73109

Нормирование и измерение шума и вибрации

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Нормируемыми параметрами постоянного шума на рабочих местах является: уровни звукового давления дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 315; 63; 125; 250; 500; 1000; 4000; 8000 Гц; уровень звука дБА измеряемый по шкале А шумомера при котором чувствительность...

Русский

2014-12-04

31 KB

1 чел.

39. Нормирование и измерение шума и вибрации

Нормируемыми параметрами постоянного шума на рабочих местах явл-ся:

 уровни звукового давления , дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 4000; 8000Гц;

 уровень звука , дБА, измеряемый по шкале А шумомера, при котором чувствительность всего шумоизмерительного тракта соответствует средней чувствительности органа слуха чел на различных частотах спектра.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума чел-ся:

эквивалентный (по энергии) уровень звука, дБА;

максим-ый уровень звука, дБА.

Эквивалентный уровень звука непосто шума – уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднее квадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение заданного интервала времени.

Максимальный уровень звука – уровень звука, сотв-щий максим-ому показанию измерительного прибора при вкл необходимой стандартизированной временной хар-ке.

Предельно допустимый уровень шума(ПДУ) – уровень, который при ежедневной работе(кроме выходных дней), но не более 40 часов в неделю в течение всего раб стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными м-дами исследований, а процессе роботы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Пред допустимые и эквив-ые уровни шума устанавливаются в завасимости от напряженности и тяжести трудовой деятельности.

ПДУ звукового давления, уровни звука и эквив уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой деятельности установлены СанПиН.

.  

Для измерения уровня звука без частотного анализа исп-ют шумомеры Шум-1, ШМ-1. Для контрольного уровня вибрации применяюи вибромер ВМ-1 с октавным фильтром ФЭ-2, приборы ВШВ-003, ШВК-1.

Нормируемыми параметрами контактного ультразвука явл-ся пиковые значения виброскорости в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8,0; 16,0; 31,5; 63,0; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000; 16000; 31500 кГц или уровни виброскорости в этих же полосах частот.

Нормируемыми параметрами пост вибрации явл-ся:

среднее квадратичное значение виброускорения и виброскорости в октавных третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни;

корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости, или их логарифмические уровни.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

82847. Навколишнє середовище (довкілля) тварин. Як тварини пристосувалися до різних умов навколишнього середовища. Охорона тварин 143 KB
  Мета: формувати елементарні поняття про навколишнє середовище тварин та необхідні умови для їх життя уявлення про деякі ознаки пристосування тварин до умов навколишнього середовища та пристосування до захисту від ворогів у природі...
82848. Дієслова близькі та протилежні за значенням 59 KB
  Дієслова близькі та протилежні за значенням. Поглиблювати знання про дієслова; розвивати в учнів уміння добирати дієслова близькі та протилежні за значенням; вчити вживати дієсловасиноніми у власному мовленні; збагачувати лексичний запас учнів; учити складати розповідь за серією малюнків використовуючи...
82849. Розповідні речення 49.5 KB
  Розширити уявлення учнів про речення; розпочати ознайомлення з типами речень за метою висловлювання; ознайомити учнів з розповідними реченнями їх характерними ознаками оформленням на письмі; розвивати вміння визначати розповідні речення в мовленні правильно записувати їх за інтонаційними ознаками...
82851. Слова, що означають назви предметів 40 KB
  Мета: узагальнити і систематизувати значення по вивченій темі, розвивати увагу, пам’ять, зв’язне мовлення, вміння аналізувати, узагальнювати і виділяти головне, виховувати старанність, інтерес до навчання, бережливе ставлення до природи.
82852. Слова, що означають назви предметів. Складання усної розповіді за малюнком 105 KB
  Закріпити знання учнів про слова що означають назви предметів. Сьогодні ми будемо закріплювати знання про слова що означають назви предметів будемо розпізнавати ці слова і ставити до них питання. Дрізд до дятла Добрий день Дуб здоровий не впаде Дятел дзьобом дріботить: Двісті років простоїть...
82853. Головні слова у реченні. Складання речень за графічними схемами 98 KB
  Мета: формувати поняття головні слова в реченні вчити знаходити їх у реченні; закріплювати знання про речення його види за метою висловлювання; розвивати інтерес до мовних явищ мовлення та мислення; розвивати вміння аналізувати доводити синтезувати інформацію; виховувати любов до своїх рідних...
82854. Слова, близькі за значенням (синоніми) 75.5 KB
  Мета: ознайомити учнів із синонімами (словами, близькими за значенням), визначити їх роль у мовленні, познайомити з окремими стійкими сполученнями слів; вчити спостерігати за роллю слів, що мають декілька значень, звучать і пишуться однаково; збагачувати словниковий запас...
82855. Мандрівка до квітучого саду. (Складання тексту-опису квітки або казки) 72.5 KB
  Мета: познайомити учнів з походженням деяких назв квітів, із значенням квітів в житті людей; вчити добирати вдалі образні вислови, порівняння, збагачувати активний і пасивний словник дітей; працювати творчо; виховувати прагнення берегти і примножувати красу рідної землі.