73352

Урок: Дім, милий дім

Конспект урока

Педагогика и дидактика

The topic of our lesson is “My house”. Today we’re going to revise the words on topic “House”, we’ll listen to the text and try to represent it in a picture, we’ll revise the usage of the structures THERE IS/ARE and the prepositions of place. And by the end of the lesson we’ll make up the project “My house”.

Английский

2014-12-11

557.63 KB

1 чел.

                                                                                            

Тема:  Дім, милий дім. 

Підтема: Мій дім.

Мета:  Повторити  ЛО теми.

Формувати навички говоріння.

Удосконалювати навички письма та аудіювання.

Повторити вживання зворотів there is\are та прийменників місця.

Розвивати пізнавальний інтерес, пам′ять, увагу, чуття мови, творчі здібності учнів.

Сприяти розвиткові самостійного мислення.

Виховувати позитивне ставлення до англійської мови.

Виховувати повагу до співрозмовника.

Обладнання: Підручник, граматичні таблиці, малюнки меблів, аркуші паперу, картки зі словами, картки для фізкультхвилинки.

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку.

 1.  Привітання та повідомлення теми та мети.

T.: Учні та вчитель вітаються:

Jazz ChantHi! How are you?”

 The topic of our lesson is “My house”. Today we’re going to revise the words on topic “House”, we’ll listen to the text and try to represent it in a picture, we’ll revise the usage of the structures THERE IS/ARE and the prepositions of place. And by the end of the lesson we’ll make up the project “My house”.

 1.  Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

I'm H-A-P-P-Y

I’m H-A-P-P-Y

I’m H-A-P-P-Y
I’m H-A-P-P-Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m H-A-P-P-Y.
I’m (clap) -A-P-P-Y
I’m (clap) A-P-P-Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap) -A-P-P-Y.
I’m (clap, clap) -P-P-Y
I’m (clap, clap) -P-P-Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap, clap) -P-P-Y
I’m (clap, clap, clap) -P-Y
I’m (clap, clap, clap) -P-Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap, clap, clap) -P-Y
I’m (clap, clap, clap, clap) -Y
I’m (clap, clap, clap, clap) -Y
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap, clap, clap, clap) –Y
I’m (clap, clap, clap, clap, clap)
I’m (clap, clap, clap, clap, clap)
I know I am, I’m sure I am.
I’m (clap, clap, clap, clap, clap)

ІІ. Основна частина уроку

 1.  Перевірка д\з.

Hand in your copybooks.

 1.  Аудіювання.

Pre-listening.

 1.  Look at the board! You see a house. But what has happened to it? Everything here is mixed. Who can help me to guess the words which are hidden here. (Учні читають правильно слова).

Curtain, cushion, armchair, fireplace, mirror, wardrobe, pillow, painting, cooker, fridge, bath, sink, towel.

 1.  Let’s repeat the prepositions of place. A game “Put the ball…” (Учні кладуть м’яч туди, де вкаже вчитель).
 2.  Put the ball under the box.
 3.  Put the ball in the box.
 4.  Put the ball next to the box.
 5.  Put the ball behind the box.
 6.  Put the ball on the box.
 7.  Put the ball near the box.
 8.  Put the ball in front of the box.
 9.  Correct the mistakes in the sentences. Revise the construction there is\are.

There is cushions on the sofa.

There are a computer under the desk.

There is vases on the table.

There is a chest of drawers near the bookcase.

There are a TV in front of the cupboard.

While-listening. Малюють кімнати, кожна група ту кімнату, що вибрала)

Let’s work in groups. You’ll listen to the text “Mary’s house”. Try to remember the description of each room and represent it as a picture. Choose which room your group will draw. (Учні слухають текст)

MARY’S HOUSE.

I want to tell you about my house. My house is not big. There are 4 rooms in it: a living room, a bedroom, a bathroom and a kitchen.

My living room is the biggest. There is a sofa with cushions in my living room. The armchair is near the sofa. There is a table in my living room. There is a vase with flowers on the table. The mirror is above the table. There is a fireplace in the living room. The coffee table with small TV is next to the fireplace. There are curtains on the window.

Our bedroom is smaller than the living room. There is a bed with white pillow in the bedroom. A desk with a modern computer is next to the bed. There is a bookcase near the wall. The wardrobe is in front of the bookcase. There is a painting on the wall above the bed.

The kitchen is not so big as the living room. There is a cooker in the kitchen. The sink with a tap is next to the cooker. There is a table in the kitchen. There are 6 chairs around the table. The cupboard is in the corner of the kitchen.

The bathroom is the smallest. There is a bath in the bathroom. The sink with a tap is near the bath. There are towels on the wall. There is a chest of drawers in the bathroom.

My mum bought new carpets for our house: green carpet is for the living room, pink is for the bedroom, blue carpet is for the kitchen and yellow one is for the bathroom.

I like my house very much.

 1.  Фізкультхвилинка.

BINGO

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.B-I-N-G-OB-I-N-G-OB-I-N-G-OAnd Bingo was his name-o.

Clap!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-I-N-G-O*-I-N-G-O*-I-N-G-OAnd Bingo was his name-o.(* = clap)

Pat your legs!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-*-N-G-O*-*-N-G-O*-*-N-G-OAnd Bingo was his name-o.(* = pat your legs)

Pat your tummy!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-*-*-G-O*-*-*-G-O*-*-*-G-OAnd Bingo was his name-o.(* = pat your tummy!)

Pat your head!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-*-*-*-O*-*-*-*-O*-*-*-*-OAnd Bingo was his name-o.(* = pat your head!)

Jump!

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*-*-*And Bingo was his name-o.(* = jump!)

There was a farmer had a dogand Bingo was his name-o.B-I-N-G-O (jump, clap, and sing the letters)B-I-N-G-OB-I-N-G-OAnd Bingo was his name-o.

Post-listening.

 1.  Each group stick the picture of the room and describe it. (Structures there is\are and the verb TO BE)

ІІІ. Заключна частина уроку

 1.  Домашнє завдання

Make up a project of your own house and be ready to speak on it.

 1.  Підведення підсумків уроку

Що найбільше вам сподобалося  на уроці? Що було найважче виконувати? (Відмітити роботу учнів)

 1.  Закінчення уроку

Bye Bye Goodbye

Bye bye goodbye.  Bye bye bye bye goodbye.

I can clap my hands.  I can stamp my feet.

Bye bye goodbye.  Bye bye bye bye goodbye.  Good bye!

 

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65248. Побудова мереж супутникового телебачення високої чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом 548 KB
  Наукові розробки в області ТБВЧ і супутникового мовлення проводять цілу низка вчених різних країн: М. В найближчому майбутньому можна очікувати що Європа почне впроваджувати мультипрограмне супутникове цифрове ТВ мовлення високої чіткості для якого ймовірно...
65249. Математичні та комп’ютерні моделі в квантовій інформатиці 426 KB
  Особливістю квантових систем є так званий квантовий паралелізм що є наслідком принципу суперпозиції станів квантової системи і що дозволяє експоненціально зменшити необхідні для вирішення задачі обчислювальні ресурси.
65250. Розвиток наукових основ удосконалення технології доменної плавки з використанням стаціонарних систем контролю поверхні засипу шихти 401 KB
  Нині функції профілемірів обмежені контролем поверхні засипу шихти в доменній печі. Через малодоступність для експериментальної перевірки фізикохімічних процесів відновлення плавлення й інших перетворень залізорудних матеріалів флюсів і горючих вуглецевмісних матеріалів що протікають...
65251. Розвиток методу розрахунку параметрів процесу холодної періодичної роликової прокатки з регулюванням довжини куліси для збільшення виходу придатного особливотонкостінних труб 182.5 KB
  Холодна періодична роликова прокатка труб ХПТР застосовується в основному для виробництва високоякісних особливотонкостінних труб які використовуються в атомній енергетиці авіації приладобудуванні суднобудуванні тощо.
65252. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВИРОБНИЦТВА ПИВА 1.08 MB
  Все це приводить до зниження ефективності управління пивоварним виробництвом в порівнянні з витратами на ресурси що використовуються. Дослідження обєктів управління пивоварного виробництва з позиції синергетики теорії хаосу теорії...
65253. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 196.5 KB
  Процес розбудови правової держави, визначений ст. 1 Конституції України, потребує ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, що передбачає підвищення ефективності правоохоронної діяльності, провідну роль у якій відіграють органи внутрішніх справ.
65254. Методи та засоби проектування технічних і програмних компонентів безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою 826 KB
  Запобігання техногенних катастроф є однією із глобальних проблем сучасності. Рішення даної проблеми в значній мірі залежить від досягнутого рівня функціональної безпеки технічних і програмних компонентів...
65255. УДОСКОНАЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ 3.68 MB
  Як підсилювачі-перетворювачі у сучасних системах найбільш простими і надійними зарекомендували себе електропневматичні клапани ЕПК на основі електромагніту соленоїдного типу з циліндровим сердечником.
65256. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ 190 KB
  Державне регулювання медичної діяльності в Україні є невід’ємною частиною державної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я. Однак законодавство охорони здоров’я як важливий інструмент державного управління галуззю в нашій державі ще не виділено в окремий інститут права.