73177

Создание и редактирование штриховки в AutoCAD

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Штриховка - рисование параллельных линий в замкнутой фигуре, с каждой новой версией Автокада становится удобнее для пользователя. Штриховать в AutoCAD можно не только линиями, но и узорами, а также использовать одноцветную и градиентную заливки. Все эти команды реализуются одинаково.

Русский

2014-12-05

227.5 KB

1 чел.

Создание и редактирование штриховки в AutoCAD

Штриховка - рисование параллельных линий в замкнутой фигуре, с каждой новой версией Автокада становится удобнее для пользователя. Штриховать в AutoCAD можно не только линиями, но и узорами, а также использовать одноцветную и градиентную заливки. Все эти команды реализуются одинаково.

Работа команды

Введем команду hatch (штриховка) или нажмем на кнопку на ленте (вкладка home-draw). На ленте произойдут изменения: активируется вкладка "hatch creation" – создание штриховки.


Во вкладке "Hatch Pattern" выбирается шаблон линий или заливки, в окне свойств"Properties" выбирается непосредственно тип:

• "Pattern" - штриховка 
• "Solid" - заливка 
• "Gradient" - градиент

Чуть ниже мы можем выбрать цвет линий и пространства между штриховыми линиями (фон). Во вкладке "properties" также находятся настройка прозрачности, угла наклона линий и масштаба.

Выберем тип линий "Pattern": "ANSI 32"

Масштаб "Hatch pattern scale": 30

Наведем курсором внутрь фигуры и щелкнем левой кнопки мыши. Команда настроена циклически, можно указать много объектов, но так как фигур больше нет, нажмем .

Штриховка нарисована.
Построение штриховки с узором

Теперь в прямоугольнике создадим штриховку, имитирующую кирпичную кладку.

Вызовем команду "hatch".

Выберем тип линий "Pattern": AR-BRSTD

Масштаб штриховки"Hatch pattern scale": 1

Угол наклона "Angle": 0

Наведем курсор мыши на область внутри прямоугольника, нажмём левую кнопку мыши и<enter> .

Штриховка готова.


Заливка ("Solid")

Теперь воспользуемся инструментом заливка ("Solid"). Принцип его действия аналогичен штриховке, но при этом область внутри фигуры заполняется сплошным цветом. Закрасим стены в файле примера в серый цвет.

Вызовем команду`hatch`.

Выберем тип линий"Pattern":Solid

В графе выбора цвета выбираем серый(дополнительные цвета находятся в диалоговом окне "Select color").

Масштаб " Hatch pattern scale": 1

Угол наклона "Angle": 0

Наведем курсор мыши на область внутри стен, нажмём левую кнопку мыши и <enter> .


Градиент ("Gradient") работает точно также как и заливка ("solid"), но там указывается шаблон и два цвета.

Отчет по дисциплине САПР

Лабораторная работа №3

Штриховка

Выполнил ст.гр. Стб 12-1

Сабеева Алина


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54128. МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО ЕФЕКТИВНОГО УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 190.5 KB
  У застосуванні методів навчання треба бути обережним інакше ефективний урок може перетворитися на ефектний. Павленко Питання моделювання ефективного уроку є надзвичайно актуальним для сучасних педагогів що працюють в умовах особистісно орієнтованого підходу запроваджують інноваційні технології.Опрацювати методи і прийоми що...
54129. Хто працює, той і має. Майстер-клас 351.5 KB
  Українська мова Корінь слова. Спільнокореневі слова. формувати в учнів уявлення про спільнокореневі слова корінь на основі споріднених слів; розвивати вміння виділяти споріднені слова виділяти спільну частину; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати вміння спостерігати аналізувати зіставляти; виховувати акуратність уважність у роботі. Які виросли паростки діти називають Що спільного з словом лісце корінь тому вони і називаються спільнокореневі слова.
54130. СЦЕНАРИЙ РАЙОННОГО СЕМИНАРА ФИЗИКОВ 89.5 KB
  Смещение акцентов с содержания обучения на процесс учения выражающийся в активной познавательной деятельности школьников и в овладении ими рациональными способами этой деятельности; Создание для каждого ученика возможности реализовать свою потребность в познании и в творческой деятельности; Ориентация на овладение учащимися общекультурными ценностями коммуникативной информационной культурой культурой деятельности. Деятельностный подход к обучению предполагает что...
54131. Общая характеристика низкого (витального) уровня культуры 36.5 KB
  Деление культуры по уровням, каким бы условным оно ни было, - целесообразно. Уровень культуры - это показатель ее реального состояния, предельных возможностей ее осуществления в жизни.
54132. Застосування диференціального, інтегрального обчислень та інших елементів математики в фізиці та техніці 303 KB
  Розвивати уміння узагальнювати цілісну систему знань уміння реалізувати практичні зв’язки курсу математики і фізики з майбутньою професією уміння через організацію ділової рольової гри відображувати виробничу ситуацію. Розв’язання Потужність Р в зовнішньому колі дорівнює різниці повної потужності джерела і P1=EI потужності що губиться всередині джерела Р2=I2rтобто P=P1P2 ; P=EII2r 1 – напруга зовнішнього кола як функція сили струму. Доки Мальцев Павло розв’язував задачу на дошці клас бере участь в її обговоренні. Йде засідання...
54133. Степенева функція, її графік та властивості. (Урок з використанням інформаційних технологій) 96.5 KB
  Завдання: Дослідити властивості степеневої функції y=x для різних значень параметра. Підготовка до роботи: повторення схеми дослідження функції. Домашнє завдання: закінчити заповнення таблиці: у двох останніх рядках узагальнити властивості функції для додатного та від’ємного значень показника степеня. Дослідити властивості степеневої функції у = х коли ― ціле додатне парне: 1 встановити масштаб min X = ― 5 mx X = 5 min Y = ― 5 mx Y = 5; 2 побудувати графіки функцій: 1 у = х2 2 у = х4 3 у = х8...
54134. МАТЕМАТИЧНІ ЗМАГАННЯ! 304.5 KB
  Мета: Перевірити вміння учнів застосовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях; продовжувати розвивати уміння працювати самостійно, активізувати розумову діяльність учнів; розвивати бажання застосовувати здобуті знання для досягнення поставленої мети; прищеплювати любов до математики.
54135. ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У ВИПАДКУ КОЛИ В ЗАПИСУ ЗМЕНШУВАНОГО Є НУЛЬ 88 KB
  Уявіть що ми з вами на мить стали чарівниками у кожного з вас у долонях чарівна посмішка подаруйте її своєму товаришу по парті Прошепотіть один одному на вушко комплімент і почнемо працювати з гарним настроєм Актуалізація опорних знань учнів Цей урок нас навчить: зрозуміти особливість письмового віднімання з переходом через розряд; творчо розв’язати задачу; виконувати логічні завдання. Розв’язування прикладів № 691 частину коментовано частину самостійно. За...
54136. Решение логических, занимательных задач 43 KB
  Совершенствовать вычислительные навыки учащихся; способствовать развитию внимания, мышления, памяти, смекалки, познавательной и творческой активности учащихся; воспитывать трудолюбие, ответственность, интерес к изучению математики.