73092

Государственный надзор и контроль за исполнением правовых актов по охране труда

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

В систему гос. надзора и контроля за охраной труда РБ входят Департамент гос. инспекции труда Министерства труда и социальной защиты (МТиСЗ); Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности (Госпромнадзор); Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС)...

Русский

2014-12-04

30.5 KB

0 чел.

9 Государственный надзор и контроль за исполнением правовых актов по охране труда

В систему гос. надзора и контроля за охраной труда РБ входят Департамент гос. инспекции труда Министерства труда и социальной защиты (МТиСЗ); Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности (Госпромнадзор); Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС); Гос. комитет по стандартизации, метрологии и сертификации (Белстандарт); Управление гос. энергетического надзора (Госэнергонадзор); Санитарно-эпидемическая служба Министерства здравоохранения (Саннадзор); Главное управление военизированной пожарной службы МЧС (Пожнадзор); Гос. экспертиза по условиям труда МТиСЗ и др.

 Департамент гос. инспекции труда является гос. органом надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и нормативных правовых актов по охране труда.

Основные задачи Департамента:

-осуществление гос. надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде;

-координация деятельности органов гос. надзора и контроля

-выявление и пресечение нарушений законодательства о труде;

-обобщение практики применения законодательства о труде и обеспечение единообразного его применения;

-содействие овладению нанимателями и работниками знаниями законодательства о труде

Основными задачами Госпромнадзора являются:

-осуществление специальных регулирующих, контрольных, надзорных, исполнительных функций в области промышленной, технологической, безопасной перевозки опасных грузов;

-предупреждение техногенных аварий и травматизма на опасных производственных объектах;

-регулирование деятельности организаций по обеспечению безопасного ведения работ, противоаварийной устойчивости производств и объектов.

 Белстандарт проводит контроль за соблюдением стандартов безопасности труда при проектировании и изготовлении продукции производственного назначения. Госэнергонадзор является республиканским органом гос. управления в сфере энергосбережения и гос. надзора за рациональным использованием топлива, электрической и тепловой энергии.

Госстройнадзор осуществляет надзор за соблюдением строительных норм и правил, строительных норм Беларуси.

Саннадзор осуществляет  гос. надзор за соблюдение нанимателями, должностными лицами и гражданами санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических правил и норм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69082. СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 174.41 KB
  Модульність — принцип організації великих систем у вигляді наборів підсистем, модулів або компонентів. Цей принцип наказує організовувати складну систему у вигляді набору простіших систем — модулів, що взаємодіють один з одним через чітко визначені інтерфейси.
69083. Розробка та збирання компонентів типу Windows Forms 148.18 KB
  Для компілятора – це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки). Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.
69084. Клас BUTTONBASE і його нащадки: Кнопки, прапорці та перемикачі 45.41 KB
  Клас ButtonBase в ієрархії класів .NET забезпечує загальні можливості для групи похідних від нього класів: Button, CheckBox і RadioButton. Деякі властивості класу ButtonBase описані в табл.4.1. Крім спільних властивостей кожний з класів має власні властивості.
69085. Списки. Види списків. Загальні властивості і методи роботи зі списками 100.93 KB
  Списки є похідними класами від абстрактного класу FormatControl. До членів сімейства списків відносяться ListBox (список), ComboBox (випадаючий список), CheckedListBox (список з прапорцями) i ListView (відображає елементи в одному з 5 режимів).
69086. СТВОРЕННЯ МЕНЮ І ПАНЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ 896.3 KB
  Простір імен System.Windows.Forms містить класи для організації спадаючих головних меню (розташованих у верхній частині форми) і контекстних меню, що відкриваються по клацанню правої кнопки миші. Клас ToolStrip є контейнером для створення структур меню, панелей інструментів і рядків станів.
69087. ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОЕКТІ 74.2 KB
  В цій лекції ми розглянемо як реалізувати обробку функцій текстового редактора з використанням стандартних компонентів .Net Framework, які називають вікнами діалогу. Вікно діалогу - це модальна форма, її розміри не можна змінювати.
69088. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ADO. NET. ОСНОВИ 934.86 KB
  Доступ до даних, що зберігаються в зовнішніх джерелах, з програмного коду здійснюється за компонентною технологією ADO (ActiveX Data Objects). Ця технологія призначена для спрощення доступу до даних з програм. Вона є розширенням технології зв’язування об’єктів OLE...
69090. ТЕХНОЛОГІЯ ADO .NET. ПРИЄДНАНІ ОБ’ЄКТИ 59.66 KB
  В лекції 8 розглядалася модель об’єктів ADO .NET (ActiveX Data Objects .NET), в якій є дві групи класів, що виконують чітко визначені задачі при роботі з базою даних: класи приєднаних об’єктів забезпечують встановлення з’єднання з базою даних і управління базою даних збоку застосування.