72984

Побудова алгоритмів роботи з операторами циклу та масивів даних

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: Навчитися будувати алгоритм роботи з операторами циклу та масавами Завдання: Для квадратоної матриці розміром 4х4 визначити суму негативних елементів які знаходяться нижче головної діагоналі. Знайти середнє значення позитивних елементів на головній діагоналі.

Украинкский

2014-12-02

147 KB

0 чел.

                          

                   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

             ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

                                              Протокол

                                     Лабороторна робота №4

               

Тема: «Побудова алгоритмів роботи з операторами циклу та масивів даних»

                                                                                  

                                              Варіант 16

                                                                                              Виконав:

                                                                                              Студент гр. ТЕ-1402

                                                                                              Опікунов Ю.

                                                                                              Перевірив:

                                                                                              Ст. викладач

                                                                                              Остапенко Л. Ю.

                                                                                              Асистент

                                                                                              Зайцев Д. В.

                                             Одеса 2014

Мета: Навчитися будувати алгоритм роботи з операторами циклу та масавами

Завдання:

  1.   Для квадратоної матриці розміром 4х4 визначити суму негативних

елементів , які знаходяться нижче головної діагоналі.

  1.  Знайти середнє значення позитивних елементів на головній діагоналі.

Математична модель розвязування задачі:

                                            

                                55   32   79    50

А= 95    9    76    9

2      2    38   17

                                       -55   -8   -37  - 89

 

Знайдемо суму негативних елементів, які знаходяться нижче головної діагоналі:

                                       -55 +(-8) + (-37) = -100

Знайдемо середнє значення позитивних елементів, які знаходяться на головній діагоналі:

 

                                        (55 + 9 + 38)  / 3 = 34          

Текст програми:

Блок схема:

Результати програми:

Висновок: побудувавши алгоритм роботи з операторами циклу та масивами,

я виконав завдання та визначив суму негативних елементів нижче головної діагоналі і середнє значення позитивних елементів на головній діагоналі.


   Початок

CONST = K

   CLS

    DIM I, J, Sotr, Ssred

DIM  A(1 TO K, 1 TO K)

    I = 1 TO K

    J = 1 TO K

              INPUT  “ “, A(I, J)

      PRITN  “A(“; I: “,”; J; “)=”;

Sotr  =  A(4, 1) + A(4, 2) +A(4, 3)

Ssred  =  (A(1, 1) + A(2, 2) + A(3, 3) / 3

     END

PRINT “Sotr=”; Sotr, “Ssred=”; Ssred


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14309. Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования 73.11 KB
  Отчет по лабораторной работе №10в Тема: Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования. Задача Исследовать электрические процессы в переходных цепях. Познакомиться с явлениями дифференцирования и интег
14310. Многократные прямые измерения физический величин и обработка результатов наблюдения 218 KB
  Отчет по лабораторной работе №1.а Тема: Многократные прямые измерения физический величин и обработка результатов наблюдения Задача Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины. Выполнить пр
14311. Многократные прямые измерения физических величин и обработка результатов наблюдения 225 KB
  Отчет по лабораторной работе №1.а Тема: Многократные прямые измерения физических величин и обработка результатов наблюдения Задача Освоить методику использования измерительного прибора для многократного прямого измерения физической величины. Выполнить п
14312. Измерение теплопроводности газа 120.5 KB
  Отчет по лабораторной работе №8 Тема: Измерение теплопроводности газа Задача Исследовать температурную зависимость коэффициента теплопроводности воздуха Схема установки Измерения Rобр=1Ом R1=0.1 mm R2=4 mm L1=180 mm L2=30mm Таблица №1 ...
14313. Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования 67.5 KB
  PAGE 1 Отчет по лабораторной работе №10в Тема: Исследование электрических процессов в переходных цепях. Явления дифференцирования и интегрирования. Задача Исследовать электрические процессы в переходных цепях. Познакомиться с явлениями диф
14314. Молекулярна фізика. Термодинаміка 1.32 MB
  Молекулярна фізика. Статистична фізика. Дослідні газові закони. Закони для суміші газів. Внутрішня енергія газу та перший закон термодинаміки. Приклади розвязання задач. Запитання для самоконтролю. Задачі для роботи в аудиторії. Задачі для самостійної роботи. Колові процеси та реальні гази...
14315. Визначення вологості атмосферного повітря 81 KB
  Лабораторна робота №10 Визначення вологості атмосферного повітря Мета роботи: Визначити абсолютну і відносну вологість повітря психрометром Августа. Обладнання: 1 .Психрометр Августа колба з дистильованою водою таблиця тиску насиченої водяної пари при різ
14316. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі 54.5 KB
  Лабораторна робота №9 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі Мета роботи : 1. Вивчити явище поверхневого натягу; 2. Визначити коефіцієнт поверхневого натягу рідині. Прилади та обладнання : Скляна бюретка з краном. К
14317. Визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення 68 KB
  Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення Обладнання Установка для визначення коефіцієнта Пуассона газу методом адіабатичного розширення Метод вимірювання і опис у