7318

Організаційні та правові основи захисту населення під час воєнних дій. Правила поводження населення в конкретних НС

Лекция

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Тема: Організаційні та правові основи захисту населення під час воєнних дій. Правила поводження населення в конкретних НС. План: Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. Правила поводження населення в конкретних НС. Ве...

Украинкский

2013-01-20

63.5 KB

34 чел.

Тема: Організаційні та правові основи захисту населення під час воєнних дій. Правила поводження населення в конкретних НС.

План:

  1.  Основні положення міжнародного права з питань захисту людей.

2. . Правила поводження населення в конкретних НС.

Верховною Радою України у лютому 1993 р. прийнято закон “Про цивільну оборону України”, який проголошує, що громадяни України мають право на захист свого життя і здоров’я від наслідків аварій, катастроф, значних пожеж, стихійного лиха і вимагати від Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, адміністрації підприємства, установ і організацій незалежно від форм власності і господарювання гарантій щодо забезпечення його реалізації.

  1.  Основні положення міжнародного права з питань захисту людей.

Викладені, головним чином, у чотирьох Женевських Конвенціях від 12 серпня 1949 р. і які мають силу до цього часу:

"Про поліпшення долі поранених та хворих у діючих арміях";

"Про поліпшення долі поранених, хворих та осіб зі складу збройних сил на морі, які потерпіли корабельну аварію";

"Про поводження з військовополоненими";

"Про захист цивільного населення під час війни".

За основу у Женевських Конвенціях береться принцип поваги до людської особистості та людської гідності. Конвенціями висуваються вимоги: осіб, які не беруть безпосередньої участі у воєнних діях, а також осіб, недієздатних внаслідок хвороби, поранення, взяття у полон чи внаслідок іншої причини, — потрібно поважати, надавати захист від наслідків війни, а також усім, хто потребує, надавати необхідну допомогу чи необхідний догляд. Цей захист поширюється на кожну особу, що постраждала через збройний конфлікт

Перша та Друга Женевські Конвенції забезпечують захист поранених, хворих, та осіб, які потрапили у корабельну аварію. Всі ці особи повинні користуватися заступництвом та захистом за будь-яких обставин. Забороняється посягати на їхнє життя та завдавати їм будь-якої шкоди, їх повинні підбирати, поводитися з ними гуманно та надавати їм максимально можливий та у найкоротші терміни медичний догляд, якщо цього вимагає їхній стан.

У випадку взяття у полон поранених, хворих чи осіб зі складу збройних сил ворога, які потрапили у корабельну аварію, кожен із противників повинен надавати їм такий догляд, як і власним пораненим.

Жодне тіло померлого не повинно бути віддане землі, морю чи спалене без належного попереднього упізнання та констатування смерті.

Цивільне населення, згідно з цими Конвенціями, повинно ставитися з повагою до поранених, хворих та осіб, які потрапили у  корабельну аварію, навіть якщо вони належать до ворожої сторони, а також не повинно допускати актів насильства до них. Цивільним особам дозволяється підбирати та доглядати поранених та хворих без різниці між ними, за що вони не повинні зазнавати ні покарання, ні переслідувань. Навпаки, цим особам належить виказувати підтримку в їхніх діях.

Окрім питань захисту хворих та поранених, Перша і Друга Женевські Конвенції надають особливу увагу питанням захисту медичного та духовного персоналу, обладнання, та споруд, а також персоналу (адміністраторів, водіїв, кухарів, та інших). Потрапивши до рук ворога, особи зі складу духовного чи медичного персоналу повинні мати можливість продовжувати виконання своїх функцій щодо догляду за пораненими та хворими.

Третя Женевська Конвенція визначає статут військовополоненого.

Четверта Женевська Конвенція наголошує на певних елементарних нормах захисту, які стосуються кожної особи, яку зачепить збройний конфлікт, незалежно від її національності чи території, на якій вона проживає. Особливу увагу Четверта Конвенція приділяє цивільним особам (що знаходяться під владою ворога), які поділяють на дві категорії:

цивільні особи, які знаходяться у країні ворога;

населення на окупованій території.

Обидві ці категорії за будь-яких обставин мають право на повагу до їхньої особистості, честі, сімейних прав, релігійних переконань, обрядів, звичок та звичаїв. Із ними завжди повинні поводитися гуманно, до них не повинні застосовуватися заходи примусу. Забороняється депортація чи вигнання населення. Усіляке залучення до праці у примусовому порядку обмежується суворими правилами. Так, ні за будь-яких обставин не можна залучати до праці осіб, яким не виповнилося 18 років, а працюючих забороняється примушувати виконувати будь-яку роботу, яка б змушувала їх брати участь у воєнних операціях.

Сторона, яка окупувала, зобов'язана піклуватися про долю дітей, підтримувати санітарні служби та служби гігієни, а також слідкувати за постачанням населенню всього необхідного для життєзабезпечення.

Щодо цивільних осіб, які знаходяться у країні ворога, то вони можуть покинути її, якщо цьому не перешкоджають міркування безпеки. Якщо їхній виїзд не відбувся з певних об'єктивних причин або ж їх просто затримали — ставлення до цих осіб повинно бути таким же, як і до іноземців загалом.

Згідно із статтею 51 "Захист цивільного населення" цивільне населення і окремі цивільні особи не повинні бути об'єктами нападу. Забороняється насильство та загроза насильством.

З метою захисту цивільного населення забороняється:

напад, не спрямований на конкретні військові об'єкти;

напад із застосуванням засобів (зброї), який не може бути спрямований на конкретні військові об'єкти;

напад на цивільне населення і цивільних осіб з метою репресій;

використовувати присутність чи пересування цивільного населення та окремих цивільних осіб з метою захисту військових об'єктів від нападу.

Велика увага приділяється питанням захисту цивільних об'єктів. Цьому присвячено третій розділ Протоколу. Всі цивільні об'єкти не повинні бути об'єктами нападу і репресій.

Відносно цивільних об'єктів забороняється:

здійснювати будь-які ворожі акції проти історичних пам'яток, творів мистецтва та місць відправлення культу, які є культурною і духовною спадщиною народів;

напади на об'єкти, необхідні для виживання цивільного населення та використання голоду серед цивільного населення у вигляді методу ведення війни. Це стосується таких об'єктів, як запас продуктів харчування, сільськогосподарські райони, які виробляють продукти харчування, посіви, худоба, споруди для постачання та забезпечення запасів питної води, іригаційних споруд.

Окремо обговорюється захист природного середовища. Ці питання порушено у статті 55 "Під час бойових дій необхідно ретельно піклуватися про захист навколишнього середовища від великих та серйозних пошкоджень". Заборонено використання методів і засобів ведення війни, які шкодять здоров'ю та виживанню населення.

Крім того необхідно звернути увагу на статтю 56 "Захист обладнання та споруд, які несуть у собі небезпечні сили". Згідно з Протоколом, до них відносяться: греблі, дамби і атомні електростанції. Вони не повинні бути об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли віднесені до військових об'єктів, якщо під час нападу можливе звільнення небезпечних сил, внаслідок чого можливі великі і тяжкі втрати серед цивільного населення. Навіть інші військові об'єкти, розташовані поблизу споруд, які несуть у собі небезпечні сили, також не підлягають нападу, якщо немає гарантії або існує загроза звільнення небезпечних сил із цих об'єктів.

Окремо розглядаються питання стосовно захисту жінок і дітей. Цьому захисту присвячена 76 і 77 статті. Згідно з цими статтями жінки користуються особливою повагою і їм забезпечується захист від зґвалтування, примушення до проституції та інше.

Справи вагітних жінок і жінок з малолітніми дітьми, від яких ці діти залежать, які підлягають арешту чи затриманню з причин, пов'язаних з військовим конфліктом, розглядаються в першу чергу.

Стосовно таких жінок сторони, які знаходяться у конфлікті, запобігають винесенню смертного вироку і він не виконується. Особливою повагою і захистом користуються діти.

Сторони, які знаходяться у конфлікті, повинні прийняти всі необхідні заходи для того, щоб діти які досягли п'ятнадцятирічного віку, не брали безпосередньої участі воєнних діях, а також утримуватись від вербування їх у свої збройні сили. При вербуванні осіб, які досягли 15 років, але не мають 18 років, перевага під час вербування повинна надаватися особам старшого віку.

Навіть при затриманні за безпосередню участь у бойових діях осіб, які не досягли 15 років, вони продовжують користуватися особливим захистом. У випадку їх арешту чи затримання вони повинні розміщуватися у приміщеннях окремо від дорослих чи в складі сім'ї. Стосовно них не застосовується і не приводиться у виконання смертний вирок.

 Ці головні Положення Конвенції повинні знати не лише керівники усіх рівнів влади, а й кожен громадянин будь-якої країни.

2. Правила поводження населення в конкретних НС.

Дії населення в зоні хімічного зараження.

У зоні хімічного зараження варто знаходитися в сховищі (укритті).  При ушкодженні сховища потрібно швидко надягнути індивідуальні засоби захисту і, якщо надійде розпорядження, покинути його. Перед тим, як залишети сховище варто перевірити чи добре закриває одяг усі відкриті ділянки тіла. Виходити з осередку ураження потрібно по напрямках, позначених спеціальними знаками або керуватися вказівками регулювальників. Якщо немає знаків і регулювальників, то рухатися необхідно убік, перпендикулярний напряму вітра.

На зараженій ОР території треба рухатися швидко, але не бігти і не піднімати пил. Не можна притулятися до будинків і доторкатися до інших предметів, наступати на видимі краплі. Особлива обережність повинна бути при русі через парки, сади, огороди, тому що на листях та гілках рослин можуть знаходитися  краплі ОР. По можливості варто уникати руху ярами і лощинами,  тому що в цих місцях можливий тривалий застій парів ОР. У містах вони можуть застоюватися в замкнутих кварталах, парках, а також у під'їздах і на горищах будинків, у тунелях і підземних переходах.

Кожний хто вийшов з очага хімічного ураження зобов'язаний якнайшвидше   зробити часткову санітарну обробку. Краплі ОР можна зняти тампонами з паперу або тканини, а уражені місця обробити розчином із протихімічного пакета або ретельно промити теплою водою з милом.

Після ліквідації осередку ураження необхідно провести провітрювання приміщень.

Правила поведінки при землетрусі.

Якщо перші поштовхи вас застали вдома (на першому поверсі), треба негайно вибігти на вулицю. У вашому розпорядженні не більш 15-20 сек. Тим, хто опинився на другому і наступних поверхах, встати в дверних і балконних пройомах. Щоб не поранитися шматками штукатурки, що обсипається, розбитим склом, сховайтеся під стіл, ліжко, у платяну шафу, закривши обличчя руками. Можна скористатися кутами, утвореними капітальними стінами, вузькими коридорами усередині будинку, стати біля опорних колон, тому що ці місця найбільш міцні. Ні в якому разі не стрибати з вікон і з балконів.

Якщо перші поштовхи застали вас на вулиці, негайно відійдіть далі від будинків, споруджень, заборів і стовпів — вони можуть впасти і придавити вас.

Після першого можуть піти повторні поштовхи, тому потрібно бути готовим до цього протягом декількох годин, а іноді і доби.

Краще не наближатися до об'єктів, що мають займисті, вибухові й інші небезпечні речовини. Не варто стояти на мостах.

Правила поведінки під час ураганів і смерчів.

Гідрометеослужба за декілька годин, як правило, подає штормове попередження. Укриватися краще в заглибленому приміщенні. Варто закрити двері, слухові вікна. Вікна заклеїти смужками паперу або тканини. З балконів, підвіконня забрати речі, що при падінні можуть нанести травми людям. Виключити газ, потушити вогонь у печах. Підготувати аварійне освітлення — ліхтарі, свічі. Створити запас води і продуктів на 2-3 доби. Покласти на безпечне і визначене місце медикаменти і перев'язні матеріали. Радіоприймачі і телевізори тримати постійно включеними: можуть передаватися різні повідомлення і розпорядження.

Якщо ви опинилися на відкритій місцевості, найкраще  укритися в канаві, ямі, яру, будь-який виїмці: лягти на дно і щільно притиснутися до землі.

Дії населення в зонах  радіоактивного забруднення.

Як тільки стало відомо про небезпеку радіоактивного забруднення, треба негайно надягнути на себе, на дітей протигаз, а маленьких (до 1,5 років) помістити в КЗД (камера захисна дитяча), можна надягнути респіратор, протипилову тканьову маску або ватно-марлеву пов'язку і іти в захисне укриття (ПРУ, підвал).

Якщо захисна споруда десь занадто далеко й у вас немає засобів захисту органів дихання, залишайтеся вдома. Ввимкніть радіо, телевізор, і слухайте повідомлення і розпорядження штабу ЦО або місцевих органів влади. Закрийте вікна, двері, зашторьте їх щільною тканиною або ковдрою. Закрийте вентиляційні люки, віддушини, заклейте щілини у віконних рамах. Заберіть продукти в холодильник або інші надійні для захисту місця. Створіть запас води.

Не забувайте: головна небезпека на забрудненій місцевості — це попадання радіоактивних речовин всередину організму з вдихуваним повітрям, при прийомі їжі і води.

Попадання великої кількості радіоактивних речовин на відкриті ділянки шкіри може викликати її ураження — шкірні опіки.

До початку радіоактивного зараження необхідно прийняти радіопротекторні засоби з АІ-2. Тоді ефективність опромінення буде знижена приблизно в 1,5 рази. Якщо прийняти препарат після опромінення — захисної дії не буде.

Для того, щоб у значній мірі знизити (виключити) попадання радіоактивних речовин всередину організму через органи дихання, а також щоб уникнути ураження шкіри потрібно застосовувати індивідуальні засоби захисту.

Необхідно якнайменше знаходитися на відкритій місцевості. Виходити на вулицю тільки в засобах індивідуального захисту.

При поверненні з вулиці додому обмийте або обітріть мокрою ганчіркою взуття. Верхній одяг витрусіть і почистите вологою щіткою, віником. Обличчя, руки, шию ретельно обмийте, рот прополощіть 0,5% -м розчином питної соди.

В усіх приміщеннях, де знаходяться люди, щодня проводьте вологе прибирання, бажано з застосуванням миючих засобів.

Їжу приймайте тільки в закритих приміщеннях. Воду вживайте тільки з перевірених джерел. Найбільш безпечна вона з водопроводу або з артезіанських джерел, закритих джерел. Продукти харчування вживайте тільки ті, що зберігалися в холодильниках, закритих шухлядах, у підвалах, льохах або були куплені в торговій мережі. Однак в усіх випадках не перешкоджає перевірити їх на забруднення за допомогою побутових дозиметрів.

Правила поведінки при пожежі.

Дотримання мір безпеки при пожежі надзвичайно важливо. От деякі з них. У задимленому і палаючому приміщенні не варто пересуватися по одному. Двері в задимлене приміщення потрібно відчиняти обережно, щоб швидкий приплив повітря не викликав спалахи полум'я. Щоб пройти через  горящі кімнати необхідно накритися з головою мокрою ковдрою, щільної тканиною або верхнім одягом. У сильно задимленому приміщенні краще рухатися ползком або зігнувшись надягнувши при цьому на ніс і рот пов'язку, змоченою водою. Не можна гасити водою  газ , що зайнявся, пальні рідини й електричні проводи.

Правила поведінки при аваріях на гідродинамічних об'єктах.

У випадку прориву греблі для оповіщення населення використовуються всі засоби: сирени, радіо, телебачення, телефон і засоби зв'язку. Отримавши сигнал, треба негайно евакуюватися на найближчі возвишеності. У безпечному місці знаходитися доти, доки не спаде вода або не буде отримане повідомлення про те, що небезпека минула.

При поверненні на колишні місця потрібно остерігатися обірваних проводів. Не можна вживати продукти, що знаходилися в контакті з водяними потоками, брати воду з відкритих колодязів. Перед тим , як увійти в будинок, треба уважно оглянути його і переконатися, що немає небезпеки руйнування. Перед входом у будинок обов'язково провітрити його. Сірниками не користуватися — можлива присутність газу. Прийняти всі міри для просушування будинку, підлоги і стін. Викинути усе вологе сміття.

Правила поведінки при аварії на залізничному транспорті.

При найменших ознаках несправності потягу необхідно терміново повідомити провіднику. Людині, що потрапила в аварійну ситуацію, необхідно терміново покинути вагон через тамбур або аварійні виходи. При сильному задимленні вагона потрібно рухатися якнайнижче   до підлоги (там менше скаплюється дим), прикривши органи дихання змоченою водою тканиною. Вибравшись із вагона, треба знаходитися від потяга на безпечній відстані щоб уникнути наслідків пожежі або вибуху.

Правила поведінки при автокатастрофі.

Якщо трапилася аварія, кожний водій  машини, що проїжджає, кожний пішохід зобов'язані: негайно відреагувати на лихо, прийняти всі можливі заходи для порятунку людей, наданню  їм першої медичної допомоги, особливо зупинки кровотеч. Постраждалі після надання їм першої медичної допомоги доставляються в найближчі лікувальні заклади.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65112. Об основных этапах становления татарской нации 248.5 KB
  Проблему формирования татарской нации на сегодня трудно считать изученной сколько-нибудь исчерпывающе. Ее автор выделил три основных этапа становления татарской буржуазной нации: первый с конца ХVII до конца ХVIII вв.
65113. Проблема этнического единства татар 73.5 KB
  Самый свежий пример подобного рода относится к крымским татарам среди которых недавно происходила большая дискуссия по вопросу об идентичности быть ли им крымскими татарами къырым татарлары къырым татар халкы или принять название крымчан къырымлы къырым халкы.
65114. ТАТАРЫ (ПОПУЛЯРНЫЙ ОЧЕРК ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ И ДЕМОГРАФИИ) 92.5 KB
  Татары являются одним из крупных тюркоязычных этносов. Татарский народ прошел длительный путь исторического развития и имел в прошлом свою государственность древнетюркские каганаты Причерноморская Булгария Хазарский каганат Волжская Булгария Золотая Орда Казанское Крымское...
65115. Образование Золотой Орды и формирование средневекового татарского этноса (XIII – первая четверть XV века) 299.5 KB
  Золотая Орда как великая евразийская империя вторая после Тюркского каганата существовал сравнительно недолгий период а на фоне истории мировой цивилизации и достаточно незначительный. Это государство современники называли поразному...
65116. ЮГО-ВОСТОК ТАТАРСТАНА: ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РЕГИОНА XIV-XVII ВЕКОВ 123.5 KB
  В связи с состоянием источников ранняя история татарского населения юго-восточных районов республики остается исследованной недостаточно. Дискуссионным остается вопрос о существовании в этой зоне татарского населения до начала XVIII века.
65117. Из истории изучения формирования тюркоязычного населения Пермского края 63.5 KB
  Тюркоязычное население Пермского края татары и башкиры длительное время поддерживали интенсивные этнические контакты. Именно поэтому история изучения формирования пермских татар и башкир рассматривается вместе.
65118. К вопросу о клановой принадлежности Тайбугидов (по русским и тюркским источникам) 45 KB
  Носители титула Сибирский князь Тайбугиды возводимые в сохранившихся в составе так называемых Сибирских летописей родословных к некоему князю Тайбуге см. Родословная их согласно Сибирским летописям выглядит так: I II III IV Царь Он князь Тайбуга князь Ходжа князь Мар Адер Одер...
65119. К вопросу об этносоциальной структуре татарских ханств (на примере Казанского и Касимовского ханств ХV-сер. ХVI вв.) 49.5 KB
  Более чем двухвековой спор сторонников булгарского и золотоордынского ("татарского") происхождения волго-уральских татар сегодня приобретает новый импульс. Объясняется это тем, что появился целый ряд новых исследований, раскрывающих роль золотоордынско-тюркского компонента в формировании татар Поволжья.
65120. Чингисхан. Формирование личности Темучжина 117.5 KB
  В давнем споре эпоха ли создает личности или личности формируют эпоху нет пока ни победителей ни побежденных. Эпоха несомненно сыграла огромную роль в формировании личности Темучжина будущего Чингисхана. В любом случае это было время когда первое еще дочингисовское государство монголов именовавшееся...