73342

Ввод и вывод информации

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Укажите наименьшую единицу измерения информации: а байт; б бит; в килобайт; г мегабайт. Выберите неверное высказывание а принтер устройство вывода информации; б CDROM устройство хранения информации; в клавиатура устройство ввода информации; г монитор устройство ввода. а передачи информации от машины человеку б передачи информации от человека машине в обработки вводимых данных г реализации алгоритмов обработки накопления и передачи информации 11.

Русский

2014-12-11

1.71 MB

0 чел.

Урок 4

Тема урока: Ввод и вывод информации.

  1.  Клавиатура.

  1.  Устройства управления курсором.

  1.  Сканер

  1.  Устройства распознавания речи

Вопросы (письменно ответить):

1. Информатика — это наука о ...

2. Информация — это...

3. Укажите, сколько можно выделить поколений развития ЭВМ

4. Укажите наименьшую единицу измерения информации:

а) байт;

б) бит;

в) килобайт;

г) мегабайт.

5.Укажите сколько байт в одном килобайте:

а) 1 000;

б) 2 000;

в) 1 004;

г) 1 024

6. Определите, из чего состоит вычислительная система:

а) из аппаратной части и  программного обеспечения;

б) из монитора та системного блока;

в) из компьютера та программиста;

г) из разных программ и дисков.

7. Укажите, какой бывает памятьЭВМ:

а) большая, нормальная и маленькая;

б) расширенная, обыкновенная и сжатая;

в) вспомогательная, расширенная и основная;

г) внешняя, оперативная, постоянная и внутренняя.

8. Выразите 5 Кбайт в байтах:

9. Выберите неверное высказывание

а) принтер - устройство вывода информации;

б) CD-ROM - устройство хранения информации;

в) клавиатура - устройство ввода информации;

г) монитор - устройство ввода.

10. Устройство ввода предназначено для...

а) передачи информации от машины человеку

б) передачи информации от человека машине   

в) обработки вводимых данных

г) реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации

11. Минимальный набор устройств, составляющих ПЭВМ содержит:

а) принтер, системный блок,  клавиатуру

б) процессор, ОЗУ, монитор, клавиатуру

в) монитор, винчестер, клавиатуру, процессор

г) системный блок, монитор, клавиатуру, мышь

12. Для долговременного хранения информации служит:

а) оперативная память

б) дисковод

в) внешняя память

г) процессор

13. К информационным процессам относят (можно выбрать несколько вариантов):

а) Поиск информации;

б) Отбор информации;

в) Передача информации;

г) Хранение информации;

14. Укажите методы поиска информации:

а) Наблюдение;

б) Общение со специалистами по интересующему вопросу;

в) Работа в библиотеках и архивах;

г) Запрос к информационным системам, банкам и базам данных;

д) Обработка информации с помощью ПК.

15. Напишите, какая система счисления применяется для кодирования информации в компьютере:

16. Для кратковременного хранения информации служит:

а) оперативная память

б) дисковод

в) внешняя память

г) процессор

Домашнее задание

читать п. 5, ответить  письменно на вопросы 1 - 16


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40894. Реальний смушковий несиметричний хвильовід 149.5 KB
  У попередній задачі ми нехтували всіма розмірами – розглядали ідеальний випадок. Тепер розглянемо реальний: скористаємося тими самими моделями: нехай розповсюджується Т – хвиля, а ми розглядаємо одну половину (симетрія).
40895. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 199.5 KB
  Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні Вибори в Україні Референдуми в Україні Поняття і види форм безпосереднього народовладдя в Україні Чинна Конституція України визнала вперше не лише належність влади народу тобто володіння політичною владою як його природне право мати владу але і його право здійснювати владу. 5 Конституції України зазначається що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і воно не може бути узурповане...
40896. Симетричний смушковий хвильовід 51 KB
  Тут менше аніж у попередній лінії оскільки ємність тут більша. Однак тут менше не в 2 рази оскільки у попередньому хвильоводі ємність враховувалась і до верхньої сторони верхньої смужки і до нижньої див. тому там ємність більша аніж у звичайному конденсаторі.
40897. Повільні хвилі 183.5 KB
  Непрямолінійний розповсюджувач меандр спіраль Для багатьох електричних приладів необхідно отримати хвилю, що рухається зі швидкістю . Це зокрема стосується приладів, у яких відбувається передача енергії та інформації від хвилі іншим носіям.
40898. Гібридні хвилі 91 KB
  У випадку розглянутому вище, хвильовода (стержня), ми маємо три граничні умови і дві константи в рівняннях, а тому рівняння в загальному випадку не буде мати розв’язків. Однак, тут нам потрібно розглядати не тільки, а і хвилю : Тепер поле описується чотирма константами і відповідно чотирма граничними умовами.
40899. Об’’ємні резонатори 117.5 KB
  З урахуванням граничних умов на бокових стінках (стінках хвильовода): Накладемо ще дві граничні умови: звідки одержимо - неправильно. Це тому, що не врахували відбиття від торців; правильно буде записати:
40900. Відкриті резонатори 118.5 KB
  Тут не можна використовувати геометричні наближення потрібно розв’язувати рівняння Максвела. Розв’яжемо рівняння Максвела для сферичного діелектричного резонатора. Щоб отримати саме хвильове рівняння де була б ще й похідна необхідно зробити заміну: . Розв’яжемо простіше рівняння для та методом відокремлених змінних: тоді .
40901. Метод магнітної стінки 112.5 KB
  Обернена ситуація – хвиля виходить з металу або діелектрика в вакуум. Зліва – стояча хвиля справа – біжуча звичайна зі сталою амплітудою. вакуум метал Пряма хвиля ідбита хвиля Граничні умови:.
40902. Ортогональність власних хвиль у хвильоводі 125.5 KB
  Запишемо лему Лоренца для цього випадку. ( - стала розповсюдження.) У вигляді хвилі візьмемо властивість хвилі у хвильоводі: ; - позначення. бо розглядаємо власні хвилі і зовнішніх струмів немає.