72646

Логические выражения

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Результатом логического выражения является величина типа LOGICAL. Простейшие формы логических выражений следующие: Логические константы. Ссылки на логические переменные. Ссылки на элементы логических массивов. Ссылки на логические функции. Выражения отношения.

Русский

2014-11-26

14.67 KB

2 чел.

Логические выражения.

Результатом логического выражения является величина типа LOGICAL. Простейшие формы логических выражений следующие : 
1. Логические константы. 
2. Ссылки на логические переменные. 
3. Ссылки на элементы логических массивов. 
4. Ссылки на логические функции. 
5. Выражения отношения.

Другие логические выражения состоят из простейших логических форм, приведенных выше, с использованием скобок и логических операторов, указанных в таблице 2-5.

------------T-----------------------------T--------------¬

|  Оператор |           Операция          |     Приоритет|

+-----------+-----------------------------+--------------+

|  .NOT.    |  Отрицание                  |  Наивысший   |

|  .AND.    |  Конъюнкция                 |  Средний     |

|  .OR.     |  Включающая дизъюнкция      |  Средний     |

|  .EQV.    |  Эквивалентность            |  Низший      |

|  .NEQV.   |  Неэквивалентность          |  Низший      |

L-----------+-----------------------------+---------------

    

Конъюнкция – и

Дизъюнкция – или

Импликация - приблизительный логический эквивалент оборота "если...,то... "

Операторы .AND., .OR., .EQV., .NEQV. не являются бинарными (двоичный, представленный элементами всего двух видов) и появляются между двумя операндами логических выражений. Оператор .NOT. – унарный (зависящий от одного аргумента, принимающий один операнд или иным образом связанный с единицей или относящийся к ней ) и предшествует своему операнду.

Операции равного приоритета выполняются слева направо, поэтому, например,

    A .AND. B .AND. C

Эквивалентно :

    (A .AND. B) .AND. C

Пример правила приоритета :

    .NOT. A .OR. B .AND. C

выполняется как :

    (.NOT. A) .OR. (B .AND. C)

Два .NOT. не могут соседствовать с друг другом, хотя

    A .AND. .NOT. B

- это пример допустимого выражения с двумя операторами подряд.

Другой пример правила приоритетов и использования .EQV. и .NEQV. :

    .NOT. A . EQV. B .OR. C .NEQV. D .AND. E

может быть выполнено как

    ((.NOT. A) .EQV. (B .OR. C)) .NEQV. (D .AND. E)

Логические операторы имеют тоже самое значение, что и в стандартной математической симантике с неразделительным .OR.. Например:

    .TRVE. .OR. .TRVE.

даст величину

    .TRVE.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52425. Чорнобиль не має минулого. Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури 72.5 KB
  Історія Чорнобильської трагедії крізь призму української літератури Мета: розширити знання дітей про Чорнобильську трагедію розповісти про ліківідаторів аварії на Чорнобильській АЕС розкрити трагедію ЧАЕС через твори українських письменників; розвивати вміння школярів аналізувати та узагальнювати навчальну інформацію вміння виразно декламувати артистичні здібності; виховувати співчуття до чужого болю любов до рідного краю природи; виховувати людяність доброту згуртованість. Драч Чорнобильська мадонна М. І тихо ступає життя у полин...
52427. Чорнобиль – найбільша трагедія світу 50 KB
  Досліджуючи солі урану він виявив що уран випромінює невидимі промені. фізик і хімік Петербурзької Академії наук невидимі промені назвала радіоактивними а явище випромінювання радіоактивністю. У забруднених зонах спостерігаються масові аномалії тому що радіонукліди потрапивши в організм людини випромінюють радіоактивні промені які руйнують клітини. випромінювання – це потік позитивно заряджених частинок з масою атома Гелію промені – це потік негативно заряджених електронів це потік електромагнітних хвиль подібних до звичайного...
52429. Розпад Радянського Союзу і проголошення незалежності України. (1985 -1991 рр.) 63 KB
  Тип проекту: міжпредметний дослідницько інформаційний творчий груповий. Стадії здійснення проекту: 1. На основі отриманих результатів попередньої підготовки учителі предметники формулюють пізнавальне завдання учасникам проекту виконання яких буде очікуваним результатом та кінцевим продуктом проекту. Повідомляє що проект буде нестандартним оскільки учасникам проекту доведеться проявити свої знання не лише з історії а й з інших наук навчальних предметів.
52430. Систематизація та узагальнення знань учнів з теми “Чотирикутник” 296 KB
  Узагальнити і систематизувати знання учнів про чотирикутники, їх властивості та ознаки. Відпрацьовувати практичні уміння та навички використовувати набуті знання, формувати вміння раціонально використовувати час. Розвивати логічне мислення, вміння аналізувати, робити висновки, геометричну уяву.
52431. Маркетинг у страхуванні 605 KB
  Особливе місце в діяльності страхової компанії відводять маркетингу - методу дослідження страхового ринку і впливу на нього з метою отримання компанією якомога більшого прибутку.
52432. Чотирикутники. Урок – проект 125.5 KB
  Геометрично точно естетично гарно – Сторони в нього паралельні попарно Рівні завжди і кути протилежні Паралелепіпеди від нього залежні. У паралелограма протилежні сторони та кути рівні. Кути паралелограма які прилягають до однієї сторони – є внутрішніми односторонніми їх сума дорівнює 180. Знайти його кути.