72714

Оптимизация каналов реализации продукции

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Постановка задачи Определить оптимальную структуру каналов реализации получения максимальной выручки от реализации продукции. Известна цена реализации продукции по каждому каналу реализации табл. цена реализации продукции тыс.

Русский

2014-11-27

37.5 KB

5 чел.

Лабораторная работа №5

Оптимизация каналов реализации продукции

Цель: Познакомиться с особенностями постановки задачи, построения модели и анализа при оптимизации каналов реализации продукции

  1.  В тетрадях записать тему.
  2.  Кратко описать постановку задачи.
  3.  Кратко описать экономико-материальную модель.
  4.  Решить задачу с помощью сервисной функции «Поиск решения».
  5.  Записать в тетрадях анализ оптимального решения.
  6.  Записать в тетрадях анализ устойчивости оптимального решения.

1. Постановка задачи

Определить оптимальную структуру каналов реализации получения максимальной выручки от реализации продукции.

Хозяйство планирует производство: моркови – 80 т, свеклы – 60 т, кабачков – 90 т. Вся продукция должна быть реализована.

Через свой магазин хозяйство может реализовать продукции не более: моркови – 40 т, свеклы – 35 т, кабачков – 50 т. Известна цена реализации продукции по каждому каналу реализации (табл.20).

Заключены договора на реализацию продукции (реализовать можно не более):

  •  Овощные магазины: морковь – 30 т, свекла – 25 т, кабачки – 32 т;
  •  Рынок: морковь – 30 т, свекла – 15 т, кабачки – 18 т.

20. цена реализации продукции, тыс.руб/т

Морковь

Свекла

Кабачок

Собственный капитал

10

16

41

Магазины

14

19

49

Рынок

11

17

38

2. Развернутая экономико-математическая модель

Система переменных (тонны):

X1 – количество моркови, реализованное через собственный магазин

X2 – количество моркови, реализованное через овощные магазины

X3 – количество моркови, реализованные через рынок

У1 – количество свеклы, реализованные через собственный магазин

У2 – количество свеклы, реализованное через овощные магазины

У3 – количество свеклы, реализованное сынок

С1 – количество кабачков, реализованное через собственный магазин

С2 – количество кабачков, реализованное через овощные магазины

С3 – количество кабачков, реализованное через рынок

Система ограничений:

I. По объемам реализации овощей, т

1. моркови                   х1+х2+х3=80

2. свеклы                      у1+у2+у3=60

3. кабачков                   с1+с2+с3=90

II. По реализации моркови по каналам, т

4. собственный магазин          х1<=40

5. овощные магазины              х2<=30

6. рынок                                    х3<=30

III. По реализации свеклы по каналам, т

7. собственный магазин             у1<=35

8. овощные магазины                 у2<=25

9. рынок                                       у3<=15

IV. По реализации кабачков по каналам, т

10. собственный магазин     с1<=50

11. овощные магазины         с2<=32

12. рынок                               с3<=18

Целевая функция:

Максимум выручки от реализации продукции, тыс.руб.

F= 10х1+14х2+11х3+16у1+19у2+17у3+41с1+49с2+38с3            max


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58802. Електронні таблиці 280.5 KB
  Навчальна. Охарактеризувати нову тему, висвітлити її роль в курсі інформатики. Ввести поняття електронна таблиця. Ознайомити учнів з програмами опрацювання ЕТ, правилами введення та редагування інформації в ЕТ, способами форматування ЕТ.
58803. Системи управління базами даних (СУБД) 156.5 KB
  Бази даних. Фактографічні й документальні БД. Iєрархiчна, мережева, реляцiйна модель бази даних. Основнi елементи та об’єкти бази даних: поле, запис, файл. СУБД.
58804. Прикладні програми навчального призначення 57.5 KB
  Програмні засоби навчального призначення. Програмні засоби для підтримки навчання іноземної мови, інформатики, біології.
58806. Інформаційна модель. Алгоритми 137 KB
  Навчальна. Дати загальне поняття про тему. Ознайомити з основними етапами розв’язування задач на ЕОМ. Ввести поняття інформаційної моделі. Навчити учнів створювати моделі задачі.
58807. Програма. Мова програмування 182.5 KB
  Основні елементи однієї з мов програмування – алфавіт; основні поняття мови: числа, рядки, описи, ідентифікатори, оператори, величини, операції; типи даних у мові програмування, набір функцій та операцій, допустимих для кожного з типів даних...