73061

Определение понятий, виды определений и правила

Доклад

Логика и философия

Определение понятий виды определений и правила. Определение понятия логическая операция раскрывающая содержание понятия т. Как логическая операция определение состоит из двух элементов: определяемого понятия понятия содержание которых требуется раскрыть...

Русский

2014-12-03

24.5 KB

12 чел.

74. Определение понятий, виды определений и правила.

Определение понятия - логическая операция, раскрывающая содержание понятия, т.е. это перечисление тех существенных и отличительных признаков того или иного предмета (объекта), которые отражаются мыслью (определяемым понятием) о нем.

Суждение, раскрывающее содержание понятия – дефиниция.

Как логическая операция, определение состоит из двух элементов:

- определяемого понятия (понятия, содержание которых требуется раскрыть);

- определяющих понятий (понятия, раскрывающие содержание определяемых понятий). Правила определения.

1) Законом связи этих двух элементов определения, законом структуры данной операции является требование логики — определение должно быть соразмерным (объем определяемого понятия должен быть равен объему определяющего).

2) Определение не должно заключать в себе круга, т.е. определяемое понятие нельзя определять через само себя или через понятия, которые, в свою очередь, определяются с помощью определяемого понятия.

3) Определение должно быть ясным, четким, свободным от двусмысленности и противоречивости; определение должно быть лаконичным.

4) Определение не должно быть отрицательным. Отрицательное определение не раскрывает содержания (сущности) определяемого понятия, не перечисляет существенные признаки, отражаемые определяемым понятием. Оно указывает, чем не является предмет, не указывая, чем он является.

Виды определений. Определения делятся на:

  1.  Номинальные – определения, посредством которых взамен описания какого-либо предмета вводится новый термин (имя), объясняется значение термина, его происхождение и т. п. } объяснить значение термина.

Реальные – определения, раскрывающие существенные признаки предмета (например, «улика – доказательство виновности обвиняемого в совершенном преступлении») } раскрыть существенные признаки предмета.

  1.  Явные – раскрывают существенные признаки предмета:

-дефиниция (определение через ближайший род и видовое отличие);

-генетическое определение (указывает способ формирования, возникновения или образования определяемого предмета, его генезис);

номинальное определение (направлено лишь на раскрытие смысла, значения, назначения и особенностей слова, не касаясь существенных признаков того предмета, который данным словом обозначен).

Неявные - определения через отношение предмета к своей противоположности - контекстуальное, остенсивные (указание), описание, метафора, сравнение, определение, определение через перечисление, определение через противоположность.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65484. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 356 KB
  Збалансований і налагоджений фінансовий механізм дозволяє формувати і використовувати активи страхової компанії з метою забезпечення максимального рівня її платоспроможності. Однак аналіз наукових праць свідчить що питання формування фінансового механізму...
65485. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 432 KB
  Фінансова політика держави у сучасних умовах ринкових перетворень виступає визначальною для розвитку національної економіки. Ускладнення процесів економічних трансформацій, посилення їх динамізму, фінансова криза та її негативні наслідки виявили...
65486. БЕЛЬГІЯ ТА КОЛОНІАЛЬНИЙ ПОДІЛ АФРИКИ 172 KB
  ХХ століття стало свідком краху колоніальних імперій, проте інтерес дослідників до різних аспектів історії колоніальної політики не слабшає. У сучасному світі в істориків з'являються все нові можливості для вивчення історичних явищ і розширення проблематики своїх досліджень...
65487. Метод розрахунку довговічності елементів авіаційних конструкцій, навантажених розтягом-стиском та згином 3.54 MB
  Метод розрахунку довговічності конструкцій за номінальними напруженнями ґрунтується на використанні понять ефективного коефіцієнта концентрації напружень і коефіцієнта якості конструкції. Такий підхід дозволяє на етапі проектування уникнути значної частини тривалих і коштовних втомних...
65488. Окупаційний режим та єврейське населення Дніпропетровщини 1941-1943 роки 218.5 KB
  Трагедія єврейського населення Дніпропетровській області не знайшла ще повномасштабного відпрацьовування хоча її фактична сторона може являти собою вагомий додаток до характеристики окупаційної політики нацистів стосовно представників даної національності.
65489. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З КЕРОВАНИМ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 648 KB
  Тому підвищення точності вимірювання температури актуальна та важлива наукова і практична задача вирішення якої може дати значний економічний ефект. Аналіз показує що точність приладів вимірювання температури росте однак похибка вимірювання температури зменшується мало бо у вимірювальному...
65490. Вплив бобово-злакових травосумішей на родючість та протиерозійну стійкість дерново-підзолистого еродованого ґрунту західного Передкарпаття 305 KB
  Для досягнення цієї мети передбачалось вирішити наступні завдання: встановити ґрунтозахисну ефективність багаторічних бобовозлакових травостоїв та їх вплив на стік і змив ґрунту; виявити зміни агрохімічних і воднофізичних показників родючості ґрунту в процесі залуження...
65491. МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІЄРАРХІЧНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ, ІНДЕКСУВАННЯ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА АНАЛІЗУ ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ 280 KB
  Широке використання різних інформаційних технологій зумовлює актуальність проблеми розпізнавання образів. Задачі індексування та пошуку зображень на основі їх вмісту (Content-based image retrieval − CBIR) у графічних базах даних із мільйонами образів є актуальними в інформаційних системах.
65492. Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 363.5 KB
  Одним із основних напрямків розвитку інформаційних технологій є територіально розподілене опрацювання даних в компютерній мережі що повязано з необхідністю інтеграції розподілених...