73342

Ввод и вывод информации

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Укажите наименьшую единицу измерения информации: а байт; б бит; в килобайт; г мегабайт. Выберите неверное высказывание а принтер устройство вывода информации; б CDROM устройство хранения информации; в клавиатура устройство ввода информации; г монитор устройство ввода. а передачи информации от машины человеку б передачи информации от человека машине в обработки вводимых данных г реализации алгоритмов обработки накопления и передачи информации 11.

Русский

2014-12-11

1.71 MB

0 чел.

Урок 4

Тема урока: Ввод и вывод информации.

  1.  Клавиатура.

  1.  Устройства управления курсором.

  1.  Сканер

  1.  Устройства распознавания речи

Вопросы (письменно ответить):

1. Информатика — это наука о ...

2. Информация — это...

3. Укажите, сколько можно выделить поколений развития ЭВМ

4. Укажите наименьшую единицу измерения информации:

а) байт;

б) бит;

в) килобайт;

г) мегабайт.

5.Укажите сколько байт в одном килобайте:

а) 1 000;

б) 2 000;

в) 1 004;

г) 1 024

6. Определите, из чего состоит вычислительная система:

а) из аппаратной части и  программного обеспечения;

б) из монитора та системного блока;

в) из компьютера та программиста;

г) из разных программ и дисков.

7. Укажите, какой бывает памятьЭВМ:

а) большая, нормальная и маленькая;

б) расширенная, обыкновенная и сжатая;

в) вспомогательная, расширенная и основная;

г) внешняя, оперативная, постоянная и внутренняя.

8. Выразите 5 Кбайт в байтах:

9. Выберите неверное высказывание

а) принтер - устройство вывода информации;

б) CD-ROM - устройство хранения информации;

в) клавиатура - устройство ввода информации;

г) монитор - устройство ввода.

10. Устройство ввода предназначено для...

а) передачи информации от машины человеку

б) передачи информации от человека машине   

в) обработки вводимых данных

г) реализации алгоритмов обработки, накопления и передачи информации

11. Минимальный набор устройств, составляющих ПЭВМ содержит:

а) принтер, системный блок,  клавиатуру

б) процессор, ОЗУ, монитор, клавиатуру

в) монитор, винчестер, клавиатуру, процессор

г) системный блок, монитор, клавиатуру, мышь

12. Для долговременного хранения информации служит:

а) оперативная память

б) дисковод

в) внешняя память

г) процессор

13. К информационным процессам относят (можно выбрать несколько вариантов):

а) Поиск информации;

б) Отбор информации;

в) Передача информации;

г) Хранение информации;

14. Укажите методы поиска информации:

а) Наблюдение;

б) Общение со специалистами по интересующему вопросу;

в) Работа в библиотеках и архивах;

г) Запрос к информационным системам, банкам и базам данных;

д) Обработка информации с помощью ПК.

15. Напишите, какая система счисления применяется для кодирования информации в компьютере:

16. Для кратковременного хранения информации служит:

а) оперативная память

б) дисковод

в) внешняя память

г) процессор

Домашнее задание

читать п. 5, ответить  письменно на вопросы 1 - 16


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64410. СТАНОВЛЕННЯ НЕЛІНІЙНОГО МИСЛЕННЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 146 KB
  Сучасний етап суспільного розвитку можна визначити як ситуацію культурного та цивілізаційного переходу, що зумовлена зміщенням акцентів із норм і цінностей індустріального на пріоритети інформаціонального суспільства.
64411. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ЗАСОБАМИ ФАСИЛІТАЦІЙНОГО ВПЛИВУ 166.5 KB
  Особливо актуальним є дослідження проблеми розвитку комунікативних навичок підлітків оскільки міжособистісне спілкування належить до найважливіших для них сфер життєдіяльності що покликане задовольнити властиві...
64412. Експериментальне обґрунтування ефективності використання ферментних препаратів та їх композицій в годівлі свиней 598.5 KB
  Їх використання в годівлі свиней дає можливість підвищити коефіцієнт трансформації поживних та біологічно активних речовин кормів у тваринницьку продукцію повніше реалізувати генетичний потенціал організму...
64413. НАЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ КАЗКИ 195 KB
  Запропонована праця стосується виокремлення того своєрідного в українських народних казках що відрізняє їх від казкового епосу інших слов’янських етносів насамперед білоруського та російського.
64414. Розробка технології знепилювання хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу 557.15 KB
  Технологія видобутку корисних копалин з подальшим збагаченням бідних руд що існує насьогодні потребує великих територій під облаштування спеціальних місць для розміщення відходів збагачення хвостів.
64415. Патогенетичне обґрунтування способу лікування загострень хронічного періодонтиту 145.5 KB
  У останнє десятиріччя не дивлячись на значне збільшення об’єму та якості стоматологічної допомоги кількість пацієнтів з гострими запальними захворюваннями щелепнолицевої ділянки та шиї не зменшується...
64416. ІМУНОТОКСИЧНА ДІЯ СВИНЦЮ І КАДМІЮ ЯК ГІГІЄНІЧНА ПРОБЛЕМА 311.5 KB
  Одним з головних завдань профілактичної медицини, зокрема гігієни праці та промислової токсикології, є дослідження впливу хімічних чинників на організм працюючих, обґрунтування ранніх...
64417. Садові листовійки – філофаги в насадженнях яблуні та регулювання їх чисельності в Передгірному Криму 578 KB
  Останнім часом йде реконструкція старих насаджень поява садів нового типу за сучасними схемами посадки типами крони сортовим складом що відбивається на формуванні фауни листовійок у садових агроценозах.
64418. ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ САМОПЛИВНОГО ТА ПРИМУСОВОГО ТИПУ ТА НАПРЯМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 7.36 MB
  В Україні істотно поширені процеси підтоплення сільськогосподарських угідь і сільських населених пунктів, які супроводжуються підйомом рівня ґрунтових вод (РҐВ) та зумовлюють низку негативних процесів.