73014

СТВОРЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ НА ВВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Завдання: У середовищі програмування С++ виконати такі дії: створити програму на виведення текстової інформації; створити програму на введення-виведення числової інформації; створити програму на введення-виведення інформації різних типів; зберегти програму на диску.

Украинкский

2014-12-03

49.5 KB

0 чел.

Лабораторна робота  №1 1

Тема. СТВОРЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМ НА ВВЕДЕННЯ ТА ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ

                         Мета: набуття практичних навичок введення та виведення даних  у           

                                            середовищі програмування.

                             Програмне забезпечення:

                                                           __________________________________________________________                                                                     

                                                                                 (укажіть назву і версію середовища програмування) 

Завдання

     У середовищі програмування С++  виконати такі дії:

створити програму на виведення текстової інформації;

створити програму на  введення-виведення числової інформації;

створити програму на  введення-виведення інформації різних типів;

зберегти програму на диску.

Хід роботи

Завантажити середовищі програмування С++ ___________________________________

_____________________________________________________________________________     

                                                      (запишіть свої дії)     

Перейти в робоче вікно середовища. ___________________________________________

                                                                                                        (запишіть свої дії)  

Скласти програму на виведення заданого тексту «Выдайте на экран свою фамилию, год рождения, домашний адрес, служебный телефон, место учебы или место работы. Назовите свой любимый школьный предмет и свое хобби.»
.

Int main ()_

#include "stdafx.h"

#include "iostream"

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

setlocale(LC_CTYPE,"rus");

cout<<"Мне памятно другое время"<<endl;

 cout<<"В заветных иногда мечтах"<<endl;

cout<<"Держу я счастливое стремя"<<endl;

cout<<"И ножку чувствую в руках"<<endl;

cout<<"Опять кипит воображенье"<<endl;

cout<<"Опять ее прикосновенье"<<endl;

cout<<"Зажгло в увядшем сердце кровь"<<endl;

cout<<"Опять тоска, опять любовь"<<endl;

system("pause");

 return 0

                                                                                (запишіть програму)

Скласти програму, якщо відомі коефіцієнти а,в,с, знайти їх р- периметр , та  їхню площу вивести  на екран із відповідним текстом. Зберегти програму на флешку.

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

 int a,b,c,p,s;

 setlocale(LC_CTYPE,"rus");

cout<<"Введите a:"<<endl;

cin>>a;

 cout<<"Введите b:"<<endl;

cin>>b;

 cout<<"Введите c:"<<endl;

cin>>c;

p=a+b+c;

cout<<"Периметр:";

cout<<p;

s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

 cout<<"s";

cout<<s;

system("pause");

 return 0;

}

Ввести из клавиатуры целое число и проверить его на четность.

#include "stdafx.h"

#include <iostream>

using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{

 setlocale(LC_ALL, "rus");

 

 int n = 0;

 

 std::cout << "n = ";

 std::cin >> n;

 

 std::cout << (n % 2 == 0 ? "Четное" : "Нечетное") << std::endl;

 system("pause");

 return 0;

}Висновки: ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Файли для перевірки: 1) __________________________________________

                                          2) __________________________________________

                                          3) __________________________________________

Номер комп’ютера  ___________    Дата  __________________       Оцінка  ______________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18828. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ 129.5 KB
  Тема 6 ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ 1. Загальна характеристика інфляції 2. Соціальноекономічні наслідки інфляції 3. Державне регулювання інфляції 4. Грошові реформи 1. Загальна характеристика інфляції Суть інфляції. Інфляція це знецінення нерозмінних на золот...
18829. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України 449.52 KB
  Конспект лекцій з дисципліни Гроші та кредит Тема 7 КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 1. Необхідність кредиту 2. Суть кредиту 3. Функції і роль кредиту. 4. Форми та види кредиту 5. Розвиток кредитних відносин у перехідній економіці України. 1. Необхід...
18830. Фінансові посередники грошового ринку 377 KB
  Тема 8 Фінансові посередники грошового ринку. 1. Суть призначення та види фінансового посередництва. 2. Банки як субєкти фінансового посередництва. 3. Банківська система: сутність принципи побудови та функції. 4. Небанківські фінансовокредитні установи. ...
18831. Центральні банки. Призначення статус та основи організації ЦБ 675.5 KB
  Тема 9 Центральні банки Призначення статус та основи організації ЦБ Основні напрями діяльності ЦБ Походження та розвиток ЦБ Становлення ЦБ в Україні Головне призначення центрального банку це управління грошовим оборотом з метою забезпеч
18832. Комерційні банки 268 KB
  Тема 10 Комерційні банки. 1. Поняття призначення та класифікація комерційних банків. 2. Походження та розвиток комерційних банків. 3. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків. 4. Активні та пасивні операції комерційних банків. 5. Р...
18833. Валютний ринок і валютні системи 552 KB
  Тема 11: Валютний ринок і валютні системи. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку. Валютний курс. Валютні системи та валютна політика. Платіжний баланс. Світова валютна система ...
18834. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною 141.5 KB
  ТЕМА 12 : Міжнародні валютнокредитні установи та форми їх співробітництва з Україною МВФ і його діяльність в Україні 2 Світовий банк 3 Регіональні міжнародні кредитнофінансові інституції 4.Європейськийбанк реконструкції та розвитку 5. Банк міжнарод...
18835. Расчет схемы по постоянному току 146.77 KB
  Расчет схемы по постоянному току. Режим работы схемы по постоянному току определяется элементами: RК RЭ EК EЭ и характеристиками транзистора VT. Запишем уравнения Кирхгофа для выходной цепи: Уравнение 1 представляет собой уравнение прямой которую называют наг...
18836. Расчет по переменному току 269.85 KB
  Расчет по переменному току. Принципиальная схема усилителя имеет вид приведенный на Рис. 3.4.. Рис. 3.4 принципиальная схема усилителя с ОБ. Разделительные конденсаторы СР1 и СР2 нужны для того чтобы: 1 источник входного сигнала и нагрузка не изменяли режим работы тр...