73177

Создание и редактирование штриховки в AutoCAD

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Штриховка - рисование параллельных линий в замкнутой фигуре, с каждой новой версией Автокада становится удобнее для пользователя. Штриховать в AutoCAD можно не только линиями, но и узорами, а также использовать одноцветную и градиентную заливки. Все эти команды реализуются одинаково.

Русский

2014-12-05

227.5 KB

2 чел.

Создание и редактирование штриховки в AutoCAD

Штриховка - рисование параллельных линий в замкнутой фигуре, с каждой новой версией Автокада становится удобнее для пользователя. Штриховать в AutoCAD можно не только линиями, но и узорами, а также использовать одноцветную и градиентную заливки. Все эти команды реализуются одинаково.

Работа команды

Введем команду hatch (штриховка) или нажмем на кнопку на ленте (вкладка home-draw). На ленте произойдут изменения: активируется вкладка "hatch creation" – создание штриховки.


Во вкладке "Hatch Pattern" выбирается шаблон линий или заливки, в окне свойств"Properties" выбирается непосредственно тип:

• "Pattern" - штриховка 
• "Solid" - заливка 
• "Gradient" - градиент

Чуть ниже мы можем выбрать цвет линий и пространства между штриховыми линиями (фон). Во вкладке "properties" также находятся настройка прозрачности, угла наклона линий и масштаба.

Выберем тип линий "Pattern": "ANSI 32"

Масштаб "Hatch pattern scale": 30

Наведем курсором внутрь фигуры и щелкнем левой кнопки мыши. Команда настроена циклически, можно указать много объектов, но так как фигур больше нет, нажмем .

Штриховка нарисована.
Построение штриховки с узором

Теперь в прямоугольнике создадим штриховку, имитирующую кирпичную кладку.

Вызовем команду "hatch".

Выберем тип линий "Pattern": AR-BRSTD

Масштаб штриховки"Hatch pattern scale": 1

Угол наклона "Angle": 0

Наведем курсор мыши на область внутри прямоугольника, нажмём левую кнопку мыши и<enter> .

Штриховка готова.


Заливка ("Solid")

Теперь воспользуемся инструментом заливка ("Solid"). Принцип его действия аналогичен штриховке, но при этом область внутри фигуры заполняется сплошным цветом. Закрасим стены в файле примера в серый цвет.

Вызовем команду`hatch`.

Выберем тип линий"Pattern":Solid

В графе выбора цвета выбираем серый(дополнительные цвета находятся в диалоговом окне "Select color").

Масштаб " Hatch pattern scale": 1

Угол наклона "Angle": 0

Наведем курсор мыши на область внутри стен, нажмём левую кнопку мыши и <enter> .


Градиент ("Gradient") работает точно также как и заливка ("solid"), но там указывается шаблон и два цвета.

Отчет по дисциплине САПР

Лабораторная работа №3

Штриховка

Выполнил ст.гр. Стб 12-1

Сабеева Алина


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64901. Правове регулювання укладення шлюбів громадянами України у державах Європейського Союзу та їх визнання в Україні 403.3 KB
  Робота виконана у Харківському національному університеті внутрішніх справ Міністерство внутрішніх справ України. Пріоритетним завданням зовнішньої та внутрішньої політики України на початку ХХІ ст.
64902. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ 1 MB
  Глобалізація економіки призводить до загострення низки негативних проблем, серед яких і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Для кожної країни протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є питанням національної безпеки.
64903. ПРАВОВА ПРИРОДА ПОДАТКОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ 144 KB
  Дослідження податкових спорів має вагоме практичне значення. На практиці виникає багато труднощів повязаних із відсутністю науково обґрунтованих методологічних підходів до розвязання податкових спорів які становлять значну частину від загального обєму адміністративних справ.
64904. АВТОМАТИЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ АЕРОЗОЛЬНОГО НАНОКАТАЛІЗУ В СИСТЕМАХ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ХЛОРОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ 195 KB
  Актуальною задачею в звязку з цим є подальший розвиток наукових досліджень в області автоматизації процесів аерозольного нанокаталізу з застосуванням сучасних методів керування та програмнотехнічних засобів що дозволило б суттєво підвищити екологічну безпеку утилізації...
64905. Мультигармонічні плазмо-пучкові супергетеродинні лазери на вільних електронах 668 KB
  Серед можливих конструкцій супергетеродинних лазерів на вільних електронах які найбільш перспективні для практичної реалізації необхідно виділити двопотокові та плазмопучкові ЛВЕ. Незважаючи на те що саме плазмопучкова версія супергетеродинного ЛВЕ була запропонована першою основний розвиток...
64906. БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 258 KB
  У свою чергу умови кредитування є одним із чинників конкурентної боротьби окремих підприємств і держав у цілому на міжнародних ринках збуту оскільки кредит так само як ціна або якість продукції розширює можливості експортера щодо збуту а імпортера щодо придбання товарів та послуг.
64907. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗОВНІШНІХ НАПІВКРУГЛИХ ШЛІЦЬОВИХ КАНАВОК У ВАЛАХ ТА НАПРАВЛЯЮЧИХ 170 KB
  Для досягнення поставленої мети в роботі розвязуються такі задачі: провести аналіз конструкцій і технологій виготовлення шліцьових валів і направляючих з аналізом їх на технологічність щодо виготовлення ремонтопридатності й експлуатаційної надійності та довговічності...
64908. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 178 KB
  Становлення правової держави в Україні вимагає реального утвердження принципу верховенства права, зміцнення законності та правопорядку в країні, забезпечення прав і свобод громадян. Вирішення цього завдання, з одного боку, потребує посилення правоохоронної функції держави...
64909. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 136 KB
  Розбудова правової держави в Україні та формування ринкових відносин потребують удосконалення роботи усіх державних органів в тому числі й тих що діють у сфері житловокомунального господарства ЖКГ. Наразі в Україні здійснюється велика робота щодо створення сучасної системи управління...