72646

Логические выражения

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Результатом логического выражения является величина типа LOGICAL. Простейшие формы логических выражений следующие: Логические константы. Ссылки на логические переменные. Ссылки на элементы логических массивов. Ссылки на логические функции. Выражения отношения.

Русский

2014-11-26

14.67 KB

2 чел.

Логические выражения.

Результатом логического выражения является величина типа LOGICAL. Простейшие формы логических выражений следующие : 
1. Логические константы. 
2. Ссылки на логические переменные. 
3. Ссылки на элементы логических массивов. 
4. Ссылки на логические функции. 
5. Выражения отношения.

Другие логические выражения состоят из простейших логических форм, приведенных выше, с использованием скобок и логических операторов, указанных в таблице 2-5.

------------T-----------------------------T--------------¬

|  Оператор |           Операция          |     Приоритет|

+-----------+-----------------------------+--------------+

|  .NOT.    |  Отрицание                  |  Наивысший   |

|  .AND.    |  Конъюнкция                 |  Средний     |

|  .OR.     |  Включающая дизъюнкция      |  Средний     |

|  .EQV.    |  Эквивалентность            |  Низший      |

|  .NEQV.   |  Неэквивалентность          |  Низший      |

L-----------+-----------------------------+---------------

    

Конъюнкция – и

Дизъюнкция – или

Импликация - приблизительный логический эквивалент оборота "если...,то... "

Операторы .AND., .OR., .EQV., .NEQV. не являются бинарными (двоичный, представленный элементами всего двух видов) и появляются между двумя операндами логических выражений. Оператор .NOT. – унарный (зависящий от одного аргумента, принимающий один операнд или иным образом связанный с единицей или относящийся к ней ) и предшествует своему операнду.

Операции равного приоритета выполняются слева направо, поэтому, например,

    A .AND. B .AND. C

Эквивалентно :

    (A .AND. B) .AND. C

Пример правила приоритета :

    .NOT. A .OR. B .AND. C

выполняется как :

    (.NOT. A) .OR. (B .AND. C)

Два .NOT. не могут соседствовать с друг другом, хотя

    A .AND. .NOT. B

- это пример допустимого выражения с двумя операторами подряд.

Другой пример правила приоритетов и использования .EQV. и .NEQV. :

    .NOT. A . EQV. B .OR. C .NEQV. D .AND. E

может быть выполнено как

    ((.NOT. A) .EQV. (B .OR. C)) .NEQV. (D .AND. E)

Логические операторы имеют тоже самое значение, что и в стандартной математической симантике с неразделительным .OR.. Например:

    .TRVE. .OR. .TRVE.

даст величину

    .TRVE.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65577. КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЇЇ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 531 KB
  Зі створенням Оптового Ринку Електричної Енергії що складається з незалежних акціонерних компаній державні електричні компанії та державні акціонерні електричні компанії незалежного регулюючого органу Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України...
65578. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 536.5 KB
  Сучасний період світової історії що характеризується новітніми тенденціями євроінтеграції та глобалізації відзначився новим поглядом країн на потреби особливості та потенціал розвитку своїх територій.
65579. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА 297 KB
  Тому розробка з метою автоматизації процесів керування системи підтримки прийняття рішень для машиніста дизельпоїзда вітчизняного виробництва з новим тяговим електроприводом на основі асинхронних двигунів є безсумнівно актуальним завданням що визначає напрямок...
65580. Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину 238.5 KB
  Карєри фабрики збагачення і хвостосховища будуються на значній відстані одне від одного що погіршує технікоекономічні показники підприємств. Метою роботи є обґрунтування параметрів землезберігаючих технологій відкритої розробки обводнених розсипних родовищ...
65581. СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗСУДКУ І РОЗУМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 263 KB
  Чому власне співвідношення розсудку і розуму розглядається як філософсько-педагогічна проблема Наша освіта відчайдушно загрузла у болоті розсудкових форм і не менш розсудкових інноваційних симулякрів бездумних реформувань.
65582. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів 641.5 KB
  Вирішення таких задач можливе за допомогою методів кластеризації що дозволяють розбивати множину webсторінок на категорії залежно від характеристик даних документів. Слід зазначити що більшість web-сторінок є політематичними текстовими документами тобто одночасно...
65583. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З НЕСИМЕТРІЄЮ 843 KB
  Розв’язання таких задач принципово можливо на основі переходу до математичних моделей, що використовують рівняння у фазних координатах. Перейти до більш повних і точних моделей на основі рівнянь у фазних координатах, що враховують електромагнітний і електростатичний...
65584. РОЗВИТОК У КЕРІВНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 235 KB
  За оцінкою експертів у рейтингу якостей керівника ОРП ДПСУ найважливішою є здатність до саморегуляції в екстремальних умовах професійної діяльності. З огляду на це керівник ОРП повинен бути емоційно стриманим уміти контролювати себе тобто мати високий рівень саморегуляції...
65585. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТІВ МІДЬ –ТАНТАЛ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ 457.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виникла необхідність у вирішенні таких основних задач: вибір металу проміжного між міддю та танталом шару та методів виготовлення мідних та проміжних шарів; встановлення технологічних параметрів дифузійного зварювання які забезпечували б надійний адгезійний...