73008

Изучение устройства, принципа действия и методики выполнения измерений с помощью измерителя R, L, C типа Е7-11 и моста сопротивлений МКМВ

Лабораторная работа

Физика

Цель работы изучить устройство и принцип действия измерителя моста сопротивлений МКМВ. Ознакомиться с назначением техническими характеристиками измерителя RLC универсального типа Е711 и моста сопротивлений МКМВ.

Русский

2014-12-03

90.5 KB

6 чел.

Министерство сельского хозяйства

Департамента научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Волгоградский государственный аграрный университет»

Кафедра: Электроснабжение сельского хозяйства и ТОЭ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема: Изучение устройства, принципа действия и методики выполнения измерений с помощью измерителя R, L, C типа Е7-11 и моста сопротивлений МКМВ

Выполнил: студент

Электроэнергетического факультета

Группа 2, шифр 12005

О.А. Афанасьев

Проверил: ______________________

Волгоград - 2014

ЛОБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Тема: Изучение устройства, принципа действия и методики выполнения измерений с помощью измерителя R, L, C типа Е7-11 и моста сопротивлений МКМВ

Цель работы – изучить устройство и принцип действия измерителя, моста сопротивлений МКМВ.

Программа работы

1.Ознакомиться с назначением, техническими характеристиками измерителя R,L,C универсального типа Е7–11 и моста сопротивлений МКМВ.

2.Изучить устройство и принцип действия измерителя R,L,C универсального типа Е7–11 и моста сопротивлений МКМВ.

3.Произвести подготовку приборов к работе.

4.Выполнить измерения сопротивлений, индуктивности и ёмкости прибором типа Е7–11. Сравнить полученный результат с номинальными значениями.

5.Выполнить измерение активного сопротивления прибором МКМВ. Сравнить полученный результат с номинальным значением.

6.Сделать выводы о проделанной работе.

Рисунок 1. Измерение  мостом типа МКМВ постоянного тока.

Таблица-1. Результаты измерения сопротивлений

№ опыта

по порядку

Измерение сопротивления

Примечания

Первое сопротивление

____________________

(номинальные параметры)

Второе сопротивление

___________________

(номинальные параметры)

r3/r1

r2

rx1

r3/r1

r2

rx2

1

2

3

№ п/п

Измеряемая

величина

Номинальные

параметры

Результаты

измерения

Примечание

1

2

3

4

5

Вывод: Экспериментально изучили устройство и принцип действия измерителя, моста сопротивлений МКМВ.

Используемая литература:

1.Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Бессонов Л.А.-М.: Издательство «Юрайт», 2012. -701с

2.Основы электрических цепей. Зевеке Г.В. – М.: «Энергия»

асштаб

Масса

Реценз.

ВолГАУ – ЗЭЛ23

Листов

Лит.

Изучение устройства, принципа действия и методики выполнения измерений с помощью измерителя R, L, C типа Е7-11 и моста сопротивлений МКМВ

Утверд.

Н. Контр.

Т. Контр.

Провер.

Разраб.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Листттт

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Лабораторная работа № 5

Дата

№ докум.

.

Лабораторная работа № 5

Дата

№ докум.

.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68436. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТИ УПРАВЛІННЯ 352.5 KB
  Підприємці зацікавлені у використанні досліджень і надбань цієї науки оскільки вони дозволяють досягнути стрункої побудови організації знизити трудомісткість управлінських робіт оптимізувати чисельність працівників апарату управління та зосередити роботу усіх працівників на досягненні поставлених цілей.
68437. Процес та технологія менежменту. Сутність і класифікація функцій менеджменту 360.5 KB
  З розвитком ринкових відносин та науки управління що зумовило підвищення ефективності всіх видів діяльності виникла необхідність у поділі та спеціалізації праці тобто виникненні функцій управління. Управління розглядається як процес оскільки досягнення цілей організації являє собою множину...
68438. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 122.5 KB
  Конфлікти та стреси як обєкт керівництва. Поняття та загальна характеристика керівництва Керівництво є обєднувальною функцією менеджменту яка пронизує всі управлінські процеси в організації. Забезпечення ефективного керівництва базується на ініціативності інформованості...
68439. Основи науки та наукознавства. Організація науково-дослідної роботи студентів та аспірантів 98.5 KB
  Процес руху людської думки від незнання до знання називається пізнанням. В основі пізнання лежить відображення об’єктивної реальності у свідомості людини в процесі її суспільної, виробничої та наукової діяльності, що називається практикою.
68440. Методологія наукових досліджень 49.5 KB
  Процес пізнання як основа будьякого наукового дослідження є складним і вимагає концептуального підходу на основі певної методології. Отже це вчення про методи дослідження про правила мислення при створенні теорії науки.
68441. МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ» 174.5 KB
  При підготовці до написання курсової роботи вони оволодівають навичками самостійного аналізу територіальної організації продуктивних сил засвоюють основні методи цього аналізу вчаться добирати необхідний матеріал з літературних статистичних та інших джерел систематизувати...
68443. Аналіз грошових потоків. Сутність грошового потоку, необхідність аналізу грошових коштів та їх руху 164.5 KB
  Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів їх надходження приплив і витрачання від вибуття забезпечення наявності певного вільного залишку на рахунках банку. Згідно з ПСБО 4 Звіт про рух грошових коштів грошові...
68444. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження 267.5 KB
  Під фінансовим ризиком підприємства розуміється ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрачання доходів або капіталу в ситуації невизначеності умов проведення його фінансової діяльності. Фінансовий ризик є об’єктивним явищем функціонування будь-якого підприємства...