73163

Разработка программ в среде Visual Basic

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Записать процедуру для вычисления значения ступенчатой функции Z для заданного варианта. Предусмотреть запуск программы из среды Word и возможности ввода значения переменной x из диалогового окна InputBox, а также вывод значения Z в панели сообщения MsgBox.

Русский

2014-12-05

83.61 KB

3 чел.

Министерство образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Электротехника и транспортное электрооборудование»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №2
по курсу «Компьютерные технологии»
на тему «
Разработка программ в среде Visual Basic»

                                              Выполнил :

студент группы 14еэ2

Мишанин Кирилл

                                          Приняла:

Регеда О. Н.

Вариант № 1

  1.  Записать процедуру для вычисления значения ступенчатой функции Z  для заданного варианта. Предусмотреть запуск

программы из среды Word и возможности ввода значения переменной x из диалогового окна InputBox ,а также вывод

значения Z в панели сообщения MsgBox.

Составим программу:

Sub Макрос1 ()

x = InputBox ("x=", "Введите значение")

If x < 0 Then Z =10.5 * x ^ 3 + 1

If 0 < x < 1 Then Z = 5(x + 1) ^ 3

If x >= 1 Then Sqr (x^2 + 10) 

MsgBox Z

End Sub

Скрин программы.

Запустим созданный макрос и введём переменную х=7:

Получим результат Z= 2560

  1.  Записать процедуру , запускаемую из Word, для вычисления и вывода на панель сообщений MsgBox значений функции для заданного варианта.

Значения x меняются от -20 до 20 с шагом 2.

Для организации циклов в одной процедуре испозовать оператор 1) ForNext , а в другой процедуре – оператор 2) WhileWend.

Вывести полученные результаты 1) с точностью один знак после запятой на панели сообщений в одну сторону строку для первой процедуры и 2) в отдельной панели сообщений для второй процедуры.

Составим программу:

Sub Макрос2()

n = InputBox("Введём значение n")

n = Val(n)

For x = -20 To 20 Step 2

A = 0

For n = 1 To 5

A = A + (1000 * n + x ^ 4) ^ 0.5

A = Round(A, 1)

Next n

MsgBox "x=" + CStr(x) + "A=" + CStr(A)

Next x

End Sub

Введём значение n =1

Результат:

От  до


3.
Составить процедуру , запускаемую из Word , для вычисления и вывода на панель сообщений MsgBox наибольшего и наименьшего значения функции для заданного варианта из таблицы и значение аргумента при котором оно получено.

Sub Макрос3()

Max = 0

Min = 0

For x = 0 To 360 Step 10

Y = -Sin(x / 2)

Y = Round(Y, 3)

If Y > Max Then Max = Y

If Y < Min Then Min = Y

Next x

MsgBox "Max =" + CStr(Max) + "Min=" + CStr(Min)

End Sub

Результат :

Вывод: в ходе лабораторной работы я научился использовать операторы InputBox и MsgBox.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81329. Повернення виконавчого документу до суду або іншого органу (посадовій особі), який його видав 22.35 KB
  Виконавчий документ прийнятий державним виконавцем до виконання повертається до суду який його видав у разі відновлення судом строку для подання апеляційної скарги на рішення за яким видано виконавчий документ та прийняття такої апеляційної скарги до розгляду крім виконавчих документів що підлягають негайному виконанню.
81330. Оголошення розшуку боржника, дитини та розшуку транспортних засобів боржника 26.22 KB
  Підставами для оголошення розшуку є відсутність в ході виконавчого провадження відомостей про місце проживання місцезнаходження боржника його майна а також дитини. У разі відсутності відомостей про місце проживання місцезнаходження боржника за виконавчими документами про стягнення аліментів...
81331. Поворот виконання 28.31 KB
  Поворот виконання це спосіб захисту майнових прав відповідача який полягає у поверненні позивачем стягувачем відповідачу боржнику всього одержаного за скасованим рішенням. Загальних правил які б передбачали поворот виконання немає що примушує знову звертатися до процесуального процедурного чи іншого законодавства яке передбачає винесення і виконання юрисдикційного рішення яке підлягає виконанню у порядку ст. Питання про поворот виконання вирішує суд який переглядає судові рішення постанови і до компетенції якого входить...
81332. Виконавчий збір 28.08 KB
  Виконавчий збір не стягується із страховиків які здійснюють державне обовязкове особисте страхування при виконанні державними виконавцями рішень про стягнення коштів за державним обовязковим особистим страхуванням та з осіб звільнених від його сплати згідно з законодавством а також за виконавчими документами про конфіскацію майна стягнення періодичних платежів стягнення виконавчого збору накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому надходженні виконавчого...
81333. Витрати на здійснення виконавчих дій та їх види 26.9 KB
  До інших витрат на організацію виконавчих дій належать витрати на виплату винагороди державним виконавцям відповідно до статті 47 Закону; придбання службових житлових приміщень; придбання службових приміщень; страхування державних виконавців; забезпечення державних виконавців форменим одягом
81334. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум і черговість задоволення вимог стягувачів 27.72 KB
  Розподіл стягнутих державним виконавцем з боржника за виконавчим провадженням грошових сум у тому числі одержаної від реалізації майна боржника здійснюється у такому порядку: у першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на організацію та проведення виконавчих дій...
81335. Закінчення та відновлення виконавчого провадження 27.23 KB
  Про закінчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби. Копія постанови у триденний строк надсилається сторонам та суду або іншому органу (посадовій особі), які видали виконавчий документ, або за належністю до іншого органу державної виконавчої служби
81337. Порядок звернення стягнення на грошові кошти та інше майно боржника 28.14 KB
  Звернення стягнення на майно боржника полягає в його виявленні шляхом надіслання запитів до органів державної податкової інспекції банків дорожньої автомобільної інспекції бюро технічної інвентаризації нотаріату тощо описі арешті вилученні та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті інші цінності в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях на рахунки в цінних паперах у депозитаріях...