73352

Урок: Дім, милий дім

Конспект урока

Педагогика и дидактика

The topic of our lesson is “My house”. Today we’re going to revise the words on topic “House”, we’ll listen to the text and try to represent it in a picture, we’ll revise the usage of the structures THERE IS/ARE and the prepositions of place. And by the end of the lesson we’ll make up the project “My house”.

Английский

2014-12-11

557.63 KB

1 чел.

                                                                                            

Тема:  Дім, милий дім. 

Підтема: Мій дім.

Мета:  Повторити  ЛО теми.

Формувати навички говоріння.

Удосконалювати навички письма та аудіювання.

Повторити вживання зворотів there is\are та прийменників місця.

Розвивати пізнавальний інтерес, пам′ять, увагу, чуття мови, творчі здібності учнів.

Сприяти розвиткові самостійного мислення.

Виховувати позитивне ставлення до англійської мови.

Виховувати повагу до співрозмовника.

Обладнання: Підручник, граматичні таблиці, малюнки меблів, аркуші паперу, картки зі словами, картки для фізкультхвилинки.

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку.

 1.  Привітання та повідомлення теми та мети.

T.: Учні та вчитель вітаються:

Jazz ChantHi! How are you?”

 The topic of our lesson is “My house”. Today we’re going to revise the words on topic “House”, we’ll listen to the text and try to represent it in a picture, we’ll revise the usage of the structures THERE IS/ARE and the prepositions of place. And by the end of the lesson we’ll make up the project “My house”.

 1.  Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

I'm H-A-P-P-Y

I’m H-A-P-P-Y

I’m H-A-P-P-Y
I’m H-A-P-P-Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m H-A-P-P-Y.
I’m (clap) -A-P-P-Y
I’m (clap) A-P-P-Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap) -A-P-P-Y.
I’m (clap, clap) -P-P-Y
I’m (clap, clap) -P-P-Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap, clap) -P-P-Y
I’m (clap, clap, clap) -P-Y
I’m (clap, clap, clap) -P-Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap, clap, clap) -P-Y
I’m (clap, clap, clap, clap) -Y
I’m (clap, clap, clap, clap) -Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap, clap, clap, clap) –Y
I’m (clap, clap, clap, clap, clap)
I’m (clap, clap, clap, clap, clap)
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap, clap, clap, clap, clap)

ІІ. Основна частина уроку

 1.  Перевірка д\з.

Hand in your copybooks.

 1.  Аудіювання.

Pre-listening.

 1.  Look at the board! You see a house. But what has happened to it? Everything here is mixed. Who can help me to guess the words which are hidden here. (Учні читають правильно слова).

Curtain, cushion, armchair, fireplace, mirror, wardrobe, pillow, painting, cooker, fridge, bath, sink, towel.

 1.  Let’s repeat the prepositions of place. A game “Put the ball…” (Учні кладуть м’яч туди, де вкаже вчитель).
 2.  Put the ball under the box.
 3.  Put the ball in the box.
 4.  Put the ball next to the box.
 5.  Put the ball behind the box.
 6.  Put the ball on the box.
 7.  Put the ball near the box.
 8.  Put the ball in front of the box.
 9.  Correct the mistakes in the sentences. Revise the construction there is\are.

There is cushions on the sofa.

There are a computer under the desk.

There is vases on the table.

There is a chest of drawers near the bookcase.

There are a TV in front of the cupboard.

While-listening. Малюють кімнати, кожна група ту кімнату, що вибрала)

Let’s work in groups. You’ll listen to the text “Mary’s house”. Try to remember the description of each room and represent it as a picture. Choose which room your group will draw. (Учні слухають текст)

MARY’S HOUSE.

I want to tell you about my house. My house is not big. There are 4 rooms in it: a living room, a bedroom, a bathroom and a kitchen.

My living room is the biggest. There is a sofa with cushions in my living room. The armchair is near the sofa. There is a table in my living room. There is a vase with flowers on the table. The mirror is above the table. There is a fireplace in the living room. The coffee table with small TV is next to the fireplace. There are curtains on the window.

Our bedroom is smaller than the living room. There is a bed with white pillow in the bedroom. A desk with a modern computer is next to the bed. There is a bookcase near the wall. The wardrobe is in front of the bookcase. There is a painting on the wall above the bed.

The kitchen is not so big as the living room. There is a cooker in the kitchen. The sink with a tap is next to the cooker. There is a table in the kitchen. There are 6 chairs around the table. The cupboard is in the corner of the kitchen.

The bathroom is the smallest. There is a bath in the bathroom. The sink with a tap is near the bath. There are towels on the wall. There is a chest of drawers in the bathroom.

My mum bought new carpets for our house: green carpet is for the living room, pink is for the bedroom, blue carpet is for the kitchen and yellow one is for the bathroom.

I like my house very much.

 1.  Фізкультхвилинка.

BINGO

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.B-I-N-G-OB-I-N-G-OB-I-N-G-OAnd Bingo was his name-o.

Clap!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-I-N-G-O*-I-N-G-O*-I-N-G-OAnd Bingo was his name-o.(* = clap)

Pat your legs!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-*-N-G-O*-*-N-G-O*-*-N-G-OAnd Bingo was his name-o.(* = pat your legs)

Pat your tummy!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-*-*-G-O*-*-*-G-O*-*-*-G-OAnd Bingo was his name-o.(* = pat your tummy!)

Pat your head!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-*-*-*-O*-*-*-*-O*-*-*-*-OAnd Bingo was his name-o.(* = pat your head!)

Jump!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*-*-*And Bingo was his name-o.(* = jump!)

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.B-I-N-G-O (jump, clap, and sing the letters)B-I-N-G-OB-I-N-G-OAnd Bingo was his name-o.

Post-listening.

 1.  Each group stick the picture of the room and describe it. (Structures there is\are and the verb TO BE)

ІІІ. Заключна частина уроку

 1.  Домашнє завдання

Make up a project of your own house and be ready to speak on it.

 1.  Підведення підсумків уроку

Що найбільше вам сподобалося  на уроці? Що було найважче виконувати? (Відмітити роботу учнів)

 1.  Закінчення уроку

Bye Bye Goodbye

Bye bye goodbye.  Bye bye bye bye goodbye.

I can clap my hands.  I can stamp my feet.

Bye bye goodbye.  Bye bye bye bye goodbye.  Good bye!

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48013. Економіка праці та соціально-трудові відносини, конспект лекцій 2.29 MB
  Економіка праці: Конспект лекцій. Висвітлено загальні теоретичні поняття з дисципліни Економіка праці та соціальнотрудові відносини: розглянуто основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці проблеми зайнятості населення та її регулювання; розкрито питання еволюції концепцій доходів населення соціальної політики і соціального партнерства; висвітлено економічну сутність продуктивності праці методи її вимірювання; особлива увага приділена питанням організації оплати праці та її удосконаленню в умовах становлення...
48014. Форматирование HTML-документа 97.5 KB
  P P Элемент абзаца Вместе с элементом P можно использовать атрибут выравнивания lign: lign= left выравнивание по левому краю;lign= center выравнивание по центру;lign= right выравнивание по правому краю;lign= justify выравнивание по ширине; BR Элемент обеспечивающий принудительный переход на новую строку. NORB norb Этот элемент по своему действию является прямой противоположностью предыдущему. Этот элемент требует наличия конечного тега. CENTER center Элемент для центрирования текста а точнее любого содержимого рисунка таблицы...
48015. ПОЛІТОЛОГІЯ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 1.41 MB
  Історія розвитку світової та вітчизняної політичної думки Держава у політичній системі Світовий вимір політики. Історія розвитку світової та вітчизняної політичної думки . 157 ВСТУП Демократичний розвиток України як засвідчила її історія останніх років стає невід`ємним від рівня політичної культури людей як керівників так і пересічних громадян. У свою чергу високий рівень політичної культури має базуватись на знаннях а не на упередженнях міфах утопічних сподіваннях буденних уявленнях щодо політики форм влади керування...
48017. Цивільний захист населення в надзвичайних ситуаціях 538.5 KB
  Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів організації та діям у надзвичайних ситуаціях а також основам організації і проведення рятувальних робіт. ЦО основними завданнями з цивільного захисту України є: оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне інформування його про наявну обстановку; запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та...
48018. Характеристика вогнищ ураження та методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів 417.5 KB
  Захист населення у надзвичайних ситуаціях 2год. Тому необхідно навчити майбутніх вчителів діям у надзвичайних ситуаціях і засобам захисту дітей працівників школи і членів їх сімей а також основам організації і проведення рятувальних робіт та методикою проведення занять з цивільної оборони з учнями ЗОШ і населенням. Проводять своєчасне інформування населення про стихійне лихо і правила поведінки підсилюють спостереження за підняттям водиперевіряють стан дамб гребель мостів виявлені недоліки усувають готують сили і засоби на випадок...
48019. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс 379.5 KB
  Мета курсу релігієзнавства з академічних позицій дати систематичний огляд питань що стосуються сутності релігії як духовного культурного соціального феномену суспільного функціонування інституціональних форм релігії історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій світу сприяти формуванню у студентів навичок виваженого обєктивного раціонально обґрунтованого підходу до правової оцінки та визначення релігійних феноменів. Завдання курсу дати можливість студентові отримати знання щодо...
48020. Економіка підприємства. Економіка як сфера діяльності та галузь суспільної науки 2.11 MB
  Персонал і трудовий потенціал підприємства. Виробничі фонди та нематеріальні ресурси підприємства. Фінансовоекономічні результати та ефективність діяльності підприємства. Ефективність їх роботи буде залежати від того наскільки правильно фахівці підприємства зможуть спрогнозувати розвиток фірми в перспективі забезпечити конкурентоспроможність продукції врахувати негативні фактори і передбачити шляхи ефективних дій.