72644

Последовательность выполнения операторов в программной единице

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Главная программа является ведущей программной единицей, и обработка всей программы всегда начинается с первого исполняемого оператора главной программы. Обычно главную программу располагают в начале всей программы, т.к. этого требуют некоторые компиляторы; за главной программой следуют подпрограммы.

Русский

2014-11-26

12 KB

0 чел.

Последовательность выполнения операторов в программной единице

ПЕ должна иметь оригинальное имя, оригинальный список входных данных, эти параметры наз формальными, и оригинальный список возвращ параметров

ПЕ списко вх пар -> ИМЯ -> список возв пар

Главная программа является ведущей  программной единицей, и обработка всей программы всегда начинается с первого исполняемого оператора главной программы. Обычно главную программу  располагают в начале всей программы, т.к. этого требуют некоторые компиляторы; за главной программой следуют подпрограммы. Порядок следования подпрограмм не имеет значения.

Подпрограмма – это отдельная ПЕ, кот может быть использована как главной программой , так и любой другой ПЕ.

ПЕ, из кот осуществляется вызов подпрограммы, наз вызывающей ПЕ. Часто то глав прог, но вызыв ПЕ мб любая ПЕ. Однако подпр не может быть вызвана из самой себя. Подпр, входящие в состав программы, наз внешними подпрог в отличии от стандартных (встроенных) функций, таких как EXP и SQRT , составляющих языка.

Имеются 2 типа подпр.: подпрог и подпрог-функции. Подпрог-функция вычисляет единственное значение и возвращает управление в вызывающую ПЕ вместе с этим значением. Подпрог несколько сложнее , они позволяют решать ряд задач, таки как сортировка чисел, хранящихся в массиве, или выполнять какие-то  спец операции ввода-вывода. Подпрог может возвращать одно значение, но для этой цели лучше использовать Подпрог-функцию


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73917. Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи 44 KB
  Блінова частина якої до якої і пишеться коментар має назву Феномен глобалізації та процеси глобальних політичних змін: основні концепції та методологічні підходи. Фактично прочитавши більшість джерел до семінару №2 у мене склалися деякі погляди на розглядувані речі звісно пов‘язані із процесом глобалізації чи то антиглобалізації які вмістити до якогось конкретного джерела виявилося дуже складним. З одного боку наявність численної кількості визначень може йти на користь вивченню глобалізації адже ця численність є прямим фактом...
73918. Кінець світу, який ми знаємо 98 KB
  Вотерса Кінець світу який ми знаємо. Від цього залежить і мислення людей яке радше ґрунтуватиметься на припущенні гетерогенності світу сильної несхожості усіх його частин а не на припущенні про одну світову сім‘ю. Останнє матиме вплив і на дії людей в усіх кінцях світу які ряснітимуть розмаїтістю. Країни обиралися за таким критеріями: Британія як дуже впливовий член ЄС і як одна з передових країн світу; Україна порівняння світової ситуації із справа в нашому суспільстві; США одна з провідних і найвпливовіших країн світу; Індія ...
73920. Підприємець – не обов’язково лідер 196.5 KB
  Вже минуло більш як два з половиною століття з тих часів, як економісти та соціологи почали систематично розглядати діяльність підприємців, але й досі не існує єдиного загальноприйнятого визначення підприємця. Тож чи дивно, що науковці не накреслили і загальноприйнятого образу підприємця.
73921. Гроші – це лише символ, реальна вартість полягає у виробленому товарі 60 KB
  Вартість грошей як товару. Відносна вартість трансакційних грошей. Вартість грошей що нагромаджуються. Подруге критично проанілізувати в чому полягає реальна вартість грошей і якщо у виробленому товарі то чому саме так.
73923. The critique of modern democracy. Alternatives: participatory approach 44 KB
  In modern world we can often here such an expression as “democratical processes”. In general it is used with undoubted positive illumination, promoted like panacea in the field of political organization of the society.
73924. Вартість та оптимізація структури капіталу 111.5 KB
  Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка досліджує протягом багатьох століть. Серед основних харектеристик, які формують економічну сутність капіталу, слід виділити...
73925. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 311 KB
  Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Тому передусім слід відзначити помилковість віднесення до форм інвестицій реінвестиції які характеризують не обєкт вкладення капіталу а процес використання доходу отриманого від інвестиційних операцій у процесі реінвестицій згідно з цим же законом інвестиційний доход може бути використано на здійснення як капітальних так і фінансових інвестицій.