7276

Засоби колективного та індивідуального захисту населення

Лекция

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Тема: Засоби колективного та індивідуального захисту населення. План: Колективні засоби захисту: призначення і класифікація. Індивідуальні засоби захисту людей: Індивідуальні засоби захисту органів дихання Індивідуальні зас...

Украинкский

2013-01-20

82.5 KB

235 чел.

Тема: Засоби колективного та індивідуального захисту населення.

План:

 1.  Колективні засоби захисту: призначення і класифікація.
 2.  Індивідуальні засоби захисту людей:
  1.  Індивідуальні засоби захисту органів дихання;
  2.   Індивідуальні засоби захисту шкіри;
  3.  Медичні засоби індивідуального захисту.

1. Колективні засоби захисту: призначення і класифікація.

Захисні споруди призначені для захисту людей від наслідків аварій (катастроф), стихійних лих, а також від уражаючих факторів зброї масового знищення та звичайних засобів нападу, дії вторинних уражаючих факторів. Захисні споруди поділяються за:

місткістю:

малої місткості (150—600 осіб);

середньої місткості (600—2000 осіб);

великої місткості (більше 2000 осіб);

призначенням:

для захисту населення;

для розміщення органів управління і медичних установ;

місцерозташуванням:

вбудовані;

окремо стоячі;

метрополітени;

у гірських виробках.

термінами будівництва:

збудовані завчасно;

швидкозбудовані.

захисними властивостями:

сховища;

протирадіаційні укриття (ПРУ);

найпростіші укриття - щілини (відкриті та перекриті).

Сховища забезпечують надійний захист людей від уражаючих факторів (високих температур , шкідливих газів у зонах пожеж, вибухонебезпечних, радіоактивних і сильнодіючих отруйних речовин, обвалів та уламків зруйнованих будівель і споруд та інше), а також зброї масового знищення і звичайних засобів нападу.

Протирадіаційні укриття, в основному, забезпечують захист людей від радіоактивного зараження, світлового опромінення, а також зменшують дію ударної хвилі і проникаючої радіації. Крім того, вони захищають від крапельнорідинних отруйних речовин і частково від хімічних та біологічних аерозолей.

Найпростіші укриття зменшують радіуси ураження людей ударною хвилею послаблюють дію радіоактивних випромінювань та ураження світловим випромінюванням.

При класифікації сховищ враховуються дві характеристики:

ступінь захисту від надлишкового тиску, який залежить від міцності будівельних конструкцій;

коефіцієнт захисту (ослаблення) за радіоактивним випромінюванням Кз (Косл.) показує в скільки разів рівень радіації у захисній споруді менший, ніж ззовні. Він залежить від шару і властивостей матеріалу, що вкриває захисну споруду.

Сховища повинні будуватися з урахуванням наступних основних вимог:

забезпечувати безперервне перебування в них людей не менше 2 діб;

будуватися на ділянках, які не можуть бути затоплені;

бути на відстані від мереж водостоку і каналізації;

не дозволяється прокладання транзитних інженерних комунікацій через сховище (стислого повітря, гарячого водопостачання, газо- та паропроводів);

прокладання трубопроводів каналізації та водопостачання допускається при наявності вимикаючих пристроїв;

мати входи і виходи з тим ступенем захисту, що й основні приміщення, а на випадок завалу — мати аварійний вихід.

Сховище має основні та допоміжні приміщення.

До основних відносяться:

приміщення для захищених;

пункти управління;

медичні кімнати.

До допоміжних відносяться:

тамбур-шлюзи;

фільтровентиляційні приміщення;

санітарні вузли;

приміщення для зберігання води та продуктів харчування та інші.

Приміщення для захищених обладнується місцями для сидіння та спання згідно з нормами.

Розмір місця для сидіння 0,45 х 0,45 м, для лежання — 0,55 х 1,8 м. Відстань до стелі від верхнього ярусу на менше — 0,75 м.

Медичний пункт. У сховищах місткістю 800—1200 осіб передбачається кімната 1 м2 на кожні 100 осіб. У захисних спорудах, де медична кімната не передбачається, на кожні 500 захищених обладнується 1 санітарний пост, але не менше одного на сховище. В сховищах у необхідній кількості розміщаються обладнання, меблі, прилади, інструменти, ремонтні матеріали, протипожежне і медичне майно.

Входи повинні забезпечувати можливість швидкого та безпечного заповнення сховища. Кожне сховище повинно мати не менше двох входів, один з яких обладнується як аварійний. У сховищах місткістю більше 300 осіб передбачається тамбур-шлюз, з місткістю більше 600 осіб — двокамерний тамбур-шлюз. Площа тамбур-шлюза 8—10 м2.

Аварійний вихід для вбудованих укрить обладнується підземною галереєю, яка виходить на територію, що потенційно не завалюється уламками будівель.

Система постачання повітря забезпечує вентиляцію приміщень захисної споруди та очистку зовнішнього повітря від радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів. До її складу входять: повітрозабірні та противибухові пристрої, а також предфільтри, фільтри, вентилятори, гермоклапани, і пристрої регенерації і кондиціювання повітря.

Фільтровентиляційну установку (ФВУ) розміщують у окремому приміщенні. В невеликих сховищах (до 300 осіб) ФВУ можуть розміщуватися безпосередньо у приміщенні для захищених.

У місцях сховищ, де можлива загазованість приземного шару повітря СДОР і продуктами горіння, слід передбачити режим ізоляції і регенерації внутрішнього повітря. Для цього використовуються регенераційна установка для поглинення СО і балони з киснем.

Водопостачання і каналізація здійснюється від зовнішньої мережі. Норма при діючій мережі 2 л/год./чол., але не більше 25 л/добу. За відсутності водопроводу передбачається запас питної води на три доби при нормі 3 л/доб./чол., у ПРУ — 2 л/доб./чол.

Каналізація самотічна, або з перекачуванням у загальну систему. Санітарні вузли будуються окремо для чоловіків та жінок за нормами: 1 чаша на 75 жінок (150 чоловіків), умивальник на 200 осіб. При виході з ладу водопроводу санітарні прилади вимикаються, а для збору фекалій передбачаються резервуари з розрахунку 2 л/доб./чол., а для сухих відходів — 1 л/доб./чол.

Електропостачання та опалення здійснюється від зовнішніх джерел постачання. У невеликих захисних спорудах передбачається аварійне освітлення від переносних електричних ліхтарів та інших джерел.

Опалення проектується від загальної системи опалення. У неопалювальних приміщеннях слід передбачити установку опалювальних засобів. При заповненні сховища системи опалення вимикаються.

Запас харчів. У сховищах передбачається на 2 доби, виходячи з норми:

 •  сухарі — 300 г;
 •  консерви — 170 г (мясні), або 200 г (мясорослинні), або 250 г (рибні);
 •  цукор — 50 г.

Швидкоспоруджувані укриття. При недостатній місткості завчасно побудованих укрить будуються швидкоспоруджувані. У них теж передбачаються приміщення для захищених, простіше фільтровентиляційне обладнання, санвузли, запаси води. Для будівлі швидкоспоруджуваних укрить використовується срібний залізобетон, елементи підземних колекторів. Будівлю таких споруд планують завчасно стосовно до умов того чи іншого об'єкта. Для цього необхідно мати відповідну документацію. Типове швидкоспоруджуване сховище будується за 24 години.

Пристосування приміщень під захисні споруди. Під укриття можуть також пристосовуватися різні приміщення та споруди.

У сучасних містах є багато підземних споруд різного призначення, які можна використати як сховище після деякого дообладнання. До них відносяться метрополітени, транспортні і пішохідні тунелі, заглиблені частини будівель.

У заміській зоні під протирадіаційні укриття в першу чергу пристосовуються підпілля і підвали житлових будинків та будівель різного призначення, овочесховища, приміщення будинків, природні печери, гірські виробки.

При пристосуванні споруд різного характеру під укриття проводиться три види робіт:

 •  герметизація приміщень для зменшення попадання туди радіоактивного пилу. Для цього проконопачують і замазують глиною тріщини, герметизують двері, вікна за допомогою гуми, поліетиленової плівки тощо;
 •  посилення захисних властивостей споруди. Цього можна досягнути розміщенням на перекриттях додаткового шару ґрунту, або обкладання стін мішками із землею;
 •  улаштування найпростішої вентиляції. Як правило, у зв'язку з відсутністю промислових вентиляторів, у спорудах обладнують природну (самотічну) вентиляцію. При цьому витяжний короб повинен бути встановлений на  1,5—2 м вище за припливний.

Найпростіші укриття будуються у місцях скупчення людей, на маршрутах евакуації та тимчасово в заміській зоні, коли кількість наявних сховищ не забезпечує потрібну кількість людей, а оскільки найпростіші укриття лише зменшують радіус ураження людей ударною хвилею і послаблюють дію радіоактивного випромінювання та ураження світловим випромінюванням, але не забезпечують захист від отруйних речовин та бактеріальних засобів, то при наявності часу вони поступово переобладнуються у ПРУ.

Захисна споруда повинна завжди знаходитися у готовності до прийому людей. Поняття готовності захисної споруди включає в себе комплекс вимог, яким повинні відповідати сучасні сховища і укриття для забезпечення захисту людей.

Найважливішими з цих вимог є:

цілісність конструкцій та обладнання;

надійна герметизація споруд і наявність систем повітропостачання;

оснащення сховищ і укрить санітарно-технічним і іншим обладнанням, контрольно-вимірювальними приладами, забезпеченість запасами води;

справність систем внутрішнього обладнання, приладів і пристроїв, наявність потрібного оснащення, інвентаря, інструкцій та іншої документації з експлуатації та інше;

підготовленість обслуговуючого персоналу;

належний санітарний стан приміщень.

Використання захисних споруд не за призначенням не повинно порушувати захисні властивості споруди. Для цього забороняється демонтаж обладнання ЗС, перепланування приміщень, улаштування дірок та пройомів в огороджувальних конструкціях та інші порушення захисних властивостей і герметизації. Всі приміщення повинні бути сухими, регулярно провітрюватись. Захисно-герметичні двері повинні бути відкритими, знаходитись на підставках. Повинна забезпечуватися придатність ЗС до приведення у готовність (24 год.).

 1.  Індивідуальні засоби захисту людей.

До них належать:

засоби захисту органів дихання:

а) протигази:

загальновійськові: РШ-4, ПМГ, ПБФ;

цивільні: ГП-5, ГП-5М, ГП-7, ГП-7У, ГП-7В;

дитячі: камери захисна дитяча КЗД-4, КЗД-6 (до 1,5 року);

ДП - 6 (для старшого віку);

ПДФ-Д (від 1,5 до 7 років);

ПДФ-Ш (від 7 до 17 років);

ПДФ - 7 (від 1,5 до 14 років);

ізолюючі: ІП-4, ІП-5, ІП-46;

промислові: (для захисту від СДОР);

додаткові патрони ДПГ-1, ДПГ-3;

б) респіратори:

Р-2;

РУ-60м, РПГ-67 — промислові;

ШБ-1 (пелюсток) та інші;

в) простіші:

ВМП — ватно-марлева пов'язка;

ПТМ-1 — протипильова тканинна маска;

засоби захисту органів шкіри:

а) спеціальні засоби:

— Л-1— легкий захисний костюм;

ЗЗК — загальновійськовий захисний костюм;

ЗКЗК — загальновійськовий комплексний захисний комплект;

ЗФО-58 — захисно-фільтруючий одяг;

б) щоденний і виробничий одяг (обробляється пастою К-4, або мильно-масляною емульсією для надання водонепроникності).

 •  медичні засоби індивідуального захисту:
 •  аптечка індивідуальна АІ-2;
 •  індивдуальний протихімічний пакет – ІПП-8, ІПП-51.

Засоби індивідуального захисту призначаються для захисту людини від радіоактивних, отруйних речовин та бактеріальних засобів.

 1.  Індивідуальні засоби захисту органів дихання.

За принципом дії протигази поділяються на фільтруючі та ізолюючі. Ці протигази відрізняються тим, що ми дихаємо в них різними джерелами повітря. В фільтруючих протигазах ми дихаємо зовнішнім повітрям, котре очищується, або знезаражується (в промислових протигазах). А в ізолюючих протигазах ми дихаємо своїм видихаємим повітрям і не користуємось зовнішнім шкідливим повітрям. Тому в таких протигазах до видихаємого повітря додається кисень і забирається вуглекислий газ і людина не задихається.

Фільтруючі протигази (ЦП-5, ЦП-7, КЗД-4) є основним засобом захисту людини. Принцип захисної дії заснований на очищенні повітря що вдихаємо за допомогою фільтра від різних шкідливих домішок.

Ці протигази комплектуються фільтрувально-поглинальною коробкою малого габариту і шолом-маскою. Для правильного підбору шолом-маски проводиться замір вертикального обхвату голови, і визначається необхідний розмір.

Дитячі протигази призначені для дітей віком 1,5—17 років. Вони мають єдину фільтро-поглинаючу коробку від ГП-5 (для дорослих) та відрізняються лише лицевими частинами. КЗД-4 (камера захисна дитяча) призначена для захисту дітей віком до 1,5 років від РР, ОР і БЗ.

Ізолюючі протигази є спеціальними засобами захисту органів дихання, очей, обличчя від усіх небезпечних речовин, що містяться у повітрі. Вони дозволяють працювати навіть там, де повністю відсутній кисень. Необхідне для дихання повітря збагачується в ізолюючих протигазах киснем у регенеративному патроні, що споряджений спеціальною речовиною (перекис і надперекис натрію). Протигаз складається з лицьової частини, регенеративного патрона, дихального мішка, каркаса і сумки.

Простіші засоби захисту органів дихання

Респіратори застосовуються для захисту органів дихання від радіоактивних речовин, ґрунтового пилу, бактеріальних засобів та різних шкідливих аерозолів.

Респіратор Р-2 — фільтруюча напівмаска, має два клапани вдиху та один видиху з запобіжним екраном, наголовником із лямок та носовим затискачем. При вдиханні повітря проходить через усю поверхню респіратора фільтрується та через клапан вдихання потрапляє в органи дихання. Відпрацьоване повітря виходить через клапан видихання. Виготовляється трьох ростів. Підбір здійснюється за виміром висоти обличчя. Ріст 1 — до 109 мм, 2 - 109-119 мм, 3- від 119 мм та більше.

Ватно-марлева пов'язка є замінником респіратора і виготовляється самостійно з марлі та прошарку вати. Розмір тканини 100 х 50 см. Розмір ВМП 30 х 20 см без зав’язок. Виготовляють ВМП наступним чином: тканину згинають в двоє, у середину закладають шар вати товщиною 1 – 2 см і прошивають. Кінці впродовж 30 – 35см розрізають, прошивають по краю і таким чином утворюються зав’язки.

Якщо при виникненні НС не має ні одного з вище перерахованих засобів захисту органів дихання, можна використовувати елементарні засоби – носова хустина або будь-який інший клаптик тканини змочений водою.

2.2 Індивідуальні засоби захисту шкіри.

Для захисту шкіри використовуються як спеціальні, так і найпростіші засоби захисту. Спеціальними засобами захисту оснащується переважно особовий склад формувань, який призначений для проведення аварійно-рятувальних робіт на зараженій місцевості, проведення радіаційної та хімічної розвідки.

За типом захисної дії спеціальні засоби індивідуального захисту шкіри поділяються на ізолюючі та фільтруючі. Засоби захисту шкіри, які виготовлені із ізолюючих матеріалів, можуть бути герметичні (комбінезони, костюми) та негерметичні (накидки, фартухи). Всі вони виготовляються із газо- та вологонепроникної тканини.

До засобів захисту шкіри ізолюючого типу відносяться загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) та легкий захисний костюм (Л-1).

До складу загальновійськового захисного комплекту входять захисний плащ (ОП-1), захисні панчохи і захисні рукавиці. Захисні плащі виготовляються із прогумованої термостійкої тканини. Захисні рукавиці бувають літніми — п'ятипалі із гуми та зимові — двопалі із прогумованої тканини. Захисний плащ може використовуватись як накидка, плащ та комбінезон.

Легкий захисний костюм Л-1 забезпечує захист від хімічних речовин в рідкому, аерозольному чи пароподібному стані. Захисний костюм складається із сорочки з капюшоном та штанів, які внизу переходять у захисні панчохи

Виготовляється костюм із прогумованої тканини. У комплект входять двопалі рукавиці, підшоломник та сумка.

Для проведення дегазаційних робіт та захисту виробничого персоналу на підприємствах використовують різні табельні протикислотні та протилужні костюми, фартухи, чоботи та рукавиці.

У вигляді найпростіших засобів захисту шкіри можливо використовувати виробничий одяг — куртки і брюки, комбінезони, халати з капюшонами, які пошиті з брезенту, вогнезахисної або прогумованої тканини, грубого сукна. Вони можуть не тільки захищати від радіоактивних речовин і бактеріальних засобів, але також не пропускати деякий час крапельнорідинні ОР. З побутового одягу найбільш придатні плащі та накидки з прогумованої тканини, або відповідно, підготовлений інший одяг. Для того, щоб звичайний одяг захищав від парів і аерозолів ОР його треба змочити в спеціальному розчині, який готується на підставі мийних речовин  або мінеральних (трансформаторне, машинне), або рослинних (бавовняне, олія) масел.

Для захисту ніг використовуються гумові чоботи та боти, взуття зі шкіри. Для захисту рук користуються ґумовими або шкіряними рукавицями.

 1.   Медичні засоби індивідуального захисту.

Медичні засоби захисту призначені для профілактики і надання допомоги, запобіганню ураженню або значного зниження його ступеня, підвищення стійкості організму до вражаючого впливу радіоактивних, отруйних речовин, СДЯР і бактеріальних засобів.

До медичних засобів захисту належать аптечка індивідуальна АІ-2, індивідуальні перев’язочні пакети та індивідуальні протихімічні пакети.

Аптечка індивідуальна АІ-2 укомплектована засобами, призначеними для надання самодопомоги і взаємодопомоги при пораненнях, опіках, для зниження впливу отруйних речовин, бактеріальних засобів та іонізуючого випромінювання. У комплекті аптечки є інструкція. На внутрішньому боці кришки нанесена схема розміщення препаратів у аптечці:

Гніздо 1. – знаходиться шприц-тюбик зі знеболювальною речовиною. Застосовується при великих ранах, опіках і переломах. Лівою рукою взяти за ребристий обідок, правою за корпус тюбика і повернути його за ходом годинникової стрілки до упору. Потім зняти ковпачок, який захищає голку, і тримаючи шприц-тюбик голкою угору, витиснути з нього повітря до появи краплі рідини на кінчику голки. Після цього, не торкаючись голки руками, ввести її у верхню зовнішню частину сідниці й витиснути вміст шприц-тюбика. Витягуючи голку, не послаблювати пальців. В екстрених випадках укол можна зробити і через одяг.

Гніздо 2. – розміщений пенал червоного кольору. В ньому є 6 таблеток терену для запобігання (ослаблення) ураженню фосфоорганічними речовинами. Приймати потрібно по одній таблетці при сигналі “Хімічна тривога”. При наростанні ознак отруєння необхідно приймати ще одну таблетку. Після прийому першої таблетки слід одягнути протигаз. Другу можна приймати не раніше, ніж через 5-6 годин.

Гніздо 3. – у великому білому пеналі знаходиться 15 таблеток сульфадиметоксину – протибактеріального засобу. Застосовують його з появою шлунково-кишкових розладів, які часто виникають після опромінення. У першу добу прийняти 7 таблеток за один раз, а в наступні дві доби – по 4 таблетки.

Гніздо 4. – у двох восьмигранних пеналах рожевого кольору розміщені по 6 таблеток цистаміну – радіозахисного засобу №1. Приймають 6 таблеток за один прийом при загрозі опромінення. При новій загрозі опромінення, але не раніше, ніж через 4-5 годин після першого прийому, рекомендується прийняти ще 6 таблеток.

Гніздо 5. – два білих чотиригранних пенали з протибактеріальним препаратом №1 (тетрациклін гідрохлорид). Приймати слід 5 таблеток за один прийом при безпосередній загрозі або бактеріальному зараженні, а також при пораненнях і опіках. Через 6 годин після першого прийому слід прийняти ще 5 таблеток.

Гніздо 6. – знаходиться пенал з 10 таблетками радіозахисного засобу №2 – йодистим калієм. Приймати його потрібно по одній таблетці щоденно протягом 10 днів після випадання радіоактивних речовин і особливо при вживанні свіжого молока. Препарат ефективний, якщо він введений в організм за 30-60 хвилин до опромінення або вживання забрудненої радіоактивними речовинами їжі і води. Захисні властивості зберігаються протягом 5-6 годин з моменту прийому.

Гніздо 7. – знаходиться пенал голубого кольору з проти блювотним препаратом – етаперазином (5 таблеток). Приймати необхідно по одній таблетці зразу після опромінення або з появою нудоти після удару  в голову.

Дітям до 8 років препарати АІ слід давати по 0,25 таблетки крім радіозахисного препарату №2, дітям від 8 до 15 років – по 0,5 таблетки, а знеболювальний і радіозахисний препарат №2 – у повному обсязі.

Індивідуальний протихімічний пакет – ІПП-8 призначений для знезаражування крапельно-рідинних отруйних речовин, які потрапили на відкриті ділянки тіла й одягу. До комплекту входять флакон з дегазуючим розчином і ватно-марлеві тампони. Відкриті ділянки тіла і одяг протирають тампоном, змоченим рідиною з флакона. При обробці тіла відчувається печіння, але воно проходить. Не допускати потрапляння рідини в очі.

Якщо немає ІПП, можна застосовувати марлю з ватою, змоченою дегазуючою рідиною такого складу: 3%-й розчин перекису водню і 3%-1 розчин їдкого натру в однаковому об’ємі або 3%-й розчин перекису водню і 150 г конторського силікатного клею. Можна застосовувати як дегазуючу речовину нашатирний спирт.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32159. Стратегические беседы. Первичный формат сценарного планирования 27 KB
  Стратегические беседы Особую роль в становлении высокой стратегической культуры организации может сыграть система так называемых стратегических бесед strtegic converstions. Один из результативных способов построения системы стратегических бесед это проведение в организации серии беседдиалогов между соответствующими менеджерами и специалистами в процессе освоения и или развития метода сценарного планирования. Сценарный метод был разработан для того чтобы в коммерческой организации сформировать некоторое общее понимание...
32160. Восемь шагов методики сценарного планирования по П. Шварцу 30.5 KB
  Первый критерий это важность каждого фактора для принятия стратегических решений уровня шага 1. Второй критерий степень неопределенности по факторам уровней шага 3 и шага 2 для решения стратегических вопросов уровня шага 1. 5Выявление логики каждого сценария Результатом данного шага должны стать так называемые логические стержни т. суть в том чтобы выйти на относительно небольшое число сценариев которые являются действительно существенно разными по критерию содержания решений принимаемых по стратегическим вопросам уровня шага 1.
32161. Министратегии организации 26.5 KB
  Министратегии организации Министратегия организации состоит из трех элементов: миссии целей и стратегических приоритетов. Миссия это главная цель организации которая может быть сформулирована в относительно общем виде но при этом обязана достаточно четко выражать основную причину существования именно данной организации. Цели должны полностью раскрывать целевой аспект всей деятельности организации. В результате своеобразного синтеза стратегических целей организации и системы приоритетов по ее ресурсам получается система стратегических...
32162. Определение миссии, цели, стр. приоритетов организации 28.5 KB
  приоритетов организации С помощью министратегии выстраивается простейший так называемый управленческий мост от стратегии организации к ее тактической деятельности. Миссия это главная цель организации которая может быть сформулирована в относительно общем виде но при этом обязана достаточно четко выражать основную причину существования именно данной организации. Миссия стратегического управления организации это ее наиболее общая цель. Конкретная формулировка миссии утверждается руководством организации.
32163. Понятие о продуктово-маркетинговой стратегии организации 25 KB
  Понятие о продуктовомаркетинговой стратегии организации Продуктовомаркетинговая стратегия это подсистема стратегии организации которая нацелена на анализ разработку и принятие стратегических решений по номенклатуре ассортименту качеству и объему производства продуктов а также реализации продуктов на соответствующих рынках. Продуктовомаркетинговая стратегия представляет собой ключевую стратегию выживания спокойного существования экономического роста крупного успеха организации. 2 Классификатора: Классификатор по продукту1 ...
32164. Продуктовый профиль. SWOT и SNW анализ по продукту 405 KB
  Важнейшая задача реального менеджмента и она же составляет ключевой элемент продуктовомаркетинговой стратегии программы это оптимизация продуктовой программы организации на текущий год и заданную стратегическую перспективу. Применяя при работе над продуктовым профилем конкретной организации предложенные трафареты рекомендуется использовать максимум конкретных данных а также иной формализованной и неформализованной информации по продукту которая должна готовиться заранее и представляться соответствующими службами организации. При...
32165. Корпоративная стратегия организации – система бизнес-стратегий 27.5 KB
  Корпоративная стратегия организации система бизнесстратегий В качестве ключевой стратегии в настоящем модуле предложена продуктовомаркетинговая стратегия. к разработке общей стратегии организации как системы стратегий ее относительно обособленных бизнесов и их централизованного обеспечения. Важнейшим направлением развития современной предпринимательской организации является ее становление как системы которая эффективно сочетает в себе два главных элемента: подсистему из небольшого количества относительно обособленных бизнесов и...
32166. Система бизнес-стратегий: типовые модели: BCG. GE/McKinsey 46.5 KB
  Модель BCG. Модель BCG модель называется по имени фирмыразработчика: Boston Consulting Group или матрица доля рынка темп роста представляет особое отображение позиции конкретного бизнеса в стратегическом пространстве которое задается двумя координатными осями. Модель BCG предлагает следующий типовой набор стратегических решений по конкретным бизнесам в зависимости от их попадания в тот или иной квадрант матрицы: 1. Таким образом в конкретной ситуации на заданную стратегическую перспективу рост объема соответствующего рынка может...