73108

Влияние шума на организм человека

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Вибрация воздействует на центральнкю нервную систему, желудочно-кишечный тракт, органы равновесия, вызывает головокружение, онемение конечностей, заболевание суставов. Кроме вредного воздействия на организм чел, вибрация приводит к разрушению зданий, сооружений.

Русский

2014-12-04

29 KB

0 чел.

38. Влияние шума на организм человека

Шум и вибр могут в большей степени или меньшей степени временно активизировать или постоянно подавлять определенные психические процессы в организме чел. Физиопатологические последствия могу проявляться в форме нарушения функций слуха и др анализаторов. Шум влияет на углеводный, жировой и белковый обмен в-в в организме.

Производственный шум различной интенсивности и спектра, длительного воздействующий на работающих, может привести со временем к понижению остроты слуха у последних, а иногда и к развитию проф-ой глухоты.

Вибрация воздействует на центр. нервную систему, желудочно-кишечный тракт, органы равновесия, вызывает головокружение, онемение конечностей, заболевание суставов. Кроме вредного воздействия на организм чел, вибрация приводит к разрушению зданий, сооружений.

Инфразвуком принято наз распространяющиеся в воздушной среде колебания с частотой ниже 16 Гц. Источниками инфразвука м.б. средства наземного, воздушного и водного транспорта, пульсация давления в газовоздушных смесях.

Действие инфр на чел воспринимается как физич нагрузка: нарушается пространственная ориентация, возник морская болезнь, головокружение и т д. Ультразвуком принято считать колебания свыше 20 кГц, распространяющиеся как в воздухе, так и в жидкости и ТВ средах.

Контактный ультразвук – это ультразвук, передающийся пр соприкосновении рук или др частей тела чел с его источником, обрабатываемыми деталями.

Воздушный ультр – это ультразвуковые колебания в воздушной среде.

Ультр оказывает существенное влияние на организм чел. В организме чел он воздействует не только собственно на органы и ткани, но и на клеточную и другие жидкости.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69767. Завантаження операційної системи Linux 57.5 KB
  Під час завантаження Linux використовують двоетапний завантажувач. Є кілька програмних продуктів, що реалізують такі завантажувачі, найвідоміший із них l i l o (від Іішіх loader). Він може бути встановлений як у MBR (замінивши там код, що завантажує перший сектор активного розділу)...
69768. Завантаження Windows XP 40 KB
  Завантаження Windows XP починають стандартним способом — із передавання керування коду завантажувального сектора активного розділу диска. Головне його завдання — визначити місцезнаходження файла ntldr у кореневому каталозі цього розділу, завантажити його...
69769. Продуктивність багатопроцесорних систем 29 KB
  Під масштабуванням навантаження (workload scalability) у SMP-системах розуміють вплив додавання нових процесорів на продуктивність системи. У реальних умовах воно залежить від багатьох факторів.
69770. Планування у багатопроцесорних системах 34.5 KB
  Головною особливістю планування у багатопроцесорних системах є його двовимірність. У цьому розділі розглянемо деякі підходи до організації планування які враховують ці фактори а у наступному важливе поняття спорідненості процесора що впливає на організацію планування у багатопроцесорних системах.
69771. Особливості архітектури: Windows XP 97 KB
  Менеджер об’єктів відповідає за розподіл ресурсів у системі підтримуючи їхнє універсальне подання через об’єкти. Концепція об’єктів забезпечує важливі переваги. Імена об’єктів організовані в єдиний простір імен де їх легко знаходити. Доступ до всіх об’єктів здійснюється однаково.
69772. Перемикання контексту й обробка переривань 28 KB
  Найважливішим завданням операційної системи під час керування процесами і потоками є організація перемикання контексту передачі керування від одного потоку до іншого зі збереженням стану процесора. Звичайно потрібно виконати такі операції: зберегти стан процесора потоку в деякій ділянці...
69773. Керування процесами в UNIX і Linux 50.5 KB
  Образ процесу В UNIXсистемах образ процесу містить такі компоненти: керуючий блок процесу; код програми яку виконує процес; стек процесу де зберігаються тимчасові дані параметри процедур повернені значення локальні змінні тощо; глобальні дані спільні для всього процесу.
69774. Види планування процесів і потоків 48.5 KB
  Види планування процесів і потоків. Довготермінове планування Засоби довготермінового планування визначають яку з програм треба завантажити у пам’ять для виконання. Таке планування називають також статичним оскільки воно не залежить від поточного стану системи.
69775. Реалізація планування в Linux 55 KB
  Ядро Linux при плануванні не розрізняє процеси і потоки тому для визначеності ми надалі говоритимемо про планування процесів. Планування процесів реального часу в ядрі Стосовно процесів реального часу достатньо сказати що: вони завжди матимуть під час планування пріоритет...