73006

Изучение влияния частоты тока на показания вольтметров электромеханической группы

Лабораторная работа

Физика

Цель работы изучить основные свойства вольтметров электромеханической группы и исследовать их характеристики. Ознакомиться с лабораторным стендом предназначенным для исследования вольтметров электромеханической группы...

Русский

2014-12-03

114 KB

0 чел.

Министерство сельского хозяйства

Департамента научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный аграрный университет»

Кафедра: Электроснабжение сельского хозяйства и ТОЭ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема: Изучение влияния частоты тока на показания вольтметров электромеханической группы

Выполнил: студент

Электроэнергетического факультета

Группа 2, шифр 12005

О.А. Афанасьев

Проверил: _____________________

Волгоград - 2014

ЛОБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Тема: Изучение влияния частоты тока на показания вольтметров электромеханической группы

Цель работы – изучить основные свойства вольтметров электромеханической группы и исследовать их характеристики.

Программа работы

1. Ознакомиться с лабораторным стендом, предназначенным для исследования вольтметров электромеханической группы;

2. Собрать схему и исследовать влияние частоты тока на показания вольтметров электромеханической группы;

3. Определить мощность, потребляемую вольтметрами различных систем;

4. Сделать выводы из проделанной работы.

Рисунок-1. Схема включения приборов для исследования влияния частоты

    Таблица-1. Результаты измерений

Типы исследуемых вольтметров

Показания вольтметров (В) при частоте генератора, Гц

Примечание

40

45

50

55

60

100

1000

20000

1

2

3

n

Рисунок-8. Схемы включения вольтметра для определения мощности, потребляемой в цепи

Таблица-2. Результаты измерений и вычислений

Тип вольтметра

Результаты измерений и вычислений

Цепь постоянного тока

Цепь переменного тока

IA,мA

UV,B

PV,Bт

IA,мA

RV,Ом

PV,Bт

Вывод: Экспериментально изучили основные свойства вольтметров электромеханической группы и исследовать их характеристики.

Используемая литература:

1.Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Бессонов Л.А.-М.: Издательство «Юрайт», 2012. -701с

2.Основы электрических цепей. Зевеке Г.В. – М.: «Энергия»


Изм.

Разраб.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

истттт

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Провер.

Т. Контр.

Н. Контр.

Утверд.

Изучение влияния частоты тока на показания вольтметров электромеханической группы сопротивлений МКМВ

Лит.

Листов

ВолГАУ – ЗЭЛ23

Реценз.

Масса

Масштаб

.

№ докум.

Дата

Лабораторная работа № 6

.

№ докум.

Дата

Лабораторная работа № 6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27242. Проаналізуйте наступні варіанти вибору конкурентною фірмою оптимального випуску та оптимальної ціни: а) максимізації прибутку; б) мінімізації збитків; в) випадок незбитковості 32.41 KB
  Якщо ціна не менше від середніх змінних витрат Р =АVС то фірма повинна виробляти оптимальний рівень випуску. графік Максимізації прибутку конкурентною фірмою Максимізація прибутку досягається коли відрізок між TR і ТС найбільший відрізок АВ TR TC обсяг випуску Q. Точки С і D – точки критичного обсягу випуску продукції коли ТС = TR.
27243. Виведіть рівновагу на ринку досконалої конкуренції в довгому періоді. Яка умова цієї рівноваги? Як співвідносяться досконала конкуренція та ефективність 31.98 KB
  Вільний вхід і вихід з галузі; 5. Якщо умови діяльності несприятливі для фірми то вона може піти з ринку галузіДосконала конкуренція припускає рівний доступ всіх фірм до ресурсів у тому числі і до технологічної інформації. Тому в довгостроковому періоді кожна фірма може вибрати і реалізувати найефектніший варіант виробництва внаслідок чого криві загальних витрат всіх фірм однієї галузі буде ідентичний і можна говорити що в довгостроковому періоді галузь складається з однакових або типових фірм. Довгострокова крива галузі в цьому...
27244. Охарактеризуйте ознаки і причини існування монополії. Визначте ціну і обсяг виробництва в умовах чистої монополії 15.67 KB
  Визначте ціну і обсяг виробництва в умовах чистої монополії Економічна монополія є найпоширенішою. Коли монополіст вирішує підвищите ціну продукту йому нема чого турбуватися про конкурентів які знизивши ціну можуть захопити більшу частину ринку. Але це не означає що монополіст може призначати ціну яку він захоче. Призначаючи ціну нижче ціниконкуруючих фірм той або інший продавець може розраховувати на деякийзбільшення обсягу продажів.
27245. Як співвідноситься монополістична конкуренція з монополією та досконалою конкуренцією? Охарактеризуйте монополістичну конкуренцію і покажіть, як визначаються ціна та обсяг виробництва в умовах монополістичної конкуренції 18.2 KB
  монополі сти чно конкурентні фірми випускають подібні товари які мають багато замінників то попит на продукт кожної фірми є еластичний і подібно до монополії фірма займається пошуком оптимальної ціни і обсягу виробництва продукту які забезпечують їй максимальний прибуток Досконала конкуренція форма організації ринку яка передбачає конкуренцію великої кількості продавців і покупців і при цьому змагання між суб´єктами господарювання з метою отримання завдяки власним досягненням переваг над іншими суб´єктами господарювання відбувається...
27246. Визначте характер попиту на ресурси. Розкрийте механізм розподілу доходів у відповідності з теорією граничної продуктивності 24.8 KB
  Визначте характер попиту на ресурси. Попит на ресурси на відміну від попиту на споживчі блага пов'язаний з виробництвом яке здійснює конкретне підприємство фірма. Оскільки метою підприємства є максимізація прибутку то нею визначається й обсяг попиту на ресурси. Для розуміння процесу формування попиту на ресурси необхідно враховувати два моменти: 1 попит на ресурси залежить від попиту на економічні блага вироблені з цих ресурсів тобто попит на ресурси має похідний характер від попиту на продукти; 2 ціни на ресурси залежать від типу...
27247. Механізм ціноутворення на ринку праці. Проаналізуйте модель монопсонії і наведіть приклади монопсонічного ринку з української дійсності. Охарактеризуйте форми і системи заробітної плати 27.01 KB
  График спроса на труд монопсониста это снижающаяся часть кривой предельной доходности труда D = MRPL. Для получения максимальной прибыли монопсонист должен нанять такое количество рабочих при котором предельная доходность труда равна предельным издержкам труда MRPL = MRCL Для получения максимальной прибыли монопсонист должен нанять такое количество рабочих при котором предельная доходность труда равна предельным издержкам труда MRPL = MRCL. Однако монопсонист не будет устанавливать рабочим ставку заработной платы соответствующую...
27249. Проаналізуйте концепції еластичності попиту та пропозиції. Як їх можна застосувати на практиці 32.51 KB
  Як їх можна застосувати на практиці Эластичность спроса или предложения вычисляется как отношение процентного изменения величины спроса предложения к процентному изменению какойлибо детерминанты. производная функции спроса или предложения по цене; рыночная цена; величина спроса или предложения при данной цене основные свойства эластичности: Эластичность это безмерная величина значение которой не зависит от того в каких единицах мы измеряем объем цены или какиелибо другие параметры. Эластичность взаимно обратных функций ...
27250. Обґрунтуйте передумови, сутність і теоретичні висновки базової моделі поведінки споживача. Поясніть “рівновагу споживача”, застосовуючи методологію кардиналістського (кількісного) та ординалістського (порядкового) аналізу 15.28 KB
  Поясніть €œрівновагу споживача€ застосовуючи методологію кардиналістського кількісного та ординалістського порядкового аналізу Поведінка споживачів це діяльність безпосередньо пов'язана з придбанням споживанням і позбавленням від продуктів послуг ідей включаючи процеси прийняття рішень Змістовну основу споживчої поведінки складають процес прийняття рішень споживачами Однією з найважливіших тенденцій сучасного бізнесу стає зміна ролі споживачів коли з пасивних покупців із заданою наперед функцією споживання вони перетворюються на...