после этого - следующий оператор: если ложно - то сразу следующий оператор.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47788. Основи технологій в галузях народного господарства 2.92 MB
  Ливарне виробництво Загальні відомості про ливарне виробництво Способи виготовлення відливок Контроль якості відливокСутність ливарного виробництва полягає у виготовлення деталі або заготовки шляхом заливання рідкого металу в ливарну форму порожнина якої за розмірами і конфігурацією відповідає готовій деталі. Технології ливарного виробництва забезпечують можливість: виготовлення деталей різної форми різної маси...
47789. Психологія і педагогіка вищої школи: предмет, завдання, методи 734.5 KB
  Психологія вищої школи вивчає закономірності функціонування психіки студента як суб’єкта навчальнопрофесійної діяльності та закономірності науковопедагогічної діяльності викладача а також соціальнопсихологічні особливості професійнопедагогічного спілкування та взаємин викладачів і студентів. До найважливіших практичних завдань психології вищої школи в період реформування вищої освіти в Україні належать: розробка наукової психологометодичної бази для контролю за процесом повноцінністю змісту та умовами психічного розвитку студентів їх...
47790. СКЛАДАННЯ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.37 MB
  Окремі заняття по розділу 3 та 4 другої частини предмету доцільно проводити в цехах підприємства звертаючи увагу на аналіз економічної ефективності технологічних процесів складання вузлів. Вивчивши предмет студенти повинні знати особливості складання основних вузлів двигуна основні питання загального складання двигунів особливості технологічних процесів вміти...
47791. Методи розв’язування фізичних задач 196 KB
  Основні методи розв’язування задач. Засоби наочності у розв’язуванні задач. Класифікація текстових задач та особливості їх розв’язування.
47792. Українська мова (за професійним спрямуванням). Курс лекцій 342 KB
  Будучи духовним надбанням усього народу, всієї нації, мова становить суспільне явище, пов’язане з матеріально-виробничим, загальнокультурним, інтелектуальним, побутовим життям людини
47793. СУДОВА ЕКСПЕРТОЛОГІЯ 194.5 KB
  Поняття судової експертизи. Поняття судової експертизи Ст. Фактичні підстави для призначення судової експертизи: ч.76 КПК – Обов’язкове призначення експертизи: для встановлення причин смерті; для встановлення тяжкості і характеру тілесних ушкоджень; для визначення психічного стану підозрюваного або обвинувачуваного при наявності у справі даних які викликають сумнів щодо його осудності; для встановлення статевої зрілості потерпілої у справах про злочини передбачені ст.
47794. Термічна обробка. Курс лекцій 620.5 KB
  Загальна характеристика термічної обробки Роль термічної обробки у матеріалознавстві Класифікація видів термічної обробки Основні положення теорії термічної обробки Роль термічної обробки у матеріалознавстві Фізикомеханічні і технологічні властивості металів і сплавів на практиці не задовольняють умовам виготовлення або експлуатації деталей виробів продукції машинобудування. Бочвар визначив такі види термічної обробки металів та сплавів залежно від характеру теплової дії: Власне термічна обробка ТО без зміни хімічного складу;...
47796. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 5.91 MB
  Класичне означення ймовірності появи події Ймовірність одне з основних понять теорії ймовірностей. Знайти ймовірність встановлення верстату що виготовлений: а третім заводом постачальником подія А; б першим заводомпостачальником подія В. Властивості ймовірності Ймовірність вірогідної події дорівнює одиниці. Ймовірність неможливої події дорівнює нулю.