73140

Основные характеристики взрывоопасности химико-технологических процессов. Классификация процессов по ОПВ-96

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Для взрывопожароопасных производств и объектов при проектировании должна определяться категория взрывоопасности составляющих их технологических блоков. При размещении взрывопожароопасных производств или объектов в помещениях зданиях сооружениях должна определяться категория помещений по пожарной опасности.

Русский

2014-12-04

26.5 KB

3 чел.

58. Основные характеристики взрывоопасности химико-технологических процессов. Классификация процессов по ОПВ-96.

 Для взрывопожароопасных производств и объектов при проектировании должна определяться категория взрывоопасности составляющих их технологических блоков.

В зависимости от значений относительных энергетических потенциалов - Qв и приведенной массы взрывоопасной парогазовой среды - m технологические блоки в подразделяются на три категории взрывоопасности:

 

1   Qв   >37       m, кг        >5000         

2    Qв   27-37      m, кг        2000-5000       

3    Qв   <27       m, кг        <2000         

Если в технологическом блоке обращаются вещества 1, 2 класса опасности или вещества остронаправленного действия III и IV классов по ГОСТ 12.1.007, категория блока должна приниматься на одну выше, кроме технологических блоков с Qв<10.

При размещении взрывопожароопасных производств или объектов, в помещениях (зданиях, сооружениях) должна определяться категория помещений по пожарной опасности.

При выборе необходимой степени взрывозащиты электроустановок, элементов систем контроля, ПАЗ, связи и оповещения для взрывопожароопасных производственных помещений и наружных установок должны определяться взрывоопасные зоны и выполняться требования Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58922. Реформи адміністративно-полiтичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні 88 KB
  Розвивати історичне мислення учнів та вміння порівнювати реформи минулого з сучасними перетвореннями сприяти критичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідомість дух патріотизму сприяти утвердженню демократичних ідеалів.
58923. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома 92.5 KB
  Мета. вдосконалювати вміння аналізувати порівнювати встановлювати причиннонаслідкові звязки застосовувати теоретичні знання для прогнозування; повторити і узагальнити основні поняття з теми закріпити вміння за електронною формулою атома...
58924. Звук (ж). Позначення його буквами «Ж», «ж» (же) 122.5 KB
  Обладнання: паперові сонечка жучки за кількістю учнів на лапках яких букви А О У И І Е малюнок сонця яке посміхається паперові промінчики сонця на кожного учня паперові бджілки 2 ілюстрації жуків хруща мармурового бронзівки золотистої плавунця...
58925. Повторення і закріплення вивчених літер українського алфавіту. Вправляння у звуко-буквенному аналізі слів 60 KB
  Мета. Продовжити роботу над звуковим аналізом слів, учити розрізняти голосні та приголосні звуки; будувати короткі зв язні висловлювання; розширювати знання учнів про квіти-первоцвіти; розвивати зв’язне мовлення;
58926. Лист. Адреса 58 KB
  Повідомлення теми мети й завдань уроку Знаєте діти отримала нещодавно листа але від кого незрозуміло. Привіт Напесать листа до вас Змусили проблеми. Простенького листа неспроможний написати. Робота з таблицею Типи листів Листи Особисті приватні Службові офіційні...
58927. Ідея віротерпимості й національної толерантності у романі В. Скотта «Айвенго» 86 KB
  Мета: навчати учнів робити висновки з прочитаного ознайомити з поняттям толерантності віротерпимості конфлікту компромісу; розвивати уміння аналізувати отриману інформацію та робити висновки; виховувати повагу до думок інших людей.
58928. Шкільні речі. Кольори 42.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з новими лексичними одиницями з теми «Шкільні речі»; формувати лексичні навички шляхом багаторазового повторення; розвивати фонематичний та інтонаційний слух, слухову та зорову пам’ять...
58929. Земля — планета Сонячної системи. Форма та розміри Землі. Обертання Землі навколо своєї осі 63 KB
  Мета: дати дітям поняття про планету Сонячної системи Землю ознайомити з розмірами формою особливостями руху планети пояснити процеси що відбуваються в сонячній системі та на Землі. Основні поняття і терміни...
58930. Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах, на межі значущих частин слова та основ 34 KB
  Мета: систематизувати і поглибити знання учнів з орфографії; розвивати орфографічну увагу; виховувати потребу в удосконаленні орфографічної грамотності.