72647

Арифметические выражения

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Используемые величины переменных или элементов массивов должны быть определены до того, как они появятся в арифметическом выражении. Также, величины целых переменных должны быть арифметическими, а не величинами меток операторов, установленными оператором ASSIGN.

Русский

2014-11-26

13.77 KB

0 чел.

Арифметические выражения.

Результатом арифметических выражений являются величины типов INTEGER, REAL, DOUBLE PRECISION или COMPLEX. Простейшие виды арифметических выражений - это : 
1. Константы. 
2. Использование переменных. 
3. Использование элементов массивов. 
4. Использование функций.

Используемые величины переменных или элементов массивов должны быть определены до того, как они появятся в арифметическом выражении. Также, величины целых переменных должны быть арифметическими, а не величинами меток операторов, установленными оператором ASSIGN.

Другие арифметические выражения создаются из простейших форм, приведенных выше в списке, с использованием скобок и арифметических операторов указанных в таблице 2-3.

---------------------T----------------------T------------¬

| Оператор           |     Операция         |  Приоритет |

+--------------------+----------------------+------------+

|     * *            | Возведение в степень |  Высший    |

|      /             | Деление              |  Средний   |

|      *             | Умножение            |  Средний   |

|      -             | Вычитание или отриц. |  Низший    |

|      +             | Сложение или         |  Низший    |

|                    |          идентичность|            |

L--------------------+----------------------+-------------

    Таблица 2-3. Арифметические операторы.

Все операторы могут быть использованы как бинарные, т.е. стоящие между двумя операндами арифметического выражения. Плюс (+) и минус (-) могут быть также унарными и предшествовать какому-либо одиночному оператору.

Операции равного приоритета, за исключением возведения в степень выполняются слева направо. Возведение в степень выполняется справа налево. Поэтому каждое из следующих выражений слева эквивалентно выражению справа :

    A/B * C                (A/B) * C

    A * * B * * C          A * * (B * * C)

Арифметические выражения могут быть получены обычным математическим образом, как в большенстве языках программирования. Однако Фортран заприщает ставить два оператора подряд. Например, нельзя:

    A * * - B

но можно

    A * * (- B)

Унарный минус имеет наименьший приоритет. Поэтому выражение -А**В понимается как - (А ** В).

Вы можете использовать скобки для группирования оераций и задания порядка, в котором операции должны выполняться.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74909. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня 261.5 KB
  Складання і розв’язання задач. Мета: закріплювати знання таблиць множення числа 2 та ділення на 2 продовжувати формувати обчислювальні навички навички розв’язування прикладів і задач які включають дії різного ступеня; розвивати вміння читати вирази на сумісні дії творчу уяву кмітливість просторову уяву; виховувати прагнення до набуття нових знань наполегливість у роботі почуття дружби взаємодопомоги. Богданович карткиопори для розв’язування задач індивідуальної роботи пошукової роботи плакат Науководослідницький центр план...
74910. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2 48.5 KB
  А коли ми виконаємо всі завдання від Капітошки то дізнаємось що людині дає ця розумна наука. Рушаємо ж у чудову країну знань Завдання першої краплинки. Ось краплинку я знімаю Вам завдання прочитаю. Перевірка домашнього завдання Завдання другої краплинки.
74911. Знаходження значень виразів із дужками 64.5 KB
  Далі далі далі. Далідалідалі. Чому ж далі Тема уроку Знаходження значень виразів з дужками. У 1му класі ми розвязували такі вирази тільки на дії одного ступеня у 2му вчимося розвязувати на дії різного ступеня а далі ви будете розвязувати все складніші і складніші.
74912. Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки 119.5 KB
  Вчитель: Сьогодні я запрошую вас у подорож щоб знайти скарби. Вчитель: А що треба щоб знайти скарби Учні: Карта. Б Каліграфічна хвилинка Вчитель: А що нам треба щоб пройти по морю і знайти скарби Учні: Для того щоб подолати перешкоди на морі нам треба корабель.
74913. Нумерація чисел від 21 до 100. Урок – змагання з математики в 2 класі. На математичному стадіоні 73.5 KB
  Дядіченко вчитель початкових класів спеціаліст вищої категорії учитель – методист Новогродівська загальноосвітня школа I III ступенів № 7 Донецької області Урок – змагання з математики в 2 класі На математичному стадіоні Тема: Повторення вивченого за темою Нумерація чисел від 21 до 100 Мета: Закріпити і вдосконалити знання учнів за темою; розвивати обчислювальні навички уміння розв’язувати прості та складені задачі різних типів; розвивати пам’ять увагу і логічне мислення учнів; вміння застосовувати різні види контролю....
74914. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення та ділення; повторення залежності між компонентами і результатом дій першої сходинки 69.5 KB
  закріпити табличне мнодення та ділення на 2 і 3; формувати вміння і навички розвязування задач; розвивати логічне мислення, математичну мову, увагу, вміння працювати самостійно; виховувати почуття доброти у взаємовідношеннях один з одним, почуття товариства.
74915. Застосування різних прийомів обчислення. Складання й розв’язування задач за схематичними записами їхніх умов 46 KB
  Мета. Формувати обчислювальні навики додавання і віднімання числа 7, застосовуючи різні прийоми обчислення. Вчити складати й розв’язувати задачі за схематичними записами їхніх умов. Розвивати мислення, мовлення учнів. Вчити аналізувати, узагальнювати, порівнювати.
74916. Урок по математике «Морское путешествие» 38.5 KB
  Дельфин на песке написал примеры но набежавшая волна смыла их. Составить и записать примеры таблицы умножения числа 3. Проверить составленные примеры и составить по два примера на деление. Остановка Коралловые рифы примеров а Решите примеры...
74917. Письменная нумерация чисел первой сотни. Чтение чисел, записанных в нумерационных таблицах. Сравнение выражений 1.48 MB
  ЦЕЛЬ: учить записывать двузначные числа, читать их по нумерационной таблице; формировать умения решать задачи путем углубленного изучения условия задачи, сравнивать числовые выражения; развивать умения решать практические задания ;продолжить формировать коммуникативную компетенцию...