72646

Логические выражения

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Результатом логического выражения является величина типа LOGICAL. Простейшие формы логических выражений следующие: Логические константы. Ссылки на логические переменные. Ссылки на элементы логических массивов. Ссылки на логические функции. Выражения отношения.

Русский

2014-11-26

14.67 KB

2 чел.

Логические выражения.

Результатом логического выражения является величина типа LOGICAL. Простейшие формы логических выражений следующие : 
1. Логические константы. 
2. Ссылки на логические переменные. 
3. Ссылки на элементы логических массивов. 
4. Ссылки на логические функции. 
5. Выражения отношения.

Другие логические выражения состоят из простейших логических форм, приведенных выше, с использованием скобок и логических операторов, указанных в таблице 2-5.

------------T-----------------------------T--------------¬

|  Оператор |           Операция          |     Приоритет|

+-----------+-----------------------------+--------------+

|  .NOT.    |  Отрицание                  |  Наивысший   |

|  .AND.    |  Конъюнкция                 |  Средний     |

|  .OR.     |  Включающая дизъюнкция      |  Средний     |

|  .EQV.    |  Эквивалентность            |  Низший      |

|  .NEQV.   |  Неэквивалентность          |  Низший      |

L-----------+-----------------------------+---------------

    

Конъюнкция – и

Дизъюнкция – или

Импликация - приблизительный логический эквивалент оборота "если...,то... "

Операторы .AND., .OR., .EQV., .NEQV. не являются бинарными (двоичный, представленный элементами всего двух видов) и появляются между двумя операндами логических выражений. Оператор .NOT. – унарный (зависящий от одного аргумента, принимающий один операнд или иным образом связанный с единицей или относящийся к ней ) и предшествует своему операнду.

Операции равного приоритета выполняются слева направо, поэтому, например,

    A .AND. B .AND. C

Эквивалентно :

    (A .AND. B) .AND. C

Пример правила приоритета :

    .NOT. A .OR. B .AND. C

выполняется как :

    (.NOT. A) .OR. (B .AND. C)

Два .NOT. не могут соседствовать с друг другом, хотя

    A .AND. .NOT. B

- это пример допустимого выражения с двумя операторами подряд.

Другой пример правила приоритетов и использования .EQV. и .NEQV. :

    .NOT. A . EQV. B .OR. C .NEQV. D .AND. E

может быть выполнено как

    ((.NOT. A) .EQV. (B .OR. C)) .NEQV. (D .AND. E)

Логические операторы имеют тоже самое значение, что и в стандартной математической симантике с неразделительным .OR.. Например:

    .TRVE. .OR. .TRVE.

даст величину

    .TRVE.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53393. Методичні основи змісту навчання та виховання 143 KB
  В широкому плані особистість людини є інтегральною цілісністю біогенних соціогенних і психогенних елементів. Коменського великого чеського педагога – чітко позначені положення про те що весь процес навчання і виховання дітей необхідно будувати з урахуванням їх вікових і індивідуальних особливостей і виявляти ці особливості шляхом систематичних спостережень. Він вважав що в процесі виховання і навчання необхідно орієнтуватися на позитивні якості...
53394. У НАС В ГОСТЯХ ІНДІЯ 99.5 KB
  Мета: забезпечити засвоєння учнями знань про характерні риси економіко географічного положення Індії особливості природних умов і ресурсів розміщення населення й господарства культурноісторичні особливості країни; розвивати творчі здібності учнів логічне мислення формувати культуру спілкування; продовжити розвивати інтерес до предмета; формувати вміння працювати самостійно та в групах виховувати почуття доброти й милосердя до людей інших...
53395. ІНДУКЦІЯ – МЕТОД ПІЗНАННЯ ІСТИНИ 59 KB
  Як виховати цілісне мислення як сформувати ставлення до математики як до цілісної системи яка забезпечує світопізнання розвиток інтелекту показати практичне застосування логічних методів для встановлення істини у житті людини Покажемо це на прикладі вивчення теми “Індукціяâ€. У перекладі з латинської термін “індукція†означає â€œнаведенняâ€. Розрізняють кілька видів індуктивних міркувань: міркування за схемою “повна індукція†та міркування за схемою “неповна індукціяâ€. Це індукція шляхом переліку популярна індукція та...
53396. На шляху до сучасності: утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу 91.5 KB
  Мета уроку: Систематизувати узагальнити та конкретизувати знання та уявлення учнів про розвиток провідних держав світу в 2 половині ХІХ ст. Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань умінь і навичок. Після цього уроку учні зможуть: Характеризувати процес завершення формування індустріального суспільства у провідних державах Європи та...
53397. Використання інформаційних технологій на уроках математики 1.49 MB
  Застосування компютерної техніки на уроках дозволяє зробити урок нетрадиційним яскравим насиченим наповнюючи його зміст знаннями з інших наочних областей що перетворюють математику з об'єкту вивчення в засіб отримання нових знань. Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках математики обумовлена наступними факторами: 1 різноманітність форм представлення інформації; 2 висока степінь наочності; 3 можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів; 4 звільнення від рутинної роботи...
53398. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації 1.56 MB
  Сьогодні на уроці продовжим вивчати сільське господарство, характеристику тваринництва, узагальнемо спеціалізацію сільського господарства, ознайомимось і оцінемо проблеми і перспективи розвитку сільського господарства, завершимо виконання практичної роботи №9, використовуючи знання з інформатики.
53399. Алгоритм 434 KB
  В цей час решта членів команд задіяні в перехресному опитуванні: задають один одному по 3 теоретичних питання за темою, які готували дома заздалегідь, причому, задають питання та дають відповіді різні члени команди. Оцінює команди журі, до складу якого входять 2 найбільш підготовлених студента (1 бал за кожну правильну відповідь). Вони ж здійснюють контроль часу.
53400. Засоби масової інформації 66 KB
  Good afternoon boys and girls. I’m very glad to see you. We are also pleased to see our guests today and we’ll try to make our lesson useful and interesting. Today we are having our last lesson on Mass Media and our aim is to generalize our knowledge on this question and to get to know something new concerning mass media.
53401. Основні команди роботи з робочою книгою та її аркушами 607.5 KB
  Актуальність теми : при роботі з великими об’ємами даних важливе значення відіграє їх наглядність та наочність. І навіть наша приймальна комісія використовує електронні таблиці для сортування абітурієнтів та створення бази даних та ведення документації по прийому технікуму.Навчальні цілі заняття : знати правила створення формул в Excel математичні функції СЧЕТЕСЛИ ЧСТРОК ЕСЛИ ІІ рівень абстракції; Оволодіти навичками заповнення електронних таблиць ручним та автоматичним типом вводу даних навчитися проводити розрахунки за...