72646

Логические выражения

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Результатом логического выражения является величина типа LOGICAL. Простейшие формы логических выражений следующие: Логические константы. Ссылки на логические переменные. Ссылки на элементы логических массивов. Ссылки на логические функции. Выражения отношения.

Русский

2014-11-26

14.67 KB

2 чел.

Логические выражения.

Результатом логического выражения является величина типа LOGICAL. Простейшие формы логических выражений следующие : 
1. Логические константы. 
2. Ссылки на логические переменные. 
3. Ссылки на элементы логических массивов. 
4. Ссылки на логические функции. 
5. Выражения отношения.

Другие логические выражения состоят из простейших логических форм, приведенных выше, с использованием скобок и логических операторов, указанных в таблице 2-5.

------------T-----------------------------T--------------¬

|  Оператор |           Операция          |     Приоритет|

+-----------+-----------------------------+--------------+

|  .NOT.    |  Отрицание                  |  Наивысший   |

|  .AND.    |  Конъюнкция                 |  Средний     |

|  .OR.     |  Включающая дизъюнкция      |  Средний     |

|  .EQV.    |  Эквивалентность            |  Низший      |

|  .NEQV.   |  Неэквивалентность          |  Низший      |

L-----------+-----------------------------+---------------

    

Конъюнкция – и

Дизъюнкция – или

Импликация - приблизительный логический эквивалент оборота "если...,то... "

Операторы .AND., .OR., .EQV., .NEQV. не являются бинарными (двоичный, представленный элементами всего двух видов) и появляются между двумя операндами логических выражений. Оператор .NOT. – унарный (зависящий от одного аргумента, принимающий один операнд или иным образом связанный с единицей или относящийся к ней ) и предшествует своему операнду.

Операции равного приоритета выполняются слева направо, поэтому, например,

    A .AND. B .AND. C

Эквивалентно :

    (A .AND. B) .AND. C

Пример правила приоритета :

    .NOT. A .OR. B .AND. C

выполняется как :

    (.NOT. A) .OR. (B .AND. C)

Два .NOT. не могут соседствовать с друг другом, хотя

    A .AND. .NOT. B

- это пример допустимого выражения с двумя операторами подряд.

Другой пример правила приоритетов и использования .EQV. и .NEQV. :

    .NOT. A . EQV. B .OR. C .NEQV. D .AND. E

может быть выполнено как

    ((.NOT. A) .EQV. (B .OR. C)) .NEQV. (D .AND. E)

Логические операторы имеют тоже самое значение, что и в стандартной математической симантике с неразделительным .OR.. Например:

    .TRVE. .OR. .TRVE.

даст величину

    .TRVE.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3048. Проект управління земельними ресурсами м. Черкаси за розподілом земель житлової забудови 4.33 MB
  Вступ Розділ 1. Теоретичні засади щодо використання земель житлової та громадської забудови. 1.1. Обґрунтування поділу земель міста за функціональним призначенням. 1.2. Огляд спеціалізованої літератури. 1.3. Аналіз наявності законодавчої бази....
3049. Правове регулювання права власності на землю в Україні 615 KB
  Вступ Існування людини забезпечується головним чином завдяки суспільному виробництву, в процесі якого створюються необхідні для неї матеріальні блага (за винятком благ, безпосередньо створених природою). Звичайно ж функціонування такого виробництва ...
3050. Основы акушерской и гинекологической помощи 1.15 MB
  ЛЕКЦИЯ Организация акушерской и гинекологической помощи в России Материнская смертность (является ведущим показателем)  рассчитывается на 100 000 живорожденных В 1992 г. в России  она составила 56-60, в Ставропольском крае – ...
3051. Програмування в MathCad. Організація обчислень з розгалуженнями 236 KB
  Програмування в MathCad. Організація обчислень з розгалуженнями. Алгоритми і програми циклічної структури. Обробка елементів одновимірного та двовимірного масивів. Теоретичні відомості Для вставки програмного...
3052. Создание с помощью СУБД Access базы данных виртуального магазина 2.12 MB
  Введение Процесс решения любой задачи на компьютере представляет собой обработку данных по заданному алгоритму. Данными могут быть: числа, буквы, слова, фамилии и телефоны, показатели работы предприятия и др. Продолжительное время для решения каждой...
3053. Розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь в середовищі системи MathCad 199.5 KB
  Розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь в середовищі системи MathCad. Теоретичні відомості Диференціальні рівняння першого порядку можуть, за означенням, містити, крім шуканої функції, тільки її першу похідну. В біль...
3054. Обробка даних вимірювань. Апроксимація та інтерполяція даних 188 KB
  Обробка даних вимірювань. Апроксимація та інтерполяція даних. Мета: Вивчити процедури для апроксимації та інтерполяції даних в системі MathCad. Завдання. Побудувати апроксимаційний поліном 1-го степеня за методом найменших квадратів. Значення...
3055. Використання ранжованих змінних 79 KB
  Використання ранжованих змінних Табулювання функцій та побудова їх графіків. Розв’язання нелінійних рівнянь та їх систем засобами MathCad. Теоретичні відомості Ранжовані зміні - це клас змінних, що у MathCad замінюють управляючу структуру...
3056. Аналітичні обчислення. Спрощення арифметичних виразів 140 KB
  Аналітичні обчислення. Спрощення арифметичних виразів Обчислення похідної, первісної. Обчислення означеного інтегралу. Обчислення границь. Аналітичний розв’язок рівнянь та систем лінійних алгебричних рівнянь. Обчислення найпростіших сум та добу...